ZESTAWIENIE ZAWODÓW POSIADANYCH PRZEZ AKTUALNIE ZAREJESTROWANE OSOBY BEZROBOTNE

W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W KWIDZYNIE

według elementarnych grup zawodów w układzie alfabetycznym
na podstawie "Klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy" z 2014 r.

UWAGA: W zestawieniu wykazane są wyłącznie zawody uprzednio wykonywane (jeśli okres ich wykonywania wynosił co najmniej 6 miesięcy) oraz zawody wyuczone
posiadane przez aktualnie zarejestrowane osoby bezrobotne z ustalonym I lub II profilem pomocy.

Pełny wykaz zawodów wchodzących w skład poszczególnych grup zawodów
oraz objaśnienia do struktury klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy:
pobierz z wortalu Publicznych Służb Zatrudnienia (dokument *.pdf)

Aktualizacja: 2018-02-22, godz.: 16:00

Zawartość strony jest aktualizowana automatycznie co 60 minut, w każdy dzień roboczy w godzinach od 6.00 do 16.00.
Automatyczne odświeżanie strony w przeglądarce zależy od ustawień przeglądarki.

Przejdź do wykazu według zawodów

W sprawie kandydatów do pracy w związku ze złożoną ofertą zatrudnienia osoby zainteresowane proszone są o kontakt z doradcą klienta
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kwidzynie, ul. Grudziądzka 30, pokój nr 16 (I piętro)

l.p.

kod zawodu

nazwa zawodu

liczba osób

1. 5243 Agenci sprzedaży bezpośredniej 2
2. 2655 Aktorzy 1
3. 2413 Analitycy finansowi 1
4. 2519 Analitycy systemów komputerowych i programiści gdzie indziej niesklasyfikowani 2
5. 2161 Architekci 1
6. 2651 Artyści plastycy 1
7. 5312 Asystenci nauczycieli 1
8. 5132 Barmani 4
9. 7114 Betoniarze, betoniarze zbrojarze i pokrewni 10
10. 2131 Biolodzy i pokrewni 2
11. 7213 Blacharze 5
12. 7115 Cieśle i stolarze budowlani 10
13. 9122 Czyściciele pojazdów 4
14. 7121 Dekarze 1
15. 3220 Dietetycy i żywieniowcy 4
16. 2412 Doradcy finansowi i inwestycyjni 2
17. 7322 Drukarze 1
18. 1120 Dyrektorzy generalni i zarządzający 3
19. 8312 Dyżurni ruchu, manewrowi i pokrewni 2
20. 2642 Dziennikarze 1
21. 2631 Ekonomiści 5
22. 7412 Elektromechanicy i elektromonterzy 9
23. 7411 Elektrycy budowlani i pokrewni 6
24. 2282 Farmaceuci specjaliści 1
25. 2643 Filolodzy i tłumacze 2
26. 2633 Filozofowie, historycy i politolodzy 3
27. 2292 Fizjoterapeuci 2
28. 2111 Fizycy i astronomowie 1
29. 7315 Formowacze wyrobów szklanych, krajacze i szlifierze szkła 2
30. 5141 Fryzjerzy 4
31. 3351 Funkcjonariusze celni i ochrony granic 1
32. 9621 Gońcy, bagażowi i pokrewni 3
33. 5153 Gospodarze budynków 93
34. 8111 Górnicy podziemnej i odkrywkowej eksploatacji złóż i pokrewni 1
35. 7126 Hydraulicy i monterzy rurociągów 16
36. 3423 Instruktorzy fitness i rekreacji ruchowej 3
37. 7323 Introligatorzy i pokrewni 1
38. 2145 Inżynierowie chemicy i pokrewni 1
39. 2141 Inżynierowie do spraw przemysłu i produkcji 6
40. 2152 Inżynierowie elektronicy 3
41. 2149 Inżynierowie gdzie indziej niesklasyfikowani 5
42. 2144 Inżynierowie mechanicy 2
43. 2153 Inżynierowie telekomunikacji 1
44. 2165 Kartografowie i geodeci 2
45. 4211 Kasjerzy bankowi i pokrewni 5
46. 5230 Kasjerzy i sprzedawcy biletów 17
47. 5131 Kelnerzy 4
48. 8344 Kierowcy operatorzy wózków jezdniowych 10
49. 8332 Kierowcy samochodów ciężarowych 15
50. 8322 Kierowcy samochodów osobowych i dostawczych 17
51. 1323 Kierownicy do spraw budownictwa 2
52. 1211 Kierownicy do spraw finansowych 2
53. 1439 Kierownicy do spraw innych typów usług gdzie indziej niesklasyfikowani 18
54. 1324 Kierownicy do spraw logistyki i dziedzin pokrewnych 3
55. 1221 Kierownicy do spraw marketingu i sprzedaży 4
56. 1321 Kierownicy do spraw produkcji przemysłowej 1
57. 1431 Kierownicy do spraw sportu, rekreacji i rozrywki 1
58. 1311 Kierownicy produkcji w rolnictwie i leśnictwie 1
59. 1412 Kierownicy w gastronomii 1
60. 1420 Kierownicy w handlu detalicznym i hurtowym 3
61. 7532 Konstruktorzy i krojczowie odzieży 2
62. 5142 Kosmetyczki i pokrewni 5
63. 7531 Krawcy, kuśnierze, kapelusznicy i pokrewni 8
64. 3313 Księgowi 12
65. 5120 Kucharze 29
66. 7132 Lakiernicy 5
67. 2353 Lektorzy języków obcych 1
68. 4412 Listonosze i pokrewni 2
69. 9611 Ładowacze nieczystości 1
70. 4321 Magazynierzy i pokrewni 42
71. 7131 Malarze budowlani i pokrewni 12
72. 7511 Masarze, robotnicy w przetwórstwie ryb i pokrewni 8
73. 8343 Maszyniści i operatorzy maszyn i urządzeń dźwigowo-transportowych i pokrewni 1
74. 8182 Maszyniści kotłów parowych i pokrewni 11
75. 7233 Mechanicy maszyn i urządzeń rolniczych i przemysłowych 24
76. 7231 Mechanicy pojazdów samochodowych 25
77. 7311 Mechanicy precyzyjni 1
78. 3122 Mistrzowie produkcji w przemyśle przetwórczym 1
79. 8219 Monterzy gdzie indziej niesklasyfikowani 2
80. 7127 Monterzy i konserwatorzy instalacji klimatyzacyjnych i chłodniczych 3
81. 7422 Monterzy i serwisanci instalacji i urządzeń teleinformatycznych 1
82. 7421 Monterzy i serwisanci urządzeń elektronicznych 3
83. 7124 Monterzy izolacji 3
84. 7111 Monterzy konstrukcji budowlanych i konserwatorzy budynków 1
85. 7413 Monterzy linii elektrycznych 1
86. 8211 Monterzy maszyn i urządzeń mechanicznych 4
87. 8213 Monterzy sprzętu elektronicznego 145
88. 8212 Monterzy sprzętu elektrycznego 7
89. 7112 Murarze i pokrewni 43
90. 2330 Nauczyciele gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych (z wyjątkiem nauczycieli kształcenia zawodowego) 5
91. 2320 Nauczyciele kształcenia zawodowego 2
92. 2341 Nauczyciele szkół podstawowych 4
93. 2352 Nauczyciele szkół specjalnych 2
94. 6113 Ogrodnicy 5
95. 3211 Operatorzy aparatury medycznej 1
96. 8189 Operatorzy innych maszyn i urządzeń przetwórczych gdzie indziej niesklasyfikowani 1
97. 8157 Operatorzy maszyn do prania 2
98. 8156 Operatorzy maszyn do produkcji obuwia i pokrewni 1
99. 8141 Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów gumowych 3
100. 8143 Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów papierniczych 4
101. 8142 Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych 33
102. 8153 Operatorzy maszyn do szycia 2
103. 8155 Operatorzy maszyn do wyprawiania futer i skór 1
104. 8172 Operatorzy maszyn i urządzeń do obróbki drewna 8
105. 8121 Operatorzy maszyn i urządzeń do produkcji i przetwórstwa metali 1
106. 8114 Operatorzy maszyn i urządzeń do produkcji wyrobów cementowych, kamiennych i pokrewni 1
107. 8131 Operatorzy maszyn i urządzeń do produkcji wyrobów chemicznych 3
108. 8160 Operatorzy maszyn i urządzeń do produkcji wyrobów spożywczych i pokrewni 10
109. 8152 Operatorzy maszyn tkackich i dziewiarskich 1
110. 8342 Operatorzy sprzętu do robót ziemnych i urządzeń pokrewnych 7
111. 8171 Operatorzy urządzeń do wyrobu masy papierniczej i produkcji papieru 8
112. 8113 Operatorzy urządzeń wiertniczych i wydobywczych ropy, gazu i innych surowców 1
113. 8341 Operatorzy wolnobieżnych maszyn rolniczych i leśnych 15
114. 5311 Opiekunowie dziecięcy 4
115. 5164 Opiekunowie zwierząt domowych i pracownicy zajmujący się zwierzętami 1
116. 7512 Piekarze, cukiernicy i pokrewni 18
117. 2221 Pielęgniarki bez specjalizacji lub w trakcie specjalizacji 2
118. 4322 Planiści produkcyjni 3
119. 3432 Plastycy, dekoratorzy wnętrz i pokrewni 3
120. 9111 Pomoce domowe i sprzątaczki 1
121. 9112 Pomoce i sprzątaczki biurowe, hotelowe i pokrewne 35
122. 9412 Pomoce kuchenne 9
123. 5321 Pomocniczy personel medyczny 1
124. 7122 Posadzkarze, parkieciarze i glazurnicy 2
125. 3339 Pośrednicy usług biznesowych gdzie indziej niesklasyfikowani 1
126. 3343 Pracownicy administracyjni i sekretarze biura zarządu 16
127. 3433 Pracownicy bibliotek, galerii, muzeów, informacji naukowej i pokrewni 1
128. 4222 Pracownicy centrów obsługi telefonicznej (pracownicy call center) 2
129. 3312 Pracownicy do spraw kredytów, pożyczek i pokrewni 1
130. 4311 Pracownicy do spraw rachunkowości i księgowości 12
131. 4323 Pracownicy do spraw transportu 4
132. 5322 Pracownicy domowej opieki osobistej 4
133. 4415 Pracownicy działów kadr 1
134. 4419 Pracownicy obsługi biura gdzie indziej niesklasyfikowani 1
135. 4110 Pracownicy obsługi biurowej 44
136. 5151 Pracownicy obsługi technicznej biur, hoteli i innych obiektów 1
137. 5413 Pracownicy ochrony osób i mienia 10
138. 5329 Pracownicy opieki osobistej w ochronie zdrowia i pokrewni gdzie indziej niesklasyfikowani 2
139. 9411 Pracownicy przygotowujący posiłki typu fast food 1
140. 5249 Pracownicy sprzedaży i pokrewni gdzie indziej niesklasyfikowani 14
141. 5152 Pracownicy usług domowych 2
142. 3412 Pracownicy wsparcia rodziny, pomocy społecznej i pracy socjalnej 16
143. 9629 Pracownicy wykonujący prace proste gdzie indziej niesklasyfikowani 10
144. 9121 Praczki ręczne i prasowacze 1
145. 3230 Praktykujący niekonwencjonalne lub komplementarne metody terapii 1
146. 2514 Programiści aplikacji 2
147. 2166 Projektanci grafiki i multimediów 2
148. 2163 Projektanci wzornictwa przemysłowego i odzieży 1
149. 3322 Przedstawiciele handlowi 4
150. 2634 Psycholodzy i pokrewni 1
151. 3256 Ratownicy medyczni 1
152. 4224 Recepcjoniści hotelowi 4
153. 4226 Recepcjoniści (z wyłączeniem hotelowych) 4
154. 9321 Ręczni pakowacze i znakowacze 8
155. 7317 Rękodzielnicy wyrobów z drewna i pokrewnych materiałów 3
156. 7318 Rękodzielnicy wyrobów z tkanin, skóry i pokrewnych materiałów 7
157. 7129 Robotnicy budowlani robót wykończeniowych i pokrewni gdzie indziej niesklasyfikowani 4
158. 6210 Robotnicy leśni i pokrewni 10
159. 7113 Robotnicy obróbki kamienia 1
160. 9333 Robotnicy pracujący przy przeładunku towarów 42
161. 7514 Robotnicy przetwórstwa surowców roślinnych 16
162. 7521 Robotnicy przygotowujący drewno i pokrewni 6
163. 7214 Robotnicy przygotowujący i wznoszący konstrukcje metalowe 3
164. 7119 Robotnicy robót stanu surowego i pokrewni gdzie indziej niesklasyfikowani 1
165. 9213 Robotnicy wykonujący prace proste przy uprawie roślin i hodowli zwierząt 7
166. 9312 Robotnicy wykonujący prace proste w budownictwie drogowym, wodnym i pokrewni 23
167. 9313 Robotnicy wykonujący prace proste w budownictwie ogólnym 66
168. 9212 Robotnicy wykonujący prace proste w hodowli zwierząt 3
169. 9311 Robotnicy wykonujący prace proste w kopalniach i kamieniołomach 1
170. 9214 Robotnicy wykonujący prace proste w ogrodnictwie i sadownictwie 10
171. 9329 Robotnicy wykonujący prace proste w przemyśle gdzie indziej niesklasyfikowani 60
172. 9211 Robotnicy wykonujący proste prace polowe 8
173. 6130 Rolnicy produkcji roślinnej i zwierzęcej 5
174. 6111 Rolnicy upraw polowych 3
175. 6340 Rybacy i zbieracze pracujący na własne potrzeby 1
176. 4120 Sekretarki (ogólne) 2
177. 3344 Sekretarze medyczni i pokrewni 2
178. 7212 Spawacze i pokrewni 8
179. 2422 Specjaliści do spraw administracji i rozwoju 17
180. 2291 Specjaliści do spraw higieny, bezpieczeństwa pracy i ochrony środowiska 1
181. 2411 Specjaliści do spraw księgowości i rachunkowości 3
182. 2133 Specjaliści do spraw ochrony środowiska 2
183. 2431 Specjaliści do spraw reklamy i marketingu 7
184. 2635 Specjaliści do spraw społecznych 1
185. 2433 Specjaliści do spraw sprzedaży (z wyłączeniem technologii informacyjno-komunikacyjnych) 6
186. 2424 Specjaliści do spraw szkoleń zawodowych i rozwoju kadr 2
187. 2342 Specjaliści do spraw wychowania małego dziecka 2
188. 2421 Specjaliści do spraw zarządzania i organizacji 20
189. 2423 Specjaliści do spraw zarządzania zasobami ludzkimi 4
190. 2359 Specjaliści nauczania i wychowania gdzie indziej niesklasyfikowani 19
191. 2114 Specjaliści nauk o Ziemi 3
192. 2299 Specjaliści ochrony zdrowia gdzie indziej niesklasyfikowani 2
193. 2132 Specjaliści w zakresie rolnictwa, leśnictwa i pokrewni 4
194. 2619 Specjaliści z dziedziny prawa gdzie indziej niesklasyfikowani 1
195. 3331 Spedytorzy i pokrewni 15
196. 5244 Sprzedawcy (konsultanci) w centrach sprzedaży telefonicznej / internetowej 3
197. 5223 Sprzedawcy sklepowi (ekspedienci) 126
198. 5245 Sprzedawcy w stacji paliw 3
199. 7522 Stolarze meblowi i pokrewni 22
200. 5411 Strażacy 1
201. 3434 Szefowie kuchni i organizatorzy usług gastronomicznych 3
202. 7125 Szklarze 4
203. 7533 Szwaczki, hafciarki i pokrewni 9
204. 7316 Szyldziarze, grawerzy i zdobnicy ceramiki, szkła i pokrewni 1
205. 7222 Ślusarze i pokrewni 21
206. 3314 Średni personel do spraw statystyki i dziedzin pokrewnych 33
207. 3259 Średni personel do spraw zdrowia gdzie indziej niesklasyfikowany 2
208. 3255 Średni personel ochrony środowiska, medycyny pracy i bhp 2
209. 7215 Takielarze i monterzy konstrukcji linowych 1
210. 7534 Tapicerzy i pokrewni 4
211. 3112 Technicy budownictwa 7
212. 3114 Technicy elektronicy i pokrewni 1
213. 3113 Technicy elektrycy 1
214. 3254 Technicy fizjoterapii i masażyści 1
215. 3115 Technicy mechanicy 16
216. 3141 Technicy nauk biologicznych (z wyłączeniem nauk medycznych) 1
217. 3111 Technicy nauk chemicznych, fizycznych i pokrewni 4
218. 3119 Technicy nauk fizycznych i technicznych gdzie indziej niesklasyfikowani 13
219. 3142 Technicy rolnictwa i pokrewni 5
220. 3116 Technicy technologii chemicznej i pokrewni 7
221. 3144 Technicy technologii żywności 9
222. 3240 Technicy weterynarii 1
223. 3512 Technicy wsparcia informatycznego i technicznego 9
224. 7123 Tynkarze i pokrewni 2
225. 9334 Układacze towarów na półkach 2
226. 3352 Urzędnicy do spraw podatków 1
227. 7523 Ustawiacze i operatorzy maszyn do obróbki i produkcji wyrobów z drewna 1
228. 7223 Ustawiacze i operatorzy obrabiarek do metali i pokrewni 8
229. 4214 Windykatorzy i pokrewni 1
230. 5221 Właściciele sklepów 4
231. 5246 Wydawcy posiłków 2
232. 9613 Zamiatacze i pokrewni 3
233. 3323 Zaopatrzeniowcy 9

ZAPRASZAMY NA STRONĘ WWW POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KWIDZYNIE

http://www.bip.pupkwidzyn.pl
(C) G.O., PUP Kwidzyn, 2017

Valid HTML 4.01 Transitional