ZESTAWIENIE ZAWODÓW POSIADANYCH PRZEZ AKTUALNIE ZAREJESTROWANE OSOBY BEZROBOTNE

W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W KWIDZYNIE

według elementarnych grup zawodów w układzie alfabetycznym
na podstawie "Klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy" z 2014 r.

UWAGA: W zestawieniu wykazane są wyłącznie zawody uprzednio wykonywane (jeśli okres ich wykonywania wynosił co najmniej 6 miesięcy) oraz zawody wyuczone
posiadane przez aktualnie zarejestrowane osoby bezrobotne z ustalonym I lub II profilem pomocy.

Pełny wykaz zawodów wchodzących w skład poszczególnych grup zawodów
oraz objaśnienia do struktury klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy:
pobierz z wortalu Publicznych Służb Zatrudnienia (dokument *.pdf)

Aktualizacja: 2018-06-22, godz.: 16:00

Zawartość strony jest aktualizowana automatycznie co 60 minut, w każdy dzień roboczy w godzinach od 6.00 do 16.00.
Automatyczne odświeżanie strony w przeglądarce zależy od ustawień przeglądarki.

Przejdź do wykazu według zawodów

W sprawie kandydatów do pracy w związku ze złożoną ofertą zatrudnienia osoby zainteresowane proszone są o kontakt z doradcą klienta
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kwidzynie, ul. Grudziądzka 30, pokój nr 16 (I piętro)

l.p.

kod zawodu

nazwa zawodu

liczba osób

1. 5243 Agenci sprzedaży bezpośredniej 1
2. 3321 Agenci ubezpieczeniowi 2
3. 2413 Analitycy finansowi 1
4. 2519 Analitycy systemów komputerowych i programiści gdzie indziej niesklasyfikowani 2
5. 4227 Ankieterzy 1
6. 2632 Archeolodzy, socjolodzy i specjaliści dziedzin pokrewnych 1
7. 2161 Architekci 1
8. 2162 Architekci krajobrazu 1
9. 5132 Barmani 3
10. 7114 Betoniarze, betoniarze zbrojarze i pokrewni 1
11. 2131 Biolodzy i pokrewni 2
12. 7213 Blacharze 6
13. 4212 Bukmacherzy, krupierzy i pokrewni 1
14. 7115 Cieśle i stolarze budowlani 6
15. 9122 Czyściciele pojazdów 2
16. 2293 Dietetycy i specjaliści do spraw żywienia 1
17. 3220 Dietetycy i żywieniowcy 3
18. 2412 Doradcy finansowi i inwestycyjni 3
19. 1120 Dyrektorzy generalni i zarządzający 3
20. 8312 Dyżurni ruchu, manewrowi i pokrewni 3
21. 2642 Dziennikarze 3
22. 2631 Ekonomiści 5
23. 7412 Elektromechanicy i elektromonterzy 9
24. 7411 Elektrycy budowlani i pokrewni 6
25. 2282 Farmaceuci specjaliści 1
26. 2643 Filolodzy i tłumacze 4
27. 2633 Filozofowie, historycy i politolodzy 3
28. 2292 Fizjoterapeuci 2
29. 2111 Fizycy i astronomowie 1
30. 3431 Fotografowie 3
31. 5141 Fryzjerzy 2
32. 3351 Funkcjonariusze celni i ochrony granic 1
33. 9621 Gońcy, bagażowi i pokrewni 2
34. 5153 Gospodarze budynków 69
35. 6121 Hodowcy zwierząt gospodarskich i domowych 1
36. 7126 Hydraulicy i monterzy rurociągów 6
37. 3423 Instruktorzy fitness i rekreacji ruchowej 2
38. 7323 Introligatorzy i pokrewni 1
39. 2145 Inżynierowie chemicy i pokrewni 1
40. 2141 Inżynierowie do spraw przemysłu i produkcji 3
41. 2152 Inżynierowie elektronicy 1
42. 2149 Inżynierowie gdzie indziej niesklasyfikowani 1
43. 2143 Inżynierowie inżynierii środowiska 1
44. 2144 Inżynierowie mechanicy 2
45. 2153 Inżynierowie telekomunikacji 2
46. 2165 Kartografowie i geodeci 2
47. 4211 Kasjerzy bankowi i pokrewni 6
48. 5230 Kasjerzy i sprzedawcy biletów 18
49. 5131 Kelnerzy 3
50. 8344 Kierowcy operatorzy wózków jezdniowych 3
51. 8332 Kierowcy samochodów ciężarowych 11
52. 8322 Kierowcy samochodów osobowych i dostawczych 16
53. 1323 Kierownicy do spraw budownictwa 2
54. 1439 Kierownicy do spraw innych typów usług gdzie indziej niesklasyfikowani 20
55. 1324 Kierownicy do spraw logistyki i dziedzin pokrewnych 3
56. 1221 Kierownicy do spraw marketingu i sprzedaży 3
57. 1321 Kierownicy do spraw produkcji przemysłowej 2
58. 1431 Kierownicy do spraw sportu, rekreacji i rozrywki 1
59. 1420 Kierownicy w handlu detalicznym i hurtowym 2
60. 1345 Kierownicy w instytucjach edukacyjnych 1
61. 4221 Konsultanci i inni pracownicy biur podróży 1
62. 5142 Kosmetyczki i pokrewni 3
63. 7531 Krawcy, kuśnierze, kapelusznicy i pokrewni 5
64. 3313 Księgowi 11
65. 5120 Kucharze 22
66. 7132 Lakiernicy 5
67. 2251 Lekarze weterynarii bez specjalizacji lub w trakcie specjalizacji 1
68. 2252 Lekarze weterynarii specjaliści 1
69. 4412 Listonosze i pokrewni 3
70. 4321 Magazynierzy i pokrewni 39
71. 7131 Malarze budowlani i pokrewni 12
72. 7511 Masarze, robotnicy w przetwórstwie ryb i pokrewni 8
73. 4131 Maszynistki i operatorzy edytorów tekstu 1
74. 8343 Maszyniści i operatorzy maszyn i urządzeń dźwigowo-transportowych i pokrewni 1
75. 8182 Maszyniści kotłów parowych i pokrewni 6
76. 7233 Mechanicy maszyn i urządzeń rolniczych i przemysłowych 21
77. 7231 Mechanicy pojazdów samochodowych 20
78. 7311 Mechanicy precyzyjni 2
79. 3123 Mistrzowie produkcji w budownictwie 1
80. 3122 Mistrzowie produkcji w przemyśle przetwórczym 1
81. 8219 Monterzy gdzie indziej niesklasyfikowani 2
82. 7127 Monterzy i konserwatorzy instalacji klimatyzacyjnych i chłodniczych 2
83. 7422 Monterzy i serwisanci instalacji i urządzeń teleinformatycznych 2
84. 7421 Monterzy i serwisanci urządzeń elektronicznych 4
85. 7111 Monterzy konstrukcji budowlanych i konserwatorzy budynków 1
86. 7413 Monterzy linii elektrycznych 1
87. 8211 Monterzy maszyn i urządzeń mechanicznych 2
88. 8213 Monterzy sprzętu elektronicznego 116
89. 8212 Monterzy sprzętu elektrycznego 12
90. 7112 Murarze i pokrewni 17
91. 2330 Nauczyciele gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych (z wyjątkiem nauczycieli kształcenia zawodowego) 1
92. 2320 Nauczyciele kształcenia zawodowego 1
93. 2341 Nauczyciele szkół podstawowych 4
94. 2352 Nauczyciele szkół specjalnych 1
95. 6113 Ogrodnicy 1
96. 3211 Operatorzy aparatury medycznej 1
97. 4223 Operatorzy centrali telefonicznych 2
98. 8189 Operatorzy innych maszyn i urządzeń przetwórczych gdzie indziej niesklasyfikowani 1
99. 8156 Operatorzy maszyn do produkcji obuwia i pokrewni 1
100. 8141 Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów gumowych 2
101. 8142 Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych 31
102. 8153 Operatorzy maszyn do szycia 2
103. 8172 Operatorzy maszyn i urządzeń do obróbki drewna 7
104. 8121 Operatorzy maszyn i urządzeń do produkcji i przetwórstwa metali 1
105. 8131 Operatorzy maszyn i urządzeń do produkcji wyrobów chemicznych 3
106. 8160 Operatorzy maszyn i urządzeń do produkcji wyrobów spożywczych i pokrewni 12
107. 8152 Operatorzy maszyn tkackich i dziewiarskich 1
108. 3513 Operatorzy sieci i systemów komputerowych 1
109. 8342 Operatorzy sprzętu do robót ziemnych i urządzeń pokrewnych 1
110. 8171 Operatorzy urządzeń do wyrobu masy papierniczej i produkcji papieru 7
111. 3131 Operatorzy urządzeń energetycznych 1
112. 8341 Operatorzy wolnobieżnych maszyn rolniczych i leśnych 10
113. 5311 Opiekunowie dziecięcy 1
114. 7512 Piekarze, cukiernicy i pokrewni 13
115. 2221 Pielęgniarki bez specjalizacji lub w trakcie specjalizacji 1
116. 4322 Planiści produkcyjni 1
117. 3432 Plastycy, dekoratorzy wnętrz i pokrewni 4
118. 3355 Policjanci 1
119. 9111 Pomoce domowe i sprzątaczki 3
120. 9112 Pomoce i sprzątaczki biurowe, hotelowe i pokrewne 30
121. 9412 Pomoce kuchenne 8
122. 7122 Posadzkarze, parkieciarze i glazurnicy 2
123. 3333 Pośrednicy pracy i zatrudnienia 1
124. 3339 Pośrednicy usług biznesowych gdzie indziej niesklasyfikowani 1
125. 9129 Pozostali pracownicy zajmujący się sprzątaniem 2
126. 3343 Pracownicy administracyjni i sekretarze biura zarządu 10
127. 3312 Pracownicy do spraw kredytów, pożyczek i pokrewni 2
128. 4311 Pracownicy do spraw rachunkowości i księgowości 8
129. 4312 Pracownicy do spraw statystyki, finansów i ubezpieczeń 2
130. 4323 Pracownicy do spraw transportu 2
131. 5322 Pracownicy domowej opieki osobistej 2
132. 4415 Pracownicy działów kadr 2
133. 4110 Pracownicy obsługi biurowej 37
134. 4313 Pracownicy obsługi płacowej 1
135. 5151 Pracownicy obsługi technicznej biur, hoteli i innych obiektów 1
136. 5413 Pracownicy ochrony osób i mienia 13
137. 5329 Pracownicy opieki osobistej w ochronie zdrowia i pokrewni gdzie indziej niesklasyfikowani 1
138. 5249 Pracownicy sprzedaży i pokrewni gdzie indziej niesklasyfikowani 10
139. 3412 Pracownicy wsparcia rodziny, pomocy społecznej i pracy socjalnej 7
140. 9629 Pracownicy wykonujący prace proste gdzie indziej niesklasyfikowani 12
141. 9121 Praczki ręczne i prasowacze 1
142. 2166 Projektanci grafiki i multimediów 3
143. 3322 Przedstawiciele handlowi 2
144. 2634 Psycholodzy i pokrewni 2
145. 3256 Ratownicy medyczni 1
146. 4224 Recepcjoniści hotelowi 5
147. 4226 Recepcjoniści (z wyłączeniem hotelowych) 4
148. 9321 Ręczni pakowacze i znakowacze 9
149. 7318 Rękodzielnicy wyrobów z tkanin, skóry i pokrewnych materiałów 3
150. 7129 Robotnicy budowlani robót wykończeniowych i pokrewni gdzie indziej niesklasyfikowani 5
151. 6210 Robotnicy leśni i pokrewni 5
152. 9333 Robotnicy pracujący przy przeładunku towarów 30
153. 7514 Robotnicy przetwórstwa surowców roślinnych 13
154. 7521 Robotnicy przygotowujący drewno i pokrewni 5
155. 7214 Robotnicy przygotowujący i wznoszący konstrukcje metalowe 5
156. 7513 Robotnicy w produkcji wyrobów mleczarskich 1
157. 9213 Robotnicy wykonujący prace proste przy uprawie roślin i hodowli zwierząt 4
158. 9312 Robotnicy wykonujący prace proste w budownictwie drogowym, wodnym i pokrewni 7
159. 9313 Robotnicy wykonujący prace proste w budownictwie ogólnym 42
160. 9212 Robotnicy wykonujący prace proste w hodowli zwierząt 3
161. 9311 Robotnicy wykonujący prace proste w kopalniach i kamieniołomach 1
162. 9214 Robotnicy wykonujący prace proste w ogrodnictwie i sadownictwie 10
163. 9329 Robotnicy wykonujący prace proste w przemyśle gdzie indziej niesklasyfikowani 46
164. 9211 Robotnicy wykonujący proste prace polowe 2
165. 6130 Rolnicy produkcji roślinnej i zwierzęcej 7
166. 4120 Sekretarki (ogólne) 2
167. 9612 Sortowacze odpadów 1
168. 7212 Spawacze i pokrewni 6
169. 2422 Specjaliści do spraw administracji i rozwoju 11
170. 2291 Specjaliści do spraw higieny, bezpieczeństwa pracy i ochrony środowiska 3
171. 2411 Specjaliści do spraw księgowości i rachunkowości 5
172. 2133 Specjaliści do spraw ochrony środowiska 1
173. 2431 Specjaliści do spraw reklamy i marketingu 7
174. 2635 Specjaliści do spraw społecznych 1
175. 2433 Specjaliści do spraw sprzedaży (z wyłączeniem technologii informacyjno-komunikacyjnych) 9
176. 2342 Specjaliści do spraw wychowania małego dziecka 2
177. 2421 Specjaliści do spraw zarządzania i organizacji 16
178. 2423 Specjaliści do spraw zarządzania zasobami ludzkimi 2
179. 2359 Specjaliści nauczania i wychowania gdzie indziej niesklasyfikowani 18
180. 2114 Specjaliści nauk o Ziemi 1
181. 2299 Specjaliści ochrony zdrowia gdzie indziej niesklasyfikowani 1
182. 2132 Specjaliści w zakresie rolnictwa, leśnictwa i pokrewni 1
183. 2619 Specjaliści z dziedziny prawa gdzie indziej niesklasyfikowani 2
184. 3331 Spedytorzy i pokrewni 7
185. 5244 Sprzedawcy (konsultanci) w centrach sprzedaży telefonicznej / internetowej 1
186. 5223 Sprzedawcy sklepowi (ekspedienci) 105
187. 5245 Sprzedawcy w stacji paliw 7
188. 7522 Stolarze meblowi i pokrewni 12
189. 5411 Strażacy 1
190. 3434 Szefowie kuchni i organizatorzy usług gastronomicznych 2
191. 7533 Szwaczki, hafciarki i pokrewni 3
192. 7222 Ślusarze i pokrewni 15
193. 3314 Średni personel do spraw statystyki i dziedzin pokrewnych 22
194. 3259 Średni personel do spraw zdrowia gdzie indziej niesklasyfikowany 3
195. 3255 Średni personel ochrony środowiska, medycyny pracy i bhp 2
196. 7534 Tapicerzy i pokrewni 3
197. 3112 Technicy budownictwa 7
198. 3114 Technicy elektronicy i pokrewni 2
199. 3113 Technicy elektrycy 1
200. 3254 Technicy fizjoterapii i masażyści 2
201. 3143 Technicy leśnictwa 1
202. 3115 Technicy mechanicy 15
203. 3214 Technicy medyczni i dentystyczni 1
204. 3141 Technicy nauk biologicznych (z wyłączeniem nauk medycznych) 1
205. 3111 Technicy nauk chemicznych, fizycznych i pokrewni 5
206. 3119 Technicy nauk fizycznych i technicznych gdzie indziej niesklasyfikowani 15
207. 3142 Technicy rolnictwa i pokrewni 4
208. 3116 Technicy technologii chemicznej i pokrewni 6
209. 3144 Technicy technologii żywności 11
210. 3240 Technicy weterynarii 1
211. 3512 Technicy wsparcia informatycznego i technicznego 1
212. 7123 Tynkarze i pokrewni 3
213. 3352 Urzędnicy do spraw podatków 2
214. 7223 Ustawiacze i operatorzy obrabiarek do metali i pokrewni 4
215. 5221 Właściciele sklepów 2
216. 9613 Zamiatacze i pokrewni 2
217. 3323 Zaopatrzeniowcy 5

ZAPRASZAMY NA STRONĘ WWW POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KWIDZYNIE

http://www.bip.pupkwidzyn.pl
(C) G.O., PUP Kwidzyn, 2017

Valid HTML 4.01 Transitional