ZESTAWIENIE ZAWODÓW POSIADANYCH PRZEZ AKTUALNIE ZAREJESTROWANE OSOBY BEZROBOTNE

W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W KWIDZYNIE

według elementarnych grup zawodów w układzie alfabetycznym
na podstawie "Klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy" z 2014 r.

UWAGA: W zestawieniu wykazane są wyłącznie zawody uprzednio wykonywane (jeśli okres ich wykonywania wynosił co najmniej 6 miesięcy) oraz zawody wyuczone
posiadane przez aktualnie zarejestrowane osoby bezrobotne z ustalonym I lub II profilem pomocy.

Pełny wykaz zawodów wchodzących w skład poszczególnych grup zawodów
oraz objaśnienia do struktury klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy:
pobierz z wortalu Publicznych Służb Zatrudnienia (dokument *.pdf)

Aktualizacja: 2017-05-22, godz.: 16:00

Zawartość strony jest aktualizowana automatycznie co 60 minut, w każdy dzień roboczy w godzinach od 6.00 do 16.00.
Automatyczne odświeżanie strony w przeglądarce zależy od ustawień przeglądarki.

Przejdź do wykazu według zawodów

W sprawie kandydatów do pracy w związku ze złożoną ofertą zatrudnienia osoby zainteresowane proszone są o kontakt z doradcą klienta
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kwidzynie, ul. Grudziądzka 30, pokój nr 16 (I piętro)

l.p.

kod zawodu

nazwa zawodu

liczba osób

1. 5243 Agenci sprzedaży bezpośredniej 1
2. 3321 Agenci ubezpieczeniowi 2
3. 2413 Analitycy finansowi 4
4. 2519 Analitycy systemów komputerowych i programiści gdzie indziej niesklasyfikowani 1
5. 4227 Ankieterzy 1
6. 2161 Architekci 1
7. 2162 Architekci krajobrazu 1
8. 5312 Asystenci nauczycieli 1
9. 5132 Barmani 8
10. 7114 Betoniarze, betoniarze zbrojarze i pokrewni 15
11. 2131 Biolodzy i pokrewni 2
12. 7213 Blacharze 7
13. 2113 Chemicy 3
14. 7115 Cieśle i stolarze budowlani 24
15. 9122 Czyściciele pojazdów 4
16. 3311 Dealerzy i maklerzy aktywów finansowych 1
17. 7121 Dekarze 5
18. 3220 Dietetycy i żywieniowcy 4
19. 7322 Drukarze 3
20. 1120 Dyrektorzy generalni i zarządzający 5
21. 8312 Dyżurni ruchu, manewrowi i pokrewni 4
22. 2631 Ekonomiści 9
23. 7412 Elektromechanicy i elektromonterzy 14
24. 7411 Elektrycy budowlani i pokrewni 20
25. 2643 Filolodzy i tłumacze 3
26. 2633 Filozofowie, historycy i politolodzy 8
27. 2292 Fizjoterapeuci 2
28. 2111 Fizycy i astronomowie 2
29. 3431 Fotografowie 3
30. 5141 Fryzjerzy 8
31. 9621 Gońcy, bagażowi i pokrewni 3
32. 5153 Gospodarze budynków 114
33. 8111 Górnicy podziemnej i odkrywkowej eksploatacji złóż i pokrewni 1
34. 7126 Hydraulicy i monterzy rurociągów 13
35. 7323 Introligatorzy i pokrewni 3
36. 2145 Inżynierowie chemicy i pokrewni 1
37. 2141 Inżynierowie do spraw przemysłu i produkcji 6
38. 2152 Inżynierowie elektronicy 2
39. 2151 Inżynierowie elektrycy 1
40. 2149 Inżynierowie gdzie indziej niesklasyfikowani 3
41. 2143 Inżynierowie inżynierii środowiska 2
42. 2144 Inżynierowie mechanicy 1
43. 2165 Kartografowie i geodeci 3
44. 4211 Kasjerzy bankowi i pokrewni 5
45. 5230 Kasjerzy i sprzedawcy biletów 26
46. 5131 Kelnerzy 4
47. 8331 Kierowcy autobusów i motorniczowie tramwajów 1
48. 8344 Kierowcy operatorzy wózków jezdniowych 7
49. 8332 Kierowcy samochodów ciężarowych 23
50. 8322 Kierowcy samochodów osobowych i dostawczych 31
51. 3341 Kierownicy biura 1
52. 1223 Kierownicy do spraw badań i rozwoju 1
53. 1323 Kierownicy do spraw budownictwa 3
54. 1211 Kierownicy do spraw finansowych 1
55. 1439 Kierownicy do spraw innych typów usług gdzie indziej niesklasyfikowani 19
56. 1324 Kierownicy do spraw logistyki i dziedzin pokrewnych 3
57. 1221 Kierownicy do spraw marketingu i sprzedaży 3
58. 1219 Kierownicy do spraw obsługi biznesu i zarządzania gdzie indziej niesklasyfikowani 1
59. 1321 Kierownicy do spraw produkcji przemysłowej 1
60. 5222 Kierownicy sprzedaży w marketach 1
61. 1420 Kierownicy w handlu detalicznym i hurtowym 2
62. 1345 Kierownicy w instytucjach edukacyjnych 1
63. 2652 Kompozytorzy, artyści muzycy i śpiewacy 1
64. 7532 Konstruktorzy i krojczowie odzieży 1
65. 4221 Konsultanci i inni pracownicy biur podróży 2
66. 5142 Kosmetyczki i pokrewni 8
67. 7531 Krawcy, kuśnierze, kapelusznicy i pokrewni 5
68. 3313 Księgowi 7
69. 5120 Kucharze 36
70. 7132 Lakiernicy 7
71. 4412 Listonosze i pokrewni 6
72. 9611 Ładowacze nieczystości 2
73. 4321 Magazynierzy i pokrewni 46
74. 7131 Malarze budowlani i pokrewni 16
75. 8350 Marynarze i pokrewni (z wyłączeniem sił zbrojnych) 1
76. 7511 Masarze, robotnicy w przetwórstwie ryb i pokrewni 7
77. 8343 Maszyniści i operatorzy maszyn i urządzeń dźwigowo-transportowych i pokrewni 2
78. 8182 Maszyniści kotłów parowych i pokrewni 11
79. 7233 Mechanicy maszyn i urządzeń rolniczych i przemysłowych 31
80. 7231 Mechanicy pojazdów samochodowych 39
81. 7311 Mechanicy precyzyjni 4
82. 3123 Mistrzowie produkcji w budownictwie 1
83. 3122 Mistrzowie produkcji w przemyśle przetwórczym 2
84. 8219 Monterzy gdzie indziej niesklasyfikowani 4
85. 7127 Monterzy i konserwatorzy instalacji klimatyzacyjnych i chłodniczych 6
86. 7422 Monterzy i serwisanci instalacji i urządzeń teleinformatycznych 3
87. 7421 Monterzy i serwisanci urządzeń elektronicznych 2
88. 7124 Monterzy izolacji 3
89. 7111 Monterzy konstrukcji budowlanych i konserwatorzy budynków 1
90. 8211 Monterzy maszyn i urządzeń mechanicznych 3
91. 8213 Monterzy sprzętu elektronicznego 146
92. 8212 Monterzy sprzętu elektrycznego 7
93. 7112 Murarze i pokrewni 41
94. 3436 Muzycy i pokrewni 1
95. 2330 Nauczyciele gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych (z wyjątkiem nauczycieli kształcenia zawodowego) 3
96. 2320 Nauczyciele kształcenia zawodowego 2
97. 2341 Nauczyciele szkół podstawowych 3
98. 2352 Nauczyciele szkół specjalnych 2
99. 7536 Obuwnicy i pokrewni 2
100. 3152 Oficerowie pokładowi, piloci żeglugi i pokrewni 1
101. 6113 Ogrodnicy 2
102. 4223 Operatorzy centrali telefonicznych 4
103. 8156 Operatorzy maszyn do produkcji obuwia i pokrewni 2
104. 8141 Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów gumowych 1
105. 8143 Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów papierniczych 8
106. 8142 Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych 36
107. 8153 Operatorzy maszyn do szycia 1
108. 8172 Operatorzy maszyn i urządzeń do obróbki drewna 16
109. 8121 Operatorzy maszyn i urządzeń do produkcji i przetwórstwa metali 2
110. 8114 Operatorzy maszyn i urządzeń do produkcji wyrobów cementowych, kamiennych i pokrewni 2
111. 8131 Operatorzy maszyn i urządzeń do produkcji wyrobów chemicznych 1
112. 8160 Operatorzy maszyn i urządzeń do produkcji wyrobów spożywczych i pokrewni 10
113. 8342 Operatorzy sprzętu do robót ziemnych i urządzeń pokrewnych 9
114. 8181 Operatorzy urządzeń do produkcji wyrobów szklanych i ceramicznych 1
115. 8171 Operatorzy urządzeń do wyrobu masy papierniczej i produkcji papieru 5
116. 3131 Operatorzy urządzeń energetycznych 2
117. 8183 Operatorzy urządzeń pakujących, znakujących i urządzeń do napełniania butelek 2
118. 8341 Operatorzy wolnobieżnych maszyn rolniczych i leśnych 29
119. 5311 Opiekunowie dziecięcy 3
120. 7512 Piekarze, cukiernicy i pokrewni 19
121. 2221 Pielęgniarki bez specjalizacji lub w trakcie specjalizacji 3
122. 4322 Planiści produkcyjni 3
123. 3432 Plastycy, dekoratorzy wnętrz i pokrewni 1
124. 3355 Policjanci 2
125. 9111 Pomoce domowe i sprzątaczki 4
126. 9112 Pomoce i sprzątaczki biurowe, hotelowe i pokrewne 34
127. 9412 Pomoce kuchenne 10
128. 7122 Posadzkarze, parkieciarze i glazurnicy 5
129. 3333 Pośrednicy pracy i zatrudnienia 1
130. 3343 Pracownicy administracyjni i sekretarze biura zarządu 17
131. 3312 Pracownicy do spraw kredytów, pożyczek i pokrewni 2
132. 4311 Pracownicy do spraw rachunkowości i księgowości 10
133. 5322 Pracownicy domowej opieki osobistej 3
134. 4415 Pracownicy działów kadr 1
135. 4110 Pracownicy obsługi biurowej 36
136. 5413 Pracownicy ochrony osób i mienia 22
137. 5329 Pracownicy opieki osobistej w ochronie zdrowia i pokrewni gdzie indziej niesklasyfikowani 4
138. 5249 Pracownicy sprzedaży i pokrewni gdzie indziej niesklasyfikowani 9
139. 5152 Pracownicy usług domowych 2
140. 5419 Pracownicy usług ochrony gdzie indziej niesklasyfikowani 1
141. 3412 Pracownicy wsparcia rodziny, pomocy społecznej i pracy socjalnej 10
142. 9629 Pracownicy wykonujący prace proste gdzie indziej niesklasyfikowani 11
143. 9121 Praczki ręczne i prasowacze 1
144. 2656 Prezenterzy radiowi, telewizyjni i pokrewni 1
145. 2514 Programiści aplikacji 1
146. 2166 Projektanci grafiki i multimediów 1
147. 3322 Przedstawiciele handlowi 11
148. 3256 Ratownicy medyczni 1
149. 4224 Recepcjoniści hotelowi 5
150. 4226 Recepcjoniści (z wyłączeniem hotelowych) 4
151. 9321 Ręczni pakowacze i znakowacze 4
152. 7317 Rękodzielnicy wyrobów z drewna i pokrewnych materiałów 3
153. 7318 Rękodzielnicy wyrobów z tkanin, skóry i pokrewnych materiałów 5
154. 7129 Robotnicy budowlani robót wykończeniowych i pokrewni gdzie indziej niesklasyfikowani 3
155. 6210 Robotnicy leśni i pokrewni 9
156. 7113 Robotnicy obróbki kamienia 1
157. 9333 Robotnicy pracujący przy przeładunku towarów 46
158. 7514 Robotnicy przetwórstwa surowców roślinnych 27
159. 7521 Robotnicy przygotowujący drewno i pokrewni 6
160. 7214 Robotnicy przygotowujący i wznoszący konstrukcje metalowe 6
161. 9213 Robotnicy wykonujący prace proste przy uprawie roślin i hodowli zwierząt 8
162. 9312 Robotnicy wykonujący prace proste w budownictwie drogowym, wodnym i pokrewni 15
163. 9313 Robotnicy wykonujący prace proste w budownictwie ogólnym 78
164. 9212 Robotnicy wykonujący prace proste w hodowli zwierząt 3
165. 9311 Robotnicy wykonujący prace proste w kopalniach i kamieniołomach 1
166. 9214 Robotnicy wykonujący prace proste w ogrodnictwie i sadownictwie 7
167. 9329 Robotnicy wykonujący prace proste w przemyśle gdzie indziej niesklasyfikowani 69
168. 9211 Robotnicy wykonujący proste prace polowe 6
169. 6130 Rolnicy produkcji roślinnej i zwierzęcej 14
170. 6111 Rolnicy upraw polowych 5
171. 3315 Rzeczoznawcy (z wyłączeniem majątkowych) 1
172. 7319 Rzemieślnicy gdzie indziej niesklasyfikowani 1
173. 4120 Sekretarki (ogólne) 4
174. 3344 Sekretarze medyczni i pokrewni 1
175. 9612 Sortowacze odpadów 3
176. 7212 Spawacze i pokrewni 5
177. 2422 Specjaliści do spraw administracji i rozwoju 15
178. 2291 Specjaliści do spraw higieny, bezpieczeństwa pracy i ochrony środowiska 1
179. 2411 Specjaliści do spraw księgowości i rachunkowości 1
180. 2133 Specjaliści do spraw ochrony środowiska 1
181. 2431 Specjaliści do spraw reklamy i marketingu 12
182. 2635 Specjaliści do spraw społecznych 3
183. 2433 Specjaliści do spraw sprzedaży (z wyłączeniem technologii informacyjno-komunikacyjnych) 5
184. 2342 Specjaliści do spraw wychowania małego dziecka 6
185. 2421 Specjaliści do spraw zarządzania i organizacji 16
186. 2423 Specjaliści do spraw zarządzania zasobami ludzkimi 5
187. 2359 Specjaliści nauczania i wychowania gdzie indziej niesklasyfikowani 27
188. 2132 Specjaliści w zakresie rolnictwa, leśnictwa i pokrewni 2
189. 3331 Spedytorzy i pokrewni 5
190. 5244 Sprzedawcy (konsultanci) w centrach sprzedaży telefonicznej / internetowej 1
191. 5223 Sprzedawcy sklepowi (ekspedienci) 112
192. 5245 Sprzedawcy w stacji paliw 1
193. 7522 Stolarze meblowi i pokrewni 26
194. 5411 Strażacy 2
195. 3434 Szefowie kuchni i organizatorzy usług gastronomicznych 2
196. 7533 Szwaczki, hafciarki i pokrewni 6
197. 7316 Szyldziarze, grawerzy i zdobnicy ceramiki, szkła i pokrewni 1
198. 7222 Ślusarze i pokrewni 25
199. 3314 Średni personel do spraw statystyki i dziedzin pokrewnych 31
200. 3259 Średni personel do spraw zdrowia gdzie indziej niesklasyfikowany 3
201. 3255 Średni personel ochrony środowiska, medycyny pracy i bhp 5
202. 3439 Średni personel w zakresie działalności artystycznej i kulturalnej gdzie indziej niesklasyfikowany 1
203. 3411 Średni personel z dziedziny prawa i pokrewny 1
204. 7534 Tapicerzy i pokrewni 3
205. 3112 Technicy budownictwa 15
206. 3114 Technicy elektronicy i pokrewni 3
207. 3115 Technicy mechanicy 25
208. 3214 Technicy medyczni i dentystyczni 1
209. 3141 Technicy nauk biologicznych (z wyłączeniem nauk medycznych) 1
210. 3111 Technicy nauk chemicznych, fizycznych i pokrewni 6
211. 3119 Technicy nauk fizycznych i technicznych gdzie indziej niesklasyfikowani 14
212. 3142 Technicy rolnictwa i pokrewni 7
213. 3116 Technicy technologii chemicznej i pokrewni 6
214. 3144 Technicy technologii żywności 16
215. 3240 Technicy weterynarii 1
216. 3512 Technicy wsparcia informatycznego i technicznego 6
217. 3422 Trenerzy, instruktorzy i działacze sportowi 1
218. 7123 Tynkarze i pokrewni 2
219. 7523 Ustawiacze i operatorzy maszyn do obróbki i produkcji wyrobów z drewna 2
220. 7223 Ustawiacze i operatorzy obrabiarek do metali i pokrewni 12
221. 4214 Windykatorzy i pokrewni 1
222. 5221 Właściciele sklepów 4
223. 5246 Wydawcy posiłków 1
224. 9613 Zamiatacze i pokrewni 4
225. 3323 Zaopatrzeniowcy 10

ZAPRASZAMY NA STRONĘ WWW POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KWIDZYNIE

http://www.bip.pupkwidzyn.pl
(C) G.O., PUP Kwidzyn, 2017

Valid HTML 4.01 Transitional