ZESTAWIENIE ZAWODÓW POSIADANYCH PRZEZ AKTUALNIE ZAREJESTROWANE OSOBY BEZROBOTNE

W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W KWIDZYNIE

według elementarnych grup zawodów w układzie alfabetycznym
na podstawie "Klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy" z 2014 r.

UWAGA: W zestawieniu wykazane są wyłącznie zawody uprzednio wykonywane (jeśli okres ich wykonywania wynosił co najmniej 6 miesięcy) oraz zawody wyuczone
posiadane przez aktualnie zarejestrowane osoby bezrobotne

Pełny wykaz zawodów wchodzących w skład poszczególnych grup zawodów
oraz objaśnienia do struktury klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy:
pobierz z wortalu Publicznych Służb Zatrudnienia (dokument *.pdf)

Aktualizacja: 2022-05-23, godz.: 14:00

Zawartość strony jest aktualizowana automatycznie co 60 minut, w każdy dzień roboczy w godzinach od 6.00 do 16.00.
Automatyczne odświeżanie strony w przeglądarce zależy od ustawień przeglądarki.

Przejdź do wykazu według zawodów

W sprawie kandydatów do pracy w związku ze złożoną ofertą zatrudnienia osoby zainteresowane proszone są o kontakt z doradcą klienta
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kwidzynie, ul. Grudziądzka 30, pokój nr 16 (I piętro)

l.p.

kod zawodu

nazwa zawodu

liczba osób

1. 5243 Agenci sprzedaży bezpośredniej 3
2. 3321 Agenci ubezpieczeniowi 8
3. 2413 Analitycy finansowi 9
4. 2632 Archeolodzy, socjolodzy i specjaliści dziedzin pokrewnych 3
5. 2621 Archiwiści i muzealnicy 2
6. 2651 Artyści plastycy 1
7. 3251 Asystenci dentystyczni 1
8. 5312 Asystenci nauczycieli 13
9. 5132 Barmani 17
10. 7114 Betoniarze, betoniarze zbrojarze i pokrewni 27
11. 7213 Blacharze 11
12. 7115 Cieśle i stolarze budowlani 30
13. 9122 Czyściciele pojazdów 4
14. 3311 Dealerzy i maklerzy aktywów finansowych 2
15. 7121 Dekarze 7
16. 3220 Dietetycy i żywieniowcy 2
17. 2412 Doradcy finansowi i inwestycyjni 1
18. 7322 Drukarze 1
19. 2636 Duchowni i osoby konsekrowane 1
20. 1120 Dyrektorzy generalni i zarządzający 6
21. 8312 Dyżurni ruchu, manewrowi i pokrewni 1
22. 2642 Dziennikarze 2
23. 2631 Ekonomiści 13
24. 7412 Elektromechanicy i elektromonterzy 28
25. 7411 Elektrycy budowlani i pokrewni 18
26. 2643 Filolodzy i tłumacze 3
27. 2633 Filozofowie, historycy i politolodzy 12
28. 2292 Fizjoterapeuci 1
29. 7211 Formierze odlewniczy i pokrewni 1
30. 7315 Formowacze wyrobów szklanych, krajacze i szlifierze szkła 1
31. 3431 Fotografowie 7
32. 5141 Fryzjerzy 36
33. 3351 Funkcjonariusze celni i ochrony granic 1
34. 3356 Funkcjonariusze służby więziennej 2
35. 9621 Gońcy, bagażowi i pokrewni 2
36. 5153 Gospodarze budynków 173
37. 8111 Górnicy podziemnej i odkrywkowej eksploatacji złóż i pokrewni 1
38. 6129 Hodowcy zwierząt gdzie indziej niesklasyfikowani 1
39. 6121 Hodowcy zwierząt gospodarskich i domowych 1
40. 7126 Hydraulicy i monterzy rurociągów 29
41. 3423 Instruktorzy fitness i rekreacji ruchowej 2
42. 7323 Introligatorzy i pokrewni 4
43. 2142 Inżynierowie budownictwa 1
44. 2145 Inżynierowie chemicy i pokrewni 4
45. 2141 Inżynierowie do spraw przemysłu i produkcji 4
46. 2151 Inżynierowie elektrycy 1
47. 2149 Inżynierowie gdzie indziej niesklasyfikowani 3
48. 2143 Inżynierowie inżynierii środowiska 2
49. 2144 Inżynierowie mechanicy 3
50. 2153 Inżynierowie telekomunikacji 1
51. 7313 Jubilerzy, złotnicy i pokrewni 1
52. 7537 Kaletnicy, rymarze i pokrewni 1
53. 4211 Kasjerzy bankowi i pokrewni 11
54. 5230 Kasjerzy i sprzedawcy biletów 120
55. 5131 Kelnerzy 26
56. 8331 Kierowcy autobusów i motorniczowie tramwajów 4
57. 8344 Kierowcy operatorzy wózków jezdniowych 13
58. 8332 Kierowcy samochodów ciężarowych 21
59. 8322 Kierowcy samochodów osobowych i dostawczych 34
60. 1323 Kierownicy do spraw budownictwa 3
61. 1211 Kierownicy do spraw finansowych 1
62. 1439 Kierownicy do spraw innych typów usług gdzie indziej niesklasyfikowani 61
63. 1324 Kierownicy do spraw logistyki i dziedzin pokrewnych 7
64. 1221 Kierownicy do spraw marketingu i sprzedaży 5
65. 1219 Kierownicy do spraw obsługi biznesu i zarządzania gdzie indziej niesklasyfikowani 2
66. 1213 Kierownicy do spraw strategii i planowania 1
67. 5222 Kierownicy sprzedaży w marketach 1
68. 1420 Kierownicy w handlu detalicznym i hurtowym 9
69. 1349 Kierownicy w instytucjach usług wyspecjalizowanych gdzie indziej niesklasyfikowani 1
70. 5112 Konduktorzy i pokrewni 2
71. 4221 Konsultanci i inni pracownicy biur podróży 4
72. 3139 Kontrolerzy (sterowniczy) procesów przemysłowych gdzie indziej niesklasyfikowani 1
73. 5142 Kosmetyczki i pokrewni 17
74. 7221 Kowale i operatorzy pras kuźniczych 1
75. 7531 Krawcy, kuśnierze, kapelusznicy i pokrewni 32
76. 3313 Księgowi 15
77. 5120 Kucharze 109
78. 7132 Lakiernicy 12
79. 2353 Lektorzy języków obcych 1
80. 4412 Listonosze i pokrewni 8
81. 9611 Ładowacze nieczystości 1
82. 4321 Magazynierzy i pokrewni 80
83. 7131 Malarze budowlani i pokrewni 16
84. 7511 Masarze, robotnicy w przetwórstwie ryb i pokrewni 24
85. 8343 Maszyniści i operatorzy maszyn i urządzeń dźwigowo-transportowych i pokrewni 1
86. 8182 Maszyniści kotłów parowych i pokrewni 20
87. 7233 Mechanicy maszyn i urządzeń rolniczych i przemysłowych 48
88. 7231 Mechanicy pojazdów samochodowych 50
89. 7311 Mechanicy precyzyjni 6
90. 3122 Mistrzowie produkcji w przemyśle przetwórczym 1
91. 8219 Monterzy gdzie indziej niesklasyfikowani 8
92. 7127 Monterzy i konserwatorzy instalacji klimatyzacyjnych i chłodniczych 2
93. 7422 Monterzy i serwisanci instalacji i urządzeń teleinformatycznych 5
94. 7421 Monterzy i serwisanci urządzeń elektronicznych 8
95. 7124 Monterzy izolacji 5
96. 7111 Monterzy konstrukcji budowlanych i konserwatorzy budynków 13
97. 7413 Monterzy linii elektrycznych 2
98. 8211 Monterzy maszyn i urządzeń mechanicznych 6
99. 8213 Monterzy sprzętu elektronicznego 558
100. 8212 Monterzy sprzętu elektrycznego 25
101. 7112 Murarze i pokrewni 63
102. 2330 Nauczyciele gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych (z wyjątkiem nauczycieli kształcenia zawodowego) 8
103. 2341 Nauczyciele szkół podstawowych 6
104. 7536 Obuwnicy i pokrewni 1
105. 6113 Ogrodnicy 8
106. 3211 Operatorzy aparatury medycznej 1
107. 4223 Operatorzy centrali telefonicznych 2
108. 4131 Operatorzy edytorów tekstu 1
109. 8189 Operatorzy innych maszyn i urządzeń przetwórczych gdzie indziej niesklasyfikowani 2
110. 8157 Operatorzy maszyn do prania 3
111. 8156 Operatorzy maszyn do produkcji obuwia i pokrewni 1
112. 8141 Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów gumowych 3
113. 8143 Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów papierniczych 16
114. 8159 Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów włókienniczych, futrzarskich i skórzanych gdzie indziej niesklasyfikowani 1
115. 8142 Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych 89
116. 8153 Operatorzy maszyn do szycia 10
117. 8172 Operatorzy maszyn i urządzeń do obróbki drewna 26
118. 8121 Operatorzy maszyn i urządzeń do produkcji i przetwórstwa metali 5
119. 8114 Operatorzy maszyn i urządzeń do produkcji wyrobów cementowych, kamiennych i pokrewni 1
120. 8131 Operatorzy maszyn i urządzeń do produkcji wyrobów chemicznych 7
121. 8160 Operatorzy maszyn i urządzeń do produkcji wyrobów spożywczych i pokrewni 41
122. 8152 Operatorzy maszyn tkackich i dziewiarskich 2
123. 3513 Operatorzy sieci i systemów komputerowych 1
124. 8342 Operatorzy sprzętu do robót ziemnych i urządzeń pokrewnych 10
125. 8122 Operatorzy urządzeń do obróbki powierzchniowej metali i nakładania powłok 1
126. 8181 Operatorzy urządzeń do produkcji wyrobów szklanych i ceramicznych 2
127. 8171 Operatorzy urządzeń do wyrobu masy papierniczej i produkcji papieru 25
128. 3131 Operatorzy urządzeń energetycznych 1
129. 8183 Operatorzy urządzeń pakujących, znakujących i urządzeń do napełniania butelek 5
130. 3522 Operatorzy urządzeń telekomunikacyjnych 1
131. 8113 Operatorzy urządzeń wiertniczych i wydobywczych ropy, gazu i innych surowców 1
132. 8341 Operatorzy wolnobieżnych maszyn rolniczych i leśnych 27
133. 5311 Opiekunowie dziecięcy 11
134. 5164 Opiekunowie zwierząt i pracownicy zajmujący się zwierzętami 1
135. 7512 Piekarze, cukiernicy i pokrewni 56
136. 2221 Pielęgniarki bez specjalizacji lub w trakcie specjalizacji 3
137. 4322 Planiści produkcyjni 1
138. 3432 Plastycy, dekoratorzy wnętrz i pokrewni 7
139. 3355 Policjanci 3
140. 9111 Pomoce domowe i sprzątaczki 4
141. 9112 Pomoce i sprzątaczki biurowe, hotelowe i pokrewne 119
142. 9412 Pomoce kuchenne 34
143. 5321 Pomocniczy personel medyczny 2
144. 7122 Posadzkarze, parkieciarze i glazurnicy 8
145. 3339 Pośrednicy usług biznesowych gdzie indziej niesklasyfikowani 1
146. 9129 Pozostali pracownicy zajmujący się sprzątaniem 12
147. 3343 Pracownicy administracyjni i sekretarze biura zarządu 31
148. 3433 Pracownicy bibliotek, galerii, muzeów, informacji naukowej i pokrewni 4
149. 3312 Pracownicy do spraw kredytów, pożyczek i pokrewni 6
150. 4311 Pracownicy do spraw rachunkowości i księgowości 23
151. 4312 Pracownicy do spraw statystyki, finansów i ubezpieczeń 2
152. 4323 Pracownicy do spraw transportu 2
153. 5322 Pracownicy domowej opieki osobistej 12
154. 4415 Pracownicy działów kadr 3
155. 4110 Pracownicy obsługi biurowej 90
156. 4313 Pracownicy obsługi płacowej 2
157. 5151 Pracownicy obsługi technicznej biur, hoteli i innych obiektów 1
158. 5413 Pracownicy ochrony osób i mienia 36
159. 5329 Pracownicy opieki osobistej w ochronie zdrowia i pokrewni gdzie indziej niesklasyfikowani 4
160. 7321 Pracownicy przy pracach przygotowawczych do druku 1
161. 5249 Pracownicy sprzedaży i pokrewni gdzie indziej niesklasyfikowani 30
162. 9510 Pracownicy świadczący usługi na ulicach 1
163. 5152 Pracownicy usług domowych 6
164. 3412 Pracownicy wsparcia rodziny, pomocy społecznej i pracy socjalnej 38
165. 9622 Pracownicy wykonujący dorywcze prace proste 3
166. 9629 Pracownicy wykonujący prace proste gdzie indziej niesklasyfikowani 21
167. 5163 Pracownicy zakładów pogrzebowych 1
168. 9121 Praczki ręczne i prasowacze 4
169. 3230 Praktykujący niekonwencjonalne lub komplementarne metody terapii 1
170. 2166 Projektanci grafiki i multimediów 4
171. 2163 Projektanci wzornictwa przemysłowego i odzieży 2
172. 3322 Przedstawiciele handlowi 20
173. 5113 Przewodnicy turystyczni i piloci wycieczek 1
174. 4224 Recepcjoniści hotelowi 15
175. 4226 Recepcjoniści (z wyłączeniem hotelowych) 16
176. 9321 Ręczni pakowacze i znakowacze 25
177. 7317 Rękodzielnicy wyrobów z drewna i pokrewnych materiałów 8
178. 7318 Rękodzielnicy wyrobów z tkanin, skóry i pokrewnych materiałów 5
179. 7129 Robotnicy budowlani robót wykończeniowych i pokrewni gdzie indziej niesklasyfikowani 7
180. 7116 Robotnicy budowy dróg 2
181. 7133 Robotnicy czyszczący konstrukcje budowlane i pokrewni 2
182. 6210 Robotnicy leśni i pokrewni 11
183. 7113 Robotnicy obróbki kamienia 3
184. 9333 Robotnicy pracujący przy przeładunku towarów 71
185. 7549 Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy gdzie indziej niesklasyfikowani 1
186. 7514 Robotnicy przetwórstwa surowców roślinnych 53
187. 7521 Robotnicy przygotowujący drewno i pokrewni 8
188. 7214 Robotnicy przygotowujący i wznoszący konstrukcje metalowe 13
189. 7119 Robotnicy robót stanu surowego i pokrewni gdzie indziej niesklasyfikowani 4
190. 7513 Robotnicy w produkcji wyrobów mleczarskich 1
191. 9213 Robotnicy wykonujący prace proste przy uprawie roślin i hodowli zwierząt 16
192. 9312 Robotnicy wykonujący prace proste w budownictwie drogowym, wodnym i pokrewni 21
193. 9313 Robotnicy wykonujący prace proste w budownictwie ogólnym 111
194. 9212 Robotnicy wykonujący prace proste w hodowli zwierząt 11
195. 9311 Robotnicy wykonujący prace proste w kopalniach i kamieniołomach 2
196. 9214 Robotnicy wykonujący prace proste w ogrodnictwie i sadownictwie 14
197. 9329 Robotnicy wykonujący prace proste w przemyśle gdzie indziej niesklasyfikowani 169
198. 9211 Robotnicy wykonujący proste prace polowe 14
199. 6130 Rolnicy produkcji roślinnej i zwierzęcej 24
200. 6111 Rolnicy upraw polowych 4
201. 6340 Rybacy i zbieracze pracujący na własne potrzeby 1
202. 3315 Rzeczoznawcy (z wyłączeniem majątkowych) 1
203. 4120 Sekretarki (ogólne) 5
204. 3344 Sekretarze medyczni i pokrewni 1
205. 7212 Spawacze i pokrewni 8
206. 2422 Specjaliści do spraw administracji i rozwoju 26
207. 2291 Specjaliści do spraw higieny, bezpieczeństwa pracy i ochrony środowiska 2
208. 2411 Specjaliści do spraw księgowości i rachunkowości 10
209. 2133 Specjaliści do spraw ochrony środowiska 1
210. 2431 Specjaliści do spraw reklamy i marketingu 18
211. 2440 Specjaliści do spraw rynku nieruchomości 2
212. 2523 Specjaliści do spraw sieci komputerowych 1
213. 2635 Specjaliści do spraw społecznych 4
214. 2433 Specjaliści do spraw sprzedaży (z wyłączeniem technologii informacyjno-komunikacyjnych) 10
215. 2424 Specjaliści do spraw szkoleń zawodowych i rozwoju kadr 2
216. 2342 Specjaliści do spraw wychowania małego dziecka 6
217. 2421 Specjaliści do spraw zarządzania i organizacji 27
218. 2423 Specjaliści do spraw zarządzania zasobami ludzkimi 11
219. 2359 Specjaliści nauczania i wychowania gdzie indziej niesklasyfikowani 26
220. 2132 Specjaliści w zakresie rolnictwa, leśnictwa i pokrewni 3
221. 2619 Specjaliści z dziedziny prawa gdzie indziej niesklasyfikowani 5
222. 3331 Spedytorzy i pokrewni 20
223. 3421 Sportowcy i dżokeje 1
224. 5244 Sprzedawcy (konsultanci) w centrach sprzedaży telefonicznej / internetowej 1
225. 5211 Sprzedawcy na targowiskach i bazarach 1
226. 5223 Sprzedawcy sklepowi (ekspedienci) 418
227. 5245 Sprzedawcy w stacji paliw 10
228. 7522 Stolarze meblowi i pokrewni 55
229. 5411 Strażacy 2
230. 3434 Szefowie kuchni i organizatorzy usług gastronomicznych 15
231. 7125 Szklarze 9
232. 7533 Szwaczki, hafciarki i pokrewni 9
233. 7316 Szyldziarze, grawerzy i zdobnicy ceramiki, szkła i pokrewni 4
234. 7222 Ślusarze i pokrewni 37
235. 3314 Średni personel do spraw statystyki i dziedzin pokrewnych 68
236. 3259 Średni personel do spraw zdrowia gdzie indziej niesklasyfikowany 10
237. 3255 Średni personel ochrony środowiska, medycyny pracy i bhp 8
238. 3439 Średni personel w zakresie działalności artystycznej i kulturalnej gdzie indziej niesklasyfikowany 2
239. 7534 Tapicerzy i pokrewni 3
240. 3112 Technicy budownictwa 14
241. 3114 Technicy elektronicy i pokrewni 4
242. 3113 Technicy elektrycy 3
243. 3213 Technicy farmaceutyczni 3
244. 3254 Technicy fizjoterapii i masażyści 4
245. 3143 Technicy leśnictwa 1
246. 3115 Technicy mechanicy 24
247. 3214 Technicy medyczni i dentystyczni 2
248. 3141 Technicy nauk biologicznych (z wyłączeniem nauk medycznych) 2
249. 3111 Technicy nauk chemicznych, fizycznych i pokrewni 8
250. 3119 Technicy nauk fizycznych i technicznych gdzie indziej niesklasyfikowani 52
251. 3142 Technicy rolnictwa i pokrewni 16
252. 3116 Technicy technologii chemicznej i pokrewni 13
253. 3144 Technicy technologii żywności 25
254. 3240 Technicy weterynarii 1
255. 3512 Technicy wsparcia informatycznego i technicznego 12
256. 7123 Tynkarze i pokrewni 3
257. 9334 Układacze towarów na półkach 8
258. 3353 Urzędnicy do spraw świadczeń społecznych 1
259. 7523 Ustawiacze i operatorzy maszyn do obróbki i produkcji wyrobów z drewna 7
260. 7223 Ustawiacze i operatorzy obrabiarek do metali i pokrewni 25
261. 5221 Właściciele sklepów 6
262. 5246 Wydawcy posiłków 4
263. 9613 Zamiatacze i pokrewni 5
264. 3323 Zaopatrzeniowcy 23
265. 0310 Żołnierze szeregowi 1

ZAPRASZAMY NA STRONĘ WWW POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KWIDZYNIE

http://www.bip.pupkwidzyn.pl
(C) G.O., PUP Kwidzyn, 2017

Valid HTML 4.01 Transitional