ZESTAWIENIE ZAWODÓW POSIADANYCH PRZEZ AKTUALNIE ZAREJESTROWANE OSOBY BEZROBOTNE

W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W KWIDZYNIE

według elementarnych grup zawodów w układzie alfabetycznym
na podstawie "Klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy" z 2014 r.

UWAGA: W zestawieniu wykazane są wyłącznie zawody uprzednio wykonywane (jeśli okres ich wykonywania wynosił co najmniej 6 miesięcy) oraz zawody wyuczone
posiadane przez aktualnie zarejestrowane osoby bezrobotne

Pełny wykaz zawodów wchodzących w skład poszczególnych grup zawodów
oraz objaśnienia do struktury klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy:
pobierz z wortalu Publicznych Służb Zatrudnienia (dokument *.pdf)

Aktualizacja: 2023-02-06, godz.: 08:00

Zawartość strony jest aktualizowana automatycznie co 60 minut, w każdy dzień roboczy w godzinach od 6.00 do 16.00.
Automatyczne odświeżanie strony w przeglądarce zależy od ustawień przeglądarki.

Przejdź do wykazu według zawodów

W sprawie kandydatów do pracy w związku ze złożoną ofertą zatrudnienia osoby zainteresowane proszone są o kontakt z doradcą klienta
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kwidzynie, ul. Grudziądzka 30, pokój nr 16 (I piętro)

l.p.

kod zawodu

nazwa zawodu

liczba osób

1. 3334 Agenci i administratorzy nieruchomości 2
2. 5243 Agenci sprzedaży bezpośredniej 2
3. 3321 Agenci ubezpieczeniowi 3
4. 2413 Analitycy finansowi 8
5. 2519 Analitycy systemów komputerowych i programiści gdzie indziej niesklasyfikowani 3
6. 2632 Archeolodzy, socjolodzy i specjaliści dziedzin pokrewnych 3
7. 2651 Artyści plastycy 2
8. 3251 Asystenci dentystyczni 1
9. 5312 Asystenci nauczycieli 14
10. 5132 Barmani 21
11. 7114 Betoniarze, betoniarze zbrojarze i pokrewni 35
12. 2131 Biolodzy i pokrewni 3
13. 7213 Blacharze 6
14. 7115 Cieśle i stolarze budowlani 31
15. 9122 Czyściciele pojazdów 3
16. 3311 Dealerzy i maklerzy aktywów finansowych 1
17. 7121 Dekarze 5
18. 3220 Dietetycy i żywieniowcy 1
19. 2412 Doradcy finansowi i inwestycyjni 6
20. 7322 Drukarze 2
21. 1120 Dyrektorzy generalni i zarządzający 5
22. 8312 Dyżurni ruchu, manewrowi i pokrewni 1
23. 2642 Dziennikarze 3
24. 2631 Ekonomiści 15
25. 7412 Elektromechanicy i elektromonterzy 23
26. 7411 Elektrycy budowlani i pokrewni 19
27. 2643 Filolodzy i tłumacze 5
28. 2633 Filozofowie, historycy i politolodzy 4
29. 2292 Fizjoterapeuci 1
30. 7211 Formierze odlewniczy i pokrewni 1
31. 3431 Fotografowie 7
32. 5141 Fryzjerzy 45
33. 3356 Funkcjonariusze służby więziennej 2
34. 9621 Gońcy, bagażowi i pokrewni 2
35. 5153 Gospodarze budynków 176
36. 6121 Hodowcy zwierząt gospodarskich i domowych 1
37. 7126 Hydraulicy i monterzy rurociągów 41
38. 3423 Instruktorzy fitness i rekreacji ruchowej 4
39. 7323 Introligatorzy i pokrewni 5
40. 2142 Inżynierowie budownictwa 2
41. 2145 Inżynierowie chemicy i pokrewni 3
42. 2141 Inżynierowie do spraw przemysłu i produkcji 10
43. 2151 Inżynierowie elektrycy 1
44. 2149 Inżynierowie gdzie indziej niesklasyfikowani 4
45. 2143 Inżynierowie inżynierii środowiska 1
46. 2144 Inżynierowie mechanicy 5
47. 2153 Inżynierowie telekomunikacji 1
48. 7537 Kaletnicy, rymarze i pokrewni 1
49. 4211 Kasjerzy bankowi i pokrewni 10
50. 5230 Kasjerzy i sprzedawcy biletów 103
51. 5131 Kelnerzy 33
52. 8331 Kierowcy autobusów i motorniczowie tramwajów 2
53. 8344 Kierowcy operatorzy wózków jezdniowych 18
54. 8332 Kierowcy samochodów ciężarowych 28
55. 8322 Kierowcy samochodów osobowych i dostawczych 39
56. 3341 Kierownicy biura 1
57. 1223 Kierownicy do spraw badań i rozwoju 1
58. 1323 Kierownicy do spraw budownictwa 3
59. 1211 Kierownicy do spraw finansowych 4
60. 1439 Kierownicy do spraw innych typów usług gdzie indziej niesklasyfikowani 60
61. 1324 Kierownicy do spraw logistyki i dziedzin pokrewnych 1
62. 1221 Kierownicy do spraw marketingu i sprzedaży 7
63. 1219 Kierownicy do spraw obsługi biznesu i zarządzania gdzie indziej niesklasyfikowani 2
64. 1321 Kierownicy do spraw produkcji przemysłowej 1
65. 1213 Kierownicy do spraw strategii i planowania 2
66. 1212 Kierownicy do spraw zarządzania zasobami ludzkimi 1
67. 5222 Kierownicy sprzedaży w marketach 1
68. 1412 Kierownicy w gastronomii 1
69. 1420 Kierownicy w handlu detalicznym i hurtowym 13
70. 1349 Kierownicy w instytucjach usług wyspecjalizowanych gdzie indziej niesklasyfikowani 1
71. 7515 Klasyfikatorzy żywności i pokrewni 2
72. 2652 Kompozytorzy, artyści muzycy i śpiewacy 1
73. 5112 Konduktorzy i pokrewni 2
74. 4221 Konsultanci i inni pracownicy biur podróży 1
75. 3139 Kontrolerzy (sterowniczy) procesów przemysłowych gdzie indziej niesklasyfikowani 1
76. 5142 Kosmetyczki i pokrewni 20
77. 7221 Kowale i operatorzy pras kuźniczych 1
78. 7531 Krawcy, kuśnierze, kapelusznicy i pokrewni 31
79. 3313 Księgowi 15
80. 5120 Kucharze 113
81. 7132 Lakiernicy 11
82. 2353 Lektorzy języków obcych 1
83. 4412 Listonosze i pokrewni 10
84. 4321 Magazynierzy i pokrewni 79
85. 7131 Malarze budowlani i pokrewni 19
86. 7511 Masarze, robotnicy w przetwórstwie ryb i pokrewni 26
87. 8343 Maszyniści i operatorzy maszyn i urządzeń dźwigowo-transportowych i pokrewni 3
88. 8182 Maszyniści kotłów parowych i pokrewni 14
89. 7233 Mechanicy maszyn i urządzeń rolniczych i przemysłowych 52
90. 7231 Mechanicy pojazdów samochodowych 51
91. 7311 Mechanicy precyzyjni 3
92. 3122 Mistrzowie produkcji w przemyśle przetwórczym 1
93. 8219 Monterzy gdzie indziej niesklasyfikowani 2
94. 7127 Monterzy i konserwatorzy instalacji klimatyzacyjnych i chłodniczych 10
95. 7422 Monterzy i serwisanci instalacji i urządzeń teleinformatycznych 6
96. 7421 Monterzy i serwisanci urządzeń elektronicznych 15
97. 7124 Monterzy izolacji 6
98. 7111 Monterzy konstrukcji budowlanych i konserwatorzy budynków 52
99. 7413 Monterzy linii elektrycznych 1
100. 8211 Monterzy maszyn i urządzeń mechanicznych 5
101. 8213 Monterzy sprzętu elektronicznego 504
102. 8212 Monterzy sprzętu elektrycznego 32
103. 7112 Murarze i pokrewni 85
104. 3436 Muzycy i pokrewni 2
105. 2330 Nauczyciele gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych (z wyjątkiem nauczycieli kształcenia zawodowego) 11
106. 2341 Nauczyciele szkół podstawowych 7
107. 2352 Nauczyciele szkół specjalnych 3
108. 6113 Ogrodnicy 7
109. 4223 Operatorzy centrali telefonicznych 2
110. 4131 Operatorzy edytorów tekstu 1
111. 8189 Operatorzy innych maszyn i urządzeń przetwórczych gdzie indziej niesklasyfikowani 3
112. 8157 Operatorzy maszyn do prania 2
113. 8141 Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów gumowych 4
114. 8143 Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów papierniczych 21
115. 8142 Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych 88
116. 8153 Operatorzy maszyn do szycia 11
117. 8172 Operatorzy maszyn i urządzeń do obróbki drewna 27
118. 8121 Operatorzy maszyn i urządzeń do produkcji i przetwórstwa metali 6
119. 8114 Operatorzy maszyn i urządzeń do produkcji wyrobów cementowych, kamiennych i pokrewni 2
120. 8131 Operatorzy maszyn i urządzeń do produkcji wyrobów chemicznych 5
121. 8160 Operatorzy maszyn i urządzeń do produkcji wyrobów spożywczych i pokrewni 52
122. 8152 Operatorzy maszyn tkackich i dziewiarskich 1
123. 3513 Operatorzy sieci i systemów komputerowych 1
124. 8342 Operatorzy sprzętu do robót ziemnych i urządzeń pokrewnych 8
125. 8181 Operatorzy urządzeń do produkcji wyrobów szklanych i ceramicznych 1
126. 3521 Operatorzy urządzeń do rejestracji i transmisji obrazu i dźwięku 1
127. 3132 Operatorzy urządzeń do spalania odpadów, uzdatniania wody i pokrewni 1
128. 8171 Operatorzy urządzeń do wyrobu masy papierniczej i produkcji papieru 25
129. 3131 Operatorzy urządzeń energetycznych 1
130. 8183 Operatorzy urządzeń pakujących, znakujących i urządzeń do napełniania butelek 1
131. 8113 Operatorzy urządzeń wiertniczych i wydobywczych ropy, gazu i innych surowców 2
132. 8341 Operatorzy wolnobieżnych maszyn rolniczych i leśnych 32
133. 5311 Opiekunowie dziecięcy 5
134. 5164 Opiekunowie zwierząt i pracownicy zajmujący się zwierzętami 2
135. 3332 Organizatorzy konferencji i imprez 1
136. 7512 Piekarze, cukiernicy i pokrewni 63
137. 2221 Pielęgniarki bez specjalizacji lub w trakcie specjalizacji 3
138. 4322 Planiści produkcyjni 2
139. 3432 Plastycy, dekoratorzy wnętrz i pokrewni 7
140. 3355 Policjanci 3
141. 9111 Pomoce domowe i sprzątaczki 2
142. 9112 Pomoce i sprzątaczki biurowe, hotelowe i pokrewne 128
143. 9412 Pomoce kuchenne 49
144. 5321 Pomocniczy personel medyczny 2
145. 7122 Posadzkarze, parkieciarze i glazurnicy 7
146. 3339 Pośrednicy usług biznesowych gdzie indziej niesklasyfikowani 3
147. 9129 Pozostali pracownicy zajmujący się sprzątaniem 11
148. 3343 Pracownicy administracyjni i sekretarze biura zarządu 31
149. 3433 Pracownicy bibliotek, galerii, muzeów, informacji naukowej i pokrewni 3
150. 3312 Pracownicy do spraw kredytów, pożyczek i pokrewni 11
151. 4311 Pracownicy do spraw rachunkowości i księgowości 14
152. 4312 Pracownicy do spraw statystyki, finansów i ubezpieczeń 3
153. 4323 Pracownicy do spraw transportu 3
154. 5322 Pracownicy domowej opieki osobistej 7
155. 4415 Pracownicy działów kadr 3
156. 4419 Pracownicy obsługi biura gdzie indziej niesklasyfikowani 1
157. 4110 Pracownicy obsługi biurowej 94
158. 5151 Pracownicy obsługi technicznej biur, hoteli i innych obiektów 1
159. 5413 Pracownicy ochrony osób i mienia 36
160. 5249 Pracownicy sprzedaży i pokrewni gdzie indziej niesklasyfikowani 38
161. 9510 Pracownicy świadczący usługi na ulicach 1
162. 5152 Pracownicy usług domowych 5
163. 3412 Pracownicy wsparcia rodziny, pomocy społecznej i pracy socjalnej 41
164. 9622 Pracownicy wykonujący dorywcze prace proste 3
165. 9629 Pracownicy wykonujący prace proste gdzie indziej niesklasyfikowani 20
166. 5163 Pracownicy zakładów pogrzebowych 3
167. 9121 Praczki ręczne i prasowacze 5
168. 3230 Praktykujący niekonwencjonalne lub komplementarne metody terapii 1
169. 2166 Projektanci grafiki i multimediów 1
170. 2163 Projektanci wzornictwa przemysłowego i odzieży 1
171. 3322 Przedstawiciele handlowi 20
172. 5113 Przewodnicy turystyczni i piloci wycieczek 2
173. 2634 Psycholodzy i pokrewni 1
174. 4224 Recepcjoniści hotelowi 15
175. 4226 Recepcjoniści (z wyłączeniem hotelowych) 14
176. 9321 Ręczni pakowacze i znakowacze 22
177. 7317 Rękodzielnicy wyrobów z drewna i pokrewnych materiałów 5
178. 7318 Rękodzielnicy wyrobów z tkanin, skóry i pokrewnych materiałów 12
179. 7129 Robotnicy budowlani robót wykończeniowych i pokrewni gdzie indziej niesklasyfikowani 7
180. 7133 Robotnicy czyszczący konstrukcje budowlane i pokrewni 1
181. 6210 Robotnicy leśni i pokrewni 16
182. 7113 Robotnicy obróbki kamienia 4
183. 9333 Robotnicy pracujący przy przeładunku towarów 88
184. 7549 Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy gdzie indziej niesklasyfikowani 25
185. 7514 Robotnicy przetwórstwa surowców roślinnych 59
186. 7521 Robotnicy przygotowujący drewno i pokrewni 6
187. 7214 Robotnicy przygotowujący i wznoszący konstrukcje metalowe 12
188. 7119 Robotnicy robót stanu surowego i pokrewni gdzie indziej niesklasyfikowani 4
189. 7513 Robotnicy w produkcji wyrobów mleczarskich 1
190. 9213 Robotnicy wykonujący prace proste przy uprawie roślin i hodowli zwierząt 16
191. 9312 Robotnicy wykonujący prace proste w budownictwie drogowym, wodnym i pokrewni 34
192. 9313 Robotnicy wykonujący prace proste w budownictwie ogólnym 113
193. 9212 Robotnicy wykonujący prace proste w hodowli zwierząt 9
194. 9311 Robotnicy wykonujący prace proste w kopalniach i kamieniołomach 2
195. 9214 Robotnicy wykonujący prace proste w ogrodnictwie i sadownictwie 22
196. 9329 Robotnicy wykonujący prace proste w przemyśle gdzie indziej niesklasyfikowani 206
197. 9211 Robotnicy wykonujący proste prace polowe 9
198. 6130 Rolnicy produkcji roślinnej i zwierzęcej 27
199. 6111 Rolnicy upraw polowych 5
200. 6340 Rybacy i zbieracze pracujący na własne potrzeby 1
201. 7319 Rzemieślnicy gdzie indziej niesklasyfikowani 1
202. 4120 Sekretarki (ogólne) 9
203. 3344 Sekretarze medyczni i pokrewni 1
204. 9612 Sortowacze odpadów 1
205. 7212 Spawacze i pokrewni 17
206. 2422 Specjaliści do spraw administracji i rozwoju 25
207. 2291 Specjaliści do spraw higieny, bezpieczeństwa pracy i ochrony środowiska 2
208. 2411 Specjaliści do spraw księgowości i rachunkowości 6
209. 2133 Specjaliści do spraw ochrony środowiska 2
210. 2431 Specjaliści do spraw reklamy i marketingu 14
211. 2440 Specjaliści do spraw rynku nieruchomości 6
212. 2523 Specjaliści do spraw sieci komputerowych 1
213. 2635 Specjaliści do spraw społecznych 1
214. 2433 Specjaliści do spraw sprzedaży (z wyłączeniem technologii informacyjno-komunikacyjnych) 12
215. 2424 Specjaliści do spraw szkoleń zawodowych i rozwoju kadr 1
216. 2342 Specjaliści do spraw wychowania małego dziecka 6
217. 2421 Specjaliści do spraw zarządzania i organizacji 28
218. 2423 Specjaliści do spraw zarządzania zasobami ludzkimi 8
219. 2359 Specjaliści nauczania i wychowania gdzie indziej niesklasyfikowani 20
220. 2299 Specjaliści ochrony zdrowia gdzie indziej niesklasyfikowani 4
221. 2132 Specjaliści w zakresie rolnictwa, leśnictwa i pokrewni 3
222. 2619 Specjaliści z dziedziny prawa gdzie indziej niesklasyfikowani 3
223. 3331 Spedytorzy i pokrewni 16
224. 3421 Sportowcy i dżokeje 1
225. 5244 Sprzedawcy (konsultanci) w centrach sprzedaży telefonicznej / internetowej 4
226. 5211 Sprzedawcy na targowiskach i bazarach 1
227. 5223 Sprzedawcy sklepowi (ekspedienci) 421
228. 5245 Sprzedawcy w stacji paliw 10
229. 7522 Stolarze meblowi i pokrewni 64
230. 5411 Strażacy 2
231. 3434 Szefowie kuchni i organizatorzy usług gastronomicznych 20
232. 7125 Szklarze 5
233. 7533 Szwaczki, hafciarki i pokrewni 12
234. 7316 Szyldziarze, grawerzy i zdobnicy ceramiki, szkła i pokrewni 4
235. 7222 Ślusarze i pokrewni 46
236. 3314 Średni personel do spraw statystyki i dziedzin pokrewnych 53
237. 3259 Średni personel do spraw zdrowia gdzie indziej niesklasyfikowany 10
238. 3255 Średni personel ochrony środowiska, medycyny pracy i bhp 6
239. 3439 Średni personel w zakresie działalności artystycznej i kulturalnej gdzie indziej niesklasyfikowany 2
240. 7534 Tapicerzy i pokrewni 3
241. 3112 Technicy budownictwa 13
242. 3114 Technicy elektronicy i pokrewni 8
243. 3113 Technicy elektrycy 2
244. 3213 Technicy farmaceutyczni 2
245. 3254 Technicy fizjoterapii i masażyści 3
246. 3143 Technicy leśnictwa 2
247. 3115 Technicy mechanicy 37
248. 3214 Technicy medyczni i dentystyczni 1
249. 3111 Technicy nauk chemicznych, fizycznych i pokrewni 10
250. 3119 Technicy nauk fizycznych i technicznych gdzie indziej niesklasyfikowani 40
251. 3142 Technicy rolnictwa i pokrewni 12
252. 3514 Technicy sieci internetowych 1
253. 3116 Technicy technologii chemicznej i pokrewni 12
254. 3144 Technicy technologii żywności 22
255. 3512 Technicy wsparcia informatycznego i technicznego 14
256. 3422 Trenerzy, instruktorzy i działacze sportowi 1
257. 7123 Tynkarze i pokrewni 2
258. 9334 Układacze towarów na półkach 9
259. 7523 Ustawiacze i operatorzy maszyn do obróbki i produkcji wyrobów z drewna 11
260. 7223 Ustawiacze i operatorzy obrabiarek do metali i pokrewni 25
261. 4214 Windykatorzy i pokrewni 2
262. 5221 Właściciele sklepów 3
263. 5246 Wydawcy posiłków 6
264. 7535 Wyprawiacze skór, garbarze i pokrewni 1
265. 9613 Zamiatacze i pokrewni 5
266. 3323 Zaopatrzeniowcy 17

ZAPRASZAMY NA STRONĘ WWW POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KWIDZYNIE

http://www.bip.pupkwidzyn.pl
(C) G.O., PUP Kwidzyn, 2017

Valid HTML 4.01 Transitional