ZESTAWIENIE ZAWODÓW POSIADANYCH PRZEZ AKTUALNIE ZAREJESTROWANE OSOBY BEZROBOTNE

W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W KWIDZYNIE

według elementarnych grup zawodów w układzie alfabetycznym
na podstawie "Klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy" z 2014 r.

UWAGA: W zestawieniu wykazane są wyłącznie zawody uprzednio wykonywane (jeśli okres ich wykonywania wynosił co najmniej 6 miesięcy) oraz zawody wyuczone
posiadane przez aktualnie zarejestrowane osoby bezrobotne

Pełny wykaz zawodów wchodzących w skład poszczególnych grup zawodów
oraz objaśnienia do struktury klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy:
pobierz z wortalu Publicznych Służb Zatrudnienia (dokument *.pdf)

Aktualizacja: 2020-09-25, godz.: 09:00

Zawartość strony jest aktualizowana automatycznie co 60 minut, w każdy dzień roboczy w godzinach od 6.00 do 16.00.
Automatyczne odświeżanie strony w przeglądarce zależy od ustawień przeglądarki.

Przejdź do wykazu według zawodów

W sprawie kandydatów do pracy w związku ze złożoną ofertą zatrudnienia osoby zainteresowane proszone są o kontakt z doradcą klienta
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kwidzynie, ul. Grudziądzka 30, pokój nr 16 (I piętro)

l.p.

kod zawodu

nazwa zawodu

liczba osób

1. 3334 Agenci i administratorzy nieruchomości 1
2. 5243 Agenci sprzedaży bezpośredniej 4
3. 3321 Agenci ubezpieczeniowi 5
4. 3435 Aktorzy cyrkowi i pokrewni 1
5. 2413 Analitycy finansowi 8
6. 2511 Analitycy systemów komputerowych 1
7. 2519 Analitycy systemów komputerowych i programiści gdzie indziej niesklasyfikowani 4
8. 2632 Archeolodzy, socjolodzy i specjaliści dziedzin pokrewnych 7
9. 2161 Architekci 2
10. 2162 Architekci krajobrazu 1
11. 2651 Artyści plastycy 2
12. 3251 Asystenci dentystyczni 1
13. 5312 Asystenci nauczycieli 10
14. 5132 Barmani 16
15. 7114 Betoniarze, betoniarze zbrojarze i pokrewni 40
16. 2622 Bibliotekoznawcy i specjaliści zarządzania informacją 3
17. 2131 Biolodzy i pokrewni 1
18. 7213 Blacharze 10
19. 4212 Bukmacherzy, krupierzy i pokrewni 2
20. 2113 Chemicy 1
21. 7115 Cieśle i stolarze budowlani 33
22. 9122 Czyściciele pojazdów 5
23. 7121 Dekarze 7
24. 2271 Diagności laboratoryjni bez specjalizacji lub w trakcie specjalizacji 1
25. 2293 Dietetycy i specjaliści do spraw żywienia 1
26. 3220 Dietetycy i żywieniowcy 11
27. 2412 Doradcy finansowi i inwestycyjni 4
28. 7322 Drukarze 2
29. 1120 Dyrektorzy generalni i zarządzający 9
30. 8312 Dyżurni ruchu, manewrowi i pokrewni 5
31. 2642 Dziennikarze 2
32. 2631 Ekonomiści 19
33. 7412 Elektromechanicy i elektromonterzy 38
34. 7411 Elektrycy budowlani i pokrewni 24
35. 2281 Farmaceuci bez specjalizacji lub w trakcie specjalizacji 1
36. 2643 Filolodzy i tłumacze 8
37. 2633 Filozofowie, historycy i politolodzy 4
38. 2292 Fizjoterapeuci 1
39. 7211 Formierze odlewniczy i pokrewni 1
40. 7315 Formowacze wyrobów szklanych, krajacze i szlifierze szkła 2
41. 3431 Fotografowie 9
42. 5141 Fryzjerzy 45
43. 3356 Funkcjonariusze służby więziennej 2
44. 9621 Gońcy, bagażowi i pokrewni 5
45. 5153 Gospodarze budynków 254
46. 8111 Górnicy podziemnej i odkrywkowej eksploatacji złóż i pokrewni 3
47. 6129 Hodowcy zwierząt gdzie indziej niesklasyfikowani 1
48. 6121 Hodowcy zwierząt gospodarskich i domowych 4
49. 7126 Hydraulicy i monterzy rurociągów 42
50. 3423 Instruktorzy fitness i rekreacji ruchowej 2
51. 5165 Instruktorzy nauki jazdy 1
52. 7323 Introligatorzy i pokrewni 6
53. 2142 Inżynierowie budownictwa 2
54. 2145 Inżynierowie chemicy i pokrewni 3
55. 2141 Inżynierowie do spraw przemysłu i produkcji 16
56. 2152 Inżynierowie elektronicy 1
57. 2151 Inżynierowie elektrycy 2
58. 2149 Inżynierowie gdzie indziej niesklasyfikowani 3
59. 2143 Inżynierowie inżynierii środowiska 4
60. 2144 Inżynierowie mechanicy 6
61. 2153 Inżynierowie telekomunikacji 1
62. 7313 Jubilerzy, złotnicy i pokrewni 1
63. 7537 Kaletnicy, rymarze i pokrewni 2
64. 2165 Kartografowie i geodeci 2
65. 4211 Kasjerzy bankowi i pokrewni 13
66. 5230 Kasjerzy i sprzedawcy biletów 135
67. 5131 Kelnerzy 33
68. 8331 Kierowcy autobusów i motorniczowie tramwajów 4
69. 8344 Kierowcy operatorzy wózków jezdniowych 20
70. 8332 Kierowcy samochodów ciężarowych 32
71. 8322 Kierowcy samochodów osobowych i dostawczych 50
72. 1223 Kierownicy do spraw badań i rozwoju 1
73. 1323 Kierownicy do spraw budownictwa 2
74. 1439 Kierownicy do spraw innych typów usług gdzie indziej niesklasyfikowani 62
75. 1324 Kierownicy do spraw logistyki i dziedzin pokrewnych 4
76. 1221 Kierownicy do spraw marketingu i sprzedaży 9
77. 1219 Kierownicy do spraw obsługi biznesu i zarządzania gdzie indziej niesklasyfikowani 5
78. 1321 Kierownicy do spraw produkcji przemysłowej 2
79. 1213 Kierownicy do spraw strategii i planowania 1
80. 1311 Kierownicy produkcji w rolnictwie i leśnictwie 1
81. 5222 Kierownicy sprzedaży w marketach 1
82. 1412 Kierownicy w gastronomii 1
83. 1420 Kierownicy w handlu detalicznym i hurtowym 10
84. 1411 Kierownicy w hotelarstwie 1
85. 1345 Kierownicy w instytucjach edukacyjnych 2
86. 1346 Kierownicy w instytucjach finansowych i ubezpieczeniowych 1
87. 1341 Kierownicy w instytucjach opieki nad dziećmi 1
88. 1349 Kierownicy w instytucjach usług wyspecjalizowanych gdzie indziej niesklasyfikowani 1
89. 7515 Klasyfikatorzy żywności i pokrewni 1
90. 2652 Kompozytorzy, artyści muzycy i śpiewacy 1
91. 7532 Konstruktorzy i krojczowie odzieży 3
92. 4221 Konsultanci i inni pracownicy biur podróży 4
93. 3139 Kontrolerzy (sterowniczy) procesów przemysłowych gdzie indziej niesklasyfikowani 2
94. 5142 Kosmetyczki i pokrewni 16
95. 7221 Kowale i operatorzy pras kuźniczych 2
96. 7531 Krawcy, kuśnierze, kapelusznicy i pokrewni 48
97. 3313 Księgowi 17
98. 5120 Kucharze 141
99. 7132 Lakiernicy 9
100. 4412 Listonosze i pokrewni 9
101. 9611 Ładowacze nieczystości 3
102. 4321 Magazynierzy i pokrewni 115
103. 7131 Malarze budowlani i pokrewni 24
104. 7511 Masarze, robotnicy w przetwórstwie ryb i pokrewni 26
105. 4131 Maszynistki i operatorzy edytorów tekstu 3
106. 8343 Maszyniści i operatorzy maszyn i urządzeń dźwigowo-transportowych i pokrewni 2
107. 8311 Maszyniści kolejowi i metra 1
108. 8182 Maszyniści kotłów parowych i pokrewni 25
109. 2120 Matematycy, aktuariusze i statystycy 2
110. 7233 Mechanicy maszyn i urządzeń rolniczych i przemysłowych 62
111. 7231 Mechanicy pojazdów samochodowych 81
112. 7311 Mechanicy precyzyjni 7
113. 3123 Mistrzowie produkcji w budownictwie 1
114. 3122 Mistrzowie produkcji w przemyśle przetwórczym 2
115. 8219 Monterzy gdzie indziej niesklasyfikowani 9
116. 7127 Monterzy i konserwatorzy instalacji klimatyzacyjnych i chłodniczych 8
117. 7422 Monterzy i serwisanci instalacji i urządzeń teleinformatycznych 6
118. 7421 Monterzy i serwisanci urządzeń elektronicznych 12
119. 7124 Monterzy izolacji 3
120. 7111 Monterzy konstrukcji budowlanych i konserwatorzy budynków 7
121. 7413 Monterzy linii elektrycznych 4
122. 8211 Monterzy maszyn i urządzeń mechanicznych 9
123. 8213 Monterzy sprzętu elektronicznego 692
124. 8212 Monterzy sprzętu elektrycznego 33
125. 7112 Murarze i pokrewni 93
126. 2330 Nauczyciele gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych (z wyjątkiem nauczycieli kształcenia zawodowego) 13
127. 2320 Nauczyciele kształcenia zawodowego 3
128. 2341 Nauczyciele szkół podstawowych 9
129. 2352 Nauczyciele szkół specjalnych 4
130. 2355 Nauczyciele sztuki w placówkach pozaszkolnych 1
131. 7536 Obuwnicy i pokrewni 2
132. 3152 Oficerowie pokładowi, piloci żeglugi i pokrewni 1
133. 6113 Ogrodnicy 7
134. 3211 Operatorzy aparatury medycznej 2
135. 4223 Operatorzy centrali telefonicznych 3
136. 8189 Operatorzy innych maszyn i urządzeń przetwórczych gdzie indziej niesklasyfikowani 4
137. 8157 Operatorzy maszyn do prania 2
138. 8156 Operatorzy maszyn do produkcji obuwia i pokrewni 3
139. 8141 Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów gumowych 4
140. 8143 Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów papierniczych 17
141. 8142 Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych 118
142. 8153 Operatorzy maszyn do szycia 18
143. 8155 Operatorzy maszyn do wyprawiania futer i skór 2
144. 8172 Operatorzy maszyn i urządzeń do obróbki drewna 41
145. 8121 Operatorzy maszyn i urządzeń do produkcji i przetwórstwa metali 9
146. 8114 Operatorzy maszyn i urządzeń do produkcji wyrobów cementowych, kamiennych i pokrewni 2
147. 8131 Operatorzy maszyn i urządzeń do produkcji wyrobów chemicznych 9
148. 8160 Operatorzy maszyn i urządzeń do produkcji wyrobów spożywczych i pokrewni 60
149. 8152 Operatorzy maszyn tkackich i dziewiarskich 4
150. 3513 Operatorzy sieci i systemów komputerowych 2
151. 8342 Operatorzy sprzętu do robót ziemnych i urządzeń pokrewnych 18
152. 8122 Operatorzy urządzeń do obróbki powierzchniowej metali i nakładania powłok 1
153. 8181 Operatorzy urządzeń do produkcji wyrobów szklanych i ceramicznych 2
154. 3521 Operatorzy urządzeń do rejestracji i transmisji obrazu i dźwięku 2
155. 3132 Operatorzy urządzeń do spalania odpadów, uzdatniania wody i pokrewni 2
156. 8171 Operatorzy urządzeń do wyrobu masy papierniczej i produkcji papieru 22
157. 3131 Operatorzy urządzeń energetycznych 1
158. 8183 Operatorzy urządzeń pakujących, znakujących i urządzeń do napełniania butelek 4
159. 8113 Operatorzy urządzeń wiertniczych i wydobywczych ropy, gazu i innych surowców 3
160. 8341 Operatorzy wolnobieżnych maszyn rolniczych i leśnych 41
161. 5311 Opiekunowie dziecięcy 6
162. 3332 Organizatorzy konferencji i imprez 1
163. 7512 Piekarze, cukiernicy i pokrewni 76
164. 2221 Pielęgniarki bez specjalizacji lub w trakcie specjalizacji 5
165. 4322 Planiści produkcyjni 5
166. 3432 Plastycy, dekoratorzy wnętrz i pokrewni 6
167. 3355 Policjanci 2
168. 9111 Pomoce domowe i sprzątaczki 5
169. 9112 Pomoce i sprzątaczki biurowe, hotelowe i pokrewne 143
170. 9412 Pomoce kuchenne 48
171. 5321 Pomocniczy personel medyczny 5
172. 7122 Posadzkarze, parkieciarze i glazurnicy 6
173. 3333 Pośrednicy pracy i zatrudnienia 1
174. 3339 Pośrednicy usług biznesowych gdzie indziej niesklasyfikowani 2
175. 9129 Pozostali pracownicy zajmujący się sprzątaniem 11
176. 3343 Pracownicy administracyjni i sekretarze biura zarządu 35
177. 3433 Pracownicy bibliotek, galerii, muzeów, informacji naukowej i pokrewni 6
178. 4222 Pracownicy centrów obsługi telefonicznej (pracownicy call center) 2
179. 3312 Pracownicy do spraw kredytów, pożyczek i pokrewni 7
180. 4311 Pracownicy do spraw rachunkowości i księgowości 22
181. 4312 Pracownicy do spraw statystyki, finansów i ubezpieczeń 1
182. 4323 Pracownicy do spraw transportu 4
183. 5322 Pracownicy domowej opieki osobistej 11
184. 4415 Pracownicy działów kadr 3
185. 4419 Pracownicy obsługi biura gdzie indziej niesklasyfikowani 1
186. 4110 Pracownicy obsługi biurowej 94
187. 4313 Pracownicy obsługi płacowej 2
188. 5151 Pracownicy obsługi technicznej biur, hoteli i innych obiektów 1
189. 5413 Pracownicy ochrony osób i mienia 48
190. 5329 Pracownicy opieki osobistej w ochronie zdrowia i pokrewni gdzie indziej niesklasyfikowani 7
191. 7321 Pracownicy przy pracach przygotowawczych do druku 1
192. 3151 Pracownicy służb technicznych żeglugi 1
193. 5249 Pracownicy sprzedaży i pokrewni gdzie indziej niesklasyfikowani 36
194. 5152 Pracownicy usług domowych 1
195. 5169 Pracownicy usług osobistych gdzie indziej niesklasyfikowani 2
196. 3412 Pracownicy wsparcia rodziny, pomocy społecznej i pracy socjalnej 39
197. 9622 Pracownicy wykonujący dorywcze prace proste 1
198. 9629 Pracownicy wykonujący prace proste gdzie indziej niesklasyfikowani 22
199. 9121 Praczki ręczne i prasowacze 9
200. 3230 Praktykujący niekonwencjonalne lub komplementarne metody terapii 1
201. 2166 Projektanci grafiki i multimediów 3
202. 2163 Projektanci wzornictwa przemysłowego i odzieży 1
203. 3322 Przedstawiciele handlowi 27
204. 5113 Przewodnicy turystyczni i piloci wycieczek 1
205. 2634 Psycholodzy i pokrewni 3
206. 4224 Recepcjoniści hotelowi 20
207. 4226 Recepcjoniści (z wyłączeniem hotelowych) 16
208. 9321 Ręczni pakowacze i znakowacze 42
209. 7317 Rękodzielnicy wyrobów z drewna i pokrewnych materiałów 10
210. 7318 Rękodzielnicy wyrobów z tkanin, skóry i pokrewnych materiałów 11
211. 7129 Robotnicy budowlani robót wykończeniowych i pokrewni gdzie indziej niesklasyfikowani 9
212. 7116 Robotnicy budowy dróg 1
213. 7133 Robotnicy czyszczący konstrukcje budowlane i pokrewni 2
214. 6210 Robotnicy leśni i pokrewni 25
215. 7113 Robotnicy obróbki kamienia 5
216. 9333 Robotnicy pracujący przy przeładunku towarów 102
217. 7514 Robotnicy przetwórstwa surowców roślinnych 62
218. 7521 Robotnicy przygotowujący drewno i pokrewni 12
219. 7214 Robotnicy przygotowujący i wznoszący konstrukcje metalowe 16
220. 7119 Robotnicy robót stanu surowego i pokrewni gdzie indziej niesklasyfikowani 1
221. 7513 Robotnicy w produkcji wyrobów mleczarskich 1
222. 9213 Robotnicy wykonujący prace proste przy uprawie roślin i hodowli zwierząt 13
223. 9312 Robotnicy wykonujący prace proste w budownictwie drogowym, wodnym i pokrewni 43
224. 9313 Robotnicy wykonujący prace proste w budownictwie ogólnym 176
225. 9212 Robotnicy wykonujący prace proste w hodowli zwierząt 9
226. 9311 Robotnicy wykonujący prace proste w kopalniach i kamieniołomach 3
227. 9215 Robotnicy wykonujący prace proste w leśnictwie 3
228. 9214 Robotnicy wykonujący prace proste w ogrodnictwie i sadownictwie 19
229. 9329 Robotnicy wykonujący prace proste w przemyśle gdzie indziej niesklasyfikowani 228
230. 9211 Robotnicy wykonujący proste prace polowe 13
231. 6130 Rolnicy produkcji roślinnej i zwierzęcej 28
232. 6111 Rolnicy upraw polowych 7
233. 3315 Rzeczoznawcy (z wyłączeniem majątkowych) 2
234. 7319 Rzemieślnicy gdzie indziej niesklasyfikowani 1
235. 4120 Sekretarki (ogólne) 13
236. 3344 Sekretarze medyczni i pokrewni 2
237. 7212 Spawacze i pokrewni 15
238. 2422 Specjaliści do spraw administracji i rozwoju 23
239. 2291 Specjaliści do spraw higieny, bezpieczeństwa pracy i ochrony środowiska 1
240. 2411 Specjaliści do spraw księgowości i rachunkowości 8
241. 2133 Specjaliści do spraw ochrony środowiska 2
242. 2432 Specjaliści do spraw public relations 1
243. 2431 Specjaliści do spraw reklamy i marketingu 21
244. 2512 Specjaliści do spraw rozwoju systemów informatycznych 1
245. 2440 Specjaliści do spraw rynku nieruchomości 2
246. 2635 Specjaliści do spraw społecznych 2
247. 2433 Specjaliści do spraw sprzedaży (z wyłączeniem technologii informacyjno-komunikacyjnych) 12
248. 2424 Specjaliści do spraw szkoleń zawodowych i rozwoju kadr 1
249. 2342 Specjaliści do spraw wychowania małego dziecka 6
250. 2421 Specjaliści do spraw zarządzania i organizacji 35
251. 2423 Specjaliści do spraw zarządzania zasobami ludzkimi 10
252. 2359 Specjaliści nauczania i wychowania gdzie indziej niesklasyfikowani 41
253. 2299 Specjaliści ochrony zdrowia gdzie indziej niesklasyfikowani 4
254. 2132 Specjaliści w zakresie rolnictwa, leśnictwa i pokrewni 3
255. 2619 Specjaliści z dziedziny prawa gdzie indziej niesklasyfikowani 4
256. 3331 Spedytorzy i pokrewni 30
257. 5244 Sprzedawcy (konsultanci) w centrach sprzedaży telefonicznej / internetowej 4
258. 5223 Sprzedawcy sklepowi (ekspedienci) 476
259. 5245 Sprzedawcy w stacji paliw 7
260. 5111 Stewardzi 1
261. 7522 Stolarze meblowi i pokrewni 61
262. 5411 Strażacy 1
263. 3434 Szefowie kuchni i organizatorzy usług gastronomicznych 20
264. 7125 Szklarze 6
265. 7224 Szlifierze narzędzi i polerowacze metali 1
266. 7533 Szwaczki, hafciarki i pokrewni 13
267. 7316 Szyldziarze, grawerzy i zdobnicy ceramiki, szkła i pokrewni 8
268. 7222 Ślusarze i pokrewni 72
269. 3314 Średni personel do spraw statystyki i dziedzin pokrewnych 65
270. 3259 Średni personel do spraw zdrowia gdzie indziej niesklasyfikowany 14
271. 3255 Średni personel ochrony środowiska, medycyny pracy i bhp 12
272. 3439 Średni personel w zakresie działalności artystycznej i kulturalnej gdzie indziej niesklasyfikowany 2
273. 3411 Średni personel z dziedziny prawa i pokrewny 1
274. 7534 Tapicerzy i pokrewni 5
275. 3112 Technicy budownictwa 14
276. 3114 Technicy elektronicy i pokrewni 6
277. 3113 Technicy elektrycy 4
278. 3213 Technicy farmaceutyczni 1
279. 3254 Technicy fizjoterapii i masażyści 1
280. 3143 Technicy leśnictwa 3
281. 3115 Technicy mechanicy 42
282. 3214 Technicy medyczni i dentystyczni 1
283. 3111 Technicy nauk chemicznych, fizycznych i pokrewni 9
284. 3119 Technicy nauk fizycznych i technicznych gdzie indziej niesklasyfikowani 66
285. 3142 Technicy rolnictwa i pokrewni 17
286. 3116 Technicy technologii chemicznej i pokrewni 14
287. 3144 Technicy technologii żywności 39
288. 3512 Technicy wsparcia informatycznego i technicznego 27
289. 7123 Tynkarze i pokrewni 4
290. 9334 Układacze towarów na półkach 15
291. 3352 Urzędnicy do spraw podatków 1
292. 3359 Urzędnicy państwowi do spraw nadzoru gdzie indziej niesklasyfikowani 1
293. 7523 Ustawiacze i operatorzy maszyn do obróbki i produkcji wyrobów z drewna 8
294. 7223 Ustawiacze i operatorzy obrabiarek do metali i pokrewni 35
295. 4214 Windykatorzy i pokrewni 1
296. 5221 Właściciele sklepów 9
297. 5246 Wydawcy posiłków 8
298. 7535 Wyprawiacze skór, garbarze i pokrewni 1
299. 9613 Zamiatacze i pokrewni 9
300. 3323 Zaopatrzeniowcy 25
301. 0310 Żołnierze szeregowi 2

ZAPRASZAMY NA STRONĘ WWW POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KWIDZYNIE

http://www.bip.pupkwidzyn.pl
(C) G.O., PUP Kwidzyn, 2017

Valid HTML 4.01 Transitional