ZESTAWIENIE ZAWODÓW POSIADANYCH PRZEZ AKTUALNIE ZAREJESTROWANE OSOBY BEZROBOTNE

W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W KWIDZYNIE

według elementarnych grup zawodów w układzie alfabetycznym
na podstawie "Klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy" z 2014 r.

UWAGA: W zestawieniu wykazane są wyłącznie zawody uprzednio wykonywane (jeśli okres ich wykonywania wynosił co najmniej 6 miesięcy) oraz zawody wyuczone
posiadane przez aktualnie zarejestrowane osoby bezrobotne

Pełny wykaz zawodów wchodzących w skład poszczególnych grup zawodów
oraz objaśnienia do struktury klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy:
pobierz z wortalu Publicznych Służb Zatrudnienia (dokument *.pdf)

Aktualizacja: 2021-03-04, godz.: 10:00

Zawartość strony jest aktualizowana automatycznie co 60 minut, w każdy dzień roboczy w godzinach od 6.00 do 16.00.
Automatyczne odświeżanie strony w przeglądarce zależy od ustawień przeglądarki.

Przejdź do wykazu według zawodów

W sprawie kandydatów do pracy w związku ze złożoną ofertą zatrudnienia osoby zainteresowane proszone są o kontakt z doradcą klienta
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kwidzynie, ul. Grudziądzka 30, pokój nr 16 (I piętro)

l.p.

kod zawodu

nazwa zawodu

liczba osób

1. 3334 Agenci i administratorzy nieruchomości 1
2. 5243 Agenci sprzedaży bezpośredniej 3
3. 3321 Agenci ubezpieczeniowi 4
4. 2413 Analitycy finansowi 4
5. 2511 Analitycy systemów komputerowych 1
6. 2519 Analitycy systemów komputerowych i programiści gdzie indziej niesklasyfikowani 3
7. 2632 Archeolodzy, socjolodzy i specjaliści dziedzin pokrewnych 5
8. 2161 Architekci 1
9. 2651 Artyści plastycy 1
10. 5312 Asystenci nauczycieli 12
11. 5132 Barmani 18
12. 7114 Betoniarze, betoniarze zbrojarze i pokrewni 38
13. 2131 Biolodzy i pokrewni 5
14. 7213 Blacharze 14
15. 4212 Bukmacherzy, krupierzy i pokrewni 1
16. 7115 Cieśle i stolarze budowlani 43
17. 9122 Czyściciele pojazdów 6
18. 7121 Dekarze 11
19. 2293 Dietetycy i specjaliści do spraw żywienia 1
20. 3220 Dietetycy i żywieniowcy 4
21. 2412 Doradcy finansowi i inwestycyjni 3
22. 7322 Drukarze 3
23. 1120 Dyrektorzy generalni i zarządzający 7
24. 8312 Dyżurni ruchu, manewrowi i pokrewni 5
25. 2642 Dziennikarze 1
26. 2631 Ekonomiści 15
27. 7412 Elektromechanicy i elektromonterzy 46
28. 7411 Elektrycy budowlani i pokrewni 25
29. 2643 Filolodzy i tłumacze 9
30. 2633 Filozofowie, historycy i politolodzy 6
31. 2292 Fizjoterapeuci 1
32. 2111 Fizycy i astronomowie 1
33. 7211 Formierze odlewniczy i pokrewni 1
34. 7315 Formowacze wyrobów szklanych, krajacze i szlifierze szkła 2
35. 3431 Fotografowie 8
36. 5141 Fryzjerzy 50
37. 3356 Funkcjonariusze służby więziennej 2
38. 9621 Gońcy, bagażowi i pokrewni 5
39. 5153 Gospodarze budynków 272
40. 8111 Górnicy podziemnej i odkrywkowej eksploatacji złóż i pokrewni 4
41. 6129 Hodowcy zwierząt gdzie indziej niesklasyfikowani 1
42. 6121 Hodowcy zwierząt gospodarskich i domowych 2
43. 7126 Hydraulicy i monterzy rurociągów 50
44. 3423 Instruktorzy fitness i rekreacji ruchowej 1
45. 5165 Instruktorzy nauki jazdy 1
46. 7323 Introligatorzy i pokrewni 5
47. 2142 Inżynierowie budownictwa 3
48. 2145 Inżynierowie chemicy i pokrewni 5
49. 2141 Inżynierowie do spraw przemysłu i produkcji 17
50. 2152 Inżynierowie elektronicy 2
51. 2151 Inżynierowie elektrycy 2
52. 2149 Inżynierowie gdzie indziej niesklasyfikowani 4
53. 2143 Inżynierowie inżynierii środowiska 3
54. 2144 Inżynierowie mechanicy 3
55. 7537 Kaletnicy, rymarze i pokrewni 1
56. 2165 Kartografowie i geodeci 2
57. 4211 Kasjerzy bankowi i pokrewni 19
58. 5230 Kasjerzy i sprzedawcy biletów 116
59. 5131 Kelnerzy 22
60. 8331 Kierowcy autobusów i motorniczowie tramwajów 2
61. 8344 Kierowcy operatorzy wózków jezdniowych 17
62. 8332 Kierowcy samochodów ciężarowych 35
63. 8322 Kierowcy samochodów osobowych i dostawczych 54
64. 1223 Kierownicy do spraw badań i rozwoju 1
65. 1323 Kierownicy do spraw budownictwa 2
66. 1211 Kierownicy do spraw finansowych 2
67. 1439 Kierownicy do spraw innych typów usług gdzie indziej niesklasyfikowani 68
68. 1324 Kierownicy do spraw logistyki i dziedzin pokrewnych 5
69. 1221 Kierownicy do spraw marketingu i sprzedaży 5
70. 1219 Kierownicy do spraw obsługi biznesu i zarządzania gdzie indziej niesklasyfikowani 3
71. 1321 Kierownicy do spraw produkcji przemysłowej 3
72. 1213 Kierownicy do spraw strategii i planowania 2
73. 1412 Kierownicy w gastronomii 1
74. 1420 Kierownicy w handlu detalicznym i hurtowym 12
75. 1349 Kierownicy w instytucjach usług wyspecjalizowanych gdzie indziej niesklasyfikowani 1
76. 7515 Klasyfikatorzy żywności i pokrewni 1
77. 7532 Konstruktorzy i krojczowie odzieży 2
78. 4221 Konsultanci i inni pracownicy biur podróży 3
79. 3154 Kontrolerzy ruchu lotniczego i personel pokrewny 1
80. 3139 Kontrolerzy (sterowniczy) procesów przemysłowych gdzie indziej niesklasyfikowani 1
81. 5142 Kosmetyczki i pokrewni 11
82. 7221 Kowale i operatorzy pras kuźniczych 2
83. 7531 Krawcy, kuśnierze, kapelusznicy i pokrewni 42
84. 3313 Księgowi 14
85. 5120 Kucharze 129
86. 7132 Lakiernicy 11
87. 2353 Lektorzy języków obcych 1
88. 4412 Listonosze i pokrewni 7
89. 9611 Ładowacze nieczystości 5
90. 4321 Magazynierzy i pokrewni 129
91. 7131 Malarze budowlani i pokrewni 35
92. 7511 Masarze, robotnicy w przetwórstwie ryb i pokrewni 34
93. 4131 Maszynistki i operatorzy edytorów tekstu 3
94. 8343 Maszyniści i operatorzy maszyn i urządzeń dźwigowo-transportowych i pokrewni 3
95. 8311 Maszyniści kolejowi i metra 1
96. 8182 Maszyniści kotłów parowych i pokrewni 26
97. 2120 Matematycy, aktuariusze i statystycy 2
98. 7233 Mechanicy maszyn i urządzeń rolniczych i przemysłowych 79
99. 7231 Mechanicy pojazdów samochodowych 71
100. 7311 Mechanicy precyzyjni 6
101. 3122 Mistrzowie produkcji w przemyśle przetwórczym 1
102. 8219 Monterzy gdzie indziej niesklasyfikowani 5
103. 7127 Monterzy i konserwatorzy instalacji klimatyzacyjnych i chłodniczych 6
104. 7422 Monterzy i serwisanci instalacji i urządzeń teleinformatycznych 9
105. 7421 Monterzy i serwisanci urządzeń elektronicznych 13
106. 7124 Monterzy izolacji 5
107. 7111 Monterzy konstrukcji budowlanych i konserwatorzy budynków 10
108. 7413 Monterzy linii elektrycznych 4
109. 8211 Monterzy maszyn i urządzeń mechanicznych 11
110. 8213 Monterzy sprzętu elektronicznego 668
111. 8212 Monterzy sprzętu elektrycznego 34
112. 7112 Murarze i pokrewni 123
113. 3436 Muzycy i pokrewni 1
114. 2330 Nauczyciele gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych (z wyjątkiem nauczycieli kształcenia zawodowego) 13
115. 2320 Nauczyciele kształcenia zawodowego 4
116. 2341 Nauczyciele szkół podstawowych 11
117. 2352 Nauczyciele szkół specjalnych 5
118. 2355 Nauczyciele sztuki w placówkach pozaszkolnych 1
119. 7536 Obuwnicy i pokrewni 2
120. 6113 Ogrodnicy 11
121. 3211 Operatorzy aparatury medycznej 1
122. 4223 Operatorzy centrali telefonicznych 2
123. 8189 Operatorzy innych maszyn i urządzeń przetwórczych gdzie indziej niesklasyfikowani 2
124. 8157 Operatorzy maszyn do prania 2
125. 8156 Operatorzy maszyn do produkcji obuwia i pokrewni 2
126. 8141 Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów gumowych 4
127. 8143 Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów papierniczych 21
128. 8159 Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów włókienniczych, futrzarskich i skórzanych gdzie indziej niesklasyfikowani 1
129. 8142 Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych 129
130. 8153 Operatorzy maszyn do szycia 15
131. 8155 Operatorzy maszyn do wyprawiania futer i skór 1
132. 8172 Operatorzy maszyn i urządzeń do obróbki drewna 30
133. 8121 Operatorzy maszyn i urządzeń do produkcji i przetwórstwa metali 7
134. 8114 Operatorzy maszyn i urządzeń do produkcji wyrobów cementowych, kamiennych i pokrewni 3
135. 8131 Operatorzy maszyn i urządzeń do produkcji wyrobów chemicznych 6
136. 8160 Operatorzy maszyn i urządzeń do produkcji wyrobów spożywczych i pokrewni 67
137. 8152 Operatorzy maszyn tkackich i dziewiarskich 3
138. 3513 Operatorzy sieci i systemów komputerowych 3
139. 8342 Operatorzy sprzętu do robót ziemnych i urządzeń pokrewnych 27
140. 8181 Operatorzy urządzeń do produkcji wyrobów szklanych i ceramicznych 2
141. 3132 Operatorzy urządzeń do spalania odpadów, uzdatniania wody i pokrewni 4
142. 8171 Operatorzy urządzeń do wyrobu masy papierniczej i produkcji papieru 24
143. 3131 Operatorzy urządzeń energetycznych 1
144. 8183 Operatorzy urządzeń pakujących, znakujących i urządzeń do napełniania butelek 5
145. 8113 Operatorzy urządzeń wiertniczych i wydobywczych ropy, gazu i innych surowców 4
146. 8341 Operatorzy wolnobieżnych maszyn rolniczych i leśnych 48
147. 5311 Opiekunowie dziecięcy 6
148. 5164 Opiekunowie zwierząt domowych i pracownicy zajmujący się zwierzętami 2
149. 7512 Piekarze, cukiernicy i pokrewni 72
150. 2221 Pielęgniarki bez specjalizacji lub w trakcie specjalizacji 6
151. 4322 Planiści produkcyjni 2
152. 3432 Plastycy, dekoratorzy wnętrz i pokrewni 5
153. 3355 Policjanci 5
154. 9111 Pomoce domowe i sprzątaczki 8
155. 9112 Pomoce i sprzątaczki biurowe, hotelowe i pokrewne 151
156. 9412 Pomoce kuchenne 46
157. 5321 Pomocniczy personel medyczny 6
158. 7122 Posadzkarze, parkieciarze i glazurnicy 9
159. 3339 Pośrednicy usług biznesowych gdzie indziej niesklasyfikowani 3
160. 9129 Pozostali pracownicy zajmujący się sprzątaniem 10
161. 3343 Pracownicy administracyjni i sekretarze biura zarządu 28
162. 3433 Pracownicy bibliotek, galerii, muzeów, informacji naukowej i pokrewni 5
163. 3312 Pracownicy do spraw kredytów, pożyczek i pokrewni 5
164. 4311 Pracownicy do spraw rachunkowości i księgowości 22
165. 4312 Pracownicy do spraw statystyki, finansów i ubezpieczeń 1
166. 4323 Pracownicy do spraw transportu 2
167. 5322 Pracownicy domowej opieki osobistej 12
168. 4415 Pracownicy działów kadr 4
169. 4419 Pracownicy obsługi biura gdzie indziej niesklasyfikowani 1
170. 4110 Pracownicy obsługi biurowej 97
171. 4313 Pracownicy obsługi płacowej 2
172. 5151 Pracownicy obsługi technicznej biur, hoteli i innych obiektów 1
173. 5413 Pracownicy ochrony osób i mienia 45
174. 5329 Pracownicy opieki osobistej w ochronie zdrowia i pokrewni gdzie indziej niesklasyfikowani 7
175. 7321 Pracownicy przy pracach przygotowawczych do druku 2
176. 3151 Pracownicy służb technicznych żeglugi 1
177. 5249 Pracownicy sprzedaży i pokrewni gdzie indziej niesklasyfikowani 34
178. 5152 Pracownicy usług domowych 3
179. 3412 Pracownicy wsparcia rodziny, pomocy społecznej i pracy socjalnej 39
180. 9622 Pracownicy wykonujący dorywcze prace proste 3
181. 9629 Pracownicy wykonujący prace proste gdzie indziej niesklasyfikowani 22
182. 9121 Praczki ręczne i prasowacze 10
183. 3230 Praktykujący niekonwencjonalne lub komplementarne metody terapii 1
184. 2166 Projektanci grafiki i multimediów 3
185. 3322 Przedstawiciele handlowi 20
186. 2634 Psycholodzy i pokrewni 2
187. 4224 Recepcjoniści hotelowi 17
188. 4226 Recepcjoniści (z wyłączeniem hotelowych) 15
189. 9321 Ręczni pakowacze i znakowacze 40
190. 7317 Rękodzielnicy wyrobów z drewna i pokrewnych materiałów 7
191. 7318 Rękodzielnicy wyrobów z tkanin, skóry i pokrewnych materiałów 6
192. 7129 Robotnicy budowlani robót wykończeniowych i pokrewni gdzie indziej niesklasyfikowani 8
193. 7133 Robotnicy czyszczący konstrukcje budowlane i pokrewni 1
194. 6210 Robotnicy leśni i pokrewni 27
195. 7113 Robotnicy obróbki kamienia 7
196. 9333 Robotnicy pracujący przy przeładunku towarów 104
197. 7514 Robotnicy przetwórstwa surowców roślinnych 67
198. 7521 Robotnicy przygotowujący drewno i pokrewni 16
199. 7214 Robotnicy przygotowujący i wznoszący konstrukcje metalowe 18
200. 7513 Robotnicy w produkcji wyrobów mleczarskich 2
201. 9213 Robotnicy wykonujący prace proste przy uprawie roślin i hodowli zwierząt 18
202. 9312 Robotnicy wykonujący prace proste w budownictwie drogowym, wodnym i pokrewni 41
203. 9313 Robotnicy wykonujący prace proste w budownictwie ogólnym 199
204. 9212 Robotnicy wykonujący prace proste w hodowli zwierząt 13
205. 9311 Robotnicy wykonujący prace proste w kopalniach i kamieniołomach 6
206. 9215 Robotnicy wykonujący prace proste w leśnictwie 3
207. 9214 Robotnicy wykonujący prace proste w ogrodnictwie i sadownictwie 30
208. 9329 Robotnicy wykonujący prace proste w przemyśle gdzie indziej niesklasyfikowani 232
209. 9211 Robotnicy wykonujący proste prace polowe 14
210. 6130 Rolnicy produkcji roślinnej i zwierzęcej 32
211. 6330 Rolnicy produkcji roślinnej i zwierzęcej pracujący na własne potrzeby 1
212. 6111 Rolnicy upraw polowych 8
213. 3315 Rzeczoznawcy (z wyłączeniem majątkowych) 1
214. 7319 Rzemieślnicy gdzie indziej niesklasyfikowani 1
215. 4120 Sekretarki (ogólne) 4
216. 3344 Sekretarze medyczni i pokrewni 1
217. 2612 Sędziowie 1
218. 9612 Sortowacze odpadów 2
219. 7212 Spawacze i pokrewni 15
220. 2422 Specjaliści do spraw administracji i rozwoju 20
221. 2291 Specjaliści do spraw higieny, bezpieczeństwa pracy i ochrony środowiska 2
222. 2411 Specjaliści do spraw księgowości i rachunkowości 8
223. 2133 Specjaliści do spraw ochrony środowiska 1
224. 2432 Specjaliści do spraw public relations 1
225. 2431 Specjaliści do spraw reklamy i marketingu 13
226. 2440 Specjaliści do spraw rynku nieruchomości 3
227. 2635 Specjaliści do spraw społecznych 2
228. 2433 Specjaliści do spraw sprzedaży (z wyłączeniem technologii informacyjno-komunikacyjnych) 15
229. 2424 Specjaliści do spraw szkoleń zawodowych i rozwoju kadr 1
230. 2342 Specjaliści do spraw wychowania małego dziecka 9
231. 2421 Specjaliści do spraw zarządzania i organizacji 28
232. 2423 Specjaliści do spraw zarządzania zasobami ludzkimi 10
233. 2359 Specjaliści nauczania i wychowania gdzie indziej niesklasyfikowani 35
234. 2114 Specjaliści nauk o Ziemi 1
235. 2299 Specjaliści ochrony zdrowia gdzie indziej niesklasyfikowani 3
236. 2132 Specjaliści w zakresie rolnictwa, leśnictwa i pokrewni 1
237. 2619 Specjaliści z dziedziny prawa gdzie indziej niesklasyfikowani 6
238. 3331 Spedytorzy i pokrewni 26
239. 3421 Sportowcy i dżokeje 1
240. 5244 Sprzedawcy (konsultanci) w centrach sprzedaży telefonicznej / internetowej 2
241. 5211 Sprzedawcy na targowiskach i bazarach 1
242. 5223 Sprzedawcy sklepowi (ekspedienci) 479
243. 5245 Sprzedawcy w stacji paliw 9
244. 7522 Stolarze meblowi i pokrewni 73
245. 5411 Strażacy 1
246. 3434 Szefowie kuchni i organizatorzy usług gastronomicznych 18
247. 7125 Szklarze 6
248. 7224 Szlifierze narzędzi i polerowacze metali 2
249. 7533 Szwaczki, hafciarki i pokrewni 13
250. 7316 Szyldziarze, grawerzy i zdobnicy ceramiki, szkła i pokrewni 8
251. 7222 Ślusarze i pokrewni 82
252. 3314 Średni personel do spraw statystyki i dziedzin pokrewnych 67
253. 3259 Średni personel do spraw zdrowia gdzie indziej niesklasyfikowany 16
254. 3255 Średni personel ochrony środowiska, medycyny pracy i bhp 6
255. 3439 Średni personel w zakresie działalności artystycznej i kulturalnej gdzie indziej niesklasyfikowany 2
256. 3411 Średni personel z dziedziny prawa i pokrewny 1
257. 7215 Takielarze i monterzy konstrukcji linowych 1
258. 7534 Tapicerzy i pokrewni 4
259. 3112 Technicy budownictwa 15
260. 3114 Technicy elektronicy i pokrewni 7
261. 3113 Technicy elektrycy 2
262. 3213 Technicy farmaceutyczni 3
263. 3254 Technicy fizjoterapii i masażyści 1
264. 3143 Technicy leśnictwa 2
265. 3115 Technicy mechanicy 43
266. 3214 Technicy medyczni i dentystyczni 2
267. 3141 Technicy nauk biologicznych (z wyłączeniem nauk medycznych) 1
268. 3111 Technicy nauk chemicznych, fizycznych i pokrewni 11
269. 3119 Technicy nauk fizycznych i technicznych gdzie indziej niesklasyfikowani 54
270. 3142 Technicy rolnictwa i pokrewni 18
271. 3116 Technicy technologii chemicznej i pokrewni 15
272. 3144 Technicy technologii żywności 38
273. 3512 Technicy wsparcia informatycznego i technicznego 20
274. 3422 Trenerzy, instruktorzy i działacze sportowi 1
275. 7123 Tynkarze i pokrewni 2
276. 9334 Układacze towarów na półkach 11
277. 3352 Urzędnicy do spraw podatków 2
278. 3359 Urzędnicy państwowi do spraw nadzoru gdzie indziej niesklasyfikowani 2
279. 7523 Ustawiacze i operatorzy maszyn do obróbki i produkcji wyrobów z drewna 12
280. 7223 Ustawiacze i operatorzy obrabiarek do metali i pokrewni 32
281. 4214 Windykatorzy i pokrewni 1
282. 5221 Właściciele sklepów 11
283. 5246 Wydawcy posiłków 5
284. 9613 Zamiatacze i pokrewni 10
285. 3323 Zaopatrzeniowcy 23
286. 0310 Żołnierze szeregowi 2

ZAPRASZAMY NA STRONĘ WWW POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KWIDZYNIE

http://www.bip.pupkwidzyn.pl
(C) G.O., PUP Kwidzyn, 2017

Valid HTML 4.01 Transitional