ZESTAWIENIE ZAWODÓW POSIADANYCH PRZEZ AKTUALNIE ZAREJESTROWANE OSOBY BEZROBOTNE

W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W KWIDZYNIE

według elementarnych grup zawodów w układzie alfabetycznym
na podstawie "Klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy" z 2014 r.

UWAGA: W zestawieniu wykazane są wyłącznie zawody uprzednio wykonywane (jeśli okres ich wykonywania wynosił co najmniej 6 miesięcy) oraz zawody wyuczone
posiadane przez aktualnie zarejestrowane osoby bezrobotne z ustalonym I lub II profilem pomocy.

Pełny wykaz zawodów wchodzących w skład poszczególnych grup zawodów
oraz objaśnienia do struktury klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy:
pobierz z wortalu Publicznych Służb Zatrudnienia (dokument *.pdf)

Aktualizacja: 2018-04-23, godz.: 09:00

Zawartość strony jest aktualizowana automatycznie co 60 minut, w każdy dzień roboczy w godzinach od 6.00 do 16.00.
Automatyczne odświeżanie strony w przeglądarce zależy od ustawień przeglądarki.

Przejdź do wykazu według zawodów

W sprawie kandydatów do pracy w związku ze złożoną ofertą zatrudnienia osoby zainteresowane proszone są o kontakt z doradcą klienta
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kwidzynie, ul. Grudziądzka 30, pokój nr 16 (I piętro)

l.p.

kod zawodu

nazwa zawodu

liczba osób

1. 5243 Agenci sprzedaży bezpośredniej 1
2. 3321 Agenci ubezpieczeniowi 2
3. 2413 Analitycy finansowi 2
4. 2519 Analitycy systemów komputerowych i programiści gdzie indziej niesklasyfikowani 3
5. 2161 Architekci 2
6. 2621 Archiwiści i muzealnicy 1
7. 2651 Artyści plastycy 1
8. 5312 Asystenci nauczycieli 3
9. 5132 Barmani 3
10. 7114 Betoniarze, betoniarze zbrojarze i pokrewni 6
11. 2131 Biolodzy i pokrewni 2
12. 7213 Blacharze 9
13. 7115 Cieśle i stolarze budowlani 7
14. 9122 Czyściciele pojazdów 2
15. 7121 Dekarze 4
16. 3220 Dietetycy i żywieniowcy 3
17. 2412 Doradcy finansowi i inwestycyjni 1
18. 1120 Dyrektorzy generalni i zarządzający 4
19. 8312 Dyżurni ruchu, manewrowi i pokrewni 3
20. 2642 Dziennikarze 4
21. 2631 Ekonomiści 3
22. 7412 Elektromechanicy i elektromonterzy 13
23. 7411 Elektrycy budowlani i pokrewni 9
24. 2282 Farmaceuci specjaliści 1
25. 2643 Filolodzy i tłumacze 5
26. 2633 Filozofowie, historycy i politolodzy 3
27. 2292 Fizjoterapeuci 2
28. 2111 Fizycy i astronomowie 1
29. 3431 Fotografowie 2
30. 5141 Fryzjerzy 6
31. 3351 Funkcjonariusze celni i ochrony granic 1
32. 9621 Gońcy, bagażowi i pokrewni 4
33. 5153 Gospodarze budynków 81
34. 7126 Hydraulicy i monterzy rurociągów 12
35. 3423 Instruktorzy fitness i rekreacji ruchowej 2
36. 7323 Introligatorzy i pokrewni 1
37. 2145 Inżynierowie chemicy i pokrewni 1
38. 2141 Inżynierowie do spraw przemysłu i produkcji 3
39. 2152 Inżynierowie elektronicy 2
40. 2151 Inżynierowie elektrycy 1
41. 2149 Inżynierowie gdzie indziej niesklasyfikowani 3
42. 2143 Inżynierowie inżynierii środowiska 2
43. 2144 Inżynierowie mechanicy 2
44. 2153 Inżynierowie telekomunikacji 1
45. 4211 Kasjerzy bankowi i pokrewni 8
46. 5230 Kasjerzy i sprzedawcy biletów 14
47. 5131 Kelnerzy 4
48. 8344 Kierowcy operatorzy wózków jezdniowych 5
49. 8332 Kierowcy samochodów ciężarowych 19
50. 8322 Kierowcy samochodów osobowych i dostawczych 22
51. 1323 Kierownicy do spraw budownictwa 3
52. 1439 Kierownicy do spraw innych typów usług gdzie indziej niesklasyfikowani 20
53. 1324 Kierownicy do spraw logistyki i dziedzin pokrewnych 2
54. 1221 Kierownicy do spraw marketingu i sprzedaży 4
55. 1219 Kierownicy do spraw obsługi biznesu i zarządzania gdzie indziej niesklasyfikowani 1
56. 1321 Kierownicy do spraw produkcji przemysłowej 1
57. 1431 Kierownicy do spraw sportu, rekreacji i rozrywki 1
58. 1311 Kierownicy produkcji w rolnictwie i leśnictwie 1
59. 1420 Kierownicy w handlu detalicznym i hurtowym 5
60. 1345 Kierownicy w instytucjach edukacyjnych 1
61. 4221 Konsultanci i inni pracownicy biur podróży 1
62. 5142 Kosmetyczki i pokrewni 7
63. 7531 Krawcy, kuśnierze, kapelusznicy i pokrewni 6
64. 3313 Księgowi 14
65. 5120 Kucharze 33
66. 7132 Lakiernicy 5
67. 4412 Listonosze i pokrewni 4
68. 9611 Ładowacze nieczystości 1
69. 4321 Magazynierzy i pokrewni 41
70. 7131 Malarze budowlani i pokrewni 11
71. 7511 Masarze, robotnicy w przetwórstwie ryb i pokrewni 9
72. 8343 Maszyniści i operatorzy maszyn i urządzeń dźwigowo-transportowych i pokrewni 1
73. 8182 Maszyniści kotłów parowych i pokrewni 3
74. 7233 Mechanicy maszyn i urządzeń rolniczych i przemysłowych 22
75. 7231 Mechanicy pojazdów samochodowych 28
76. 7311 Mechanicy precyzyjni 1
77. 3122 Mistrzowie produkcji w przemyśle przetwórczym 1
78. 8219 Monterzy gdzie indziej niesklasyfikowani 2
79. 7127 Monterzy i konserwatorzy instalacji klimatyzacyjnych i chłodniczych 2
80. 7422 Monterzy i serwisanci instalacji i urządzeń teleinformatycznych 3
81. 7421 Monterzy i serwisanci urządzeń elektronicznych 3
82. 7124 Monterzy izolacji 1
83. 7413 Monterzy linii elektrycznych 2
84. 8211 Monterzy maszyn i urządzeń mechanicznych 3
85. 8213 Monterzy sprzętu elektronicznego 146
86. 8212 Monterzy sprzętu elektrycznego 9
87. 7112 Murarze i pokrewni 28
88. 2330 Nauczyciele gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych (z wyjątkiem nauczycieli kształcenia zawodowego) 6
89. 2320 Nauczyciele kształcenia zawodowego 1
90. 2341 Nauczyciele szkół podstawowych 5
91. 2352 Nauczyciele szkół specjalnych 3
92. 6113 Ogrodnicy 2
93. 3211 Operatorzy aparatury medycznej 1
94. 8189 Operatorzy innych maszyn i urządzeń przetwórczych gdzie indziej niesklasyfikowani 1
95. 8157 Operatorzy maszyn do prania 1
96. 8156 Operatorzy maszyn do produkcji obuwia i pokrewni 1
97. 8141 Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów gumowych 2
98. 8143 Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów papierniczych 4
99. 8142 Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych 36
100. 8153 Operatorzy maszyn do szycia 1
101. 8172 Operatorzy maszyn i urządzeń do obróbki drewna 8
102. 8121 Operatorzy maszyn i urządzeń do produkcji i przetwórstwa metali 1
103. 8131 Operatorzy maszyn i urządzeń do produkcji wyrobów chemicznych 2
104. 8160 Operatorzy maszyn i urządzeń do produkcji wyrobów spożywczych i pokrewni 13
105. 8152 Operatorzy maszyn tkackich i dziewiarskich 1
106. 8342 Operatorzy sprzętu do robót ziemnych i urządzeń pokrewnych 4
107. 8171 Operatorzy urządzeń do wyrobu masy papierniczej i produkcji papieru 8
108. 8113 Operatorzy urządzeń wiertniczych i wydobywczych ropy, gazu i innych surowców 1
109. 8341 Operatorzy wolnobieżnych maszyn rolniczych i leśnych 12
110. 5311 Opiekunowie dziecięcy 3
111. 5164 Opiekunowie zwierząt domowych i pracownicy zajmujący się zwierzętami 1
112. 2295 Optometryści 1
113. 7512 Piekarze, cukiernicy i pokrewni 10
114. 2221 Pielęgniarki bez specjalizacji lub w trakcie specjalizacji 1
115. 4322 Planiści produkcyjni 2
116. 3432 Plastycy, dekoratorzy wnętrz i pokrewni 3
117. 9111 Pomoce domowe i sprzątaczki 2
118. 9112 Pomoce i sprzątaczki biurowe, hotelowe i pokrewne 30
119. 9412 Pomoce kuchenne 8
120. 5321 Pomocniczy personel medyczny 1
121. 7122 Posadzkarze, parkieciarze i glazurnicy 3
122. 3333 Pośrednicy pracy i zatrudnienia 1
123. 3343 Pracownicy administracyjni i sekretarze biura zarządu 16
124. 4222 Pracownicy centrów obsługi telefonicznej (pracownicy call center) 1
125. 3312 Pracownicy do spraw kredytów, pożyczek i pokrewni 3
126. 4311 Pracownicy do spraw rachunkowości i księgowości 13
127. 4312 Pracownicy do spraw statystyki, finansów i ubezpieczeń 3
128. 4323 Pracownicy do spraw transportu 4
129. 5322 Pracownicy domowej opieki osobistej 4
130. 4415 Pracownicy działów kadr 1
131. 4419 Pracownicy obsługi biura gdzie indziej niesklasyfikowani 1
132. 4110 Pracownicy obsługi biurowej 44
133. 5151 Pracownicy obsługi technicznej biur, hoteli i innych obiektów 1
134. 5413 Pracownicy ochrony osób i mienia 14
135. 5329 Pracownicy opieki osobistej w ochronie zdrowia i pokrewni gdzie indziej niesklasyfikowani 1
136. 5249 Pracownicy sprzedaży i pokrewni gdzie indziej niesklasyfikowani 14
137. 5152 Pracownicy usług domowych 1
138. 5169 Pracownicy usług osobistych gdzie indziej niesklasyfikowani 2
139. 3412 Pracownicy wsparcia rodziny, pomocy społecznej i pracy socjalnej 14
140. 9629 Pracownicy wykonujący prace proste gdzie indziej niesklasyfikowani 16
141. 9121 Praczki ręczne i prasowacze 2
142. 2656 Prezenterzy radiowi, telewizyjni i pokrewni 1
143. 2166 Projektanci grafiki i multimediów 1
144. 2163 Projektanci wzornictwa przemysłowego i odzieży 2
145. 3322 Przedstawiciele handlowi 12
146. 2634 Psycholodzy i pokrewni 1
147. 3256 Ratownicy medyczni 1
148. 4224 Recepcjoniści hotelowi 5
149. 4226 Recepcjoniści (z wyłączeniem hotelowych) 4
150. 9321 Ręczni pakowacze i znakowacze 10
151. 7317 Rękodzielnicy wyrobów z drewna i pokrewnych materiałów 1
152. 7318 Rękodzielnicy wyrobów z tkanin, skóry i pokrewnych materiałów 6
153. 7129 Robotnicy budowlani robót wykończeniowych i pokrewni gdzie indziej niesklasyfikowani 4
154. 7116 Robotnicy budowy dróg 1
155. 6210 Robotnicy leśni i pokrewni 6
156. 9333 Robotnicy pracujący przy przeładunku towarów 36
157. 7514 Robotnicy przetwórstwa surowców roślinnych 15
158. 7521 Robotnicy przygotowujący drewno i pokrewni 5
159. 7214 Robotnicy przygotowujący i wznoszący konstrukcje metalowe 6
160. 9213 Robotnicy wykonujący prace proste przy uprawie roślin i hodowli zwierząt 7
161. 9312 Robotnicy wykonujący prace proste w budownictwie drogowym, wodnym i pokrewni 14
162. 9313 Robotnicy wykonujący prace proste w budownictwie ogólnym 58
163. 9212 Robotnicy wykonujący prace proste w hodowli zwierząt 3
164. 9311 Robotnicy wykonujący prace proste w kopalniach i kamieniołomach 2
165. 9214 Robotnicy wykonujący prace proste w ogrodnictwie i sadownictwie 13
166. 9329 Robotnicy wykonujący prace proste w przemyśle gdzie indziej niesklasyfikowani 55
167. 9211 Robotnicy wykonujący proste prace polowe 2
168. 6130 Rolnicy produkcji roślinnej i zwierzęcej 5
169. 6111 Rolnicy upraw polowych 6
170. 7319 Rzemieślnicy gdzie indziej niesklasyfikowani 1
171. 4120 Sekretarki (ogólne) 3
172. 3344 Sekretarze medyczni i pokrewni 1
173. 9612 Sortowacze odpadów 1
174. 7212 Spawacze i pokrewni 6
175. 2422 Specjaliści do spraw administracji i rozwoju 18
176. 2291 Specjaliści do spraw higieny, bezpieczeństwa pracy i ochrony środowiska 1
177. 2411 Specjaliści do spraw księgowości i rachunkowości 3
178. 2133 Specjaliści do spraw ochrony środowiska 2
179. 2431 Specjaliści do spraw reklamy i marketingu 10
180. 2523 Specjaliści do spraw sieci komputerowych 1
181. 2635 Specjaliści do spraw społecznych 2
182. 2433 Specjaliści do spraw sprzedaży (z wyłączeniem technologii informacyjno-komunikacyjnych) 9
183. 2342 Specjaliści do spraw wychowania małego dziecka 2
184. 2421 Specjaliści do spraw zarządzania i organizacji 21
185. 2423 Specjaliści do spraw zarządzania zasobami ludzkimi 4
186. 2359 Specjaliści nauczania i wychowania gdzie indziej niesklasyfikowani 16
187. 2114 Specjaliści nauk o Ziemi 3
188. 2299 Specjaliści ochrony zdrowia gdzie indziej niesklasyfikowani 4
189. 2132 Specjaliści w zakresie rolnictwa, leśnictwa i pokrewni 6
190. 2619 Specjaliści z dziedziny prawa gdzie indziej niesklasyfikowani 2
191. 3331 Spedytorzy i pokrewni 7
192. 5244 Sprzedawcy (konsultanci) w centrach sprzedaży telefonicznej / internetowej 3
193. 5223 Sprzedawcy sklepowi (ekspedienci) 126
194. 5245 Sprzedawcy w stacji paliw 5
195. 7522 Stolarze meblowi i pokrewni 19
196. 5411 Strażacy 1
197. 3434 Szefowie kuchni i organizatorzy usług gastronomicznych 2
198. 7125 Szklarze 1
199. 7533 Szwaczki, hafciarki i pokrewni 6
200. 7316 Szyldziarze, grawerzy i zdobnicy ceramiki, szkła i pokrewni 1
201. 7222 Ślusarze i pokrewni 17
202. 3314 Średni personel do spraw statystyki i dziedzin pokrewnych 29
203. 3259 Średni personel do spraw zdrowia gdzie indziej niesklasyfikowany 2
204. 3255 Średni personel ochrony środowiska, medycyny pracy i bhp 3
205. 3411 Średni personel z dziedziny prawa i pokrewny 1
206. 7534 Tapicerzy i pokrewni 4
207. 4414 Technicy archiwiści i pokrewni 1
208. 3112 Technicy budownictwa 7
209. 3114 Technicy elektronicy i pokrewni 2
210. 3113 Technicy elektrycy 2
211. 3254 Technicy fizjoterapii i masażyści 2
212. 3115 Technicy mechanicy 21
213. 3214 Technicy medyczni i dentystyczni 1
214. 3141 Technicy nauk biologicznych (z wyłączeniem nauk medycznych) 1
215. 3111 Technicy nauk chemicznych, fizycznych i pokrewni 4
216. 3119 Technicy nauk fizycznych i technicznych gdzie indziej niesklasyfikowani 18
217. 3142 Technicy rolnictwa i pokrewni 4
218. 3116 Technicy technologii chemicznej i pokrewni 7
219. 3144 Technicy technologii żywności 11
220. 3240 Technicy weterynarii 1
221. 3512 Technicy wsparcia informatycznego i technicznego 8
222. 7123 Tynkarze i pokrewni 2
223. 3352 Urzędnicy do spraw podatków 1
224. 7523 Ustawiacze i operatorzy maszyn do obróbki i produkcji wyrobów z drewna 2
225. 7223 Ustawiacze i operatorzy obrabiarek do metali i pokrewni 7
226. 5221 Właściciele sklepów 5
227. 5246 Wydawcy posiłków 2
228. 9613 Zamiatacze i pokrewni 3
229. 3323 Zaopatrzeniowcy 6
230. 0310 Żołnierze szeregowi 1

ZAPRASZAMY NA STRONĘ WWW POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KWIDZYNIE

http://www.bip.pupkwidzyn.pl
(C) G.O., PUP Kwidzyn, 2017

Valid HTML 4.01 Transitional