ZESTAWIENIE ZAWODÓW POSIADANYCH PRZEZ AKTUALNIE ZAREJESTROWANE OSOBY BEZROBOTNE

W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W KWIDZYNIE

według elementarnych grup zawodów w układzie alfabetycznym
na podstawie "Klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy" z 2014 r.

UWAGA: W zestawieniu wykazane są wyłącznie zawody uprzednio wykonywane (jeśli okres ich wykonywania wynosił co najmniej 6 miesięcy) oraz zawody wyuczone
posiadane przez aktualnie zarejestrowane osoby bezrobotne

Pełny wykaz zawodów wchodzących w skład poszczególnych grup zawodów
oraz objaśnienia do struktury klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy:
pobierz z wortalu Publicznych Służb Zatrudnienia (dokument *.pdf)

Aktualizacja: 2020-07-02, godz.: 16:00

Zawartość strony jest aktualizowana automatycznie co 60 minut, w każdy dzień roboczy w godzinach od 6.00 do 16.00.
Automatyczne odświeżanie strony w przeglądarce zależy od ustawień przeglądarki.

Przejdź do wykazu według zawodów

W sprawie kandydatów do pracy w związku ze złożoną ofertą zatrudnienia osoby zainteresowane proszone są o kontakt z doradcą klienta
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kwidzynie, ul. Grudziądzka 30, pokój nr 16 (I piętro)

l.p.

kod zawodu

nazwa zawodu

liczba osób

1. 2611 Adwokaci, radcy prawni i prokuratorzy 1
2. 3334 Agenci i administratorzy nieruchomości 1
3. 5243 Agenci sprzedaży bezpośredniej 7
4. 3321 Agenci ubezpieczeniowi 7
5. 3435 Aktorzy cyrkowi i pokrewni 1
6. 2413 Analitycy finansowi 7
7. 2511 Analitycy systemów komputerowych 1
8. 2519 Analitycy systemów komputerowych i programiści gdzie indziej niesklasyfikowani 1
9. 2632 Archeolodzy, socjolodzy i specjaliści dziedzin pokrewnych 4
10. 2651 Artyści plastycy 2
11. 3251 Asystenci dentystyczni 1
12. 5312 Asystenci nauczycieli 8
13. 2294 Audiofonolodzy i logopedzi 1
14. 5132 Barmani 20
15. 7114 Betoniarze, betoniarze zbrojarze i pokrewni 38
16. 2622 Bibliotekoznawcy i specjaliści zarządzania informacją 1
17. 2131 Biolodzy i pokrewni 4
18. 7213 Blacharze 7
19. 2113 Chemicy 1
20. 7115 Cieśle i stolarze budowlani 37
21. 9122 Czyściciele pojazdów 4
22. 7121 Dekarze 8
23. 2293 Dietetycy i specjaliści do spraw żywienia 1
24. 3220 Dietetycy i żywieniowcy 13
25. 2412 Doradcy finansowi i inwestycyjni 3
26. 7322 Drukarze 2
27. 1120 Dyrektorzy generalni i zarządzający 8
28. 8312 Dyżurni ruchu, manewrowi i pokrewni 3
29. 2642 Dziennikarze 2
30. 2631 Ekonomiści 20
31. 7412 Elektromechanicy i elektromonterzy 45
32. 7411 Elektrycy budowlani i pokrewni 22
33. 2281 Farmaceuci bez specjalizacji lub w trakcie specjalizacji 1
34. 2282 Farmaceuci specjaliści 1
35. 2643 Filolodzy i tłumacze 8
36. 2633 Filozofowie, historycy i politolodzy 6
37. 2292 Fizjoterapeuci 1
38. 7211 Formierze odlewniczy i pokrewni 1
39. 7315 Formowacze wyrobów szklanych, krajacze i szlifierze szkła 3
40. 3431 Fotografowie 8
41. 5141 Fryzjerzy 40
42. 3356 Funkcjonariusze służby więziennej 2
43. 9621 Gońcy, bagażowi i pokrewni 8
44. 5153 Gospodarze budynków 261
45. 8111 Górnicy podziemnej i odkrywkowej eksploatacji złóż i pokrewni 2
46. 6129 Hodowcy zwierząt gdzie indziej niesklasyfikowani 1
47. 6121 Hodowcy zwierząt gospodarskich i domowych 4
48. 7126 Hydraulicy i monterzy rurociągów 37
49. 3423 Instruktorzy fitness i rekreacji ruchowej 2
50. 7323 Introligatorzy i pokrewni 6
51. 2142 Inżynierowie budownictwa 4
52. 2145 Inżynierowie chemicy i pokrewni 3
53. 2141 Inżynierowie do spraw przemysłu i produkcji 11
54. 2152 Inżynierowie elektronicy 1
55. 2151 Inżynierowie elektrycy 2
56. 2149 Inżynierowie gdzie indziej niesklasyfikowani 9
57. 2143 Inżynierowie inżynierii środowiska 3
58. 2144 Inżynierowie mechanicy 4
59. 2153 Inżynierowie telekomunikacji 1
60. 7313 Jubilerzy, złotnicy i pokrewni 1
61. 7537 Kaletnicy, rymarze i pokrewni 2
62. 4211 Kasjerzy bankowi i pokrewni 15
63. 5230 Kasjerzy i sprzedawcy biletów 119
64. 5131 Kelnerzy 28
65. 8331 Kierowcy autobusów i motorniczowie tramwajów 6
66. 8344 Kierowcy operatorzy wózków jezdniowych 20
67. 8332 Kierowcy samochodów ciężarowych 31
68. 8322 Kierowcy samochodów osobowych i dostawczych 52
69. 1223 Kierownicy do spraw badań i rozwoju 1
70. 1323 Kierownicy do spraw budownictwa 4
71. 1439 Kierownicy do spraw innych typów usług gdzie indziej niesklasyfikowani 66
72. 1324 Kierownicy do spraw logistyki i dziedzin pokrewnych 5
73. 1221 Kierownicy do spraw marketingu i sprzedaży 7
74. 1219 Kierownicy do spraw obsługi biznesu i zarządzania gdzie indziej niesklasyfikowani 5
75. 1321 Kierownicy do spraw produkcji przemysłowej 2
76. 1213 Kierownicy do spraw strategii i planowania 2
77. 1311 Kierownicy produkcji w rolnictwie i leśnictwie 1
78. 5222 Kierownicy sprzedaży w marketach 1
79. 1420 Kierownicy w handlu detalicznym i hurtowym 10
80. 1411 Kierownicy w hotelarstwie 1
81. 1345 Kierownicy w instytucjach edukacyjnych 2
82. 1346 Kierownicy w instytucjach finansowych i ubezpieczeniowych 1
83. 1341 Kierownicy w instytucjach opieki nad dziećmi 1
84. 7515 Klasyfikatorzy żywności i pokrewni 1
85. 2652 Kompozytorzy, artyści muzycy i śpiewacy 1
86. 7532 Konstruktorzy i krojczowie odzieży 1
87. 4221 Konsultanci i inni pracownicy biur podróży 7
88. 3139 Kontrolerzy (sterowniczy) procesów przemysłowych gdzie indziej niesklasyfikowani 1
89. 5142 Kosmetyczki i pokrewni 20
90. 7221 Kowale i operatorzy pras kuźniczych 3
91. 7531 Krawcy, kuśnierze, kapelusznicy i pokrewni 34
92. 3118 Kreślarze 1
93. 3313 Księgowi 19
94. 5120 Kucharze 131
95. 7132 Lakiernicy 11
96. 4412 Listonosze i pokrewni 8
97. 9611 Ładowacze nieczystości 3
98. 4321 Magazynierzy i pokrewni 126
99. 7131 Malarze budowlani i pokrewni 18
100. 7511 Masarze, robotnicy w przetwórstwie ryb i pokrewni 32
101. 4131 Maszynistki i operatorzy edytorów tekstu 2
102. 8343 Maszyniści i operatorzy maszyn i urządzeń dźwigowo-transportowych i pokrewni 3
103. 8311 Maszyniści kolejowi i metra 1
104. 8182 Maszyniści kotłów parowych i pokrewni 27
105. 2120 Matematycy, aktuariusze i statystycy 1
106. 7233 Mechanicy maszyn i urządzeń rolniczych i przemysłowych 60
107. 7231 Mechanicy pojazdów samochodowych 73
108. 7311 Mechanicy precyzyjni 7
109. 3122 Mistrzowie produkcji w przemyśle przetwórczym 2
110. 8219 Monterzy gdzie indziej niesklasyfikowani 6
111. 7127 Monterzy i konserwatorzy instalacji klimatyzacyjnych i chłodniczych 6
112. 7422 Monterzy i serwisanci instalacji i urządzeń teleinformatycznych 6
113. 7421 Monterzy i serwisanci urządzeń elektronicznych 10
114. 7124 Monterzy izolacji 4
115. 7111 Monterzy konstrukcji budowlanych i konserwatorzy budynków 9
116. 7413 Monterzy linii elektrycznych 2
117. 8211 Monterzy maszyn i urządzeń mechanicznych 10
118. 8213 Monterzy sprzętu elektronicznego 675
119. 8212 Monterzy sprzętu elektrycznego 36
120. 7112 Murarze i pokrewni 93
121. 2330 Nauczyciele gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych (z wyjątkiem nauczycieli kształcenia zawodowego) 14
122. 2320 Nauczyciele kształcenia zawodowego 3
123. 2341 Nauczyciele szkół podstawowych 12
124. 2352 Nauczyciele szkół specjalnych 5
125. 2355 Nauczyciele sztuki w placówkach pozaszkolnych 1
126. 7536 Obuwnicy i pokrewni 2
127. 6113 Ogrodnicy 7
128. 4223 Operatorzy centrali telefonicznych 5
129. 8189 Operatorzy innych maszyn i urządzeń przetwórczych gdzie indziej niesklasyfikowani 3
130. 8157 Operatorzy maszyn do prania 1
131. 8156 Operatorzy maszyn do produkcji obuwia i pokrewni 3
132. 8141 Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów gumowych 5
133. 8143 Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów papierniczych 22
134. 8142 Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych 110
135. 8153 Operatorzy maszyn do szycia 12
136. 8155 Operatorzy maszyn do wyprawiania futer i skór 1
137. 8172 Operatorzy maszyn i urządzeń do obróbki drewna 29
138. 8121 Operatorzy maszyn i urządzeń do produkcji i przetwórstwa metali 9
139. 8114 Operatorzy maszyn i urządzeń do produkcji wyrobów cementowych, kamiennych i pokrewni 2
140. 8131 Operatorzy maszyn i urządzeń do produkcji wyrobów chemicznych 11
141. 8160 Operatorzy maszyn i urządzeń do produkcji wyrobów spożywczych i pokrewni 52
142. 8152 Operatorzy maszyn tkackich i dziewiarskich 4
143. 3513 Operatorzy sieci i systemów komputerowych 2
144. 8342 Operatorzy sprzętu do robót ziemnych i urządzeń pokrewnych 17
145. 8122 Operatorzy urządzeń do obróbki powierzchniowej metali i nakładania powłok 1
146. 8181 Operatorzy urządzeń do produkcji wyrobów szklanych i ceramicznych 2
147. 3521 Operatorzy urządzeń do rejestracji i transmisji obrazu i dźwięku 1
148. 3132 Operatorzy urządzeń do spalania odpadów, uzdatniania wody i pokrewni 1
149. 8171 Operatorzy urządzeń do wyrobu masy papierniczej i produkcji papieru 21
150. 3131 Operatorzy urządzeń energetycznych 2
151. 8183 Operatorzy urządzeń pakujących, znakujących i urządzeń do napełniania butelek 4
152. 8113 Operatorzy urządzeń wiertniczych i wydobywczych ropy, gazu i innych surowców 2
153. 8341 Operatorzy wolnobieżnych maszyn rolniczych i leśnych 43
154. 5311 Opiekunowie dziecięcy 5
155. 3332 Organizatorzy konferencji i imprez 1
156. 7512 Piekarze, cukiernicy i pokrewni 74
157. 2221 Pielęgniarki bez specjalizacji lub w trakcie specjalizacji 2
158. 4322 Planiści produkcyjni 5
159. 3432 Plastycy, dekoratorzy wnętrz i pokrewni 5
160. 2231 Położne bez specjalizacji lub w trakcie specjalizacji 1
161. 9111 Pomoce domowe i sprzątaczki 7
162. 9112 Pomoce i sprzątaczki biurowe, hotelowe i pokrewne 133
163. 9412 Pomoce kuchenne 47
164. 5321 Pomocniczy personel medyczny 4
165. 7122 Posadzkarze, parkieciarze i glazurnicy 6
166. 3333 Pośrednicy pracy i zatrudnienia 1
167. 3339 Pośrednicy usług biznesowych gdzie indziej niesklasyfikowani 2
168. 9129 Pozostali pracownicy zajmujący się sprzątaniem 11
169. 3343 Pracownicy administracyjni i sekretarze biura zarządu 36
170. 3433 Pracownicy bibliotek, galerii, muzeów, informacji naukowej i pokrewni 2
171. 4225 Pracownicy biur informacji 1
172. 4222 Pracownicy centrów obsługi telefonicznej (pracownicy call center) 2
173. 3312 Pracownicy do spraw kredytów, pożyczek i pokrewni 9
174. 4311 Pracownicy do spraw rachunkowości i księgowości 20
175. 4312 Pracownicy do spraw statystyki, finansów i ubezpieczeń 3
176. 4323 Pracownicy do spraw transportu 6
177. 5322 Pracownicy domowej opieki osobistej 12
178. 4415 Pracownicy działów kadr 3
179. 4419 Pracownicy obsługi biura gdzie indziej niesklasyfikowani 1
180. 4110 Pracownicy obsługi biurowej 102
181. 4313 Pracownicy obsługi płacowej 2
182. 5151 Pracownicy obsługi technicznej biur, hoteli i innych obiektów 1
183. 5413 Pracownicy ochrony osób i mienia 49
184. 5329 Pracownicy opieki osobistej w ochronie zdrowia i pokrewni gdzie indziej niesklasyfikowani 6
185. 7321 Pracownicy przy pracach przygotowawczych do druku 2
186. 9411 Pracownicy przygotowujący posiłki typu fast food 1
187. 5249 Pracownicy sprzedaży i pokrewni gdzie indziej niesklasyfikowani 38
188. 5152 Pracownicy usług domowych 4
189. 5169 Pracownicy usług osobistych gdzie indziej niesklasyfikowani 2
190. 3412 Pracownicy wsparcia rodziny, pomocy społecznej i pracy socjalnej 36
191. 9629 Pracownicy wykonujący prace proste gdzie indziej niesklasyfikowani 23
192. 9121 Praczki ręczne i prasowacze 5
193. 3230 Praktykujący niekonwencjonalne lub komplementarne metody terapii 1
194. 2166 Projektanci grafiki i multimediów 3
195. 2163 Projektanci wzornictwa przemysłowego i odzieży 1
196. 3322 Przedstawiciele handlowi 23
197. 5113 Przewodnicy turystyczni i piloci wycieczek 1
198. 2634 Psycholodzy i pokrewni 3
199. 3256 Ratownicy medyczni 1
200. 4224 Recepcjoniści hotelowi 19
201. 4226 Recepcjoniści (z wyłączeniem hotelowych) 15
202. 9321 Ręczni pakowacze i znakowacze 37
203. 7317 Rękodzielnicy wyrobów z drewna i pokrewnych materiałów 11
204. 7318 Rękodzielnicy wyrobów z tkanin, skóry i pokrewnych materiałów 11
205. 7129 Robotnicy budowlani robót wykończeniowych i pokrewni gdzie indziej niesklasyfikowani 14
206. 7133 Robotnicy czyszczący konstrukcje budowlane i pokrewni 2
207. 6210 Robotnicy leśni i pokrewni 23
208. 7113 Robotnicy obróbki kamienia 6
209. 9333 Robotnicy pracujący przy przeładunku towarów 110
210. 7514 Robotnicy przetwórstwa surowców roślinnych 73
211. 7521 Robotnicy przygotowujący drewno i pokrewni 14
212. 7214 Robotnicy przygotowujący i wznoszący konstrukcje metalowe 13
213. 7119 Robotnicy robót stanu surowego i pokrewni gdzie indziej niesklasyfikowani 1
214. 7513 Robotnicy w produkcji wyrobów mleczarskich 1
215. 9213 Robotnicy wykonujący prace proste przy uprawie roślin i hodowli zwierząt 13
216. 9312 Robotnicy wykonujący prace proste w budownictwie drogowym, wodnym i pokrewni 33
217. 9313 Robotnicy wykonujący prace proste w budownictwie ogólnym 162
218. 9212 Robotnicy wykonujący prace proste w hodowli zwierząt 9
219. 9311 Robotnicy wykonujący prace proste w kopalniach i kamieniołomach 3
220. 9215 Robotnicy wykonujący prace proste w leśnictwie 3
221. 9214 Robotnicy wykonujący prace proste w ogrodnictwie i sadownictwie 17
222. 9329 Robotnicy wykonujący prace proste w przemyśle gdzie indziej niesklasyfikowani 226
223. 9211 Robotnicy wykonujący proste prace polowe 14
224. 6130 Rolnicy produkcji roślinnej i zwierzęcej 26
225. 6111 Rolnicy upraw polowych 8
226. 3315 Rzeczoznawcy (z wyłączeniem majątkowych) 2
227. 7319 Rzemieślnicy gdzie indziej niesklasyfikowani 1
228. 4120 Sekretarki (ogólne) 11
229. 3344 Sekretarze medyczni i pokrewni 3
230. 9612 Sortowacze odpadów 1
231. 7212 Spawacze i pokrewni 12
232. 2422 Specjaliści do spraw administracji i rozwoju 28
233. 2291 Specjaliści do spraw higieny, bezpieczeństwa pracy i ochrony środowiska 3
234. 2411 Specjaliści do spraw księgowości i rachunkowości 6
235. 2133 Specjaliści do spraw ochrony środowiska 2
236. 2432 Specjaliści do spraw public relations 1
237. 2431 Specjaliści do spraw reklamy i marketingu 28
238. 2512 Specjaliści do spraw rozwoju systemów informatycznych 1
239. 2440 Specjaliści do spraw rynku nieruchomości 2
240. 2635 Specjaliści do spraw społecznych 1
241. 2433 Specjaliści do spraw sprzedaży (z wyłączeniem technologii informacyjno-komunikacyjnych) 15
242. 2342 Specjaliści do spraw wychowania małego dziecka 6
243. 2421 Specjaliści do spraw zarządzania i organizacji 34
244. 2423 Specjaliści do spraw zarządzania zasobami ludzkimi 9
245. 2359 Specjaliści nauczania i wychowania gdzie indziej niesklasyfikowani 32
246. 2114 Specjaliści nauk o Ziemi 1
247. 2299 Specjaliści ochrony zdrowia gdzie indziej niesklasyfikowani 4
248. 2132 Specjaliści w zakresie rolnictwa, leśnictwa i pokrewni 4
249. 2619 Specjaliści z dziedziny prawa gdzie indziej niesklasyfikowani 4
250. 3331 Spedytorzy i pokrewni 28
251. 3421 Sportowcy i dżokeje 1
252. 5244 Sprzedawcy (konsultanci) w centrach sprzedaży telefonicznej / internetowej 7
253. 5223 Sprzedawcy sklepowi (ekspedienci) 480
254. 5245 Sprzedawcy w stacji paliw 9
255. 5111 Stewardzi 2
256. 7522 Stolarze meblowi i pokrewni 63
257. 5411 Strażacy 3
258. 3434 Szefowie kuchni i organizatorzy usług gastronomicznych 16
259. 7125 Szklarze 6
260. 7224 Szlifierze narzędzi i polerowacze metali 1
261. 7533 Szwaczki, hafciarki i pokrewni 11
262. 7316 Szyldziarze, grawerzy i zdobnicy ceramiki, szkła i pokrewni 5
263. 7222 Ślusarze i pokrewni 60
264. 3314 Średni personel do spraw statystyki i dziedzin pokrewnych 76
265. 3259 Średni personel do spraw zdrowia gdzie indziej niesklasyfikowany 12
266. 3255 Średni personel ochrony środowiska, medycyny pracy i bhp 10
267. 3439 Średni personel w zakresie działalności artystycznej i kulturalnej gdzie indziej niesklasyfikowany 3
268. 7534 Tapicerzy i pokrewni 5
269. 3112 Technicy budownictwa 13
270. 3114 Technicy elektronicy i pokrewni 8
271. 3113 Technicy elektrycy 3
272. 3213 Technicy farmaceutyczni 1
273. 3254 Technicy fizjoterapii i masażyści 2
274. 3143 Technicy leśnictwa 2
275. 3115 Technicy mechanicy 41
276. 3141 Technicy nauk biologicznych (z wyłączeniem nauk medycznych) 1
277. 3111 Technicy nauk chemicznych, fizycznych i pokrewni 10
278. 3119 Technicy nauk fizycznych i technicznych gdzie indziej niesklasyfikowani 65
279. 3142 Technicy rolnictwa i pokrewni 17
280. 3116 Technicy technologii chemicznej i pokrewni 18
281. 3144 Technicy technologii żywności 40
282. 3512 Technicy wsparcia informatycznego i technicznego 26
283. 3422 Trenerzy, instruktorzy i działacze sportowi 1
284. 7123 Tynkarze i pokrewni 3
285. 9334 Układacze towarów na półkach 9
286. 3352 Urzędnicy do spraw podatków 1
287. 3359 Urzędnicy państwowi do spraw nadzoru gdzie indziej niesklasyfikowani 1
288. 7523 Ustawiacze i operatorzy maszyn do obróbki i produkcji wyrobów z drewna 10
289. 7223 Ustawiacze i operatorzy obrabiarek do metali i pokrewni 34
290. 4214 Windykatorzy i pokrewni 2
291. 5221 Właściciele sklepów 7
292. 5246 Wydawcy posiłków 6
293. 9613 Zamiatacze i pokrewni 9
294. 3323 Zaopatrzeniowcy 26
295. 0310 Żołnierze szeregowi 2

ZAPRASZAMY NA STRONĘ WWW POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KWIDZYNIE

http://www.bip.pupkwidzyn.pl
(C) G.O., PUP Kwidzyn, 2017

Valid HTML 4.01 Transitional