ZESTAWIENIE ZAWODÓW POSIADANYCH PRZEZ AKTUALNIE ZAREJESTROWANE OSOBY BEZROBOTNE

W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W KWIDZYNIE

według elementarnych grup zawodów w układzie alfabetycznym
na podstawie "Klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy" z 2014 r.

UWAGA: W zestawieniu wykazane są wyłącznie zawody uprzednio wykonywane (jeśli okres ich wykonywania wynosił co najmniej 6 miesięcy) oraz zawody wyuczone
posiadane przez aktualnie zarejestrowane osoby bezrobotne

Pełny wykaz zawodów wchodzących w skład poszczególnych grup zawodów
oraz objaśnienia do struktury klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy:
pobierz z wortalu Publicznych Służb Zatrudnienia (dokument *.pdf)

Aktualizacja: 2022-09-29, godz.: 07:00

Zawartość strony jest aktualizowana automatycznie co 60 minut, w każdy dzień roboczy w godzinach od 6.00 do 16.00.
Automatyczne odświeżanie strony w przeglądarce zależy od ustawień przeglądarki.

Przejdź do wykazu według zawodów

W sprawie kandydatów do pracy w związku ze złożoną ofertą zatrudnienia osoby zainteresowane proszone są o kontakt z doradcą klienta
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kwidzynie, ul. Grudziądzka 30, pokój nr 16 (I piętro)

l.p.

kod zawodu

nazwa zawodu

liczba osób

1. 3334 Agenci i administratorzy nieruchomości 2
2. 5243 Agenci sprzedaży bezpośredniej 2
3. 3321 Agenci ubezpieczeniowi 3
4. 2413 Analitycy finansowi 6
5. 2519 Analitycy systemów komputerowych i programiści gdzie indziej niesklasyfikowani 2
6. 4227 Ankieterzy 1
7. 2632 Archeolodzy, socjolodzy i specjaliści dziedzin pokrewnych 4
8. 2651 Artyści plastycy 2
9. 3251 Asystenci dentystyczni 1
10. 5312 Asystenci nauczycieli 11
11. 5132 Barmani 12
12. 7114 Betoniarze, betoniarze zbrojarze i pokrewni 28
13. 2131 Biolodzy i pokrewni 1
14. 7213 Blacharze 10
15. 7115 Cieśle i stolarze budowlani 28
16. 9122 Czyściciele pojazdów 1
17. 3311 Dealerzy i maklerzy aktywów finansowych 2
18. 7121 Dekarze 4
19. 3220 Dietetycy i żywieniowcy 1
20. 2412 Doradcy finansowi i inwestycyjni 3
21. 7322 Drukarze 3
22. 1120 Dyrektorzy generalni i zarządzający 4
23. 8312 Dyżurni ruchu, manewrowi i pokrewni 1
24. 2642 Dziennikarze 3
25. 2631 Ekonomiści 12
26. 7412 Elektromechanicy i elektromonterzy 26
27. 7411 Elektrycy budowlani i pokrewni 16
28. 2281 Farmaceuci bez specjalizacji lub w trakcie specjalizacji 1
29. 2643 Filolodzy i tłumacze 3
30. 2633 Filozofowie, historycy i politolodzy 7
31. 2292 Fizjoterapeuci 1
32. 3431 Fotografowie 6
33. 5141 Fryzjerzy 38
34. 3356 Funkcjonariusze służby więziennej 2
35. 9621 Gońcy, bagażowi i pokrewni 2
36. 5153 Gospodarze budynków 144
37. 6121 Hodowcy zwierząt gospodarskich i domowych 1
38. 7126 Hydraulicy i monterzy rurociągów 29
39. 3423 Instruktorzy fitness i rekreacji ruchowej 4
40. 7323 Introligatorzy i pokrewni 5
41. 2145 Inżynierowie chemicy i pokrewni 3
42. 2141 Inżynierowie do spraw przemysłu i produkcji 6
43. 2151 Inżynierowie elektrycy 1
44. 2149 Inżynierowie gdzie indziej niesklasyfikowani 4
45. 2144 Inżynierowie mechanicy 4
46. 2153 Inżynierowie telekomunikacji 1
47. 7313 Jubilerzy, złotnicy i pokrewni 1
48. 7537 Kaletnicy, rymarze i pokrewni 1
49. 4211 Kasjerzy bankowi i pokrewni 12
50. 5230 Kasjerzy i sprzedawcy biletów 100
51. 5131 Kelnerzy 22
52. 8331 Kierowcy autobusów i motorniczowie tramwajów 4
53. 8344 Kierowcy operatorzy wózków jezdniowych 12
54. 8332 Kierowcy samochodów ciężarowych 17
55. 8322 Kierowcy samochodów osobowych i dostawczych 35
56. 1223 Kierownicy do spraw badań i rozwoju 1
57. 1323 Kierownicy do spraw budownictwa 1
58. 1439 Kierownicy do spraw innych typów usług gdzie indziej niesklasyfikowani 52
59. 1324 Kierownicy do spraw logistyki i dziedzin pokrewnych 1
60. 1221 Kierownicy do spraw marketingu i sprzedaży 5
61. 1219 Kierownicy do spraw obsługi biznesu i zarządzania gdzie indziej niesklasyfikowani 1
62. 1213 Kierownicy do spraw strategii i planowania 2
63. 5222 Kierownicy sprzedaży w marketach 1
64. 1420 Kierownicy w handlu detalicznym i hurtowym 8
65. 1349 Kierownicy w instytucjach usług wyspecjalizowanych gdzie indziej niesklasyfikowani 1
66. 7515 Klasyfikatorzy żywności i pokrewni 2
67. 5112 Konduktorzy i pokrewni 2
68. 4221 Konsultanci i inni pracownicy biur podróży 2
69. 3139 Kontrolerzy (sterowniczy) procesów przemysłowych gdzie indziej niesklasyfikowani 1
70. 5142 Kosmetyczki i pokrewni 16
71. 7221 Kowale i operatorzy pras kuźniczych 2
72. 7531 Krawcy, kuśnierze, kapelusznicy i pokrewni 26
73. 3313 Księgowi 12
74. 5120 Kucharze 102
75. 7132 Lakiernicy 14
76. 2353 Lektorzy języków obcych 1
77. 4412 Listonosze i pokrewni 12
78. 9611 Ładowacze nieczystości 1
79. 4321 Magazynierzy i pokrewni 62
80. 7131 Malarze budowlani i pokrewni 16
81. 8350 Marynarze i pokrewni (z wyłączeniem sił zbrojnych) 1
82. 7511 Masarze, robotnicy w przetwórstwie ryb i pokrewni 22
83. 8343 Maszyniści i operatorzy maszyn i urządzeń dźwigowo-transportowych i pokrewni 1
84. 8182 Maszyniści kotłów parowych i pokrewni 18
85. 7233 Mechanicy maszyn i urządzeń rolniczych i przemysłowych 38
86. 7231 Mechanicy pojazdów samochodowych 39
87. 7311 Mechanicy precyzyjni 5
88. 3122 Mistrzowie produkcji w przemyśle przetwórczym 1
89. 8219 Monterzy gdzie indziej niesklasyfikowani 5
90. 7127 Monterzy i konserwatorzy instalacji klimatyzacyjnych i chłodniczych 3
91. 7422 Monterzy i serwisanci instalacji i urządzeń teleinformatycznych 6
92. 7421 Monterzy i serwisanci urządzeń elektronicznych 6
93. 7124 Monterzy izolacji 2
94. 7111 Monterzy konstrukcji budowlanych i konserwatorzy budynków 19
95. 7413 Monterzy linii elektrycznych 1
96. 8211 Monterzy maszyn i urządzeń mechanicznych 4
97. 8213 Monterzy sprzętu elektronicznego 446
98. 8212 Monterzy sprzętu elektrycznego 28
99. 7112 Murarze i pokrewni 47
100. 2330 Nauczyciele gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych (z wyjątkiem nauczycieli kształcenia zawodowego) 7
101. 2354 Nauczyciele muzyki w placówkach pozaszkolnych 1
102. 2341 Nauczyciele szkół podstawowych 5
103. 2352 Nauczyciele szkół specjalnych 1
104. 3152 Oficerowie pokładowi, piloci żeglugi i pokrewni 1
105. 0110 Oficerowie sił zbrojnych 1
106. 6113 Ogrodnicy 11
107. 4223 Operatorzy centrali telefonicznych 2
108. 4131 Operatorzy edytorów tekstu 1
109. 8189 Operatorzy innych maszyn i urządzeń przetwórczych gdzie indziej niesklasyfikowani 3
110. 8157 Operatorzy maszyn do prania 2
111. 8141 Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów gumowych 2
112. 8143 Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów papierniczych 17
113. 8159 Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów włókienniczych, futrzarskich i skórzanych gdzie indziej niesklasyfikowani 1
114. 8142 Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych 75
115. 8153 Operatorzy maszyn do szycia 7
116. 8172 Operatorzy maszyn i urządzeń do obróbki drewna 15
117. 8121 Operatorzy maszyn i urządzeń do produkcji i przetwórstwa metali 4
118. 8131 Operatorzy maszyn i urządzeń do produkcji wyrobów chemicznych 4
119. 8160 Operatorzy maszyn i urządzeń do produkcji wyrobów spożywczych i pokrewni 39
120. 8152 Operatorzy maszyn tkackich i dziewiarskich 1
121. 3513 Operatorzy sieci i systemów komputerowych 1
122. 8342 Operatorzy sprzętu do robót ziemnych i urządzeń pokrewnych 10
123. 8181 Operatorzy urządzeń do produkcji wyrobów szklanych i ceramicznych 1
124. 8171 Operatorzy urządzeń do wyrobu masy papierniczej i produkcji papieru 18
125. 3131 Operatorzy urządzeń energetycznych 1
126. 8183 Operatorzy urządzeń pakujących, znakujących i urządzeń do napełniania butelek 1
127. 8113 Operatorzy urządzeń wiertniczych i wydobywczych ropy, gazu i innych surowców 1
128. 8341 Operatorzy wolnobieżnych maszyn rolniczych i leśnych 26
129. 5311 Opiekunowie dziecięcy 7
130. 5164 Opiekunowie zwierząt i pracownicy zajmujący się zwierzętami 1
131. 7512 Piekarze, cukiernicy i pokrewni 63
132. 2221 Pielęgniarki bez specjalizacji lub w trakcie specjalizacji 3
133. 4322 Planiści produkcyjni 1
134. 3432 Plastycy, dekoratorzy wnętrz i pokrewni 5
135. 3355 Policjanci 1
136. 9111 Pomoce domowe i sprzątaczki 3
137. 9112 Pomoce i sprzątaczki biurowe, hotelowe i pokrewne 110
138. 9412 Pomoce kuchenne 42
139. 5321 Pomocniczy personel medyczny 3
140. 7122 Posadzkarze, parkieciarze i glazurnicy 6
141. 3339 Pośrednicy usług biznesowych gdzie indziej niesklasyfikowani 3
142. 9129 Pozostali pracownicy zajmujący się sprzątaniem 13
143. 3343 Pracownicy administracyjni i sekretarze biura zarządu 31
144. 3433 Pracownicy bibliotek, galerii, muzeów, informacji naukowej i pokrewni 4
145. 3312 Pracownicy do spraw kredytów, pożyczek i pokrewni 5
146. 4311 Pracownicy do spraw rachunkowości i księgowości 15
147. 4312 Pracownicy do spraw statystyki, finansów i ubezpieczeń 2
148. 4323 Pracownicy do spraw transportu 4
149. 5322 Pracownicy domowej opieki osobistej 7
150. 4415 Pracownicy działów kadr 2
151. 4419 Pracownicy obsługi biura gdzie indziej niesklasyfikowani 1
152. 4110 Pracownicy obsługi biurowej 81
153. 4313 Pracownicy obsługi płacowej 2
154. 5151 Pracownicy obsługi technicznej biur, hoteli i innych obiektów 1
155. 5413 Pracownicy ochrony osób i mienia 28
156. 5329 Pracownicy opieki osobistej w ochronie zdrowia i pokrewni gdzie indziej niesklasyfikowani 2
157. 9411 Pracownicy przygotowujący posiłki typu fast food 1
158. 5249 Pracownicy sprzedaży i pokrewni gdzie indziej niesklasyfikowani 32
159. 9510 Pracownicy świadczący usługi na ulicach 1
160. 5152 Pracownicy usług domowych 5
161. 3412 Pracownicy wsparcia rodziny, pomocy społecznej i pracy socjalnej 29
162. 9622 Pracownicy wykonujący dorywcze prace proste 2
163. 9629 Pracownicy wykonujący prace proste gdzie indziej niesklasyfikowani 19
164. 5163 Pracownicy zakładów pogrzebowych 1
165. 9121 Praczki ręczne i prasowacze 5
166. 3230 Praktykujący niekonwencjonalne lub komplementarne metody terapii 1
167. 2166 Projektanci grafiki i multimediów 2
168. 2163 Projektanci wzornictwa przemysłowego i odzieży 1
169. 3322 Przedstawiciele handlowi 15
170. 2634 Psycholodzy i pokrewni 2
171. 4224 Recepcjoniści hotelowi 14
172. 4226 Recepcjoniści (z wyłączeniem hotelowych) 8
173. 9321 Ręczni pakowacze i znakowacze 21
174. 7317 Rękodzielnicy wyrobów z drewna i pokrewnych materiałów 5
175. 7318 Rękodzielnicy wyrobów z tkanin, skóry i pokrewnych materiałów 4
176. 7129 Robotnicy budowlani robót wykończeniowych i pokrewni gdzie indziej niesklasyfikowani 7
177. 7116 Robotnicy budowy dróg 1
178. 7133 Robotnicy czyszczący konstrukcje budowlane i pokrewni 1
179. 6210 Robotnicy leśni i pokrewni 11
180. 7113 Robotnicy obróbki kamienia 5
181. 9333 Robotnicy pracujący przy przeładunku towarów 74
182. 7549 Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy gdzie indziej niesklasyfikowani 8
183. 7514 Robotnicy przetwórstwa surowców roślinnych 43
184. 7521 Robotnicy przygotowujący drewno i pokrewni 6
185. 7214 Robotnicy przygotowujący i wznoszący konstrukcje metalowe 10
186. 7119 Robotnicy robót stanu surowego i pokrewni gdzie indziej niesklasyfikowani 5
187. 7513 Robotnicy w produkcji wyrobów mleczarskich 1
188. 9213 Robotnicy wykonujący prace proste przy uprawie roślin i hodowli zwierząt 13
189. 9312 Robotnicy wykonujący prace proste w budownictwie drogowym, wodnym i pokrewni 25
190. 9313 Robotnicy wykonujący prace proste w budownictwie ogólnym 87
191. 9212 Robotnicy wykonujący prace proste w hodowli zwierząt 9
192. 9311 Robotnicy wykonujący prace proste w kopalniach i kamieniołomach 2
193. 9215 Robotnicy wykonujący prace proste w leśnictwie 1
194. 9214 Robotnicy wykonujący prace proste w ogrodnictwie i sadownictwie 14
195. 9329 Robotnicy wykonujący prace proste w przemyśle gdzie indziej niesklasyfikowani 164
196. 9211 Robotnicy wykonujący proste prace polowe 11
197. 6130 Rolnicy produkcji roślinnej i zwierzęcej 22
198. 6111 Rolnicy upraw polowych 5
199. 6340 Rybacy i zbieracze pracujący na własne potrzeby 1
200. 7319 Rzemieślnicy gdzie indziej niesklasyfikowani 1
201. 4120 Sekretarki (ogólne) 4
202. 3344 Sekretarze medyczni i pokrewni 2
203. 7212 Spawacze i pokrewni 9
204. 2422 Specjaliści do spraw administracji i rozwoju 26
205. 2291 Specjaliści do spraw higieny, bezpieczeństwa pracy i ochrony środowiska 2
206. 2411 Specjaliści do spraw księgowości i rachunkowości 8
207. 2133 Specjaliści do spraw ochrony środowiska 2
208. 2431 Specjaliści do spraw reklamy i marketingu 14
209. 2440 Specjaliści do spraw rynku nieruchomości 5
210. 2523 Specjaliści do spraw sieci komputerowych 1
211. 2635 Specjaliści do spraw społecznych 2
212. 2433 Specjaliści do spraw sprzedaży (z wyłączeniem technologii informacyjno-komunikacyjnych) 9
213. 2424 Specjaliści do spraw szkoleń zawodowych i rozwoju kadr 2
214. 2342 Specjaliści do spraw wychowania małego dziecka 5
215. 2421 Specjaliści do spraw zarządzania i organizacji 26
216. 2423 Specjaliści do spraw zarządzania zasobami ludzkimi 10
217. 2359 Specjaliści nauczania i wychowania gdzie indziej niesklasyfikowani 18
218. 2299 Specjaliści ochrony zdrowia gdzie indziej niesklasyfikowani 1
219. 2132 Specjaliści w zakresie rolnictwa, leśnictwa i pokrewni 2
220. 2619 Specjaliści z dziedziny prawa gdzie indziej niesklasyfikowani 4
221. 3331 Spedytorzy i pokrewni 21
222. 5244 Sprzedawcy (konsultanci) w centrach sprzedaży telefonicznej / internetowej 2
223. 5223 Sprzedawcy sklepowi (ekspedienci) 386
224. 5245 Sprzedawcy w stacji paliw 10
225. 7522 Stolarze meblowi i pokrewni 40
226. 5411 Strażacy 1
227. 3434 Szefowie kuchni i organizatorzy usług gastronomicznych 16
228. 7125 Szklarze 8
229. 7533 Szwaczki, hafciarki i pokrewni 8
230. 7316 Szyldziarze, grawerzy i zdobnicy ceramiki, szkła i pokrewni 3
231. 7222 Ślusarze i pokrewni 43
232. 3314 Średni personel do spraw statystyki i dziedzin pokrewnych 55
233. 3259 Średni personel do spraw zdrowia gdzie indziej niesklasyfikowany 10
234. 3255 Średni personel ochrony środowiska, medycyny pracy i bhp 7
235. 3439 Średni personel w zakresie działalności artystycznej i kulturalnej gdzie indziej niesklasyfikowany 1
236. 7215 Takielarze i monterzy konstrukcji linowych 1
237. 7534 Tapicerzy i pokrewni 2
238. 3112 Technicy budownictwa 13
239. 3114 Technicy elektronicy i pokrewni 6
240. 3113 Technicy elektrycy 2
241. 3213 Technicy farmaceutyczni 4
242. 3254 Technicy fizjoterapii i masażyści 2
243. 3115 Technicy mechanicy 26
244. 3214 Technicy medyczni i dentystyczni 1
245. 3111 Technicy nauk chemicznych, fizycznych i pokrewni 6
246. 3119 Technicy nauk fizycznych i technicznych gdzie indziej niesklasyfikowani 34
247. 3142 Technicy rolnictwa i pokrewni 12
248. 3514 Technicy sieci internetowych 1
249. 3116 Technicy technologii chemicznej i pokrewni 13
250. 3144 Technicy technologii żywności 18
251. 3512 Technicy wsparcia informatycznego i technicznego 12
252. 7123 Tynkarze i pokrewni 3
253. 9334 Układacze towarów na półkach 9
254. 3352 Urzędnicy do spraw podatków 1
255. 7523 Ustawiacze i operatorzy maszyn do obróbki i produkcji wyrobów z drewna 4
256. 7223 Ustawiacze i operatorzy obrabiarek do metali i pokrewni 20
257. 4214 Windykatorzy i pokrewni 2
258. 5221 Właściciele sklepów 6
259. 5246 Wydawcy posiłków 3
260. 9613 Zamiatacze i pokrewni 4
261. 3323 Zaopatrzeniowcy 19

ZAPRASZAMY NA STRONĘ WWW POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KWIDZYNIE

http://www.bip.pupkwidzyn.pl
(C) G.O., PUP Kwidzyn, 2017

Valid HTML 4.01 Transitional