ZESTAWIENIE ZAWODÓW POSIADANYCH PRZEZ AKTUALNIE ZAREJESTROWANE OSOBY BEZROBOTNE

W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W KWIDZYNIE

według elementarnych grup zawodów w układzie alfabetycznym
na podstawie "Klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy" z 2014 r.

UWAGA: W zestawieniu wykazane są wyłącznie zawody uprzednio wykonywane (jeśli okres ich wykonywania wynosił co najmniej 6 miesięcy) oraz zawody wyuczone
posiadane przez aktualnie zarejestrowane osoby bezrobotne

Pełny wykaz zawodów wchodzących w skład poszczególnych grup zawodów
oraz objaśnienia do struktury klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy:
pobierz z wortalu Publicznych Służb Zatrudnienia (dokument *.pdf)

Aktualizacja: 2020-01-29, godz.: 16:00

Zawartość strony jest aktualizowana automatycznie co 60 minut, w każdy dzień roboczy w godzinach od 6.00 do 16.00.
Automatyczne odświeżanie strony w przeglądarce zależy od ustawień przeglądarki.

Przejdź do wykazu według zawodów

W sprawie kandydatów do pracy w związku ze złożoną ofertą zatrudnienia osoby zainteresowane proszone są o kontakt z doradcą klienta
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kwidzynie, ul. Grudziądzka 30, pokój nr 16 (I piętro)

l.p.

kod zawodu

nazwa zawodu

liczba osób

1. 2522 Administratorzy systemów komputerowych 1
2. 3334 Agenci i administratorzy nieruchomości 1
3. 5243 Agenci sprzedaży bezpośredniej 5
4. 3321 Agenci ubezpieczeniowi 3
5. 2413 Analitycy finansowi 4
6. 2519 Analitycy systemów komputerowych i programiści gdzie indziej niesklasyfikowani 1
7. 2632 Archeolodzy, socjolodzy i specjaliści dziedzin pokrewnych 4
8. 2161 Architekci 3
9. 2651 Artyści plastycy 1
10. 3251 Asystenci dentystyczni 1
11. 5312 Asystenci nauczycieli 9
12. 2294 Audiofonolodzy i logopedzi 1
13. 5132 Barmani 15
14. 7114 Betoniarze, betoniarze zbrojarze i pokrewni 30
15. 2131 Biolodzy i pokrewni 1
16. 7213 Blacharze 6
17. 2113 Chemicy 1
18. 7115 Cieśle i stolarze budowlani 30
19. 9122 Czyściciele pojazdów 2
20. 7121 Dekarze 9
21. 3220 Dietetycy i żywieniowcy 10
22. 2412 Doradcy finansowi i inwestycyjni 1
23. 7322 Drukarze 1
24. 1120 Dyrektorzy generalni i zarządzający 8
25. 8312 Dyżurni ruchu, manewrowi i pokrewni 3
26. 2642 Dziennikarze 1
27. 2631 Ekonomiści 17
28. 7412 Elektromechanicy i elektromonterzy 34
29. 7411 Elektrycy budowlani i pokrewni 15
30. 2282 Farmaceuci specjaliści 1
31. 2643 Filolodzy i tłumacze 5
32. 2633 Filozofowie, historycy i politolodzy 7
33. 2292 Fizjoterapeuci 2
34. 7211 Formierze odlewniczy i pokrewni 1
35. 7315 Formowacze wyrobów szklanych, krajacze i szlifierze szkła 3
36. 3431 Fotografowie 6
37. 5141 Fryzjerzy 31
38. 3356 Funkcjonariusze służby więziennej 1
39. 9621 Gońcy, bagażowi i pokrewni 6
40. 5153 Gospodarze budynków 242
41. 8111 Górnicy podziemnej i odkrywkowej eksploatacji złóż i pokrewni 3
42. 6129 Hodowcy zwierząt gdzie indziej niesklasyfikowani 1
43. 6121 Hodowcy zwierząt gospodarskich i domowych 3
44. 7126 Hydraulicy i monterzy rurociągów 39
45. 3423 Instruktorzy fitness i rekreacji ruchowej 2
46. 7323 Introligatorzy i pokrewni 5
47. 2142 Inżynierowie budownictwa 1
48. 2145 Inżynierowie chemicy i pokrewni 2
49. 2141 Inżynierowie do spraw przemysłu i produkcji 12
50. 2149 Inżynierowie gdzie indziej niesklasyfikowani 6
51. 2143 Inżynierowie inżynierii środowiska 1
52. 2144 Inżynierowie mechanicy 4
53. 2153 Inżynierowie telekomunikacji 1
54. 7537 Kaletnicy, rymarze i pokrewni 1
55. 4211 Kasjerzy bankowi i pokrewni 11
56. 5230 Kasjerzy i sprzedawcy biletów 103
57. 5131 Kelnerzy 29
58. 8331 Kierowcy autobusów i motorniczowie tramwajów 1
59. 8344 Kierowcy operatorzy wózków jezdniowych 14
60. 8332 Kierowcy samochodów ciężarowych 15
61. 8322 Kierowcy samochodów osobowych i dostawczych 32
62. 1223 Kierownicy do spraw badań i rozwoju 1
63. 1323 Kierownicy do spraw budownictwa 3
64. 1211 Kierownicy do spraw finansowych 2
65. 1439 Kierownicy do spraw innych typów usług gdzie indziej niesklasyfikowani 61
66. 1324 Kierownicy do spraw logistyki i dziedzin pokrewnych 2
67. 1221 Kierownicy do spraw marketingu i sprzedaży 6
68. 1219 Kierownicy do spraw obsługi biznesu i zarządzania gdzie indziej niesklasyfikowani 3
69. 1321 Kierownicy do spraw produkcji przemysłowej 1
70. 1213 Kierownicy do spraw strategii i planowania 2
71. 1311 Kierownicy produkcji w rolnictwie i leśnictwie 1
72. 5222 Kierownicy sprzedaży w marketach 1
73. 1420 Kierownicy w handlu detalicznym i hurtowym 11
74. 1345 Kierownicy w instytucjach edukacyjnych 2
75. 1346 Kierownicy w instytucjach finansowych i ubezpieczeniowych 1
76. 1341 Kierownicy w instytucjach opieki nad dziećmi 2
77. 7515 Klasyfikatorzy żywności i pokrewni 1
78. 4221 Konsultanci i inni pracownicy biur podróży 4
79. 3139 Kontrolerzy (sterowniczy) procesów przemysłowych gdzie indziej niesklasyfikowani 1
80. 5142 Kosmetyczki i pokrewni 14
81. 7221 Kowale i operatorzy pras kuźniczych 1
82. 7531 Krawcy, kuśnierze, kapelusznicy i pokrewni 31
83. 3313 Księgowi 18
84. 5120 Kucharze 104
85. 7132 Lakiernicy 7
86. 4412 Listonosze i pokrewni 9
87. 9611 Ładowacze nieczystości 3
88. 4321 Magazynierzy i pokrewni 84
89. 7131 Malarze budowlani i pokrewni 20
90. 8350 Marynarze i pokrewni (z wyłączeniem sił zbrojnych) 1
91. 7511 Masarze, robotnicy w przetwórstwie ryb i pokrewni 25
92. 4131 Maszynistki i operatorzy edytorów tekstu 2
93. 8343 Maszyniści i operatorzy maszyn i urządzeń dźwigowo-transportowych i pokrewni 3
94. 8182 Maszyniści kotłów parowych i pokrewni 23
95. 7233 Mechanicy maszyn i urządzeń rolniczych i przemysłowych 51
96. 7231 Mechanicy pojazdów samochodowych 40
97. 7311 Mechanicy precyzyjni 5
98. 3123 Mistrzowie produkcji w budownictwie 1
99. 8219 Monterzy gdzie indziej niesklasyfikowani 7
100. 7127 Monterzy i konserwatorzy instalacji klimatyzacyjnych i chłodniczych 7
101. 7422 Monterzy i serwisanci instalacji i urządzeń teleinformatycznych 6
102. 7421 Monterzy i serwisanci urządzeń elektronicznych 9
103. 7124 Monterzy izolacji 3
104. 7111 Monterzy konstrukcji budowlanych i konserwatorzy budynków 4
105. 7413 Monterzy linii elektrycznych 1
106. 8211 Monterzy maszyn i urządzeń mechanicznych 9
107. 8213 Monterzy sprzętu elektronicznego 507
108. 8212 Monterzy sprzętu elektrycznego 25
109. 7112 Murarze i pokrewni 83
110. 2310 Nauczyciele akademiccy 1
111. 2330 Nauczyciele gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych (z wyjątkiem nauczycieli kształcenia zawodowego) 13
112. 2320 Nauczyciele kształcenia zawodowego 2
113. 2341 Nauczyciele szkół podstawowych 13
114. 2352 Nauczyciele szkół specjalnych 3
115. 2355 Nauczyciele sztuki w placówkach pozaszkolnych 1
116. 7536 Obuwnicy i pokrewni 4
117. 6113 Ogrodnicy 3
118. 4223 Operatorzy centrali telefonicznych 5
119. 8189 Operatorzy innych maszyn i urządzeń przetwórczych gdzie indziej niesklasyfikowani 4
120. 8157 Operatorzy maszyn do prania 3
121. 8156 Operatorzy maszyn do produkcji obuwia i pokrewni 2
122. 8141 Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów gumowych 7
123. 8143 Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów papierniczych 15
124. 8142 Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych 96
125. 8153 Operatorzy maszyn do szycia 5
126. 8172 Operatorzy maszyn i urządzeń do obróbki drewna 23
127. 8121 Operatorzy maszyn i urządzeń do produkcji i przetwórstwa metali 6
128. 8114 Operatorzy maszyn i urządzeń do produkcji wyrobów cementowych, kamiennych i pokrewni 1
129. 8131 Operatorzy maszyn i urządzeń do produkcji wyrobów chemicznych 8
130. 8160 Operatorzy maszyn i urządzeń do produkcji wyrobów spożywczych i pokrewni 40
131. 8151 Operatorzy maszyn przędzalniczych i pokrewni 1
132. 8152 Operatorzy maszyn tkackich i dziewiarskich 4
133. 3513 Operatorzy sieci i systemów komputerowych 2
134. 8342 Operatorzy sprzętu do robót ziemnych i urządzeń pokrewnych 8
135. 8181 Operatorzy urządzeń do produkcji wyrobów szklanych i ceramicznych 2
136. 3521 Operatorzy urządzeń do rejestracji i transmisji obrazu i dźwięku 1
137. 8171 Operatorzy urządzeń do wyrobu masy papierniczej i produkcji papieru 19
138. 3131 Operatorzy urządzeń energetycznych 2
139. 8183 Operatorzy urządzeń pakujących, znakujących i urządzeń do napełniania butelek 1
140. 8113 Operatorzy urządzeń wiertniczych i wydobywczych ropy, gazu i innych surowców 3
141. 8341 Operatorzy wolnobieżnych maszyn rolniczych i leśnych 36
142. 5311 Opiekunowie dziecięcy 5
143. 5164 Opiekunowie zwierząt domowych i pracownicy zajmujący się zwierzętami 1
144. 7512 Piekarze, cukiernicy i pokrewni 61
145. 2221 Pielęgniarki bez specjalizacji lub w trakcie specjalizacji 3
146. 4322 Planiści produkcyjni 2
147. 3432 Plastycy, dekoratorzy wnętrz i pokrewni 5
148. 2231 Położne bez specjalizacji lub w trakcie specjalizacji 1
149. 9111 Pomoce domowe i sprzątaczki 5
150. 9112 Pomoce i sprzątaczki biurowe, hotelowe i pokrewne 127
151. 9412 Pomoce kuchenne 40
152. 5321 Pomocniczy personel medyczny 3
153. 7122 Posadzkarze, parkieciarze i glazurnicy 6
154. 3333 Pośrednicy pracy i zatrudnienia 1
155. 3339 Pośrednicy usług biznesowych gdzie indziej niesklasyfikowani 5
156. 9129 Pozostali pracownicy zajmujący się sprzątaniem 15
157. 3343 Pracownicy administracyjni i sekretarze biura zarządu 31
158. 3433 Pracownicy bibliotek, galerii, muzeów, informacji naukowej i pokrewni 3
159. 4225 Pracownicy biur informacji 1
160. 3312 Pracownicy do spraw kredytów, pożyczek i pokrewni 8
161. 4311 Pracownicy do spraw rachunkowości i księgowości 14
162. 4312 Pracownicy do spraw statystyki, finansów i ubezpieczeń 4
163. 4323 Pracownicy do spraw transportu 2
164. 5322 Pracownicy domowej opieki osobistej 12
165. 4415 Pracownicy działów kadr 3
166. 4419 Pracownicy obsługi biura gdzie indziej niesklasyfikowani 1
167. 4110 Pracownicy obsługi biurowej 84
168. 4313 Pracownicy obsługi płacowej 1
169. 5151 Pracownicy obsługi technicznej biur, hoteli i innych obiektów 1
170. 5413 Pracownicy ochrony osób i mienia 35
171. 5329 Pracownicy opieki osobistej w ochronie zdrowia i pokrewni gdzie indziej niesklasyfikowani 5
172. 7321 Pracownicy przy pracach przygotowawczych do druku 1
173. 5249 Pracownicy sprzedaży i pokrewni gdzie indziej niesklasyfikowani 24
174. 5152 Pracownicy usług domowych 5
175. 5169 Pracownicy usług osobistych gdzie indziej niesklasyfikowani 1
176. 3412 Pracownicy wsparcia rodziny, pomocy społecznej i pracy socjalnej 25
177. 9622 Pracownicy wykonujący dorywcze prace proste 1
178. 9629 Pracownicy wykonujący prace proste gdzie indziej niesklasyfikowani 23
179. 9121 Praczki ręczne i prasowacze 4
180. 3230 Praktykujący niekonwencjonalne lub komplementarne metody terapii 1
181. 2514 Programiści aplikacji 1
182. 2166 Projektanci grafiki i multimediów 2
183. 2163 Projektanci wzornictwa przemysłowego i odzieży 1
184. 3322 Przedstawiciele handlowi 16
185. 5113 Przewodnicy turystyczni i piloci wycieczek 1
186. 2634 Psycholodzy i pokrewni 1
187. 4224 Recepcjoniści hotelowi 15
188. 4226 Recepcjoniści (z wyłączeniem hotelowych) 13
189. 9321 Ręczni pakowacze i znakowacze 32
190. 7317 Rękodzielnicy wyrobów z drewna i pokrewnych materiałów 7
191. 7318 Rękodzielnicy wyrobów z tkanin, skóry i pokrewnych materiałów 10
192. 7129 Robotnicy budowlani robót wykończeniowych i pokrewni gdzie indziej niesklasyfikowani 6
193. 7133 Robotnicy czyszczący konstrukcje budowlane i pokrewni 2
194. 6210 Robotnicy leśni i pokrewni 23
195. 7113 Robotnicy obróbki kamienia 4
196. 9333 Robotnicy pracujący przy przeładunku towarów 86
197. 7514 Robotnicy przetwórstwa surowców roślinnych 58
198. 7521 Robotnicy przygotowujący drewno i pokrewni 14
199. 7214 Robotnicy przygotowujący i wznoszący konstrukcje metalowe 11
200. 7119 Robotnicy robót stanu surowego i pokrewni gdzie indziej niesklasyfikowani 1
201. 7513 Robotnicy w produkcji wyrobów mleczarskich 1
202. 9213 Robotnicy wykonujący prace proste przy uprawie roślin i hodowli zwierząt 19
203. 9312 Robotnicy wykonujący prace proste w budownictwie drogowym, wodnym i pokrewni 30
204. 9313 Robotnicy wykonujący prace proste w budownictwie ogólnym 139
205. 9212 Robotnicy wykonujący prace proste w hodowli zwierząt 9
206. 9311 Robotnicy wykonujący prace proste w kopalniach i kamieniołomach 5
207. 9215 Robotnicy wykonujący prace proste w leśnictwie 3
208. 9214 Robotnicy wykonujący prace proste w ogrodnictwie i sadownictwie 23
209. 9329 Robotnicy wykonujący prace proste w przemyśle gdzie indziej niesklasyfikowani 199
210. 9211 Robotnicy wykonujący proste prace polowe 17
211. 6130 Rolnicy produkcji roślinnej i zwierzęcej 17
212. 6114 Rolnicy upraw mieszanych 1
213. 6111 Rolnicy upraw polowych 8
214. 6223 Rybacy morscy 1
215. 3315 Rzeczoznawcy (z wyłączeniem majątkowych) 2
216. 7319 Rzemieślnicy gdzie indziej niesklasyfikowani 1
217. 4120 Sekretarki (ogólne) 6
218. 3344 Sekretarze medyczni i pokrewni 1
219. 9612 Sortowacze odpadów 2
220. 7212 Spawacze i pokrewni 12
221. 2422 Specjaliści do spraw administracji i rozwoju 21
222. 2291 Specjaliści do spraw higieny, bezpieczeństwa pracy i ochrony środowiska 3
223. 2411 Specjaliści do spraw księgowości i rachunkowości 5
224. 2133 Specjaliści do spraw ochrony środowiska 2
225. 2431 Specjaliści do spraw reklamy i marketingu 20
226. 2440 Specjaliści do spraw rynku nieruchomości 1
227. 2523 Specjaliści do spraw sieci komputerowych 1
228. 2433 Specjaliści do spraw sprzedaży (z wyłączeniem technologii informacyjno-komunikacyjnych) 14
229. 2342 Specjaliści do spraw wychowania małego dziecka 4
230. 2421 Specjaliści do spraw zarządzania i organizacji 26
231. 2423 Specjaliści do spraw zarządzania zasobami ludzkimi 7
232. 2359 Specjaliści nauczania i wychowania gdzie indziej niesklasyfikowani 23
233. 2114 Specjaliści nauk o Ziemi 1
234. 2299 Specjaliści ochrony zdrowia gdzie indziej niesklasyfikowani 3
235. 2132 Specjaliści w zakresie rolnictwa, leśnictwa i pokrewni 3
236. 2619 Specjaliści z dziedziny prawa gdzie indziej niesklasyfikowani 9
237. 3331 Spedytorzy i pokrewni 20
238. 5244 Sprzedawcy (konsultanci) w centrach sprzedaży telefonicznej / internetowej 5
239. 5223 Sprzedawcy sklepowi (ekspedienci) 398
240. 5245 Sprzedawcy w stacji paliw 5
241. 5111 Stewardzi 2
242. 7522 Stolarze meblowi i pokrewni 65
243. 5411 Strażacy 2
244. 3434 Szefowie kuchni i organizatorzy usług gastronomicznych 16
245. 7125 Szklarze 3
246. 7224 Szlifierze narzędzi i polerowacze metali 1
247. 7533 Szwaczki, hafciarki i pokrewni 11
248. 7316 Szyldziarze, grawerzy i zdobnicy ceramiki, szkła i pokrewni 6
249. 7222 Ślusarze i pokrewni 47
250. 3314 Średni personel do spraw statystyki i dziedzin pokrewnych 62
251. 3259 Średni personel do spraw zdrowia gdzie indziej niesklasyfikowany 8
252. 3255 Średni personel ochrony środowiska, medycyny pracy i bhp 8
253. 7534 Tapicerzy i pokrewni 4
254. 3112 Technicy budownictwa 13
255. 3114 Technicy elektronicy i pokrewni 5
256. 3113 Technicy elektrycy 3
257. 3213 Technicy farmaceutyczni 1
258. 3254 Technicy fizjoterapii i masażyści 3
259. 3143 Technicy leśnictwa 4
260. 3115 Technicy mechanicy 29
261. 3111 Technicy nauk chemicznych, fizycznych i pokrewni 5
262. 3119 Technicy nauk fizycznych i technicznych gdzie indziej niesklasyfikowani 47
263. 3142 Technicy rolnictwa i pokrewni 19
264. 3116 Technicy technologii chemicznej i pokrewni 12
265. 3144 Technicy technologii żywności 26
266. 3240 Technicy weterynarii 1
267. 3512 Technicy wsparcia informatycznego i technicznego 16
268. 3422 Trenerzy, instruktorzy i działacze sportowi 1
269. 7123 Tynkarze i pokrewni 4
270. 9334 Układacze towarów na półkach 13
271. 7523 Ustawiacze i operatorzy maszyn do obróbki i produkcji wyrobów z drewna 7
272. 7223 Ustawiacze i operatorzy obrabiarek do metali i pokrewni 25
273. 4214 Windykatorzy i pokrewni 2
274. 5221 Właściciele sklepów 4
275. 5246 Wydawcy posiłków 5
276. 9613 Zamiatacze i pokrewni 9
277. 3323 Zaopatrzeniowcy 15
278. 0310 Żołnierze szeregowi 1

ZAPRASZAMY NA STRONĘ WWW POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KWIDZYNIE

http://www.bip.pupkwidzyn.pl
(C) G.O., PUP Kwidzyn, 2017

Valid HTML 4.01 Transitional