ZESTAWIENIE ZAWODÓW POSIADANYCH PRZEZ AKTUALNIE ZAREJESTROWANE OSOBY BEZROBOTNE

W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W KWIDZYNIE

według elementarnych grup zawodów w układzie alfabetycznym
na podstawie "Klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy" z 2014 r.

UWAGA: W zestawieniu wykazane są wyłącznie zawody uprzednio wykonywane (jeśli okres ich wykonywania wynosił co najmniej 6 miesięcy) oraz zawody wyuczone
posiadane przez aktualnie zarejestrowane osoby bezrobotne

Pełny wykaz zawodów wchodzących w skład poszczególnych grup zawodów
oraz objaśnienia do struktury klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy:
pobierz z wortalu Publicznych Służb Zatrudnienia (dokument *.pdf)

Aktualizacja: 2023-06-09, godz.: 07:00

Zawartość strony jest aktualizowana automatycznie co 60 minut, w każdy dzień roboczy w godzinach od 6.00 do 16.00.
Automatyczne odświeżanie strony w przeglądarce zależy od ustawień przeglądarki.

Przejdź do wykazu według zawodów

W sprawie kandydatów do pracy w związku ze złożoną ofertą zatrudnienia osoby zainteresowane proszone są o kontakt z doradcą klienta
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kwidzynie, ul. Grudziądzka 30, pokój nr 16 (I piętro)

l.p.

kod zawodu

nazwa zawodu

liczba osób

1. 5243 Agenci sprzedaży bezpośredniej 2
2. 3321 Agenci ubezpieczeniowi 3
3. 2413 Analitycy finansowi 9
4. 2519 Analitycy systemów komputerowych i programiści gdzie indziej niesklasyfikowani 4
5. 2632 Archeolodzy, socjolodzy i specjaliści dziedzin pokrewnych 4
6. 2651 Artyści plastycy 2
7. 3251 Asystenci dentystyczni 1
8. 5312 Asystenci nauczycieli 6
9. 5132 Barmani 15
10. 7114 Betoniarze, betoniarze zbrojarze i pokrewni 32
11. 2131 Biolodzy i pokrewni 4
12. 7213 Blacharze 6
13. 7115 Cieśle i stolarze budowlani 29
14. 9122 Czyściciele pojazdów 3
15. 3311 Dealerzy i maklerzy aktywów finansowych 1
16. 7121 Dekarze 7
17. 3220 Dietetycy i żywieniowcy 3
18. 2412 Doradcy finansowi i inwestycyjni 3
19. 7322 Drukarze 3
20. 1120 Dyrektorzy generalni i zarządzający 5
21. 8312 Dyżurni ruchu, manewrowi i pokrewni 2
22. 2642 Dziennikarze 2
23. 2631 Ekonomiści 10
24. 7412 Elektromechanicy i elektromonterzy 30
25. 7411 Elektrycy budowlani i pokrewni 20
26. 2643 Filolodzy i tłumacze 3
27. 2633 Filozofowie, historycy i politolodzy 5
28. 2292 Fizjoterapeuci 1
29. 7211 Formierze odlewniczy i pokrewni 1
30. 7315 Formowacze wyrobów szklanych, krajacze i szlifierze szkła 2
31. 3431 Fotografowie 6
32. 5141 Fryzjerzy 49
33. 3356 Funkcjonariusze służby więziennej 3
34. 9621 Gońcy, bagażowi i pokrewni 3
35. 5153 Gospodarze budynków 175
36. 7126 Hydraulicy i monterzy rurociągów 43
37. 3423 Instruktorzy fitness i rekreacji ruchowej 4
38. 7323 Introligatorzy i pokrewni 5
39. 2142 Inżynierowie budownictwa 1
40. 2145 Inżynierowie chemicy i pokrewni 2
41. 2141 Inżynierowie do spraw przemysłu i produkcji 10
42. 2152 Inżynierowie elektronicy 1
43. 2151 Inżynierowie elektrycy 2
44. 2149 Inżynierowie gdzie indziej niesklasyfikowani 4
45. 2144 Inżynierowie mechanicy 2
46. 2153 Inżynierowie telekomunikacji 1
47. 7313 Jubilerzy, złotnicy i pokrewni 1
48. 4211 Kasjerzy bankowi i pokrewni 10
49. 5230 Kasjerzy i sprzedawcy biletów 106
50. 5131 Kelnerzy 29
51. 8331 Kierowcy autobusów i motorniczowie tramwajów 1
52. 8344 Kierowcy operatorzy wózków jezdniowych 17
53. 8332 Kierowcy samochodów ciężarowych 19
54. 8322 Kierowcy samochodów osobowych i dostawczych 35
55. 3341 Kierownicy biura 1
56. 1323 Kierownicy do spraw budownictwa 2
57. 1211 Kierownicy do spraw finansowych 2
58. 1439 Kierownicy do spraw innych typów usług gdzie indziej niesklasyfikowani 53
59. 1324 Kierownicy do spraw logistyki i dziedzin pokrewnych 3
60. 1221 Kierownicy do spraw marketingu i sprzedaży 6
61. 1219 Kierownicy do spraw obsługi biznesu i zarządzania gdzie indziej niesklasyfikowani 3
62. 1321 Kierownicy do spraw produkcji przemysłowej 2
63. 1213 Kierownicy do spraw strategii i planowania 1
64. 1212 Kierownicy do spraw zarządzania zasobami ludzkimi 1
65. 5222 Kierownicy sprzedaży w marketach 1
66. 1420 Kierownicy w handlu detalicznym i hurtowym 13
67. 1411 Kierownicy w hotelarstwie 1
68. 1349 Kierownicy w instytucjach usług wyspecjalizowanych gdzie indziej niesklasyfikowani 1
69. 7515 Klasyfikatorzy żywności i pokrewni 2
70. 2652 Kompozytorzy, artyści muzycy i śpiewacy 1
71. 5112 Konduktorzy i pokrewni 1
72. 4221 Konsultanci i inni pracownicy biur podróży 1
73. 3154 Kontrolerzy ruchu lotniczego i personel pokrewny 1
74. 3139 Kontrolerzy (sterowniczy) procesów przemysłowych gdzie indziej niesklasyfikowani 2
75. 5142 Kosmetyczki i pokrewni 18
76. 7221 Kowale i operatorzy pras kuźniczych 2
77. 7531 Krawcy, kuśnierze, kapelusznicy i pokrewni 30
78. 3313 Księgowi 14
79. 5120 Kucharze 115
80. 7132 Lakiernicy 10
81. 2251 Lekarze weterynarii bez specjalizacji lub w trakcie specjalizacji 1
82. 2353 Lektorzy języków obcych 1
83. 4412 Listonosze i pokrewni 8
84. 9611 Ładowacze nieczystości 1
85. 4321 Magazynierzy i pokrewni 76
86. 7131 Malarze budowlani i pokrewni 20
87. 7511 Masarze, robotnicy w przetwórstwie ryb i pokrewni 24
88. 8343 Maszyniści i operatorzy maszyn i urządzeń dźwigowo-transportowych i pokrewni 3
89. 8182 Maszyniści kotłów parowych i pokrewni 15
90. 7233 Mechanicy maszyn i urządzeń rolniczych i przemysłowych 40
91. 7231 Mechanicy pojazdów samochodowych 42
92. 7311 Mechanicy precyzyjni 2
93. 3122 Mistrzowie produkcji w przemyśle przetwórczym 1
94. 8219 Monterzy gdzie indziej niesklasyfikowani 4
95. 7127 Monterzy i konserwatorzy instalacji klimatyzacyjnych i chłodniczych 4
96. 7422 Monterzy i serwisanci instalacji i urządzeń teleinformatycznych 5
97. 7421 Monterzy i serwisanci urządzeń elektronicznych 11
98. 7124 Monterzy izolacji 5
99. 7111 Monterzy konstrukcji budowlanych i konserwatorzy budynków 75
100. 8211 Monterzy maszyn i urządzeń mechanicznych 8
101. 8213 Monterzy sprzętu elektronicznego 507
102. 8212 Monterzy sprzętu elektrycznego 31
103. 7112 Murarze i pokrewni 82
104. 3436 Muzycy i pokrewni 1
105. 2330 Nauczyciele gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych (z wyjątkiem nauczycieli kształcenia zawodowego) 8
106. 2341 Nauczyciele szkół podstawowych 7
107. 2352 Nauczyciele szkół specjalnych 2
108. 7536 Obuwnicy i pokrewni 1
109. 6113 Ogrodnicy 3
110. 4223 Operatorzy centrali telefonicznych 3
111. 4131 Operatorzy edytorów tekstu 1
112. 8189 Operatorzy innych maszyn i urządzeń przetwórczych gdzie indziej niesklasyfikowani 6
113. 8157 Operatorzy maszyn do prania 4
114. 8141 Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów gumowych 5
115. 8143 Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów papierniczych 24
116. 8142 Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych 80
117. 8153 Operatorzy maszyn do szycia 6
118. 8172 Operatorzy maszyn i urządzeń do obróbki drewna 19
119. 8121 Operatorzy maszyn i urządzeń do produkcji i przetwórstwa metali 2
120. 8114 Operatorzy maszyn i urządzeń do produkcji wyrobów cementowych, kamiennych i pokrewni 1
121. 8131 Operatorzy maszyn i urządzeń do produkcji wyrobów chemicznych 6
122. 8160 Operatorzy maszyn i urządzeń do produkcji wyrobów spożywczych i pokrewni 47
123. 8152 Operatorzy maszyn tkackich i dziewiarskich 1
124. 3513 Operatorzy sieci i systemów komputerowych 1
125. 8342 Operatorzy sprzętu do robót ziemnych i urządzeń pokrewnych 4
126. 8122 Operatorzy urządzeń do obróbki powierzchniowej metali i nakładania powłok 2
127. 8181 Operatorzy urządzeń do produkcji wyrobów szklanych i ceramicznych 2
128. 3521 Operatorzy urządzeń do rejestracji i transmisji obrazu i dźwięku 1
129. 3132 Operatorzy urządzeń do spalania odpadów, uzdatniania wody i pokrewni 2
130. 8171 Operatorzy urządzeń do wyrobu masy papierniczej i produkcji papieru 24
131. 8183 Operatorzy urządzeń pakujących, znakujących i urządzeń do napełniania butelek 3
132. 8113 Operatorzy urządzeń wiertniczych i wydobywczych ropy, gazu i innych surowców 1
133. 8341 Operatorzy wolnobieżnych maszyn rolniczych i leśnych 21
134. 5311 Opiekunowie dziecięcy 9
135. 5164 Opiekunowie zwierząt i pracownicy zajmujący się zwierzętami 1
136. 3332 Organizatorzy konferencji i imprez 1
137. 7512 Piekarze, cukiernicy i pokrewni 65
138. 2221 Pielęgniarki bez specjalizacji lub w trakcie specjalizacji 3
139. 4322 Planiści produkcyjni 1
140. 3432 Plastycy, dekoratorzy wnętrz i pokrewni 7
141. 3355 Policjanci 3
142. 9111 Pomoce domowe i sprzątaczki 3
143. 9112 Pomoce i sprzątaczki biurowe, hotelowe i pokrewne 132
144. 9412 Pomoce kuchenne 51
145. 5321 Pomocniczy personel medyczny 3
146. 7122 Posadzkarze, parkieciarze i glazurnicy 5
147. 3339 Pośrednicy usług biznesowych gdzie indziej niesklasyfikowani 5
148. 9129 Pozostali pracownicy zajmujący się sprzątaniem 5
149. 3343 Pracownicy administracyjni i sekretarze biura zarządu 30
150. 3433 Pracownicy bibliotek, galerii, muzeów, informacji naukowej i pokrewni 4
151. 3312 Pracownicy do spraw kredytów, pożyczek i pokrewni 11
152. 4311 Pracownicy do spraw rachunkowości i księgowości 10
153. 4312 Pracownicy do spraw statystyki, finansów i ubezpieczeń 2
154. 4323 Pracownicy do spraw transportu 2
155. 5322 Pracownicy domowej opieki osobistej 8
156. 4415 Pracownicy działów kadr 4
157. 4110 Pracownicy obsługi biurowej 81
158. 4313 Pracownicy obsługi płacowej 1
159. 5151 Pracownicy obsługi technicznej biur, hoteli i innych obiektów 1
160. 5413 Pracownicy ochrony osób i mienia 34
161. 9411 Pracownicy przygotowujący posiłki typu fast food 1
162. 5249 Pracownicy sprzedaży i pokrewni gdzie indziej niesklasyfikowani 41
163. 9510 Pracownicy świadczący usługi na ulicach 1
164. 5152 Pracownicy usług domowych 4
165. 5419 Pracownicy usług ochrony gdzie indziej niesklasyfikowani 1
166. 3412 Pracownicy wsparcia rodziny, pomocy społecznej i pracy socjalnej 36
167. 9622 Pracownicy wykonujący dorywcze prace proste 6
168. 9629 Pracownicy wykonujący prace proste gdzie indziej niesklasyfikowani 12
169. 5163 Pracownicy zakładów pogrzebowych 2
170. 9121 Praczki ręczne i prasowacze 5
171. 3230 Praktykujący niekonwencjonalne lub komplementarne metody terapii 1
172. 2514 Programiści aplikacji 1
173. 2166 Projektanci grafiki i multimediów 3
174. 3322 Przedstawiciele handlowi 18
175. 5113 Przewodnicy turystyczni i piloci wycieczek 1
176. 2634 Psycholodzy i pokrewni 1
177. 4224 Recepcjoniści hotelowi 15
178. 4226 Recepcjoniści (z wyłączeniem hotelowych) 16
179. 9321 Ręczni pakowacze i znakowacze 20
180. 7317 Rękodzielnicy wyrobów z drewna i pokrewnych materiałów 4
181. 7318 Rękodzielnicy wyrobów z tkanin, skóry i pokrewnych materiałów 8
182. 7129 Robotnicy budowlani robót wykończeniowych i pokrewni gdzie indziej niesklasyfikowani 10
183. 7133 Robotnicy czyszczący konstrukcje budowlane i pokrewni 1
184. 6210 Robotnicy leśni i pokrewni 13
185. 7113 Robotnicy obróbki kamienia 4
186. 9333 Robotnicy pracujący przy przeładunku towarów 86
187. 7549 Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy gdzie indziej niesklasyfikowani 55
188. 7514 Robotnicy przetwórstwa surowców roślinnych 50
189. 7521 Robotnicy przygotowujący drewno i pokrewni 6
190. 7214 Robotnicy przygotowujący i wznoszący konstrukcje metalowe 10
191. 7119 Robotnicy robót stanu surowego i pokrewni gdzie indziej niesklasyfikowani 2
192. 7513 Robotnicy w produkcji wyrobów mleczarskich 1
193. 9213 Robotnicy wykonujący prace proste przy uprawie roślin i hodowli zwierząt 12
194. 9312 Robotnicy wykonujący prace proste w budownictwie drogowym, wodnym i pokrewni 21
195. 9313 Robotnicy wykonujący prace proste w budownictwie ogólnym 92
196. 9212 Robotnicy wykonujący prace proste w hodowli zwierząt 6
197. 9311 Robotnicy wykonujący prace proste w kopalniach i kamieniołomach 4
198. 9214 Robotnicy wykonujący prace proste w ogrodnictwie i sadownictwie 21
199. 9329 Robotnicy wykonujący prace proste w przemyśle gdzie indziej niesklasyfikowani 179
200. 9211 Robotnicy wykonujący proste prace polowe 7
201. 7544 Robotnicy zwalczania szkodników i chwastów 1
202. 6130 Rolnicy produkcji roślinnej i zwierzęcej 28
203. 6111 Rolnicy upraw polowych 4
204. 6340 Rybacy i zbieracze pracujący na własne potrzeby 1
205. 4120 Sekretarki (ogólne) 11
206. 3344 Sekretarze medyczni i pokrewni 1
207. 9612 Sortowacze odpadów 1
208. 7212 Spawacze i pokrewni 17
209. 2422 Specjaliści do spraw administracji i rozwoju 22
210. 2291 Specjaliści do spraw higieny, bezpieczeństwa pracy i ochrony środowiska 3
211. 2411 Specjaliści do spraw księgowości i rachunkowości 7
212. 2133 Specjaliści do spraw ochrony środowiska 2
213. 2431 Specjaliści do spraw reklamy i marketingu 12
214. 2440 Specjaliści do spraw rynku nieruchomości 1
215. 2635 Specjaliści do spraw społecznych 1
216. 2433 Specjaliści do spraw sprzedaży (z wyłączeniem technologii informacyjno-komunikacyjnych) 12
217. 2424 Specjaliści do spraw szkoleń zawodowych i rozwoju kadr 1
218. 2342 Specjaliści do spraw wychowania małego dziecka 6
219. 2421 Specjaliści do spraw zarządzania i organizacji 27
220. 2423 Specjaliści do spraw zarządzania zasobami ludzkimi 9
221. 2359 Specjaliści nauczania i wychowania gdzie indziej niesklasyfikowani 21
222. 2299 Specjaliści ochrony zdrowia gdzie indziej niesklasyfikowani 3
223. 2132 Specjaliści w zakresie rolnictwa, leśnictwa i pokrewni 2
224. 2619 Specjaliści z dziedziny prawa gdzie indziej niesklasyfikowani 3
225. 3331 Spedytorzy i pokrewni 15
226. 5244 Sprzedawcy (konsultanci) w centrach sprzedaży telefonicznej / internetowej 5
227. 5211 Sprzedawcy na targowiskach i bazarach 1
228. 5223 Sprzedawcy sklepowi (ekspedienci) 416
229. 5245 Sprzedawcy w stacji paliw 9
230. 7522 Stolarze meblowi i pokrewni 54
231. 5411 Strażacy 1
232. 3434 Szefowie kuchni i organizatorzy usług gastronomicznych 13
233. 7125 Szklarze 6
234. 7533 Szwaczki, hafciarki i pokrewni 10
235. 7316 Szyldziarze, grawerzy i zdobnicy ceramiki, szkła i pokrewni 4
236. 7222 Ślusarze i pokrewni 48
237. 3314 Średni personel do spraw statystyki i dziedzin pokrewnych 55
238. 3259 Średni personel do spraw zdrowia gdzie indziej niesklasyfikowany 8
239. 3255 Średni personel ochrony środowiska, medycyny pracy i bhp 9
240. 3439 Średni personel w zakresie działalności artystycznej i kulturalnej gdzie indziej niesklasyfikowany 2
241. 7534 Tapicerzy i pokrewni 4
242. 3112 Technicy budownictwa 12
243. 3114 Technicy elektronicy i pokrewni 8
244. 3113 Technicy elektrycy 2
245. 3213 Technicy farmaceutyczni 1
246. 3254 Technicy fizjoterapii i masażyści 4
247. 3143 Technicy leśnictwa 1
248. 3115 Technicy mechanicy 37
249. 3214 Technicy medyczni i dentystyczni 1
250. 3111 Technicy nauk chemicznych, fizycznych i pokrewni 9
251. 3119 Technicy nauk fizycznych i technicznych gdzie indziej niesklasyfikowani 44
252. 3142 Technicy rolnictwa i pokrewni 14
253. 3514 Technicy sieci internetowych 2
254. 3116 Technicy technologii chemicznej i pokrewni 10
255. 3144 Technicy technologii żywności 20
256. 3512 Technicy wsparcia informatycznego i technicznego 16
257. 3422 Trenerzy, instruktorzy i działacze sportowi 1
258. 7123 Tynkarze i pokrewni 3
259. 9334 Układacze towarów na półkach 11
260. 3352 Urzędnicy do spraw podatków 1
261. 7523 Ustawiacze i operatorzy maszyn do obróbki i produkcji wyrobów z drewna 8
262. 7223 Ustawiacze i operatorzy obrabiarek do metali i pokrewni 26
263. 4214 Windykatorzy i pokrewni 1
264. 5221 Właściciele sklepów 8
265. 5246 Wydawcy posiłków 7
266. 9613 Zamiatacze i pokrewni 5
267. 3323 Zaopatrzeniowcy 13

ZAPRASZAMY NA STRONĘ WWW POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KWIDZYNIE

http://www.bip.pupkwidzyn.pl
(C) G.O., PUP Kwidzyn, 2017

Valid HTML 4.01 Transitional