ZESTAWIENIE ZAWODÓW POSIADANYCH PRZEZ AKTUALNIE ZAREJESTROWANE OSOBY BEZROBOTNE

W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W KWIDZYNIE

według elementarnych grup zawodów w układzie alfabetycznym
na podstawie "Klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy" z 2014 r.

UWAGA: W zestawieniu wykazane są wyłącznie zawody uprzednio wykonywane (jeśli okres ich wykonywania wynosił co najmniej 6 miesięcy) oraz zawody wyuczone
posiadane przez aktualnie zarejestrowane osoby bezrobotne

Pełny wykaz zawodów wchodzących w skład poszczególnych grup zawodów
oraz objaśnienia do struktury klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy:
pobierz z wortalu Publicznych Służb Zatrudnienia (dokument *.pdf)

Aktualizacja: 2019-12-10, godz.: 16:00

Zawartość strony jest aktualizowana automatycznie co 60 minut, w każdy dzień roboczy w godzinach od 6.00 do 16.00.
Automatyczne odświeżanie strony w przeglądarce zależy od ustawień przeglądarki.

Przejdź do wykazu według zawodów

W sprawie kandydatów do pracy w związku ze złożoną ofertą zatrudnienia osoby zainteresowane proszone są o kontakt z doradcą klienta
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kwidzynie, ul. Grudziądzka 30, pokój nr 16 (I piętro)

l.p.

kod zawodu

nazwa zawodu

liczba osób

1. 2522 Administratorzy systemów komputerowych 1
2. 5243 Agenci sprzedaży bezpośredniej 1
3. 3321 Agenci ubezpieczeniowi 1
4. 2413 Analitycy finansowi 4
5. 2519 Analitycy systemów komputerowych i programiści gdzie indziej niesklasyfikowani 3
6. 2632 Archeolodzy, socjolodzy i specjaliści dziedzin pokrewnych 2
7. 2161 Architekci 2
8. 2651 Artyści plastycy 1
9. 5312 Asystenci nauczycieli 8
10. 5132 Barmani 10
11. 7114 Betoniarze, betoniarze zbrojarze i pokrewni 27
12. 2131 Biolodzy i pokrewni 1
13. 7213 Blacharze 6
14. 7115 Cieśle i stolarze budowlani 31
15. 7121 Dekarze 6
16. 2293 Dietetycy i specjaliści do spraw żywienia 1
17. 3220 Dietetycy i żywieniowcy 7
18. 2412 Doradcy finansowi i inwestycyjni 2
19. 7322 Drukarze 2
20. 1120 Dyrektorzy generalni i zarządzający 6
21. 8312 Dyżurni ruchu, manewrowi i pokrewni 3
22. 2642 Dziennikarze 2
23. 2631 Ekonomiści 16
24. 7412 Elektromechanicy i elektromonterzy 35
25. 7411 Elektrycy budowlani i pokrewni 13
26. 2282 Farmaceuci specjaliści 1
27. 2643 Filolodzy i tłumacze 5
28. 2633 Filozofowie, historycy i politolodzy 6
29. 2292 Fizjoterapeuci 4
30. 7211 Formierze odlewniczy i pokrewni 1
31. 3431 Fotografowie 6
32. 5141 Fryzjerzy 27
33. 3356 Funkcjonariusze służby więziennej 1
34. 9621 Gońcy, bagażowi i pokrewni 4
35. 5153 Gospodarze budynków 202
36. 8111 Górnicy podziemnej i odkrywkowej eksploatacji złóż i pokrewni 1
37. 6129 Hodowcy zwierząt gdzie indziej niesklasyfikowani 1
38. 6121 Hodowcy zwierząt gospodarskich i domowych 2
39. 7126 Hydraulicy i monterzy rurociągów 33
40. 3423 Instruktorzy fitness i rekreacji ruchowej 3
41. 7323 Introligatorzy i pokrewni 7
42. 2142 Inżynierowie budownictwa 2
43. 2145 Inżynierowie chemicy i pokrewni 1
44. 2141 Inżynierowie do spraw przemysłu i produkcji 8
45. 2149 Inżynierowie gdzie indziej niesklasyfikowani 4
46. 2143 Inżynierowie inżynierii środowiska 2
47. 2144 Inżynierowie mechanicy 2
48. 7537 Kaletnicy, rymarze i pokrewni 1
49. 4211 Kasjerzy bankowi i pokrewni 11
50. 5230 Kasjerzy i sprzedawcy biletów 99
51. 5131 Kelnerzy 30
52. 8344 Kierowcy operatorzy wózków jezdniowych 15
53. 8332 Kierowcy samochodów ciężarowych 14
54. 8322 Kierowcy samochodów osobowych i dostawczych 28
55. 1223 Kierownicy do spraw badań i rozwoju 1
56. 1323 Kierownicy do spraw budownictwa 3
57. 1211 Kierownicy do spraw finansowych 4
58. 1439 Kierownicy do spraw innych typów usług gdzie indziej niesklasyfikowani 59
59. 1324 Kierownicy do spraw logistyki i dziedzin pokrewnych 2
60. 1221 Kierownicy do spraw marketingu i sprzedaży 2
61. 1219 Kierownicy do spraw obsługi biznesu i zarządzania gdzie indziej niesklasyfikowani 2
62. 1321 Kierownicy do spraw produkcji przemysłowej 1
63. 1213 Kierownicy do spraw strategii i planowania 3
64. 1311 Kierownicy produkcji w rolnictwie i leśnictwie 1
65. 1420 Kierownicy w handlu detalicznym i hurtowym 9
66. 1345 Kierownicy w instytucjach edukacyjnych 2
67. 1346 Kierownicy w instytucjach finansowych i ubezpieczeniowych 1
68. 1341 Kierownicy w instytucjach opieki nad dziećmi 1
69. 7515 Klasyfikatorzy żywności i pokrewni 3
70. 4221 Konsultanci i inni pracownicy biur podróży 4
71. 3139 Kontrolerzy (sterowniczy) procesów przemysłowych gdzie indziej niesklasyfikowani 1
72. 5142 Kosmetyczki i pokrewni 12
73. 7221 Kowale i operatorzy pras kuźniczych 1
74. 7531 Krawcy, kuśnierze, kapelusznicy i pokrewni 35
75. 3313 Księgowi 19
76. 5120 Kucharze 100
77. 7132 Lakiernicy 6
78. 4412 Listonosze i pokrewni 9
79. 9611 Ładowacze nieczystości 3
80. 4321 Magazynierzy i pokrewni 77
81. 7131 Malarze budowlani i pokrewni 16
82. 8350 Marynarze i pokrewni (z wyłączeniem sił zbrojnych) 1
83. 7511 Masarze, robotnicy w przetwórstwie ryb i pokrewni 21
84. 4131 Maszynistki i operatorzy edytorów tekstu 3
85. 8343 Maszyniści i operatorzy maszyn i urządzeń dźwigowo-transportowych i pokrewni 2
86. 8182 Maszyniści kotłów parowych i pokrewni 21
87. 7233 Mechanicy maszyn i urządzeń rolniczych i przemysłowych 38
88. 7231 Mechanicy pojazdów samochodowych 40
89. 7311 Mechanicy precyzyjni 4
90. 8219 Monterzy gdzie indziej niesklasyfikowani 6
91. 7127 Monterzy i konserwatorzy instalacji klimatyzacyjnych i chłodniczych 4
92. 7422 Monterzy i serwisanci instalacji i urządzeń teleinformatycznych 5
93. 7421 Monterzy i serwisanci urządzeń elektronicznych 8
94. 7124 Monterzy izolacji 3
95. 7111 Monterzy konstrukcji budowlanych i konserwatorzy budynków 3
96. 7413 Monterzy linii elektrycznych 3
97. 8211 Monterzy maszyn i urządzeń mechanicznych 7
98. 8213 Monterzy sprzętu elektronicznego 479
99. 8212 Monterzy sprzętu elektrycznego 23
100. 7112 Murarze i pokrewni 67
101. 2310 Nauczyciele akademiccy 1
102. 2330 Nauczyciele gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych (z wyjątkiem nauczycieli kształcenia zawodowego) 10
103. 2320 Nauczyciele kształcenia zawodowego 3
104. 2341 Nauczyciele szkół podstawowych 9
105. 2352 Nauczyciele szkół specjalnych 3
106. 7536 Obuwnicy i pokrewni 1
107. 6113 Ogrodnicy 4
108. 4223 Operatorzy centrali telefonicznych 2
109. 8189 Operatorzy innych maszyn i urządzeń przetwórczych gdzie indziej niesklasyfikowani 2
110. 8157 Operatorzy maszyn do prania 1
111. 8156 Operatorzy maszyn do produkcji obuwia i pokrewni 2
112. 8141 Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów gumowych 3
113. 8143 Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów papierniczych 11
114. 8142 Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych 89
115. 8153 Operatorzy maszyn do szycia 5
116. 8172 Operatorzy maszyn i urządzeń do obróbki drewna 22
117. 8121 Operatorzy maszyn i urządzeń do produkcji i przetwórstwa metali 5
118. 8131 Operatorzy maszyn i urządzeń do produkcji wyrobów chemicznych 7
119. 8160 Operatorzy maszyn i urządzeń do produkcji wyrobów spożywczych i pokrewni 34
120. 8151 Operatorzy maszyn przędzalniczych i pokrewni 1
121. 8152 Operatorzy maszyn tkackich i dziewiarskich 3
122. 3513 Operatorzy sieci i systemów komputerowych 2
123. 8342 Operatorzy sprzętu do robót ziemnych i urządzeń pokrewnych 8
124. 8122 Operatorzy urządzeń do obróbki powierzchniowej metali i nakładania powłok 1
125. 8181 Operatorzy urządzeń do produkcji wyrobów szklanych i ceramicznych 3
126. 3521 Operatorzy urządzeń do rejestracji i transmisji obrazu i dźwięku 1
127. 8171 Operatorzy urządzeń do wyrobu masy papierniczej i produkcji papieru 15
128. 3131 Operatorzy urządzeń energetycznych 2
129. 8183 Operatorzy urządzeń pakujących, znakujących i urządzeń do napełniania butelek 1
130. 8113 Operatorzy urządzeń wiertniczych i wydobywczych ropy, gazu i innych surowców 3
131. 8341 Operatorzy wolnobieżnych maszyn rolniczych i leśnych 32
132. 5311 Opiekunowie dziecięcy 6
133. 5164 Opiekunowie zwierząt domowych i pracownicy zajmujący się zwierzętami 1
134. 7512 Piekarze, cukiernicy i pokrewni 57
135. 2221 Pielęgniarki bez specjalizacji lub w trakcie specjalizacji 4
136. 4322 Planiści produkcyjni 2
137. 3432 Plastycy, dekoratorzy wnętrz i pokrewni 4
138. 2231 Położne bez specjalizacji lub w trakcie specjalizacji 1
139. 9111 Pomoce domowe i sprzątaczki 4
140. 9112 Pomoce i sprzątaczki biurowe, hotelowe i pokrewne 109
141. 9412 Pomoce kuchenne 36
142. 5321 Pomocniczy personel medyczny 2
143. 7122 Posadzkarze, parkieciarze i glazurnicy 4
144. 3333 Pośrednicy pracy i zatrudnienia 1
145. 3339 Pośrednicy usług biznesowych gdzie indziej niesklasyfikowani 4
146. 9129 Pozostali pracownicy zajmujący się sprzątaniem 7
147. 3343 Pracownicy administracyjni i sekretarze biura zarządu 28
148. 3433 Pracownicy bibliotek, galerii, muzeów, informacji naukowej i pokrewni 3
149. 3312 Pracownicy do spraw kredytów, pożyczek i pokrewni 8
150. 4311 Pracownicy do spraw rachunkowości i księgowości 13
151. 4312 Pracownicy do spraw statystyki, finansów i ubezpieczeń 4
152. 4323 Pracownicy do spraw transportu 1
153. 5322 Pracownicy domowej opieki osobistej 12
154. 4415 Pracownicy działów kadr 3
155. 4110 Pracownicy obsługi biurowej 83
156. 4313 Pracownicy obsługi płacowej 1
157. 5151 Pracownicy obsługi technicznej biur, hoteli i innych obiektów 1
158. 5413 Pracownicy ochrony osób i mienia 31
159. 5329 Pracownicy opieki osobistej w ochronie zdrowia i pokrewni gdzie indziej niesklasyfikowani 4
160. 7321 Pracownicy przy pracach przygotowawczych do druku 2
161. 5249 Pracownicy sprzedaży i pokrewni gdzie indziej niesklasyfikowani 18
162. 5152 Pracownicy usług domowych 5
163. 5169 Pracownicy usług osobistych gdzie indziej niesklasyfikowani 1
164. 3412 Pracownicy wsparcia rodziny, pomocy społecznej i pracy socjalnej 27
165. 9622 Pracownicy wykonujący dorywcze prace proste 1
166. 9629 Pracownicy wykonujący prace proste gdzie indziej niesklasyfikowani 20
167. 9121 Praczki ręczne i prasowacze 3
168. 3230 Praktykujący niekonwencjonalne lub komplementarne metody terapii 1
169. 2514 Programiści aplikacji 1
170. 2166 Projektanci grafiki i multimediów 1
171. 3322 Przedstawiciele handlowi 12
172. 4224 Recepcjoniści hotelowi 16
173. 4226 Recepcjoniści (z wyłączeniem hotelowych) 10
174. 9321 Ręczni pakowacze i znakowacze 34
175. 7317 Rękodzielnicy wyrobów z drewna i pokrewnych materiałów 9
176. 7318 Rękodzielnicy wyrobów z tkanin, skóry i pokrewnych materiałów 9
177. 7129 Robotnicy budowlani robót wykończeniowych i pokrewni gdzie indziej niesklasyfikowani 6
178. 7116 Robotnicy budowy dróg 1
179. 7133 Robotnicy czyszczący konstrukcje budowlane i pokrewni 2
180. 6210 Robotnicy leśni i pokrewni 15
181. 7113 Robotnicy obróbki kamienia 3
182. 9333 Robotnicy pracujący przy przeładunku towarów 71
183. 7514 Robotnicy przetwórstwa surowców roślinnych 53
184. 7521 Robotnicy przygotowujący drewno i pokrewni 14
185. 7214 Robotnicy przygotowujący i wznoszący konstrukcje metalowe 11
186. 7119 Robotnicy robót stanu surowego i pokrewni gdzie indziej niesklasyfikowani 1
187. 7513 Robotnicy w produkcji wyrobów mleczarskich 3
188. 9213 Robotnicy wykonujący prace proste przy uprawie roślin i hodowli zwierząt 14
189. 9312 Robotnicy wykonujący prace proste w budownictwie drogowym, wodnym i pokrewni 22
190. 9313 Robotnicy wykonujący prace proste w budownictwie ogólnym 109
191. 9212 Robotnicy wykonujący prace proste w hodowli zwierząt 10
192. 9311 Robotnicy wykonujący prace proste w kopalniach i kamieniołomach 3
193. 9215 Robotnicy wykonujący prace proste w leśnictwie 3
194. 9214 Robotnicy wykonujący prace proste w ogrodnictwie i sadownictwie 18
195. 9329 Robotnicy wykonujący prace proste w przemyśle gdzie indziej niesklasyfikowani 174
196. 9211 Robotnicy wykonujący proste prace polowe 14
197. 6130 Rolnicy produkcji roślinnej i zwierzęcej 14
198. 6111 Rolnicy upraw polowych 6
199. 6223 Rybacy morscy 1
200. 7319 Rzemieślnicy gdzie indziej niesklasyfikowani 1
201. 4120 Sekretarki (ogólne) 6
202. 3344 Sekretarze medyczni i pokrewni 1
203. 3342 Sekretarze prawni 1
204. 9612 Sortowacze odpadów 3
205. 7212 Spawacze i pokrewni 14
206. 2422 Specjaliści do spraw administracji i rozwoju 16
207. 2291 Specjaliści do spraw higieny, bezpieczeństwa pracy i ochrony środowiska 3
208. 2411 Specjaliści do spraw księgowości i rachunkowości 5
209. 2133 Specjaliści do spraw ochrony środowiska 2
210. 2431 Specjaliści do spraw reklamy i marketingu 19
211. 2440 Specjaliści do spraw rynku nieruchomości 2
212. 2523 Specjaliści do spraw sieci komputerowych 1
213. 2433 Specjaliści do spraw sprzedaży (z wyłączeniem technologii informacyjno-komunikacyjnych) 13
214. 2342 Specjaliści do spraw wychowania małego dziecka 3
215. 2421 Specjaliści do spraw zarządzania i organizacji 23
216. 2423 Specjaliści do spraw zarządzania zasobami ludzkimi 5
217. 2359 Specjaliści nauczania i wychowania gdzie indziej niesklasyfikowani 20
218. 2114 Specjaliści nauk o Ziemi 1
219. 2299 Specjaliści ochrony zdrowia gdzie indziej niesklasyfikowani 1
220. 2132 Specjaliści w zakresie rolnictwa, leśnictwa i pokrewni 1
221. 2619 Specjaliści z dziedziny prawa gdzie indziej niesklasyfikowani 10
222. 3331 Spedytorzy i pokrewni 17
223. 3421 Sportowcy i dżokeje 1
224. 5244 Sprzedawcy (konsultanci) w centrach sprzedaży telefonicznej / internetowej 5
225. 5223 Sprzedawcy sklepowi (ekspedienci) 372
226. 5245 Sprzedawcy w stacji paliw 5
227. 5111 Stewardzi 2
228. 7522 Stolarze meblowi i pokrewni 58
229. 5411 Strażacy 2
230. 3434 Szefowie kuchni i organizatorzy usług gastronomicznych 16
231. 7125 Szklarze 3
232. 7224 Szlifierze narzędzi i polerowacze metali 1
233. 7533 Szwaczki, hafciarki i pokrewni 10
234. 7316 Szyldziarze, grawerzy i zdobnicy ceramiki, szkła i pokrewni 6
235. 7222 Ślusarze i pokrewni 42
236. 3314 Średni personel do spraw statystyki i dziedzin pokrewnych 54
237. 3259 Średni personel do spraw zdrowia gdzie indziej niesklasyfikowany 6
238. 3255 Średni personel ochrony środowiska, medycyny pracy i bhp 6
239. 3439 Średni personel w zakresie działalności artystycznej i kulturalnej gdzie indziej niesklasyfikowany 1
240. 7534 Tapicerzy i pokrewni 3
241. 3112 Technicy budownictwa 15
242. 3114 Technicy elektronicy i pokrewni 6
243. 3113 Technicy elektrycy 1
244. 3213 Technicy farmaceutyczni 1
245. 3254 Technicy fizjoterapii i masażyści 3
246. 3143 Technicy leśnictwa 3
247. 3115 Technicy mechanicy 35
248. 3111 Technicy nauk chemicznych, fizycznych i pokrewni 6
249. 3119 Technicy nauk fizycznych i technicznych gdzie indziej niesklasyfikowani 37
250. 3142 Technicy rolnictwa i pokrewni 19
251. 3116 Technicy technologii chemicznej i pokrewni 12
252. 3144 Technicy technologii żywności 26
253. 3240 Technicy weterynarii 1
254. 3512 Technicy wsparcia informatycznego i technicznego 11
255. 7123 Tynkarze i pokrewni 2
256. 9334 Układacze towarów na półkach 9
257. 3352 Urzędnicy do spraw podatków 1
258. 7523 Ustawiacze i operatorzy maszyn do obróbki i produkcji wyrobów z drewna 6
259. 7223 Ustawiacze i operatorzy obrabiarek do metali i pokrewni 27
260. 4214 Windykatorzy i pokrewni 2
261. 5221 Właściciele sklepów 6
262. 5246 Wydawcy posiłków 5
263. 9613 Zamiatacze i pokrewni 8
264. 3323 Zaopatrzeniowcy 13
265. 0310 Żołnierze szeregowi 1

ZAPRASZAMY NA STRONĘ WWW POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KWIDZYNIE

http://www.bip.pupkwidzyn.pl
(C) G.O., PUP Kwidzyn, 2017

Valid HTML 4.01 Transitional