ZESTAWIENIE ZAWODÓW POSIADANYCH PRZEZ AKTUALNIE ZAREJESTROWANE OSOBY BEZROBOTNE

W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W KWIDZYNIE

według elementarnych grup zawodów w układzie alfabetycznym
na podstawie "Klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy" z 2014 r.

UWAGA: W zestawieniu wykazane są wyłącznie zawody uprzednio wykonywane (jeśli okres ich wykonywania wynosił co najmniej 6 miesięcy) oraz zawody wyuczone
posiadane przez aktualnie zarejestrowane osoby bezrobotne z ustalonym I lub II profilem pomocy.

Pełny wykaz zawodów wchodzących w skład poszczególnych grup zawodów
oraz objaśnienia do struktury klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy:
pobierz z wortalu Publicznych Służb Zatrudnienia (dokument *.pdf)

Aktualizacja: 2017-10-17, godz.: 13:00

Zawartość strony jest aktualizowana automatycznie co 60 minut, w każdy dzień roboczy w godzinach od 6.00 do 16.00.
Automatyczne odświeżanie strony w przeglądarce zależy od ustawień przeglądarki.

Przejdź do wykazu według zawodów

W sprawie kandydatów do pracy w związku ze złożoną ofertą zatrudnienia osoby zainteresowane proszone są o kontakt z doradcą klienta
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kwidzynie, ul. Grudziądzka 30, pokój nr 16 (I piętro)

l.p.

kod zawodu

nazwa zawodu

liczba osób

1. 2611 Adwokaci, radcy prawni i prokuratorzy 1
2. 5243 Agenci sprzedaży bezpośredniej 1
3. 2655 Aktorzy 1
4. 2413 Analitycy finansowi 1
5. 2519 Analitycy systemów komputerowych i programiści gdzie indziej niesklasyfikowani 3
6. 4227 Ankieterzy 1
7. 2161 Architekci 2
8. 2651 Artyści plastycy 1
9. 3251 Asystenci dentystyczni 1
10. 5312 Asystenci nauczycieli 2
11. 5132 Barmani 5
12. 7114 Betoniarze, betoniarze zbrojarze i pokrewni 7
13. 2131 Biolodzy i pokrewni 3
14. 7213 Blacharze 6
15. 4212 Bukmacherzy, krupierzy i pokrewni 2
16. 7115 Cieśle i stolarze budowlani 4
17. 9122 Czyściciele pojazdów 1
18. 3220 Dietetycy i żywieniowcy 3
19. 2412 Doradcy finansowi i inwestycyjni 1
20. 1120 Dyrektorzy generalni i zarządzający 6
21. 8312 Dyżurni ruchu, manewrowi i pokrewni 4
22. 2631 Ekonomiści 12
23. 7412 Elektromechanicy i elektromonterzy 15
24. 7411 Elektrycy budowlani i pokrewni 5
25. 2643 Filolodzy i tłumacze 2
26. 2633 Filozofowie, historycy i politolodzy 8
27. 2292 Fizjoterapeuci 1
28. 2111 Fizycy i astronomowie 1
29. 3431 Fotografowie 4
30. 5141 Fryzjerzy 10
31. 3351 Funkcjonariusze celni i ochrony granic 1
32. 5153 Gospodarze budynków 66
33. 7126 Hydraulicy i monterzy rurociągów 17
34. 3423 Instruktorzy fitness i rekreacji ruchowej 2
35. 7323 Introligatorzy i pokrewni 1
36. 2142 Inżynierowie budownictwa 2
37. 2145 Inżynierowie chemicy i pokrewni 1
38. 2141 Inżynierowie do spraw przemysłu i produkcji 8
39. 2152 Inżynierowie elektronicy 3
40. 2151 Inżynierowie elektrycy 1
41. 2149 Inżynierowie gdzie indziej niesklasyfikowani 3
42. 2144 Inżynierowie mechanicy 2
43. 4211 Kasjerzy bankowi i pokrewni 1
44. 5230 Kasjerzy i sprzedawcy biletów 21
45. 5131 Kelnerzy 8
46. 8331 Kierowcy autobusów i motorniczowie tramwajów 2
47. 8344 Kierowcy operatorzy wózków jezdniowych 8
48. 8332 Kierowcy samochodów ciężarowych 13
49. 8322 Kierowcy samochodów osobowych i dostawczych 18
50. 1323 Kierownicy do spraw budownictwa 3
51. 1211 Kierownicy do spraw finansowych 2
52. 1439 Kierownicy do spraw innych typów usług gdzie indziej niesklasyfikowani 11
53. 1324 Kierownicy do spraw logistyki i dziedzin pokrewnych 1
54. 1221 Kierownicy do spraw marketingu i sprzedaży 3
55. 1219 Kierownicy do spraw obsługi biznesu i zarządzania gdzie indziej niesklasyfikowani 3
56. 1321 Kierownicy do spraw produkcji przemysłowej 4
57. 1212 Kierownicy do spraw zarządzania zasobami ludzkimi 1
58. 1311 Kierownicy produkcji w rolnictwie i leśnictwie 1
59. 1412 Kierownicy w gastronomii 1
60. 1420 Kierownicy w handlu detalicznym i hurtowym 1
61. 1345 Kierownicy w instytucjach edukacyjnych 1
62. 1341 Kierownicy w instytucjach opieki nad dziećmi 1
63. 2652 Kompozytorzy, artyści muzycy i śpiewacy 1
64. 5142 Kosmetyczki i pokrewni 2
65. 7531 Krawcy, kuśnierze, kapelusznicy i pokrewni 4
66. 3313 Księgowi 6
67. 5120 Kucharze 31
68. 7132 Lakiernicy 4
69. 2353 Lektorzy języków obcych 1
70. 4412 Listonosze i pokrewni 3
71. 9611 Ładowacze nieczystości 1
72. 4321 Magazynierzy i pokrewni 44
73. 7131 Malarze budowlani i pokrewni 9
74. 7511 Masarze, robotnicy w przetwórstwie ryb i pokrewni 6
75. 8182 Maszyniści kotłów parowych i pokrewni 5
76. 7233 Mechanicy maszyn i urządzeń rolniczych i przemysłowych 24
77. 7231 Mechanicy pojazdów samochodowych 23
78. 7311 Mechanicy precyzyjni 1
79. 3122 Mistrzowie produkcji w przemyśle przetwórczym 1
80. 7117 Monterzy budownictwa wodnego 1
81. 8219 Monterzy gdzie indziej niesklasyfikowani 1
82. 7127 Monterzy i konserwatorzy instalacji klimatyzacyjnych i chłodniczych 5
83. 7422 Monterzy i serwisanci instalacji i urządzeń teleinformatycznych 1
84. 7421 Monterzy i serwisanci urządzeń elektronicznych 3
85. 7124 Monterzy izolacji 1
86. 7111 Monterzy konstrukcji budowlanych i konserwatorzy budynków 1
87. 8211 Monterzy maszyn i urządzeń mechanicznych 2
88. 8213 Monterzy sprzętu elektronicznego 123
89. 8212 Monterzy sprzętu elektrycznego 5
90. 7112 Murarze i pokrewni 18
91. 2310 Nauczyciele akademiccy 1
92. 2330 Nauczyciele gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych (z wyjątkiem nauczycieli kształcenia zawodowego) 5
93. 2320 Nauczyciele kształcenia zawodowego 2
94. 2341 Nauczyciele szkół podstawowych 4
95. 2352 Nauczyciele szkół specjalnych 2
96. 7536 Obuwnicy i pokrewni 1
97. 6113 Ogrodnicy 4
98. 4223 Operatorzy centrali telefonicznych 1
99. 8189 Operatorzy innych maszyn i urządzeń przetwórczych gdzie indziej niesklasyfikowani 1
100. 8156 Operatorzy maszyn do produkcji obuwia i pokrewni 1
101. 8141 Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów gumowych 2
102. 8143 Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów papierniczych 1
103. 8142 Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych 31
104. 8155 Operatorzy maszyn do wyprawiania futer i skór 1
105. 8172 Operatorzy maszyn i urządzeń do obróbki drewna 4
106. 8121 Operatorzy maszyn i urządzeń do produkcji i przetwórstwa metali 2
107. 8114 Operatorzy maszyn i urządzeń do produkcji wyrobów cementowych, kamiennych i pokrewni 1
108. 8160 Operatorzy maszyn i urządzeń do produkcji wyrobów spożywczych i pokrewni 6
109. 8342 Operatorzy sprzętu do robót ziemnych i urządzeń pokrewnych 4
110. 8171 Operatorzy urządzeń do wyrobu masy papierniczej i produkcji papieru 1
111. 3131 Operatorzy urządzeń energetycznych 1
112. 8113 Operatorzy urządzeń wiertniczych i wydobywczych ropy, gazu i innych surowców 1
113. 8341 Operatorzy wolnobieżnych maszyn rolniczych i leśnych 10
114. 5311 Opiekunowie dziecięcy 1
115. 5164 Opiekunowie zwierząt domowych i pracownicy zajmujący się zwierzętami 1
116. 3332 Organizatorzy konferencji i imprez 1
117. 7512 Piekarze, cukiernicy i pokrewni 17
118. 2221 Pielęgniarki bez specjalizacji lub w trakcie specjalizacji 3
119. 4322 Planiści produkcyjni 4
120. 3432 Plastycy, dekoratorzy wnętrz i pokrewni 2
121. 9111 Pomoce domowe i sprzątaczki 2
122. 9112 Pomoce i sprzątaczki biurowe, hotelowe i pokrewne 35
123. 9412 Pomoce kuchenne 12
124. 7122 Posadzkarze, parkieciarze i glazurnicy 7
125. 3333 Pośrednicy pracy i zatrudnienia 1
126. 3339 Pośrednicy usług biznesowych gdzie indziej niesklasyfikowani 2
127. 3343 Pracownicy administracyjni i sekretarze biura zarządu 18
128. 4222 Pracownicy centrów obsługi telefonicznej (pracownicy call center) 1
129. 3312 Pracownicy do spraw kredytów, pożyczek i pokrewni 3
130. 4311 Pracownicy do spraw rachunkowości i księgowości 10
131. 4323 Pracownicy do spraw transportu 1
132. 5322 Pracownicy domowej opieki osobistej 3
133. 4415 Pracownicy działów kadr 1
134. 4110 Pracownicy obsługi biurowej 39
135. 4313 Pracownicy obsługi płacowej 1
136. 5151 Pracownicy obsługi technicznej biur, hoteli i innych obiektów 1
137. 5413 Pracownicy ochrony osób i mienia 14
138. 5249 Pracownicy sprzedaży i pokrewni gdzie indziej niesklasyfikowani 15
139. 5152 Pracownicy usług domowych 1
140. 5419 Pracownicy usług ochrony gdzie indziej niesklasyfikowani 2
141. 3412 Pracownicy wsparcia rodziny, pomocy społecznej i pracy socjalnej 11
142. 9629 Pracownicy wykonujący prace proste gdzie indziej niesklasyfikowani 3
143. 2514 Programiści aplikacji 1
144. 2513 Projektanci aplikacji sieciowych i multimediów 1
145. 2166 Projektanci grafiki i multimediów 2
146. 2163 Projektanci wzornictwa przemysłowego i odzieży 1
147. 3322 Przedstawiciele handlowi 7
148. 2634 Psycholodzy i pokrewni 1
149. 3256 Ratownicy medyczni 1
150. 4224 Recepcjoniści hotelowi 12
151. 4226 Recepcjoniści (z wyłączeniem hotelowych) 3
152. 9321 Ręczni pakowacze i znakowacze 7
153. 7317 Rękodzielnicy wyrobów z drewna i pokrewnych materiałów 2
154. 7318 Rękodzielnicy wyrobów z tkanin, skóry i pokrewnych materiałów 2
155. 7129 Robotnicy budowlani robót wykończeniowych i pokrewni gdzie indziej niesklasyfikowani 2
156. 7116 Robotnicy budowy dróg 1
157. 6210 Robotnicy leśni i pokrewni 5
158. 7113 Robotnicy obróbki kamienia 1
159. 9333 Robotnicy pracujący przy przeładunku towarów 27
160. 7514 Robotnicy przetwórstwa surowców roślinnych 16
161. 7521 Robotnicy przygotowujący drewno i pokrewni 2
162. 7214 Robotnicy przygotowujący i wznoszący konstrukcje metalowe 2
163. 9213 Robotnicy wykonujący prace proste przy uprawie roślin i hodowli zwierząt 4
164. 9312 Robotnicy wykonujący prace proste w budownictwie drogowym, wodnym i pokrewni 8
165. 9313 Robotnicy wykonujący prace proste w budownictwie ogólnym 38
166. 9311 Robotnicy wykonujący prace proste w kopalniach i kamieniołomach 1
167. 9214 Robotnicy wykonujący prace proste w ogrodnictwie i sadownictwie 4
168. 9329 Robotnicy wykonujący prace proste w przemyśle gdzie indziej niesklasyfikowani 41
169. 9211 Robotnicy wykonujący proste prace polowe 4
170. 6130 Rolnicy produkcji roślinnej i zwierzęcej 7
171. 6111 Rolnicy upraw polowych 2
172. 4120 Sekretarki (ogólne) 3
173. 7212 Spawacze i pokrewni 5
174. 2422 Specjaliści do spraw administracji i rozwoju 14
175. 2291 Specjaliści do spraw higieny, bezpieczeństwa pracy i ochrony środowiska 1
176. 2411 Specjaliści do spraw księgowości i rachunkowości 3
177. 2133 Specjaliści do spraw ochrony środowiska 2
178. 2431 Specjaliści do spraw reklamy i marketingu 11
179. 2440 Specjaliści do spraw rynku nieruchomości 1
180. 2635 Specjaliści do spraw społecznych 1
181. 2433 Specjaliści do spraw sprzedaży (z wyłączeniem technologii informacyjno-komunikacyjnych) 4
182. 2424 Specjaliści do spraw szkoleń zawodowych i rozwoju kadr 1
183. 2342 Specjaliści do spraw wychowania małego dziecka 4
184. 2421 Specjaliści do spraw zarządzania i organizacji 15
185. 2423 Specjaliści do spraw zarządzania zasobami ludzkimi 4
186. 2359 Specjaliści nauczania i wychowania gdzie indziej niesklasyfikowani 26
187. 2299 Specjaliści ochrony zdrowia gdzie indziej niesklasyfikowani 2
188. 2132 Specjaliści w zakresie rolnictwa, leśnictwa i pokrewni 6
189. 2619 Specjaliści z dziedziny prawa gdzie indziej niesklasyfikowani 5
190. 3331 Spedytorzy i pokrewni 12
191. 5244 Sprzedawcy (konsultanci) w centrach sprzedaży telefonicznej / internetowej 4
192. 5223 Sprzedawcy sklepowi (ekspedienci) 121
193. 5245 Sprzedawcy w stacji paliw 3
194. 7522 Stolarze meblowi i pokrewni 18
195. 5411 Strażacy 1
196. 3434 Szefowie kuchni i organizatorzy usług gastronomicznych 4
197. 7125 Szklarze 2
198. 7533 Szwaczki, hafciarki i pokrewni 7
199. 7316 Szyldziarze, grawerzy i zdobnicy ceramiki, szkła i pokrewni 1
200. 7222 Ślusarze i pokrewni 25
201. 3314 Średni personel do spraw statystyki i dziedzin pokrewnych 22
202. 3259 Średni personel do spraw zdrowia gdzie indziej niesklasyfikowany 1
203. 7215 Takielarze i monterzy konstrukcji linowych 1
204. 7534 Tapicerzy i pokrewni 2
205. 3112 Technicy budownictwa 8
206. 3114 Technicy elektronicy i pokrewni 1
207. 3113 Technicy elektrycy 1
208. 3254 Technicy fizjoterapii i masażyści 1
209. 3115 Technicy mechanicy 15
210. 3141 Technicy nauk biologicznych (z wyłączeniem nauk medycznych) 1
211. 3111 Technicy nauk chemicznych, fizycznych i pokrewni 4
212. 3119 Technicy nauk fizycznych i technicznych gdzie indziej niesklasyfikowani 22
213. 3142 Technicy rolnictwa i pokrewni 6
214. 3116 Technicy technologii chemicznej i pokrewni 1
215. 3144 Technicy technologii żywności 9
216. 3240 Technicy weterynarii 1
217. 3512 Technicy wsparcia informatycznego i technicznego 4
218. 3422 Trenerzy, instruktorzy i działacze sportowi 1
219. 9334 Układacze towarów na półkach 1
220. 3359 Urzędnicy państwowi do spraw nadzoru gdzie indziej niesklasyfikowani 1
221. 7223 Ustawiacze i operatorzy obrabiarek do metali i pokrewni 9
222. 4214 Windykatorzy i pokrewni 2
223. 5221 Właściciele sklepów 3
224. 5246 Wydawcy posiłków 1
225. 9613 Zamiatacze i pokrewni 1
226. 3323 Zaopatrzeniowcy 8
227. 0310 Żołnierze szeregowi 2

ZAPRASZAMY NA STRONĘ WWW POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KWIDZYNIE

http://www.bip.pupkwidzyn.pl
(C) G.O., PUP Kwidzyn, 2017

Valid HTML 4.01 Transitional