ZESTAWIENIE ZAWODÓW POSIADANYCH PRZEZ AKTUALNIE ZAREJESTROWANE OSOBY BEZROBOTNE

W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W KWIDZYNIE

według elementarnych grup zawodów w układzie alfabetycznym
na podstawie "Klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy" z 2014 r.

UWAGA: W zestawieniu wykazane są wyłącznie zawody uprzednio wykonywane (jeśli okres ich wykonywania wynosił co najmniej 6 miesięcy) oraz zawody wyuczone
posiadane przez aktualnie zarejestrowane osoby bezrobotne

Pełny wykaz zawodów wchodzących w skład poszczególnych grup zawodów
oraz objaśnienia do struktury klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy:
pobierz z wortalu Publicznych Służb Zatrudnienia (dokument *.pdf)

Aktualizacja: 2019-11-13, godz.: 16:00

Zawartość strony jest aktualizowana automatycznie co 60 minut, w każdy dzień roboczy w godzinach od 6.00 do 16.00.
Automatyczne odświeżanie strony w przeglądarce zależy od ustawień przeglądarki.

Przejdź do wykazu według zawodów

W sprawie kandydatów do pracy w związku ze złożoną ofertą zatrudnienia osoby zainteresowane proszone są o kontakt z doradcą klienta
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kwidzynie, ul. Grudziądzka 30, pokój nr 16 (I piętro)

l.p.

kod zawodu

nazwa zawodu

liczba osób

1. 5243 Agenci sprzedaży bezpośredniej 2
2. 2413 Analitycy finansowi 5
3. 2519 Analitycy systemów komputerowych i programiści gdzie indziej niesklasyfikowani 3
4. 2632 Archeolodzy, socjolodzy i specjaliści dziedzin pokrewnych 3
5. 2161 Architekci 1
6. 2651 Artyści plastycy 1
7. 5312 Asystenci nauczycieli 7
8. 5132 Barmani 10
9. 7114 Betoniarze, betoniarze zbrojarze i pokrewni 25
10. 2131 Biolodzy i pokrewni 1
11. 7213 Blacharze 6
12. 7115 Cieśle i stolarze budowlani 32
13. 9122 Czyściciele pojazdów 2
14. 7121 Dekarze 5
15. 3220 Dietetycy i żywieniowcy 9
16. 2412 Doradcy finansowi i inwestycyjni 2
17. 7322 Drukarze 1
18. 1120 Dyrektorzy generalni i zarządzający 7
19. 8312 Dyżurni ruchu, manewrowi i pokrewni 3
20. 2642 Dziennikarze 3
21. 2631 Ekonomiści 15
22. 7412 Elektromechanicy i elektromonterzy 33
23. 7411 Elektrycy budowlani i pokrewni 12
24. 2282 Farmaceuci specjaliści 1
25. 2643 Filolodzy i tłumacze 4
26. 2633 Filozofowie, historycy i politolodzy 7
27. 2292 Fizjoterapeuci 4
28. 7315 Formowacze wyrobów szklanych, krajacze i szlifierze szkła 1
29. 3431 Fotografowie 6
30. 5141 Fryzjerzy 24
31. 3356 Funkcjonariusze służby więziennej 1
32. 9621 Gońcy, bagażowi i pokrewni 5
33. 5153 Gospodarze budynków 193
34. 6129 Hodowcy zwierząt gdzie indziej niesklasyfikowani 1
35. 6121 Hodowcy zwierząt gospodarskich i domowych 2
36. 7126 Hydraulicy i monterzy rurociągów 31
37. 3423 Instruktorzy fitness i rekreacji ruchowej 3
38. 7323 Introligatorzy i pokrewni 8
39. 2145 Inżynierowie chemicy i pokrewni 1
40. 2141 Inżynierowie do spraw przemysłu i produkcji 7
41. 2149 Inżynierowie gdzie indziej niesklasyfikowani 2
42. 2143 Inżynierowie inżynierii środowiska 1
43. 2144 Inżynierowie mechanicy 3
44. 7537 Kaletnicy, rymarze i pokrewni 1
45. 4211 Kasjerzy bankowi i pokrewni 9
46. 5230 Kasjerzy i sprzedawcy biletów 93
47. 5131 Kelnerzy 32
48. 8344 Kierowcy operatorzy wózków jezdniowych 17
49. 8332 Kierowcy samochodów ciężarowych 17
50. 8322 Kierowcy samochodów osobowych i dostawczych 32
51. 1323 Kierownicy do spraw budownictwa 3
52. 1211 Kierownicy do spraw finansowych 3
53. 1439 Kierownicy do spraw innych typów usług gdzie indziej niesklasyfikowani 62
54. 1324 Kierownicy do spraw logistyki i dziedzin pokrewnych 2
55. 1221 Kierownicy do spraw marketingu i sprzedaży 3
56. 1219 Kierownicy do spraw obsługi biznesu i zarządzania gdzie indziej niesklasyfikowani 4
57. 1321 Kierownicy do spraw produkcji przemysłowej 2
58. 1213 Kierownicy do spraw strategii i planowania 2
59. 1311 Kierownicy produkcji w rolnictwie i leśnictwie 1
60. 1420 Kierownicy w handlu detalicznym i hurtowym 10
61. 1345 Kierownicy w instytucjach edukacyjnych 2
62. 1346 Kierownicy w instytucjach finansowych i ubezpieczeniowych 1
63. 1341 Kierownicy w instytucjach opieki nad dziećmi 1
64. 7515 Klasyfikatorzy żywności i pokrewni 2
65. 2652 Kompozytorzy, artyści muzycy i śpiewacy 1
66. 7532 Konstruktorzy i krojczowie odzieży 1
67. 4221 Konsultanci i inni pracownicy biur podróży 3
68. 3139 Kontrolerzy (sterowniczy) procesów przemysłowych gdzie indziej niesklasyfikowani 1
69. 5142 Kosmetyczki i pokrewni 10
70. 7221 Kowale i operatorzy pras kuźniczych 1
71. 7531 Krawcy, kuśnierze, kapelusznicy i pokrewni 44
72. 3313 Księgowi 17
73. 5120 Kucharze 102
74. 7132 Lakiernicy 6
75. 2211 Lekarze bez specjalizacji, w trakcie specjalizacji lub ze specjalizacją I stopnia 3
76. 2353 Lektorzy języków obcych 1
77. 4412 Listonosze i pokrewni 8
78. 9611 Ładowacze nieczystości 2
79. 4321 Magazynierzy i pokrewni 75
80. 7131 Malarze budowlani i pokrewni 12
81. 8350 Marynarze i pokrewni (z wyłączeniem sił zbrojnych) 1
82. 7511 Masarze, robotnicy w przetwórstwie ryb i pokrewni 20
83. 4131 Maszynistki i operatorzy edytorów tekstu 3
84. 8343 Maszyniści i operatorzy maszyn i urządzeń dźwigowo-transportowych i pokrewni 3
85. 8182 Maszyniści kotłów parowych i pokrewni 20
86. 7233 Mechanicy maszyn i urządzeń rolniczych i przemysłowych 41
87. 7231 Mechanicy pojazdów samochodowych 38
88. 7311 Mechanicy precyzyjni 3
89. 8219 Monterzy gdzie indziej niesklasyfikowani 5
90. 7127 Monterzy i konserwatorzy instalacji klimatyzacyjnych i chłodniczych 1
91. 7422 Monterzy i serwisanci instalacji i urządzeń teleinformatycznych 4
92. 7421 Monterzy i serwisanci urządzeń elektronicznych 4
93. 7124 Monterzy izolacji 1
94. 7111 Monterzy konstrukcji budowlanych i konserwatorzy budynków 3
95. 7413 Monterzy linii elektrycznych 3
96. 8211 Monterzy maszyn i urządzeń mechanicznych 7
97. 8213 Monterzy sprzętu elektronicznego 468
98. 8212 Monterzy sprzętu elektrycznego 23
99. 7112 Murarze i pokrewni 60
100. 3436 Muzycy i pokrewni 1
101. 2310 Nauczyciele akademiccy 1
102. 2330 Nauczyciele gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych (z wyjątkiem nauczycieli kształcenia zawodowego) 10
103. 2320 Nauczyciele kształcenia zawodowego 3
104. 2341 Nauczyciele szkół podstawowych 8
105. 2352 Nauczyciele szkół specjalnych 2
106. 7536 Obuwnicy i pokrewni 1
107. 3152 Oficerowie pokładowi, piloci żeglugi i pokrewni 1
108. 6113 Ogrodnicy 4
109. 4223 Operatorzy centrali telefonicznych 3
110. 8189 Operatorzy innych maszyn i urządzeń przetwórczych gdzie indziej niesklasyfikowani 3
111. 8157 Operatorzy maszyn do prania 1
112. 8156 Operatorzy maszyn do produkcji obuwia i pokrewni 2
113. 8141 Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów gumowych 2
114. 8143 Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów papierniczych 12
115. 8142 Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych 78
116. 8153 Operatorzy maszyn do szycia 17
117. 8172 Operatorzy maszyn i urządzeń do obróbki drewna 22
118. 8121 Operatorzy maszyn i urządzeń do produkcji i przetwórstwa metali 6
119. 8131 Operatorzy maszyn i urządzeń do produkcji wyrobów chemicznych 8
120. 8160 Operatorzy maszyn i urządzeń do produkcji wyrobów spożywczych i pokrewni 31
121. 8151 Operatorzy maszyn przędzalniczych i pokrewni 1
122. 8152 Operatorzy maszyn tkackich i dziewiarskich 4
123. 3513 Operatorzy sieci i systemów komputerowych 2
124. 8342 Operatorzy sprzętu do robót ziemnych i urządzeń pokrewnych 11
125. 8181 Operatorzy urządzeń do produkcji wyrobów szklanych i ceramicznych 2
126. 3521 Operatorzy urządzeń do rejestracji i transmisji obrazu i dźwięku 1
127. 3132 Operatorzy urządzeń do spalania odpadów, uzdatniania wody i pokrewni 1
128. 8171 Operatorzy urządzeń do wyrobu masy papierniczej i produkcji papieru 14
129. 3131 Operatorzy urządzeń energetycznych 2
130. 8183 Operatorzy urządzeń pakujących, znakujących i urządzeń do napełniania butelek 1
131. 8113 Operatorzy urządzeń wiertniczych i wydobywczych ropy, gazu i innych surowców 2
132. 8341 Operatorzy wolnobieżnych maszyn rolniczych i leśnych 28
133. 5311 Opiekunowie dziecięcy 3
134. 5164 Opiekunowie zwierząt domowych i pracownicy zajmujący się zwierzętami 1
135. 3332 Organizatorzy konferencji i imprez 1
136. 7512 Piekarze, cukiernicy i pokrewni 52
137. 2221 Pielęgniarki bez specjalizacji lub w trakcie specjalizacji 2
138. 3153 Piloci statków powietrznych i personel pokrewny 1
139. 4322 Planiści produkcyjni 2
140. 3432 Plastycy, dekoratorzy wnętrz i pokrewni 2
141. 3355 Policjanci 1
142. 2231 Położne bez specjalizacji lub w trakcie specjalizacji 1
143. 9111 Pomoce domowe i sprzątaczki 5
144. 9112 Pomoce i sprzątaczki biurowe, hotelowe i pokrewne 108
145. 9412 Pomoce kuchenne 38
146. 5321 Pomocniczy personel medyczny 1
147. 7122 Posadzkarze, parkieciarze i glazurnicy 4
148. 3333 Pośrednicy pracy i zatrudnienia 1
149. 3339 Pośrednicy usług biznesowych gdzie indziej niesklasyfikowani 3
150. 9129 Pozostali pracownicy zajmujący się sprzątaniem 8
151. 3343 Pracownicy administracyjni i sekretarze biura zarządu 26
152. 3433 Pracownicy bibliotek, galerii, muzeów, informacji naukowej i pokrewni 3
153. 3312 Pracownicy do spraw kredytów, pożyczek i pokrewni 9
154. 4311 Pracownicy do spraw rachunkowości i księgowości 12
155. 4312 Pracownicy do spraw statystyki, finansów i ubezpieczeń 2
156. 5322 Pracownicy domowej opieki osobistej 10
157. 4415 Pracownicy działów kadr 2
158. 4110 Pracownicy obsługi biurowej 79
159. 5151 Pracownicy obsługi technicznej biur, hoteli i innych obiektów 1
160. 5413 Pracownicy ochrony osób i mienia 31
161. 5329 Pracownicy opieki osobistej w ochronie zdrowia i pokrewni gdzie indziej niesklasyfikowani 4
162. 7321 Pracownicy przy pracach przygotowawczych do druku 2
163. 5249 Pracownicy sprzedaży i pokrewni gdzie indziej niesklasyfikowani 21
164. 9510 Pracownicy świadczący usługi na ulicach 1
165. 5152 Pracownicy usług domowych 4
166. 3412 Pracownicy wsparcia rodziny, pomocy społecznej i pracy socjalnej 24
167. 9622 Pracownicy wykonujący dorywcze prace proste 1
168. 9629 Pracownicy wykonujący prace proste gdzie indziej niesklasyfikowani 22
169. 9121 Praczki ręczne i prasowacze 3
170. 3230 Praktykujący niekonwencjonalne lub komplementarne metody terapii 1
171. 2514 Programiści aplikacji 1
172. 2166 Projektanci grafiki i multimediów 1
173. 3322 Przedstawiciele handlowi 13
174. 4224 Recepcjoniści hotelowi 15
175. 4226 Recepcjoniści (z wyłączeniem hotelowych) 12
176. 9321 Ręczni pakowacze i znakowacze 26
177. 7317 Rękodzielnicy wyrobów z drewna i pokrewnych materiałów 10
178. 7318 Rękodzielnicy wyrobów z tkanin, skóry i pokrewnych materiałów 9
179. 7129 Robotnicy budowlani robót wykończeniowych i pokrewni gdzie indziej niesklasyfikowani 7
180. 7116 Robotnicy budowy dróg 1
181. 7133 Robotnicy czyszczący konstrukcje budowlane i pokrewni 2
182. 6210 Robotnicy leśni i pokrewni 15
183. 7113 Robotnicy obróbki kamienia 3
184. 9333 Robotnicy pracujący przy przeładunku towarów 76
185. 7514 Robotnicy przetwórstwa surowców roślinnych 54
186. 7521 Robotnicy przygotowujący drewno i pokrewni 11
187. 7214 Robotnicy przygotowujący i wznoszący konstrukcje metalowe 12
188. 7119 Robotnicy robót stanu surowego i pokrewni gdzie indziej niesklasyfikowani 1
189. 7513 Robotnicy w produkcji wyrobów mleczarskich 1
190. 9213 Robotnicy wykonujący prace proste przy uprawie roślin i hodowli zwierząt 14
191. 9312 Robotnicy wykonujący prace proste w budownictwie drogowym, wodnym i pokrewni 22
192. 9313 Robotnicy wykonujący prace proste w budownictwie ogólnym 105
193. 9212 Robotnicy wykonujący prace proste w hodowli zwierząt 10
194. 9311 Robotnicy wykonujący prace proste w kopalniach i kamieniołomach 3
195. 9215 Robotnicy wykonujący prace proste w leśnictwie 3
196. 9214 Robotnicy wykonujący prace proste w ogrodnictwie i sadownictwie 14
197. 9329 Robotnicy wykonujący prace proste w przemyśle gdzie indziej niesklasyfikowani 169
198. 9211 Robotnicy wykonujący proste prace polowe 13
199. 6130 Rolnicy produkcji roślinnej i zwierzęcej 16
200. 6111 Rolnicy upraw polowych 7
201. 6223 Rybacy morscy 1
202. 7319 Rzemieślnicy gdzie indziej niesklasyfikowani 1
203. 4120 Sekretarki (ogólne) 6
204. 3344 Sekretarze medyczni i pokrewni 1
205. 3342 Sekretarze prawni 1
206. 9612 Sortowacze odpadów 3
207. 7212 Spawacze i pokrewni 11
208. 2422 Specjaliści do spraw administracji i rozwoju 18
209. 2291 Specjaliści do spraw higieny, bezpieczeństwa pracy i ochrony środowiska 3
210. 2411 Specjaliści do spraw księgowości i rachunkowości 5
211. 2133 Specjaliści do spraw ochrony środowiska 2
212. 2431 Specjaliści do spraw reklamy i marketingu 17
213. 2440 Specjaliści do spraw rynku nieruchomości 3
214. 2523 Specjaliści do spraw sieci komputerowych 1
215. 2433 Specjaliści do spraw sprzedaży (z wyłączeniem technologii informacyjno-komunikacyjnych) 13
216. 2424 Specjaliści do spraw szkoleń zawodowych i rozwoju kadr 1
217. 2342 Specjaliści do spraw wychowania małego dziecka 3
218. 2421 Specjaliści do spraw zarządzania i organizacji 25
219. 2423 Specjaliści do spraw zarządzania zasobami ludzkimi 6
220. 2359 Specjaliści nauczania i wychowania gdzie indziej niesklasyfikowani 22
221. 2114 Specjaliści nauk o Ziemi 2
222. 2299 Specjaliści ochrony zdrowia gdzie indziej niesklasyfikowani 2
223. 2132 Specjaliści w zakresie rolnictwa, leśnictwa i pokrewni 2
224. 2619 Specjaliści z dziedziny prawa gdzie indziej niesklasyfikowani 6
225. 3331 Spedytorzy i pokrewni 16
226. 3421 Sportowcy i dżokeje 1
227. 5244 Sprzedawcy (konsultanci) w centrach sprzedaży telefonicznej / internetowej 5
228. 5223 Sprzedawcy sklepowi (ekspedienci) 380
229. 5245 Sprzedawcy w stacji paliw 6
230. 5111 Stewardzi 1
231. 7522 Stolarze meblowi i pokrewni 62
232. 5411 Strażacy 2
233. 3434 Szefowie kuchni i organizatorzy usług gastronomicznych 16
234. 7125 Szklarze 3
235. 7224 Szlifierze narzędzi i polerowacze metali 1
236. 7533 Szwaczki, hafciarki i pokrewni 10
237. 7316 Szyldziarze, grawerzy i zdobnicy ceramiki, szkła i pokrewni 7
238. 7222 Ślusarze i pokrewni 37
239. 3314 Średni personel do spraw statystyki i dziedzin pokrewnych 49
240. 3259 Średni personel do spraw zdrowia gdzie indziej niesklasyfikowany 7
241. 3255 Średni personel ochrony środowiska, medycyny pracy i bhp 6
242. 3439 Średni personel w zakresie działalności artystycznej i kulturalnej gdzie indziej niesklasyfikowany 2
243. 3411 Średni personel z dziedziny prawa i pokrewny 1
244. 7534 Tapicerzy i pokrewni 3
245. 3112 Technicy budownictwa 13
246. 3114 Technicy elektronicy i pokrewni 6
247. 3113 Technicy elektrycy 1
248. 3213 Technicy farmaceutyczni 1
249. 3254 Technicy fizjoterapii i masażyści 2
250. 3143 Technicy leśnictwa 3
251. 3115 Technicy mechanicy 28
252. 3111 Technicy nauk chemicznych, fizycznych i pokrewni 6
253. 3119 Technicy nauk fizycznych i technicznych gdzie indziej niesklasyfikowani 39
254. 3142 Technicy rolnictwa i pokrewni 21
255. 3116 Technicy technologii chemicznej i pokrewni 13
256. 3144 Technicy technologii żywności 24
257. 3240 Technicy weterynarii 1
258. 3512 Technicy wsparcia informatycznego i technicznego 12
259. 7123 Tynkarze i pokrewni 1
260. 9334 Układacze towarów na półkach 7
261. 7523 Ustawiacze i operatorzy maszyn do obróbki i produkcji wyrobów z drewna 5
262. 7223 Ustawiacze i operatorzy obrabiarek do metali i pokrewni 26
263. 4214 Windykatorzy i pokrewni 2
264. 5221 Właściciele sklepów 4
265. 5246 Wydawcy posiłków 5
266. 9613 Zamiatacze i pokrewni 7
267. 3323 Zaopatrzeniowcy 13
268. 0310 Żołnierze szeregowi 1

ZAPRASZAMY NA STRONĘ WWW POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KWIDZYNIE

http://www.bip.pupkwidzyn.pl
(C) G.O., PUP Kwidzyn, 2017

Valid HTML 4.01 Transitional