ZESTAWIENIE ZAWODÓW POSIADANYCH PRZEZ AKTUALNIE ZAREJESTROWANE OSOBY BEZROBOTNE

W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W KWIDZYNIE

według elementarnych grup zawodów w układzie alfabetycznym
na podstawie "Klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy" z 2014 r.

UWAGA: W zestawieniu wykazane są wyłącznie zawody uprzednio wykonywane (jeśli okres ich wykonywania wynosił co najmniej 6 miesięcy) oraz zawody wyuczone
posiadane przez aktualnie zarejestrowane osoby bezrobotne z ustalonym I lub II profilem pomocy.

Pełny wykaz zawodów wchodzących w skład poszczególnych grup zawodów
oraz objaśnienia do struktury klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy:
pobierz z wortalu Publicznych Służb Zatrudnienia (dokument *.pdf)

Aktualizacja: 2017-04-24, godz.: 07:00

Zawartość strony jest aktualizowana automatycznie co 60 minut, w każdy dzień roboczy w godzinach od 6.00 do 16.00.
Automatyczne odświeżanie strony w przeglądarce zależy od ustawień przeglądarki.

Przejdź do wykazu według zawodów

W sprawie kandydatów do pracy w związku ze złożoną ofertą zatrudnienia osoby zainteresowane proszone są o kontakt z doradcą klienta
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kwidzynie, ul. Grudziądzka 30, pokój nr 16 (I piętro)

l.p.

kod zawodu

nazwa zawodu

liczba osób

1. 5243 Agenci sprzedaży bezpośredniej 3
2. 3321 Agenci ubezpieczeniowi 2
3. 2413 Analitycy finansowi 4
4. 2519 Analitycy systemów komputerowych i programiści gdzie indziej niesklasyfikowani 1
5. 4227 Ankieterzy 1
6. 2161 Architekci 2
7. 2162 Architekci krajobrazu 1
8. 3251 Asystenci dentystyczni 1
9. 5312 Asystenci nauczycieli 1
10. 5132 Barmani 7
11. 7114 Betoniarze, betoniarze zbrojarze i pokrewni 20
12. 2131 Biolodzy i pokrewni 1
13. 7213 Blacharze 9
14. 2113 Chemicy 3
15. 7115 Cieśle i stolarze budowlani 24
16. 9122 Czyściciele pojazdów 4
17. 3311 Dealerzy i maklerzy aktywów finansowych 1
18. 7121 Dekarze 10
19. 2293 Dietetycy i specjaliści do spraw żywienia 1
20. 3220 Dietetycy i żywieniowcy 4
21. 2412 Doradcy finansowi i inwestycyjni 1
22. 7322 Drukarze 2
23. 1120 Dyrektorzy generalni i zarządzający 2
24. 8312 Dyżurni ruchu, manewrowi i pokrewni 4
25. 2631 Ekonomiści 10
26. 7412 Elektromechanicy i elektromonterzy 16
27. 7411 Elektrycy budowlani i pokrewni 23
28. 2643 Filolodzy i tłumacze 3
29. 2633 Filozofowie, historycy i politolodzy 7
30. 2292 Fizjoterapeuci 2
31. 2111 Fizycy i astronomowie 3
32. 3431 Fotografowie 4
33. 5141 Fryzjerzy 10
34. 9621 Gońcy, bagażowi i pokrewni 3
35. 5153 Gospodarze budynków 143
36. 8111 Górnicy podziemnej i odkrywkowej eksploatacji złóż i pokrewni 1
37. 6129 Hodowcy zwierząt gdzie indziej niesklasyfikowani 1
38. 7126 Hydraulicy i monterzy rurociągów 22
39. 7323 Introligatorzy i pokrewni 3
40. 2142 Inżynierowie budownictwa 1
41. 2145 Inżynierowie chemicy i pokrewni 1
42. 2141 Inżynierowie do spraw przemysłu i produkcji 4
43. 2152 Inżynierowie elektronicy 1
44. 2151 Inżynierowie elektrycy 1
45. 2149 Inżynierowie gdzie indziej niesklasyfikowani 4
46. 2143 Inżynierowie inżynierii środowiska 2
47. 2144 Inżynierowie mechanicy 1
48. 2153 Inżynierowie telekomunikacji 1
49. 2165 Kartografowie i geodeci 3
50. 4211 Kasjerzy bankowi i pokrewni 7
51. 5230 Kasjerzy i sprzedawcy biletów 30
52. 5131 Kelnerzy 9
53. 8331 Kierowcy autobusów i motorniczowie tramwajów 2
54. 8344 Kierowcy operatorzy wózków jezdniowych 9
55. 8332 Kierowcy samochodów ciężarowych 23
56. 8322 Kierowcy samochodów osobowych i dostawczych 31
57. 3341 Kierownicy biura 1
58. 1223 Kierownicy do spraw badań i rozwoju 1
59. 1323 Kierownicy do spraw budownictwa 3
60. 1211 Kierownicy do spraw finansowych 1
61. 1439 Kierownicy do spraw innych typów usług gdzie indziej niesklasyfikowani 17
62. 1324 Kierownicy do spraw logistyki i dziedzin pokrewnych 5
63. 1221 Kierownicy do spraw marketingu i sprzedaży 3
64. 1219 Kierownicy do spraw obsługi biznesu i zarządzania gdzie indziej niesklasyfikowani 2
65. 1321 Kierownicy do spraw produkcji przemysłowej 1
66. 5222 Kierownicy sprzedaży w marketach 1
67. 1420 Kierownicy w handlu detalicznym i hurtowym 2
68. 1345 Kierownicy w instytucjach edukacyjnych 1
69. 1346 Kierownicy w instytucjach finansowych i ubezpieczeniowych 1
70. 2652 Kompozytorzy, artyści muzycy i śpiewacy 1
71. 7532 Konstruktorzy i krojczowie odzieży 2
72. 4221 Konsultanci i inni pracownicy biur podróży 1
73. 5142 Kosmetyczki i pokrewni 11
74. 7531 Krawcy, kuśnierze, kapelusznicy i pokrewni 8
75. 3313 Księgowi 9
76. 5120 Kucharze 41
77. 7132 Lakiernicy 9
78. 4412 Listonosze i pokrewni 7
79. 4321 Magazynierzy i pokrewni 56
80. 7131 Malarze budowlani i pokrewni 20
81. 8350 Marynarze i pokrewni (z wyłączeniem sił zbrojnych) 2
82. 7511 Masarze, robotnicy w przetwórstwie ryb i pokrewni 13
83. 4131 Maszynistki i operatorzy edytorów tekstu 2
84. 8343 Maszyniści i operatorzy maszyn i urządzeń dźwigowo-transportowych i pokrewni 2
85. 8311 Maszyniści kolejowi i metra 1
86. 8182 Maszyniści kotłów parowych i pokrewni 13
87. 2120 Matematycy, aktuariusze i statystycy 1
88. 7233 Mechanicy maszyn i urządzeń rolniczych i przemysłowych 39
89. 7231 Mechanicy pojazdów samochodowych 45
90. 7311 Mechanicy precyzyjni 4
91. 3122 Mistrzowie produkcji w przemyśle przetwórczym 2
92. 8219 Monterzy gdzie indziej niesklasyfikowani 5
93. 7127 Monterzy i konserwatorzy instalacji klimatyzacyjnych i chłodniczych 7
94. 7422 Monterzy i serwisanci instalacji i urządzeń teleinformatycznych 3
95. 7421 Monterzy i serwisanci urządzeń elektronicznych 4
96. 7124 Monterzy izolacji 3
97. 7111 Monterzy konstrukcji budowlanych i konserwatorzy budynków 4
98. 8211 Monterzy maszyn i urządzeń mechanicznych 5
99. 8213 Monterzy sprzętu elektronicznego 187
100. 8212 Monterzy sprzętu elektrycznego 8
101. 7112 Murarze i pokrewni 52
102. 2330 Nauczyciele gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych (z wyjątkiem nauczycieli kształcenia zawodowego) 4
103. 2320 Nauczyciele kształcenia zawodowego 3
104. 2341 Nauczyciele szkół podstawowych 4
105. 2352 Nauczyciele szkół specjalnych 2
106. 7536 Obuwnicy i pokrewni 2
107. 6113 Ogrodnicy 3
108. 4223 Operatorzy centrali telefonicznych 4
109. 8156 Operatorzy maszyn do produkcji obuwia i pokrewni 2
110. 8141 Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów gumowych 1
111. 8143 Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów papierniczych 9
112. 8142 Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych 45
113. 8153 Operatorzy maszyn do szycia 2
114. 8172 Operatorzy maszyn i urządzeń do obróbki drewna 24
115. 8121 Operatorzy maszyn i urządzeń do produkcji i przetwórstwa metali 3
116. 8114 Operatorzy maszyn i urządzeń do produkcji wyrobów cementowych, kamiennych i pokrewni 4
117. 8131 Operatorzy maszyn i urządzeń do produkcji wyrobów chemicznych 1
118. 8160 Operatorzy maszyn i urządzeń do produkcji wyrobów spożywczych i pokrewni 21
119. 8152 Operatorzy maszyn tkackich i dziewiarskich 1
120. 8342 Operatorzy sprzętu do robót ziemnych i urządzeń pokrewnych 9
121. 8122 Operatorzy urządzeń do obróbki powierzchniowej metali i nakładania powłok 1
122. 8181 Operatorzy urządzeń do produkcji wyrobów szklanych i ceramicznych 1
123. 8171 Operatorzy urządzeń do wyrobu masy papierniczej i produkcji papieru 8
124. 3131 Operatorzy urządzeń energetycznych 2
125. 8183 Operatorzy urządzeń pakujących, znakujących i urządzeń do napełniania butelek 4
126. 8113 Operatorzy urządzeń wiertniczych i wydobywczych ropy, gazu i innych surowców 1
127. 8341 Operatorzy wolnobieżnych maszyn rolniczych i leśnych 35
128. 5311 Opiekunowie dziecięcy 3
129. 7512 Piekarze, cukiernicy i pokrewni 25
130. 2221 Pielęgniarki bez specjalizacji lub w trakcie specjalizacji 2
131. 4322 Planiści produkcyjni 2
132. 3432 Plastycy, dekoratorzy wnętrz i pokrewni 1
133. 3355 Policjanci 3
134. 9111 Pomoce domowe i sprzątaczki 5
135. 9112 Pomoce i sprzątaczki biurowe, hotelowe i pokrewne 47
136. 9412 Pomoce kuchenne 16
137. 5321 Pomocniczy personel medyczny 2
138. 7122 Posadzkarze, parkieciarze i glazurnicy 6
139. 3333 Pośrednicy pracy i zatrudnienia 1
140. 3343 Pracownicy administracyjni i sekretarze biura zarządu 22
141. 3312 Pracownicy do spraw kredytów, pożyczek i pokrewni 3
142. 4311 Pracownicy do spraw rachunkowości i księgowości 8
143. 5322 Pracownicy domowej opieki osobistej 5
144. 4415 Pracownicy działów kadr 1
145. 4110 Pracownicy obsługi biurowej 42
146. 5413 Pracownicy ochrony osób i mienia 20
147. 5329 Pracownicy opieki osobistej w ochronie zdrowia i pokrewni gdzie indziej niesklasyfikowani 4
148. 5249 Pracownicy sprzedaży i pokrewni gdzie indziej niesklasyfikowani 8
149. 9510 Pracownicy świadczący usługi na ulicach 1
150. 5152 Pracownicy usług domowych 2
151. 5419 Pracownicy usług ochrony gdzie indziej niesklasyfikowani 1
152. 3412 Pracownicy wsparcia rodziny, pomocy społecznej i pracy socjalnej 11
153. 9629 Pracownicy wykonujący prace proste gdzie indziej niesklasyfikowani 16
154. 9121 Praczki ręczne i prasowacze 2
155. 2656 Prezenterzy radiowi, telewizyjni i pokrewni 1
156. 2514 Programiści aplikacji 1
157. 3322 Przedstawiciele handlowi 11
158. 3256 Ratownicy medyczni 1
159. 4224 Recepcjoniści hotelowi 7
160. 4226 Recepcjoniści (z wyłączeniem hotelowych) 6
161. 9321 Ręczni pakowacze i znakowacze 7
162. 7317 Rękodzielnicy wyrobów z drewna i pokrewnych materiałów 2
163. 7318 Rękodzielnicy wyrobów z tkanin, skóry i pokrewnych materiałów 5
164. 7129 Robotnicy budowlani robót wykończeniowych i pokrewni gdzie indziej niesklasyfikowani 4
165. 7116 Robotnicy budowy dróg 1
166. 6210 Robotnicy leśni i pokrewni 10
167. 7113 Robotnicy obróbki kamienia 1
168. 9333 Robotnicy pracujący przy przeładunku towarów 52
169. 7514 Robotnicy przetwórstwa surowców roślinnych 33
170. 7521 Robotnicy przygotowujący drewno i pokrewni 6
171. 7214 Robotnicy przygotowujący i wznoszący konstrukcje metalowe 9
172. 7119 Robotnicy robót stanu surowego i pokrewni gdzie indziej niesklasyfikowani 1
173. 9213 Robotnicy wykonujący prace proste przy uprawie roślin i hodowli zwierząt 13
174. 9312 Robotnicy wykonujący prace proste w budownictwie drogowym, wodnym i pokrewni 21
175. 9313 Robotnicy wykonujący prace proste w budownictwie ogólnym 101
176. 9212 Robotnicy wykonujący prace proste w hodowli zwierząt 6
177. 9311 Robotnicy wykonujący prace proste w kopalniach i kamieniołomach 1
178. 9214 Robotnicy wykonujący prace proste w ogrodnictwie i sadownictwie 22
179. 9329 Robotnicy wykonujący prace proste w przemyśle gdzie indziej niesklasyfikowani 85
180. 9211 Robotnicy wykonujący proste prace polowe 7
181. 6130 Rolnicy produkcji roślinnej i zwierzęcej 11
182. 6111 Rolnicy upraw polowych 6
183. 3315 Rzeczoznawcy (z wyłączeniem majątkowych) 1
184. 7319 Rzemieślnicy gdzie indziej niesklasyfikowani 1
185. 4120 Sekretarki (ogólne) 4
186. 3344 Sekretarze medyczni i pokrewni 1
187. 9612 Sortowacze odpadów 2
188. 7212 Spawacze i pokrewni 7
189. 2422 Specjaliści do spraw administracji i rozwoju 14
190. 2291 Specjaliści do spraw higieny, bezpieczeństwa pracy i ochrony środowiska 1
191. 2411 Specjaliści do spraw księgowości i rachunkowości 1
192. 2133 Specjaliści do spraw ochrony środowiska 1
193. 2431 Specjaliści do spraw reklamy i marketingu 14
194. 2635 Specjaliści do spraw społecznych 3
195. 2433 Specjaliści do spraw sprzedaży (z wyłączeniem technologii informacyjno-komunikacyjnych) 5
196. 2342 Specjaliści do spraw wychowania małego dziecka 7
197. 2421 Specjaliści do spraw zarządzania i organizacji 19
198. 2423 Specjaliści do spraw zarządzania zasobami ludzkimi 4
199. 2359 Specjaliści nauczania i wychowania gdzie indziej niesklasyfikowani 25
200. 2132 Specjaliści w zakresie rolnictwa, leśnictwa i pokrewni 2
201. 3331 Spedytorzy i pokrewni 6
202. 5244 Sprzedawcy (konsultanci) w centrach sprzedaży telefonicznej / internetowej 2
203. 5223 Sprzedawcy sklepowi (ekspedienci) 141
204. 5245 Sprzedawcy w stacji paliw 2
205. 7522 Stolarze meblowi i pokrewni 33
206. 5411 Strażacy 2
207. 3434 Szefowie kuchni i organizatorzy usług gastronomicznych 3
208. 7125 Szklarze 1
209. 7533 Szwaczki, hafciarki i pokrewni 6
210. 7316 Szyldziarze, grawerzy i zdobnicy ceramiki, szkła i pokrewni 2
211. 7222 Ślusarze i pokrewni 29
212. 3314 Średni personel do spraw statystyki i dziedzin pokrewnych 36
213. 3259 Średni personel do spraw zdrowia gdzie indziej niesklasyfikowany 4
214. 3255 Średni personel ochrony środowiska, medycyny pracy i bhp 3
215. 3439 Średni personel w zakresie działalności artystycznej i kulturalnej gdzie indziej niesklasyfikowany 1
216. 3411 Średni personel z dziedziny prawa i pokrewny 2
217. 7534 Tapicerzy i pokrewni 4
218. 3112 Technicy budownictwa 20
219. 3114 Technicy elektronicy i pokrewni 1
220. 3115 Technicy mechanicy 31
221. 3214 Technicy medyczni i dentystyczni 1
222. 3141 Technicy nauk biologicznych (z wyłączeniem nauk medycznych) 1
223. 3111 Technicy nauk chemicznych, fizycznych i pokrewni 7
224. 3119 Technicy nauk fizycznych i technicznych gdzie indziej niesklasyfikowani 22
225. 3142 Technicy rolnictwa i pokrewni 8
226. 3116 Technicy technologii chemicznej i pokrewni 6
227. 3144 Technicy technologii żywności 17
228. 3240 Technicy weterynarii 1
229. 3512 Technicy wsparcia informatycznego i technicznego 8
230. 3422 Trenerzy, instruktorzy i działacze sportowi 1
231. 7123 Tynkarze i pokrewni 4
232. 7523 Ustawiacze i operatorzy maszyn do obróbki i produkcji wyrobów z drewna 2
233. 7223 Ustawiacze i operatorzy obrabiarek do metali i pokrewni 12
234. 4214 Windykatorzy i pokrewni 2
235. 5221 Właściciele sklepów 4
236. 5246 Wydawcy posiłków 2
237. 9613 Zamiatacze i pokrewni 7
238. 3323 Zaopatrzeniowcy 8

ZAPRASZAMY NA STRONĘ WWW POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KWIDZYNIE

http://www.bip.pupkwidzyn.pl
(C) G.O., PUP Kwidzyn, 2017

Valid HTML 4.01 Transitional