ZESTAWIENIE ZAWODÓW POSIADANYCH PRZEZ AKTUALNIE ZAREJESTROWANE OSOBY BEZROBOTNE

W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W KWIDZYNIE

według elementarnych grup zawodów w układzie alfabetycznym
na podstawie "Klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy" z 2014 r.

UWAGA: W zestawieniu wykazane są wyłącznie zawody uprzednio wykonywane (jeśli okres ich wykonywania wynosił co najmniej 6 miesięcy) oraz zawody wyuczone
posiadane przez aktualnie zarejestrowane osoby bezrobotne z ustalonym I lub II profilem pomocy.

Pełny wykaz zawodów wchodzących w skład poszczególnych grup zawodów
oraz objaśnienia do struktury klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy:
pobierz z wortalu Publicznych Służb Zatrudnienia (dokument *.pdf)

Aktualizacja: 2017-12-14, godz.: 06:00

Zawartość strony jest aktualizowana automatycznie co 60 minut, w każdy dzień roboczy w godzinach od 6.00 do 16.00.
Automatyczne odświeżanie strony w przeglądarce zależy od ustawień przeglądarki.

Przejdź do wykazu według zawodów

W sprawie kandydatów do pracy w związku ze złożoną ofertą zatrudnienia osoby zainteresowane proszone są o kontakt z doradcą klienta
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kwidzynie, ul. Grudziądzka 30, pokój nr 16 (I piętro)

l.p.

kod zawodu

nazwa zawodu

liczba osób

1. 5243 Agenci sprzedaży bezpośredniej 1
2. 3321 Agenci ubezpieczeniowi 1
3. 2655 Aktorzy 1
4. 2413 Analitycy finansowi 1
5. 2519 Analitycy systemów komputerowych i programiści gdzie indziej niesklasyfikowani 1
6. 4227 Ankieterzy 1
7. 2632 Archeolodzy, socjolodzy i specjaliści dziedzin pokrewnych 1
8. 2161 Architekci 1
9. 2651 Artyści plastycy 1
10. 3251 Asystenci dentystyczni 1
11. 5312 Asystenci nauczycieli 1
12. 5132 Barmani 3
13. 7114 Betoniarze, betoniarze zbrojarze i pokrewni 8
14. 2131 Biolodzy i pokrewni 2
15. 7213 Blacharze 8
16. 4212 Bukmacherzy, krupierzy i pokrewni 1
17. 7115 Cieśle i stolarze budowlani 7
18. 9122 Czyściciele pojazdów 3
19. 7121 Dekarze 2
20. 3220 Dietetycy i żywieniowcy 5
21. 2412 Doradcy finansowi i inwestycyjni 1
22. 1120 Dyrektorzy generalni i zarządzający 5
23. 8312 Dyżurni ruchu, manewrowi i pokrewni 3
24. 2631 Ekonomiści 8
25. 7412 Elektromechanicy i elektromonterzy 5
26. 7411 Elektrycy budowlani i pokrewni 8
27. 2282 Farmaceuci specjaliści 1
28. 2643 Filolodzy i tłumacze 1
29. 2633 Filozofowie, historycy i politolodzy 8
30. 2292 Fizjoterapeuci 1
31. 2111 Fizycy i astronomowie 2
32. 5141 Fryzjerzy 5
33. 3351 Funkcjonariusze celni i ochrony granic 1
34. 9621 Gońcy, bagażowi i pokrewni 1
35. 5153 Gospodarze budynków 81
36. 7126 Hydraulicy i monterzy rurociągów 13
37. 3423 Instruktorzy fitness i rekreacji ruchowej 3
38. 7323 Introligatorzy i pokrewni 1
39. 2142 Inżynierowie budownictwa 1
40. 2145 Inżynierowie chemicy i pokrewni 2
41. 2141 Inżynierowie do spraw przemysłu i produkcji 8
42. 2152 Inżynierowie elektronicy 3
43. 2149 Inżynierowie gdzie indziej niesklasyfikowani 4
44. 2143 Inżynierowie inżynierii środowiska 2
45. 2144 Inżynierowie mechanicy 2
46. 2153 Inżynierowie telekomunikacji 2
47. 2165 Kartografowie i geodeci 2
48. 4211 Kasjerzy bankowi i pokrewni 3
49. 5230 Kasjerzy i sprzedawcy biletów 21
50. 5131 Kelnerzy 8
51. 8331 Kierowcy autobusów i motorniczowie tramwajów 1
52. 8344 Kierowcy operatorzy wózków jezdniowych 4
53. 8332 Kierowcy samochodów ciężarowych 9
54. 8322 Kierowcy samochodów osobowych i dostawczych 18
55. 1323 Kierownicy do spraw budownictwa 2
56. 1211 Kierownicy do spraw finansowych 2
57. 1439 Kierownicy do spraw innych typów usług gdzie indziej niesklasyfikowani 19
58. 1324 Kierownicy do spraw logistyki i dziedzin pokrewnych 1
59. 1221 Kierownicy do spraw marketingu i sprzedaży 5
60. 1321 Kierownicy do spraw produkcji przemysłowej 2
61. 1311 Kierownicy produkcji w rolnictwie i leśnictwie 1
62. 1412 Kierownicy w gastronomii 1
63. 1420 Kierownicy w handlu detalicznym i hurtowym 3
64. 1411 Kierownicy w hotelarstwie 1
65. 1346 Kierownicy w instytucjach finansowych i ubezpieczeniowych 1
66. 1341 Kierownicy w instytucjach opieki nad dziećmi 1
67. 2652 Kompozytorzy, artyści muzycy i śpiewacy 2
68. 7532 Konstruktorzy i krojczowie odzieży 1
69. 5142 Kosmetyczki i pokrewni 3
70. 7531 Krawcy, kuśnierze, kapelusznicy i pokrewni 4
71. 3313 Księgowi 10
72. 5120 Kucharze 22
73. 7132 Lakiernicy 4
74. 2353 Lektorzy języków obcych 1
75. 4412 Listonosze i pokrewni 2
76. 4321 Magazynierzy i pokrewni 37
77. 7131 Malarze budowlani i pokrewni 7
78. 7511 Masarze, robotnicy w przetwórstwie ryb i pokrewni 6
79. 8182 Maszyniści kotłów parowych i pokrewni 7
80. 7233 Mechanicy maszyn i urządzeń rolniczych i przemysłowych 17
81. 7231 Mechanicy pojazdów samochodowych 16
82. 7311 Mechanicy precyzyjni 1
83. 8219 Monterzy gdzie indziej niesklasyfikowani 2
84. 7127 Monterzy i konserwatorzy instalacji klimatyzacyjnych i chłodniczych 3
85. 7422 Monterzy i serwisanci instalacji i urządzeń teleinformatycznych 1
86. 7421 Monterzy i serwisanci urządzeń elektronicznych 3
87. 7111 Monterzy konstrukcji budowlanych i konserwatorzy budynków 1
88. 7413 Monterzy linii elektrycznych 1
89. 8211 Monterzy maszyn i urządzeń mechanicznych 4
90. 8213 Monterzy sprzętu elektronicznego 130
91. 8212 Monterzy sprzętu elektrycznego 5
92. 7112 Murarze i pokrewni 23
93. 3436 Muzycy i pokrewni 1
94. 2330 Nauczyciele gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych (z wyjątkiem nauczycieli kształcenia zawodowego) 5
95. 2320 Nauczyciele kształcenia zawodowego 2
96. 2341 Nauczyciele szkół podstawowych 5
97. 2352 Nauczyciele szkół specjalnych 3
98. 7536 Obuwnicy i pokrewni 1
99. 6113 Ogrodnicy 1
100. 8141 Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów gumowych 1
101. 8143 Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów papierniczych 2
102. 8142 Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych 24
103. 8153 Operatorzy maszyn do szycia 2
104. 8155 Operatorzy maszyn do wyprawiania futer i skór 1
105. 8172 Operatorzy maszyn i urządzeń do obróbki drewna 3
106. 8121 Operatorzy maszyn i urządzeń do produkcji i przetwórstwa metali 1
107. 8114 Operatorzy maszyn i urządzeń do produkcji wyrobów cementowych, kamiennych i pokrewni 1
108. 8131 Operatorzy maszyn i urządzeń do produkcji wyrobów chemicznych 3
109. 8160 Operatorzy maszyn i urządzeń do produkcji wyrobów spożywczych i pokrewni 9
110. 8152 Operatorzy maszyn tkackich i dziewiarskich 1
111. 8342 Operatorzy sprzętu do robót ziemnych i urządzeń pokrewnych 4
112. 8171 Operatorzy urządzeń do wyrobu masy papierniczej i produkcji papieru 4
113. 3131 Operatorzy urządzeń energetycznych 1
114. 8113 Operatorzy urządzeń wiertniczych i wydobywczych ropy, gazu i innych surowców 2
115. 8341 Operatorzy wolnobieżnych maszyn rolniczych i leśnych 11
116. 5311 Opiekunowie dziecięcy 2
117. 5164 Opiekunowie zwierząt domowych i pracownicy zajmujący się zwierzętami 1
118. 3332 Organizatorzy konferencji i imprez 1
119. 7512 Piekarze, cukiernicy i pokrewni 19
120. 2221 Pielęgniarki bez specjalizacji lub w trakcie specjalizacji 3
121. 4322 Planiści produkcyjni 6
122. 3432 Plastycy, dekoratorzy wnętrz i pokrewni 3
123. 9112 Pomoce i sprzątaczki biurowe, hotelowe i pokrewne 28
124. 9412 Pomoce kuchenne 9
125. 5321 Pomocniczy personel medyczny 1
126. 7122 Posadzkarze, parkieciarze i glazurnicy 3
127. 3339 Pośrednicy usług biznesowych gdzie indziej niesklasyfikowani 2
128. 3343 Pracownicy administracyjni i sekretarze biura zarządu 23
129. 4222 Pracownicy centrów obsługi telefonicznej (pracownicy call center) 1
130. 3312 Pracownicy do spraw kredytów, pożyczek i pokrewni 2
131. 4311 Pracownicy do spraw rachunkowości i księgowości 12
132. 4323 Pracownicy do spraw transportu 4
133. 5322 Pracownicy domowej opieki osobistej 2
134. 4419 Pracownicy obsługi biura gdzie indziej niesklasyfikowani 1
135. 4110 Pracownicy obsługi biurowej 49
136. 4313 Pracownicy obsługi płacowej 1
137. 5151 Pracownicy obsługi technicznej biur, hoteli i innych obiektów 1
138. 5413 Pracownicy ochrony osób i mienia 10
139. 5249 Pracownicy sprzedaży i pokrewni gdzie indziej niesklasyfikowani 18
140. 5152 Pracownicy usług domowych 2
141. 5419 Pracownicy usług ochrony gdzie indziej niesklasyfikowani 1
142. 5169 Pracownicy usług osobistych gdzie indziej niesklasyfikowani 1
143. 3412 Pracownicy wsparcia rodziny, pomocy społecznej i pracy socjalnej 15
144. 9629 Pracownicy wykonujący prace proste gdzie indziej niesklasyfikowani 8
145. 9121 Praczki ręczne i prasowacze 1
146. 3230 Praktykujący niekonwencjonalne lub komplementarne metody terapii 1
147. 2514 Programiści aplikacji 1
148. 2513 Projektanci aplikacji sieciowych i multimediów 1
149. 2166 Projektanci grafiki i multimediów 3
150. 2163 Projektanci wzornictwa przemysłowego i odzieży 1
151. 3322 Przedstawiciele handlowi 6
152. 2634 Psycholodzy i pokrewni 1
153. 3256 Ratownicy medyczni 1
154. 4224 Recepcjoniści hotelowi 10
155. 4226 Recepcjoniści (z wyłączeniem hotelowych) 4
156. 9321 Ręczni pakowacze i znakowacze 6
157. 7317 Rękodzielnicy wyrobów z drewna i pokrewnych materiałów 2
158. 7318 Rękodzielnicy wyrobów z tkanin, skóry i pokrewnych materiałów 6
159. 7129 Robotnicy budowlani robót wykończeniowych i pokrewni gdzie indziej niesklasyfikowani 2
160. 6210 Robotnicy leśni i pokrewni 4
161. 7113 Robotnicy obróbki kamienia 1
162. 9333 Robotnicy pracujący przy przeładunku towarów 33
163. 7514 Robotnicy przetwórstwa surowców roślinnych 12
164. 7521 Robotnicy przygotowujący drewno i pokrewni 3
165. 7214 Robotnicy przygotowujący i wznoszący konstrukcje metalowe 4
166. 9213 Robotnicy wykonujący prace proste przy uprawie roślin i hodowli zwierząt 5
167. 9312 Robotnicy wykonujący prace proste w budownictwie drogowym, wodnym i pokrewni 11
168. 9313 Robotnicy wykonujący prace proste w budownictwie ogólnym 45
169. 9212 Robotnicy wykonujący prace proste w hodowli zwierząt 2
170. 9311 Robotnicy wykonujący prace proste w kopalniach i kamieniołomach 1
171. 9214 Robotnicy wykonujący prace proste w ogrodnictwie i sadownictwie 8
172. 9329 Robotnicy wykonujący prace proste w przemyśle gdzie indziej niesklasyfikowani 46
173. 9211 Robotnicy wykonujący proste prace polowe 4
174. 6130 Rolnicy produkcji roślinnej i zwierzęcej 6
175. 6111 Rolnicy upraw polowych 3
176. 4120 Sekretarki (ogólne) 3
177. 3344 Sekretarze medyczni i pokrewni 2
178. 7212 Spawacze i pokrewni 8
179. 2422 Specjaliści do spraw administracji i rozwoju 17
180. 2291 Specjaliści do spraw higieny, bezpieczeństwa pracy i ochrony środowiska 1
181. 2411 Specjaliści do spraw księgowości i rachunkowości 3
182. 2133 Specjaliści do spraw ochrony środowiska 3
183. 2431 Specjaliści do spraw reklamy i marketingu 11
184. 2440 Specjaliści do spraw rynku nieruchomości 1
185. 2635 Specjaliści do spraw społecznych 1
186. 2433 Specjaliści do spraw sprzedaży (z wyłączeniem technologii informacyjno-komunikacyjnych) 4
187. 2342 Specjaliści do spraw wychowania małego dziecka 3
188. 2421 Specjaliści do spraw zarządzania i organizacji 20
189. 2423 Specjaliści do spraw zarządzania zasobami ludzkimi 4
190. 2359 Specjaliści nauczania i wychowania gdzie indziej niesklasyfikowani 26
191. 2114 Specjaliści nauk o Ziemi 1
192. 2299 Specjaliści ochrony zdrowia gdzie indziej niesklasyfikowani 2
193. 2132 Specjaliści w zakresie rolnictwa, leśnictwa i pokrewni 5
194. 2619 Specjaliści z dziedziny prawa gdzie indziej niesklasyfikowani 3
195. 3331 Spedytorzy i pokrewni 10
196. 5244 Sprzedawcy (konsultanci) w centrach sprzedaży telefonicznej / internetowej 4
197. 5223 Sprzedawcy sklepowi (ekspedienci) 116
198. 5245 Sprzedawcy w stacji paliw 4
199. 7522 Stolarze meblowi i pokrewni 18
200. 5411 Strażacy 1
201. 3434 Szefowie kuchni i organizatorzy usług gastronomicznych 3
202. 7125 Szklarze 1
203. 7533 Szwaczki, hafciarki i pokrewni 5
204. 7316 Szyldziarze, grawerzy i zdobnicy ceramiki, szkła i pokrewni 1
205. 7222 Ślusarze i pokrewni 22
206. 3314 Średni personel do spraw statystyki i dziedzin pokrewnych 27
207. 3259 Średni personel do spraw zdrowia gdzie indziej niesklasyfikowany 2
208. 3255 Średni personel ochrony środowiska, medycyny pracy i bhp 3
209. 3411 Średni personel z dziedziny prawa i pokrewny 1
210. 7215 Takielarze i monterzy konstrukcji linowych 1
211. 7534 Tapicerzy i pokrewni 4
212. 3112 Technicy budownictwa 5
213. 3114 Technicy elektronicy i pokrewni 1
214. 3113 Technicy elektrycy 2
215. 3254 Technicy fizjoterapii i masażyści 1
216. 3143 Technicy leśnictwa 1
217. 3115 Technicy mechanicy 19
218. 3141 Technicy nauk biologicznych (z wyłączeniem nauk medycznych) 1
219. 3111 Technicy nauk chemicznych, fizycznych i pokrewni 5
220. 3119 Technicy nauk fizycznych i technicznych gdzie indziej niesklasyfikowani 21
221. 3142 Technicy rolnictwa i pokrewni 6
222. 3116 Technicy technologii chemicznej i pokrewni 4
223. 3144 Technicy technologii żywności 8
224. 3240 Technicy weterynarii 1
225. 3512 Technicy wsparcia informatycznego i technicznego 7
226. 3422 Trenerzy, instruktorzy i działacze sportowi 1
227. 9334 Układacze towarów na półkach 1
228. 3359 Urzędnicy państwowi do spraw nadzoru gdzie indziej niesklasyfikowani 1
229. 7523 Ustawiacze i operatorzy maszyn do obróbki i produkcji wyrobów z drewna 1
230. 7223 Ustawiacze i operatorzy obrabiarek do metali i pokrewni 10
231. 4214 Windykatorzy i pokrewni 1
232. 5221 Właściciele sklepów 5
233. 5246 Wydawcy posiłków 2
234. 9613 Zamiatacze i pokrewni 2
235. 3323 Zaopatrzeniowcy 8

ZAPRASZAMY NA STRONĘ WWW POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KWIDZYNIE

http://www.bip.pupkwidzyn.pl
(C) G.O., PUP Kwidzyn, 2017

Valid HTML 4.01 Transitional