ZESTAWIENIE ZAWODÓW POSIADANYCH PRZEZ AKTUALNIE ZAREJESTROWANE OSOBY BEZROBOTNE

W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W KWIDZYNIE

według elementarnych grup zawodów w układzie alfabetycznym
na podstawie "Klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy" z 2014 r.

UWAGA: W zestawieniu wykazane są wyłącznie zawody uprzednio wykonywane (jeśli okres ich wykonywania wynosił co najmniej 6 miesięcy) oraz zawody wyuczone
posiadane przez aktualnie zarejestrowane osoby bezrobotne

Pełny wykaz zawodów wchodzących w skład poszczególnych grup zawodów
oraz objaśnienia do struktury klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy:
pobierz z wortalu Publicznych Służb Zatrudnienia (dokument *.pdf)

Aktualizacja: 2020-11-27, godz.: 16:00

Zawartość strony jest aktualizowana automatycznie co 60 minut, w każdy dzień roboczy w godzinach od 6.00 do 16.00.
Automatyczne odświeżanie strony w przeglądarce zależy od ustawień przeglądarki.

Przejdź do wykazu według zawodów

W sprawie kandydatów do pracy w związku ze złożoną ofertą zatrudnienia osoby zainteresowane proszone są o kontakt z doradcą klienta
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kwidzynie, ul. Grudziądzka 30, pokój nr 16 (I piętro)

l.p.

kod zawodu

nazwa zawodu

liczba osób

1. 3334 Agenci i administratorzy nieruchomości 1
2. 5243 Agenci sprzedaży bezpośredniej 2
3. 3321 Agenci ubezpieczeniowi 5
4. 3435 Aktorzy cyrkowi i pokrewni 1
5. 2413 Analitycy finansowi 7
6. 2511 Analitycy systemów komputerowych 1
7. 2519 Analitycy systemów komputerowych i programiści gdzie indziej niesklasyfikowani 6
8. 2632 Archeolodzy, socjolodzy i specjaliści dziedzin pokrewnych 7
9. 2161 Architekci 2
10. 2162 Architekci krajobrazu 1
11. 2621 Archiwiści i muzealnicy 1
12. 2651 Artyści plastycy 1
13. 5312 Asystenci nauczycieli 9
14. 5132 Barmani 15
15. 7114 Betoniarze, betoniarze zbrojarze i pokrewni 38
16. 2622 Bibliotekoznawcy i specjaliści zarządzania informacją 3
17. 2131 Biolodzy i pokrewni 1
18. 7213 Blacharze 10
19. 4212 Bukmacherzy, krupierzy i pokrewni 2
20. 7115 Cieśle i stolarze budowlani 33
21. 9122 Czyściciele pojazdów 2
22. 7121 Dekarze 10
23. 2293 Dietetycy i specjaliści do spraw żywienia 1
24. 3220 Dietetycy i żywieniowcy 10
25. 2412 Doradcy finansowi i inwestycyjni 4
26. 7322 Drukarze 3
27. 1120 Dyrektorzy generalni i zarządzający 6
28. 8312 Dyżurni ruchu, manewrowi i pokrewni 6
29. 2642 Dziennikarze 2
30. 2631 Ekonomiści 21
31. 7412 Elektromechanicy i elektromonterzy 42
32. 7411 Elektrycy budowlani i pokrewni 27
33. 2643 Filolodzy i tłumacze 6
34. 2633 Filozofowie, historycy i politolodzy 5
35. 2292 Fizjoterapeuci 1
36. 2111 Fizycy i astronomowie 1
37. 7211 Formierze odlewniczy i pokrewni 1
38. 7315 Formowacze wyrobów szklanych, krajacze i szlifierze szkła 2
39. 3431 Fotografowie 10
40. 5141 Fryzjerzy 51
41. 3356 Funkcjonariusze służby więziennej 2
42. 9621 Gońcy, bagażowi i pokrewni 7
43. 5153 Gospodarze budynków 250
44. 8111 Górnicy podziemnej i odkrywkowej eksploatacji złóż i pokrewni 2
45. 6129 Hodowcy zwierząt gdzie indziej niesklasyfikowani 1
46. 6121 Hodowcy zwierząt gospodarskich i domowych 4
47. 7126 Hydraulicy i monterzy rurociągów 45
48. 3423 Instruktorzy fitness i rekreacji ruchowej 2
49. 5165 Instruktorzy nauki jazdy 1
50. 7323 Introligatorzy i pokrewni 5
51. 2142 Inżynierowie budownictwa 1
52. 2145 Inżynierowie chemicy i pokrewni 3
53. 2141 Inżynierowie do spraw przemysłu i produkcji 10
54. 2152 Inżynierowie elektronicy 1
55. 2151 Inżynierowie elektrycy 3
56. 2149 Inżynierowie gdzie indziej niesklasyfikowani 3
57. 2143 Inżynierowie inżynierii środowiska 3
58. 2144 Inżynierowie mechanicy 3
59. 2153 Inżynierowie telekomunikacji 1
60. 7537 Kaletnicy, rymarze i pokrewni 2
61. 2165 Kartografowie i geodeci 1
62. 4211 Kasjerzy bankowi i pokrewni 17
63. 5230 Kasjerzy i sprzedawcy biletów 122
64. 5131 Kelnerzy 25
65. 8331 Kierowcy autobusów i motorniczowie tramwajów 3
66. 8344 Kierowcy operatorzy wózków jezdniowych 22
67. 8332 Kierowcy samochodów ciężarowych 33
68. 8322 Kierowcy samochodów osobowych i dostawczych 48
69. 1223 Kierownicy do spraw badań i rozwoju 1
70. 1323 Kierownicy do spraw budownictwa 1
71. 1211 Kierownicy do spraw finansowych 2
72. 1439 Kierownicy do spraw innych typów usług gdzie indziej niesklasyfikowani 60
73. 1324 Kierownicy do spraw logistyki i dziedzin pokrewnych 3
74. 1221 Kierownicy do spraw marketingu i sprzedaży 8
75. 1219 Kierownicy do spraw obsługi biznesu i zarządzania gdzie indziej niesklasyfikowani 2
76. 1321 Kierownicy do spraw produkcji przemysłowej 1
77. 1213 Kierownicy do spraw strategii i planowania 2
78. 1311 Kierownicy produkcji w rolnictwie i leśnictwie 1
79. 1420 Kierownicy w handlu detalicznym i hurtowym 11
80. 1345 Kierownicy w instytucjach edukacyjnych 2
81. 1341 Kierownicy w instytucjach opieki nad dziećmi 1
82. 1349 Kierownicy w instytucjach usług wyspecjalizowanych gdzie indziej niesklasyfikowani 1
83. 7515 Klasyfikatorzy żywności i pokrewni 1
84. 7532 Konstruktorzy i krojczowie odzieży 2
85. 4221 Konsultanci i inni pracownicy biur podróży 4
86. 3154 Kontrolerzy ruchu lotniczego i personel pokrewny 1
87. 3139 Kontrolerzy (sterowniczy) procesów przemysłowych gdzie indziej niesklasyfikowani 1
88. 5142 Kosmetyczki i pokrewni 16
89. 7221 Kowale i operatorzy pras kuźniczych 3
90. 7531 Krawcy, kuśnierze, kapelusznicy i pokrewni 41
91. 3313 Księgowi 16
92. 5120 Kucharze 129
93. 7132 Lakiernicy 10
94. 2211 Lekarze bez specjalizacji, w trakcie specjalizacji lub ze specjalizacją I stopnia 2
95. 4412 Listonosze i pokrewni 7
96. 9611 Ładowacze nieczystości 3
97. 4321 Magazynierzy i pokrewni 117
98. 7131 Malarze budowlani i pokrewni 30
99. 7511 Masarze, robotnicy w przetwórstwie ryb i pokrewni 28
100. 4131 Maszynistki i operatorzy edytorów tekstu 3
101. 8343 Maszyniści i operatorzy maszyn i urządzeń dźwigowo-transportowych i pokrewni 2
102. 8311 Maszyniści kolejowi i metra 1
103. 8182 Maszyniści kotłów parowych i pokrewni 25
104. 2120 Matematycy, aktuariusze i statystycy 1
105. 7233 Mechanicy maszyn i urządzeń rolniczych i przemysłowych 58
106. 7231 Mechanicy pojazdów samochodowych 65
107. 7311 Mechanicy precyzyjni 7
108. 3122 Mistrzowie produkcji w przemyśle przetwórczym 2
109. 8219 Monterzy gdzie indziej niesklasyfikowani 6
110. 7127 Monterzy i konserwatorzy instalacji klimatyzacyjnych i chłodniczych 6
111. 7422 Monterzy i serwisanci instalacji i urządzeń teleinformatycznych 5
112. 7421 Monterzy i serwisanci urządzeń elektronicznych 15
113. 7124 Monterzy izolacji 6
114. 7111 Monterzy konstrukcji budowlanych i konserwatorzy budynków 9
115. 7413 Monterzy linii elektrycznych 4
116. 8211 Monterzy maszyn i urządzeń mechanicznych 8
117. 8213 Monterzy sprzętu elektronicznego 687
118. 8212 Monterzy sprzętu elektrycznego 32
119. 7112 Murarze i pokrewni 94
120. 3436 Muzycy i pokrewni 1
121. 2330 Nauczyciele gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych (z wyjątkiem nauczycieli kształcenia zawodowego) 12
122. 2320 Nauczyciele kształcenia zawodowego 4
123. 2341 Nauczyciele szkół podstawowych 10
124. 2352 Nauczyciele szkół specjalnych 5
125. 2355 Nauczyciele sztuki w placówkach pozaszkolnych 1
126. 7536 Obuwnicy i pokrewni 2
127. 3152 Oficerowie pokładowi, piloci żeglugi i pokrewni 1
128. 6113 Ogrodnicy 5
129. 3211 Operatorzy aparatury medycznej 2
130. 4223 Operatorzy centrali telefonicznych 3
131. 8189 Operatorzy innych maszyn i urządzeń przetwórczych gdzie indziej niesklasyfikowani 2
132. 8157 Operatorzy maszyn do prania 2
133. 8156 Operatorzy maszyn do produkcji obuwia i pokrewni 3
134. 8141 Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów gumowych 4
135. 8143 Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów papierniczych 20
136. 8159 Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów włókienniczych, futrzarskich i skórzanych gdzie indziej niesklasyfikowani 1
137. 8142 Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych 127
138. 8153 Operatorzy maszyn do szycia 14
139. 8155 Operatorzy maszyn do wyprawiania futer i skór 2
140. 8172 Operatorzy maszyn i urządzeń do obróbki drewna 36
141. 8121 Operatorzy maszyn i urządzeń do produkcji i przetwórstwa metali 9
142. 8114 Operatorzy maszyn i urządzeń do produkcji wyrobów cementowych, kamiennych i pokrewni 1
143. 8131 Operatorzy maszyn i urządzeń do produkcji wyrobów chemicznych 7
144. 8160 Operatorzy maszyn i urządzeń do produkcji wyrobów spożywczych i pokrewni 60
145. 8152 Operatorzy maszyn tkackich i dziewiarskich 3
146. 3513 Operatorzy sieci i systemów komputerowych 2
147. 8342 Operatorzy sprzętu do robót ziemnych i urządzeń pokrewnych 17
148. 8122 Operatorzy urządzeń do obróbki powierzchniowej metali i nakładania powłok 1
149. 8181 Operatorzy urządzeń do produkcji wyrobów szklanych i ceramicznych 2
150. 3132 Operatorzy urządzeń do spalania odpadów, uzdatniania wody i pokrewni 2
151. 8171 Operatorzy urządzeń do wyrobu masy papierniczej i produkcji papieru 24
152. 3131 Operatorzy urządzeń energetycznych 1
153. 8183 Operatorzy urządzeń pakujących, znakujących i urządzeń do napełniania butelek 3
154. 8113 Operatorzy urządzeń wiertniczych i wydobywczych ropy, gazu i innych surowców 3
155. 8341 Operatorzy wolnobieżnych maszyn rolniczych i leśnych 44
156. 5311 Opiekunowie dziecięcy 6
157. 5164 Opiekunowie zwierząt domowych i pracownicy zajmujący się zwierzętami 1
158. 7512 Piekarze, cukiernicy i pokrewni 73
159. 2221 Pielęgniarki bez specjalizacji lub w trakcie specjalizacji 6
160. 4322 Planiści produkcyjni 3
161. 3432 Plastycy, dekoratorzy wnętrz i pokrewni 5
162. 3355 Policjanci 2
163. 9111 Pomoce domowe i sprzątaczki 6
164. 9112 Pomoce i sprzątaczki biurowe, hotelowe i pokrewne 139
165. 9412 Pomoce kuchenne 45
166. 5321 Pomocniczy personel medyczny 5
167. 7122 Posadzkarze, parkieciarze i glazurnicy 5
168. 3339 Pośrednicy usług biznesowych gdzie indziej niesklasyfikowani 1
169. 9129 Pozostali pracownicy zajmujący się sprzątaniem 10
170. 3343 Pracownicy administracyjni i sekretarze biura zarządu 31
171. 3433 Pracownicy bibliotek, galerii, muzeów, informacji naukowej i pokrewni 7
172. 4222 Pracownicy centrów obsługi telefonicznej (pracownicy call center) 1
173. 3312 Pracownicy do spraw kredytów, pożyczek i pokrewni 8
174. 4311 Pracownicy do spraw rachunkowości i księgowości 20
175. 4312 Pracownicy do spraw statystyki, finansów i ubezpieczeń 1
176. 4323 Pracownicy do spraw transportu 2
177. 5322 Pracownicy domowej opieki osobistej 14
178. 4415 Pracownicy działów kadr 5
179. 4419 Pracownicy obsługi biura gdzie indziej niesklasyfikowani 1
180. 4110 Pracownicy obsługi biurowej 92
181. 4313 Pracownicy obsługi płacowej 1
182. 5151 Pracownicy obsługi technicznej biur, hoteli i innych obiektów 1
183. 5413 Pracownicy ochrony osób i mienia 41
184. 5329 Pracownicy opieki osobistej w ochronie zdrowia i pokrewni gdzie indziej niesklasyfikowani 9
185. 7321 Pracownicy przy pracach przygotowawczych do druku 1
186. 3151 Pracownicy służb technicznych żeglugi 1
187. 5249 Pracownicy sprzedaży i pokrewni gdzie indziej niesklasyfikowani 28
188. 5152 Pracownicy usług domowych 2
189. 5169 Pracownicy usług osobistych gdzie indziej niesklasyfikowani 1
190. 3412 Pracownicy wsparcia rodziny, pomocy społecznej i pracy socjalnej 36
191. 9622 Pracownicy wykonujący dorywcze prace proste 2
192. 9629 Pracownicy wykonujący prace proste gdzie indziej niesklasyfikowani 22
193. 9121 Praczki ręczne i prasowacze 8
194. 3230 Praktykujący niekonwencjonalne lub komplementarne metody terapii 1
195. 2514 Programiści aplikacji 1
196. 2166 Projektanci grafiki i multimediów 3
197. 3322 Przedstawiciele handlowi 20
198. 2634 Psycholodzy i pokrewni 2
199. 4224 Recepcjoniści hotelowi 21
200. 4226 Recepcjoniści (z wyłączeniem hotelowych) 14
201. 9321 Ręczni pakowacze i znakowacze 34
202. 7317 Rękodzielnicy wyrobów z drewna i pokrewnych materiałów 8
203. 7318 Rękodzielnicy wyrobów z tkanin, skóry i pokrewnych materiałów 9
204. 7129 Robotnicy budowlani robót wykończeniowych i pokrewni gdzie indziej niesklasyfikowani 7
205. 7116 Robotnicy budowy dróg 1
206. 7133 Robotnicy czyszczący konstrukcje budowlane i pokrewni 1
207. 6210 Robotnicy leśni i pokrewni 25
208. 7113 Robotnicy obróbki kamienia 4
209. 9333 Robotnicy pracujący przy przeładunku towarów 103
210. 7514 Robotnicy przetwórstwa surowców roślinnych 70
211. 7521 Robotnicy przygotowujący drewno i pokrewni 13
212. 7214 Robotnicy przygotowujący i wznoszący konstrukcje metalowe 15
213. 7513 Robotnicy w produkcji wyrobów mleczarskich 1
214. 9213 Robotnicy wykonujący prace proste przy uprawie roślin i hodowli zwierząt 12
215. 9312 Robotnicy wykonujący prace proste w budownictwie drogowym, wodnym i pokrewni 37
216. 9313 Robotnicy wykonujący prace proste w budownictwie ogólnym 178
217. 9212 Robotnicy wykonujący prace proste w hodowli zwierząt 9
218. 9311 Robotnicy wykonujący prace proste w kopalniach i kamieniołomach 4
219. 9215 Robotnicy wykonujący prace proste w leśnictwie 3
220. 9214 Robotnicy wykonujący prace proste w ogrodnictwie i sadownictwie 22
221. 9329 Robotnicy wykonujący prace proste w przemyśle gdzie indziej niesklasyfikowani 232
222. 9211 Robotnicy wykonujący proste prace polowe 17
223. 6130 Rolnicy produkcji roślinnej i zwierzęcej 30
224. 6330 Rolnicy produkcji roślinnej i zwierzęcej pracujący na własne potrzeby 1
225. 6111 Rolnicy upraw polowych 8
226. 3315 Rzeczoznawcy (z wyłączeniem majątkowych) 2
227. 7319 Rzemieślnicy gdzie indziej niesklasyfikowani 1
228. 4120 Sekretarki (ogólne) 12
229. 3344 Sekretarze medyczni i pokrewni 2
230. 7212 Spawacze i pokrewni 13
231. 2422 Specjaliści do spraw administracji i rozwoju 22
232. 2291 Specjaliści do spraw higieny, bezpieczeństwa pracy i ochrony środowiska 2
233. 2411 Specjaliści do spraw księgowości i rachunkowości 8
234. 2133 Specjaliści do spraw ochrony środowiska 2
235. 2432 Specjaliści do spraw public relations 1
236. 2431 Specjaliści do spraw reklamy i marketingu 20
237. 2512 Specjaliści do spraw rozwoju systemów informatycznych 1
238. 2440 Specjaliści do spraw rynku nieruchomości 2
239. 2635 Specjaliści do spraw społecznych 2
240. 2433 Specjaliści do spraw sprzedaży (z wyłączeniem technologii informacyjno-komunikacyjnych) 13
241. 2424 Specjaliści do spraw szkoleń zawodowych i rozwoju kadr 1
242. 2342 Specjaliści do spraw wychowania małego dziecka 9
243. 2421 Specjaliści do spraw zarządzania i organizacji 30
244. 2423 Specjaliści do spraw zarządzania zasobami ludzkimi 10
245. 2359 Specjaliści nauczania i wychowania gdzie indziej niesklasyfikowani 39
246. 2114 Specjaliści nauk o Ziemi 1
247. 2299 Specjaliści ochrony zdrowia gdzie indziej niesklasyfikowani 3
248. 2132 Specjaliści w zakresie rolnictwa, leśnictwa i pokrewni 1
249. 2619 Specjaliści z dziedziny prawa gdzie indziej niesklasyfikowani 3
250. 3331 Spedytorzy i pokrewni 26
251. 5244 Sprzedawcy (konsultanci) w centrach sprzedaży telefonicznej / internetowej 1
252. 5211 Sprzedawcy na targowiskach i bazarach 1
253. 5223 Sprzedawcy sklepowi (ekspedienci) 465
254. 5245 Sprzedawcy w stacji paliw 6
255. 5111 Stewardzi 1
256. 7522 Stolarze meblowi i pokrewni 67
257. 5411 Strażacy 1
258. 3434 Szefowie kuchni i organizatorzy usług gastronomicznych 21
259. 7125 Szklarze 7
260. 7224 Szlifierze narzędzi i polerowacze metali 1
261. 7533 Szwaczki, hafciarki i pokrewni 10
262. 7316 Szyldziarze, grawerzy i zdobnicy ceramiki, szkła i pokrewni 7
263. 7222 Ślusarze i pokrewni 66
264. 3314 Średni personel do spraw statystyki i dziedzin pokrewnych 63
265. 3259 Średni personel do spraw zdrowia gdzie indziej niesklasyfikowany 15
266. 3255 Średni personel ochrony środowiska, medycyny pracy i bhp 14
267. 3439 Średni personel w zakresie działalności artystycznej i kulturalnej gdzie indziej niesklasyfikowany 3
268. 3411 Średni personel z dziedziny prawa i pokrewny 1
269. 7534 Tapicerzy i pokrewni 5
270. 3112 Technicy budownictwa 13
271. 3114 Technicy elektronicy i pokrewni 7
272. 3113 Technicy elektrycy 2
273. 3213 Technicy farmaceutyczni 2
274. 3143 Technicy leśnictwa 2
275. 3115 Technicy mechanicy 36
276. 3214 Technicy medyczni i dentystyczni 1
277. 3111 Technicy nauk chemicznych, fizycznych i pokrewni 11
278. 3119 Technicy nauk fizycznych i technicznych gdzie indziej niesklasyfikowani 59
279. 3142 Technicy rolnictwa i pokrewni 15
280. 3116 Technicy technologii chemicznej i pokrewni 18
281. 3144 Technicy technologii żywności 38
282. 3512 Technicy wsparcia informatycznego i technicznego 23
283. 7123 Tynkarze i pokrewni 4
284. 9334 Układacze towarów na półkach 12
285. 3359 Urzędnicy państwowi do spraw nadzoru gdzie indziej niesklasyfikowani 1
286. 7523 Ustawiacze i operatorzy maszyn do obróbki i produkcji wyrobów z drewna 10
287. 7223 Ustawiacze i operatorzy obrabiarek do metali i pokrewni 26
288. 4214 Windykatorzy i pokrewni 1
289. 5221 Właściciele sklepów 6
290. 5246 Wydawcy posiłków 6
291. 7535 Wyprawiacze skór, garbarze i pokrewni 1
292. 9613 Zamiatacze i pokrewni 11
293. 3323 Zaopatrzeniowcy 23
294. 0310 Żołnierze szeregowi 1

ZAPRASZAMY NA STRONĘ WWW POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KWIDZYNIE

http://www.bip.pupkwidzyn.pl
(C) G.O., PUP Kwidzyn, 2017

Valid HTML 4.01 Transitional