Wersja klasyczna       Wersja "rozwijana"       PUP Kwidzyn - oferty pracy kanał RSS

AKTUALNE OFERTY PRACY I OFERTY AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ ZNAJDUJĄCE SIĘ W DYSPOZYCJI

POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KWIDZYNIE

Aktualizacja: 2020-01-29, godz.: 15:50

Zawartość strony jest aktualizowana automatycznie co 10 minut, w każdy dzień roboczy w godzinach od 6.00 do 16.00.
Automatyczne odświeżanie strony w przeglądarce zależy od ustawień przeglądarki.

W SPRAWIE OFERT PRACY OSOBY ZAINTERESOWANE PROSZONE SĄ O KONTAKT OSOBISTY Z DORADCĄ KLIENTA
W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W KWIDZYNIE, UL. GRUDZIĄDZKA 30, POKÓJ NR 7

ZESTAWIENIE AKTUALNYCH OFERT PRACY I OFERT AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ

UWAGA: Oferta przestaje być aktualna po jej zrealizowaniu, nawet jeśli nie upłynął jeszcze okres ważności oferty!

Oferta "zamknięta": kontakt z pracodawcą wyłącznie za pośrednictwem PUP Kwidzyn, oferta "otwarta": możliwy kontakt bezpośrednio z pracodawcą

1. 2020-01-28; nr OfPr/20/0042 Starszy specjalista ds. zaopatrzenia biznesu zamknięta Szczegóły
2. 2020-01-27; nr OfPr/20/0041 Pracownik biurowy zamknięta Szczegóły
3. 2020-01-24; nr OfPr/20/0039 Operator ciągnika rolniczego otwarta Szczegóły
4. 2020-01-24; nr OfPr/20/0038 Specjalista ds. sprzedaży internetowej otwarta Szczegóły
5. 2020-01-24; nr OfPr/20/0037 Handlowiec otwarta Szczegóły
6. 2020-01-23; nr OfPr/20/0036 Pracownik pomocniczy otwarta Szczegóły
7. 2020-01-23; nr OfPr/20/0035 Kelner zamknięta Szczegóły
8. 2020-01-22; nr OfPr/20/0032 Elektryk otwarta Szczegóły
9. 2020-01-22; nr OfPr/20/0031 Automatyk otwarta Szczegóły
10. 2020-01-22; nr OfPr/20/0030 Maszynista amoniakalny otwarta Szczegóły
11. 2020-01-20; nr OfPr/20/0025 Specjalista do spraw zakupów zamknięta Szczegóły
12. 2020-01-17; nr OfPr/20/0024 Pracownik sprzątający
[oferta pracy wyłącznie dla osób niepełnosprawnych]
otwarta Szczegóły
13. 2020-01-17; nr OfPr/20/0023 Sprzątaczka
[oferta pracy wyłącznie dla osób niepełnosprawnych]
otwarta Szczegóły
14. 2020-01-13; nr OfPr/20/0016 Sprzątaczka
[oferta pracy wyłącznie dla osób niepełnosprawnych]
otwarta Szczegóły
15. 2020-01-10; nr OfPr/20/0013 Elektryk budowlany otwarta Szczegóły
16. 2020-01-09; nr OfPr/20/0008 Inżynier budowy otwarta Szczegóły
17. 2020-01-08; nr OfPr/20/0007 Pracownik budowlany otwarta Szczegóły
18. 2020-01-07; nr OfPr/20/0005 Kucharz otwarta Szczegóły
19. 2019-12-31; nr OfPr/19/1100 Dyżurny ruchu otwarta Szczegóły
20. 2019-12-31; nr OfPr/19/1099 Diagnosta samochodowy otwarta Szczegóły
21. 2019-12-31; nr OfPr/19/1098 Technolog otwarta Szczegóły
22. 2019-12-31; nr OfPr/19/1095 Operator wózka otwarta Szczegóły
23. 2019-12-31; nr OfPr/19/1094 Operator wózka otwarta Szczegóły
24. 2019-12-19; nr OfPr/19/1091 Tokarz otwarta Szczegóły
25. 2019-12-19; nr OfPr/19/1090 Pracownik fizyczny otwarta Szczegóły
26. 2019-12-17; nr OfPr/19/1087 Serwisant klimatyzacji i wentylacji otwarta Szczegóły
27. 2019-12-17; nr OfPr/19/1086 Ładowacz otwarta Szczegóły
28. 2019-12-17; nr OfPr/19/1085 Kierowca otwarta Szczegóły
29. 2019-12-16; nr OfPr/19/1083 Pracownik utrzymania czystości
[oferta pracy wyłącznie dla osób niepełnosprawnych]
otwarta Szczegóły
30. 2019-12-16; nr OfPr/19/1082 Monter konstrukcji stalowych otwarta Szczegóły
31. 2019-12-11; nr OfPr/19/1076 Pracownik ogólnobudowlany otwarta Szczegóły
32. 2019-12-11; nr OfPr/19/1075 Pomocnik stolarza otwarta Szczegóły
33. 2019-11-19; nr OfPr/19/1011 Technik informatyk zamknięta Szczegóły

STANOWISKO: Starszy specjalista ds. zaopatrzenia biznesu

Numer oferty:OfPr/20/0042; ofertę zgłoszono w dniu 2020-01-28
Oferta ważna w okresie:od 2020-01-28 do 2020-02-07
Rodzaj oferty:Oferta pracy okresowej lub sezonowej zgłoszona przez pracodawcę
Pracodawca:Kontakt z pracodawcą jest możliwy WYŁĄCZNIE za pośrednictwem PUP Kwidzyn
Preferowane formy kontaktu:- osobisty
Wymagane dokumenty:skierowanie, CV
Podstawa zatrudnienia:Umowa o pracę na czas określony
System wynagradzania:Czasowy ze stawką miesięczną
Wynagrodzenie:od 7900.00 zł. (brutto)
Zmianowość:jedna zmiana
Zatrudnienie:od 2020-02-17 do 2023-02-16
Pozostałe warunki pracy:wymiar etatu: 100.00/100.00, liczba godzin pracy tygodniowo: 40.00, liczba godzin pracy dziennie: 8.00, godzina rozpoczęcia pracy: 08:00
Miejsce wykonywania pracy:Kwidzyn (gmina Kwidzyn, powiat kwidzyński, województwo pomorskie)
Ogólny zakres obowiązków:analiza ofert zakupu, wybór dostawców, zbieranie ofert, analiza rynku oraz odchyleń cenowych

Podstawowe wymagania:
RodzajOpisWagaStaż
wykształcenie:wyższe (w tym licencjat), typ: ekonomiczne, specjalizacja: Gospodarka międzynarodowakonieczne-
umiejętność:doświadczenie zawodowekoniecznelat: 2
Pozostałe warunki:
Staż pracy ogółem - lat: 2
wykształcenie wyższe ekonomiczne, specjalizacja Gospodarka międzynarodowa, 2 lata doświadczenia na podobnym stanowisku

STANOWISKO: Pracownik biurowy

Numer oferty:OfPr/20/0041; ofertę zgłoszono w dniu 2020-01-27
Oferta ważna w okresie:od 2020-01-27 do 2020-02-17
Rodzaj oferty:Oferta pozyskana w drodze refundacji kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy
Pracodawca:Kontakt z pracodawcą jest możliwy WYŁĄCZNIE za pośrednictwem PUP Kwidzyn
Preferowane formy kontaktu:- osobisty
Wymagane dokumenty:skierowanie, CV
Podstawa zatrudnienia:Umowa o pracę na czas określony
System wynagradzania:Czasowy ze stawką miesięczną
Wynagrodzenie:od 2600.00 zł. (brutto)
Zmianowość:jedna zmiana
Zatrudnienie:od 2020-02-03
Pozostałe warunki pracy:wymiar etatu: 100.00/100.00, liczba godzin pracy tygodniowo: 40.00, liczba godzin pracy dziennie: 8.00, godzina rozpoczęcia pracy: 07:00
Miejsce wykonywania pracy:Rozpędziny (gmina Kwidzyn, powiat kwidzyński, województwo pomorskie)
Ogólny zakres obowiązków:prowadzenie dokumentacji technicznej budów, prowadzenie kartotek pracowników firmy

Podstawowe wymagania:
RodzajOpisWagaStaż
wykształcenie:średnie zawodowepożądane-
wykształcenie:średnie ogólnokształcącekonieczne-
Pozostałe warunki:
wykształcenie średnie, Projekt Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kwidzyńskim (III)" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działania 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Podziałanie 1.1.1 Wsparcie Europejskiego Funduszu Społecznego, dla osób młodych w wieku 18-29 lat bez pracy, zarejestrowane w PUP jako bezrobotne, tzw. młodzież NEET. Zgodnie z zapisami PO WER osoba z kategorii NEET jest to osoba, która spełnia łącznie trzy następujące warunki: nie pracuje (tj. jest bezrobotna lub bierna zawodowo), nie kształci się (tj. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym), nie szkoli (tj. nie uczestniczy w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy. W procesie oceny czy dana osoba się nie szkoli, a co za tym idzie kwalifikuje się do kategorii NEET, należy zweryfikować czy brała ona udział w tego typu formy aktywizacji, finansowej ze środków publicznych, w okresie ostatnich 4 tygodni. Wsparcie dla osób młodych do 29 roku życia pozostających bez zatrudnienia będzie udzielane zgodnie ze standardami określonymi w Planie realizacji Gwarancji dla Młodzieży w Polsce, tzn. w ciągu czterech miesięcy osobom młodym zostanie zapewniona wysokiej jakości oferta zatrudnieniowa, dalszego kształcenia, przyuczenia do zawodu lub stażu. W przypadku projektów powiatowych urzędów pracy okres czterech miesięcy, w ciągu których należy udzielić wsparcia osobom do 25 roku życia liczony jest zgodnie z Planem realizacji Gwarancji dla Młodzieży w Polsce, a więc od dnia rejestracji w Powiatowym Urzędzie Pracy, a dla osób powyżej 25 roku życia od dnia przystąpienia do projektu.

STANOWISKO: Operator ciągnika rolniczego

Numer oferty:OfPr/20/0039; ofertę zgłoszono w dniu 2020-01-24
Oferta ważna w okresie:od 2020-01-24 do 2020-02-24
Rodzaj oferty:Oferta pracy stałej zgłoszona przez pracodawcę
Pracodawca:MOP-SERWIS DAGMARA GRZEGORZ KUTYŁA
Kontakt:tel.: 55 646 31 59, mail: rekrutacja@mopserwis.pl, adres: ul. OGRODOWA 14, 82-500 Kwidzyn
Preferowane formy kontaktu:- osobisty
- telefoniczny
- poczta elektroniczna (e-mail)
Wymagane dokumenty:CV
Podstawa zatrudnienia:Umowa o pracę na okres próbny
System wynagradzania:Czasowy ze stawką miesięczną
Wynagrodzenie:od 3000.00 zł. (brutto + premia)
Zmianowość:jedna zmiana
Zatrudnienie:od 2020-02-01
Pozostałe warunki pracy:wymiar etatu: 100.00/100.00, liczba godzin pracy tygodniowo: 40.00, liczba godzin pracy dziennie: 8.00, godzina rozpoczęcia pracy: 06:00
Miejsce wykonywania pracy:Kwidzyn (gmina Kwidzyn, powiat kwidzyński, województwo pomorskie)
Ogólny zakres obowiązków:usługi transportowe, załadunek i przewóz materiałów

Podstawowe wymagania:
RodzajOpisWagaStaż
uprawnienie:Operator wózka widłowegopożądane-
wykształcenie:zasadnicze zawodowe, kierunek: bez znaczeniakonieczne-
uprawnienie:Prawo jazdy kat. Tpożądane-
uprawnienie:Prawo jazdy kat. C+Epożądane-
umiejętność:doświadczenie zawodowepożądane-
uprawnienie:Prawo jazdy kat. B+Ekonieczne-
Pozostałe warunki:
wykształcenie zasadnicze zawodowe, mile widziane doświadczenie zawodowe, prawo jazdy kat B+E, lub C+E lub T, mile widziane uprawnienia na wózki widłowe

STANOWISKO: Specjalista ds. sprzedaży internetowej

Numer oferty:OfPr/20/0038; ofertę zgłoszono w dniu 2020-01-24
Oferta ważna w okresie:od 2020-01-24 do 2020-02-24
Rodzaj oferty:Oferta pracy stałej zgłoszona przez pracodawcę
Pracodawca:MOP SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Kontakt:tel.: 55 646 31 59, mail: rekrutacja@mopserwis.pl, adres: ul. OGRODOWA 14, 82-500 Kwidzyn
Preferowane formy kontaktu:- telefoniczny
- poczta elektroniczna (e-mail)
Wymagane dokumenty:CV
Podstawa zatrudnienia:Umowa o pracę na okres próbny
System wynagradzania:Czasowy ze stawką miesięczną
Wynagrodzenie:od 3000.00 zł. (brutto + premia)
Zmianowość:jedna zmiana
Zatrudnienie:od 2020-02-03
Pozostałe warunki pracy:wymiar etatu: 100.00/100.00, liczba godzin pracy tygodniowo: 40.00, liczba godzin pracy dziennie: 8.00, godzina rozpoczęcia pracy: 08:00
Miejsce wykonywania pracy:Kwidzyn (gmina Kwidzyn, powiat kwidzyński, województwo pomorskie)
Ogólny zakres obowiązków:tworzenie i realizacja strategii e-commerce, budowanie i zarządzanie projektami e-commerce

Podstawowe wymagania:
RodzajOpisWagaStaż
umiejętność:doświadczenie zawodowepożądane-
wykształcenie:wyższe (w tym licencjat), kierunek: bez znaczeniakonieczne-
Pozostałe warunki:
wykształcenie wyższe, mile widziane doświadczenie zawodowe, znajomość Google Analytics, AdWords, Facebook ADS, Google Serch Console, wiedza SEO/SEM, mile widziana znajomość języków obcych, obycie biznesowe w branży

STANOWISKO: Handlowiec

Numer oferty:OfPr/20/0037; ofertę zgłoszono w dniu 2020-01-24
Oferta ważna w okresie:od 2020-01-24 do 2020-02-24
Rodzaj oferty:Oferta pracy stałej zgłoszona przez pracodawcę
Pracodawca:MOP SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Kontakt:mail: rekrutacja@mopserwis.pl, adres: ul. OGRODOWA 14, 82-500 Kwidzyn
Preferowane formy kontaktu:- osobisty
- poczta elektroniczna (e-mail)
Wymagane dokumenty:CV
Podstawa zatrudnienia:Umowa o pracę na okres próbny
System wynagradzania:Czasowy ze stawką miesięczną
Wynagrodzenie:od 3000.00 zł. (brutto + premia)
Zmianowość:jedna zmiana
Zatrudnienie:od 2020-02-01
Pozostałe warunki pracy:wymiar etatu: 100.00/100.00, liczba godzin pracy tygodniowo: 40.00, liczba godzin pracy dziennie: 8.00, godzina rozpoczęcia pracy: 08:00
Miejsce wykonywania pracy:Kwidzyn (gmina Kwidzyn, powiat kwidzyński, województwo pomorskie)
Ogólny zakres obowiązków:pozyskiwanie klientów, przyjmowanie i rejestrowanie zamówień, analiza rynku, utrzymywanie dobrych relacji z dotychczasowymi odbiorcami, negocjowanie warunków handlowych

Podstawowe wymagania:
RodzajOpisWagaStaż
umiejętność:obsługa pakietu MS Office konieczne-
umiejętność:Prawo jazdy kat. Bkonieczne-
umiejętność:doświadczenie zawodowepożądane-
wykształcenie:wyższe (w tym licencjat), kierunek: bez znaczeniapożądane-
wykształcenie:średnie zawodowe 4-letnie, kierunek: bez znaczeniapożądane-
wykształcenie:średnie zawodowe, kierunek: bez znaczeniapożądane-
wykształcenie:średnie ogólnokształcącekonieczne-
Pozostałe warunki:
wykształcenie min. średnie, mile widziane doświadczenie zawodowe, prawo jazdy kat. B, rozwinięte predyspozycje handlowe, elastyczność, samodzielność, zdolności interpersonalne, odpowiedzialność, systematyczność, dokładność i determinacja w działaniu

STANOWISKO: Pracownik pomocniczy

Numer oferty:OfPr/20/0036; ofertę zgłoszono w dniu 2020-01-23
Oferta ważna w okresie:od 2020-01-24 do 2020-02-10
Rodzaj oferty:Oferta pracy okresowej lub sezonowej zgłoszona przez pracodawcę
Pracodawca:HUMAN PRO LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W ELBLĄGU
Kontakt:adres: ul. Aleja Grunwaldzka 2i m. 211, 82-300 Elbląg
Kontakt w okresie:Termin: Giełda Pracy dnia 10.02.2020 w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kwidzynie, ul. Grudziądzka 30, piętro I, pokój nr 15, godz.: 10:00
Preferowane formy kontaktu:- osobisty
Wymagane dokumenty:CV
Podstawa zatrudnienia:Umowa zlecenie / Umowa o świadczenie usług
Wynagrodzenie:od 17.00 zł. (brutto)
Zmianowość:nie dotyczy
Zatrudnienie:od 2020-02-10 do 2023-02-09
Pozostałe warunki pracy:wymiar etatu: brak informacji
Miejsce wykonywania pracy:Kwidzyn (gmina Kwidzyn, powiat kwidzyński, województwo pomorskie)
Ogólny zakres obowiązków:pakowanie, sortowanie warzyw, prace pomocnicze

Podstawowe wymagania:
RodzajOpisWagaStaż
wykształcenie:brak lub niepełne podstawowekonieczne-
Pozostałe warunki:
BRAK

STANOWISKO: Kelner

Numer oferty:OfPr/20/0035; ofertę zgłoszono w dniu 2020-01-23
Oferta ważna w okresie:od 2020-01-23 do 2020-02-04
Rodzaj oferty:Oferta pracy okresowej lub sezonowej zgłoszona przez pracodawcę
Pracodawca:Kontakt z pracodawcą jest możliwy WYŁĄCZNIE za pośrednictwem PUP Kwidzyn
Preferowane formy kontaktu:- osobisty
- telefoniczny
Wymagane dokumenty:CV, Skierowanie
Podstawa zatrudnienia:Umowa zlecenie / Umowa o świadczenie usług
Wynagrodzenie:od 17.00 zł. (brutto)
Zmianowość:nie dotyczy
Zatrudnienie:od 2020-02-17 do 2023-02-16
Pozostałe warunki pracy:wymiar etatu: brak informacji
Miejsce wykonywania pracy:Kwidzyn (gmina Kwidzyn, powiat kwidzyński, województwo pomorskie)
Ogólny zakres obowiązków:obsługa konsumenta, porządkowanie sali, obsługa kasy fiskalnej

Podstawowe wymagania:
RodzajOpisWagaStaż
język obcy:angielski; w mowie: średnio zaawansowany; w piśmie: średnio zaawansowanykonieczne-
umiejętność:doświadczenie zawodowekoniecznelat: 1
wykształcenie:średnie zawodowe, kierunek: bez znaczeniapożądane-
wykształcenie:średnie ogólnokształcącekonieczne-
Pozostałe warunki:
wykształcenie średnie, min. 1 rok doświadczenia zawodowego, komunikatywna znajomość języka angielskiego, dyspozycyjność, punktualność

STANOWISKO: Elektryk

Numer oferty:OfPr/20/0032; ofertę zgłoszono w dniu 2020-01-22
Oferta ważna w okresie:od 2020-01-22 do 2020-02-29
Rodzaj oferty:Oferta pracy stałej zgłoszona przez pracodawcę
Pracodawca:WARMIŃSKIE ZAKŁADY PRZETWÓRSTWA OWOCOWO-WARZYWNEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Kontakt:Iwona Ozga, tel.: 552623901, mail: rekrutacja@wzpow.com.pl, adres: ul. POŁUDNIOWA 2, 82-500 Kwidzyn
Preferowane formy kontaktu:- osobisty
- telefoniczny
- poczta elektroniczna (e-mail)
Wymagane dokumenty:CV
Podstawa zatrudnienia:Umowa o pracę na okres próbny
System wynagradzania:Czasowy ze stawką miesięczną
Wynagrodzenie:od 3000.00 zł. do 4000.00 zł. (brutto, świadczenia z ZFŚS (świadczenia urlopowe i bony okolicznościowe))
Zmianowość:inna
Zatrudnienie:od 2020-02-03
Pozostałe warunki pracy:wymiar etatu: 100.00/100.00, liczba godzin pracy tygodniowo: 40.00, godzina rozpoczęcia pracy: 14:00, praca w wolne dni: Tak
Miejsce wykonywania pracy:Kwidzyn (gmina Kwidzyn, powiat kwidzyński, województwo pomorskie)
Ogólny zakres obowiązków:usuwanie usterek i awarii mechanicznych i elektrycznych na liniach produkcyjnych i instalacjach technologicznych,bieżące naprawy urządzeń i instalacji technicznych,realizacja przeglądów i napraw serwisowych w nadzorowanym obszarze, bieżąca, stała i systematyczna kontrola i nadzór nad prawidłową pracą urządzeń, instalowanie maszyn i urządzeń technicznych i technologicznych,przezbrajanie i ustawienie maszyn,wykonywanie instalacji elektrycznych - dobór odpowiednich materiałów do zapotrzebowania odbiorników, wykonywanie szaf elektrycznych i sterujących, prowadzenie przewodów,wykonywania podstawowych pomiarów elektrycznych i ich analiza, efektywne zarządzanie powierzonymi materiałami, narzędziami i sprzętem

Podstawowe wymagania:
RodzajOpisWagaStaż
uprawnienie:Elektroenergetyczne do 1 kVkonieczne-
wykształcenie:średnie zawodowekonieczne-
Pozostałe warunki:
wykształcenie min. średnie techniczne o specjalności: elektromonter, elektryk, elektromechanik, automatyk, uprawnienia SEP E, mile widziane powyżej 1kV, umiejętność czytania schematów elektrycznych,sumienność, dokładność, umiejętność pracy w zespole

STANOWISKO: Automatyk

Numer oferty:OfPr/20/0031; ofertę zgłoszono w dniu 2020-01-22
Oferta ważna w okresie:od 2020-01-22 do 2020-02-29
Rodzaj oferty:Oferta pracy stałej zgłoszona przez pracodawcę
Pracodawca:WARMIŃSKIE ZAKŁADY PRZETWÓRSTWA OWOCOWO-WARZYWNEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Kontakt:Iwona Ozga, tel.: 55 262 39 01, mail: rekrutacja@wzpow.com.pl, adres: ul. POŁUDNIOWA 2, 82-500 Kwidzyn
Preferowane formy kontaktu:- osobisty
- telefoniczny
- poczta elektroniczna (e-mail)
Wymagane dokumenty:CV
Podstawa zatrudnienia:Umowa o pracę na okres próbny
System wynagradzania:Czasowy ze stawką miesięczną
Wynagrodzenie:od 3500.00 zł. do 4500.00 zł. (brutto, Świadczenia z ZFŚS (świadczenia urlopowe i bony okolicznościowe))
Zmianowość:inna
Zatrudnienie:od 2020-02-03
Pozostałe warunki pracy:wymiar etatu: 100.00/100.00, liczba godzin pracy tygodniowo: 40.00, godzina rozpoczęcia pracy: 14:00, praca w wolne dni: Tak
Miejsce wykonywania pracy:Kwidzyn (gmina Kwidzyn, powiat kwidzyński, województwo pomorskie)
Ogólny zakres obowiązków:utrzymanie parku maszynowego, instalacji elektrycznej i automatyki w pełnej sprawności technicznej, usprawnienia procesów produkcyjnych,kalibracja urządzeń

Podstawowe wymagania:
RodzajOpisWagaStaż
wykształcenie:wyższe (w tym licencjat), typ: technicznepożądane-
uprawnienie:Elektroenergetyczne do 1 kVkonieczne-
wykształcenie:średnie zawodowekonieczne-
Pozostałe warunki:
wykształcenie średnie, mile widziane wyższe techniczne, umiejętność czytania schematów elektrycznych, pneumatycznych i hydraulicznych, znajomość zagadnień z zakresu automatyki, pneumatyki, sumienność, dokładność, umiejętność pracy w zespole

STANOWISKO: Maszynista amoniakalny

Numer oferty:OfPr/20/0030; ofertę zgłoszono w dniu 2020-01-22
Oferta ważna w okresie:od 2020-01-22 do 2020-02-29
Rodzaj oferty:Oferta pracy stałej zgłoszona przez pracodawcę
Pracodawca:WARMIŃSKIE ZAKŁADY PRZETWÓRSTWA OWOCOWO-WARZYWNEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Kontakt:Iwona Ozga, tel.: 55 262 39 01, mail: rekrutacja@wzpow.com.pl, adres: ul. POŁUDNIOWA 2, 82-500 Kwidzyn
Preferowane formy kontaktu:- osobisty
- telefoniczny
- poczta elektroniczna (e-mail)
Wymagane dokumenty:CV
Podstawa zatrudnienia:Umowa o pracę na okres próbny
System wynagradzania:Czasowy ze stawką miesięczną
Wynagrodzenie:od 3200.00 zł. (brutto, świadczenia z ZFŚS (świadczenia urlopowe i bony okolicznościowe))
Zmianowość:inna
Zatrudnienie:od 2020-02-03
Pozostałe warunki pracy:wymiar etatu: 100.00/100.00, liczba godzin pracy tygodniowo: 40.00, godzina rozpoczęcia pracy: 06:00, praca w wolne dni: Tak
Miejsce wykonywania pracy:Kwidzyn (gmina Kwidzyn, powiat kwidzyński, województwo pomorskie)
Ogólny zakres obowiązków:bieżący dozór i obsługa amoniakalnej instalacji chłodniczej, serwisowanie poszczególnych elementów instalacji, drobne naprawy i usuwanie awarii

Podstawowe wymagania:
RodzajOpisWagaStaż
wykształcenie:zasadnicze zawodowekonieczne-
Pozostałe warunki:
doświadczenie w obsłudze i serwisowaniu urządzeń chłodniczych,mile widziane doświadczenie w obsłudze instalacji amoniakalnych, sumienność, dokładność, umiejętność pracy w zespole, przy braku doświadczenia możliwość wyszkolenia pracownika

STANOWISKO: Specjalista do spraw zakupów

Numer oferty:OfPr/20/0025; ofertę zgłoszono w dniu 2020-01-20
Oferta ważna w okresie:od 2020-01-20 do 2020-01-31
Rodzaj oferty:Oferta pracy stałej zgłoszona przez pracodawcę
Pracodawca:Kontakt z pracodawcą jest możliwy WYŁĄCZNIE za pośrednictwem PUP Kwidzyn
Preferowane formy kontaktu:- osobisty
- poczta elektroniczna (e-mail)
Wymagane dokumenty:CV
Podstawa zatrudnienia:Umowa o pracę na okres próbny
System wynagradzania:Czasowy ze stawką miesięczną
Wynagrodzenie:od 3500.00 zł. (brutto)
Zmianowość:jedna zmiana
Zatrudnienie:od 2020-02-10
Pozostałe warunki pracy:wymiar etatu: 100.00/100.00, liczba godzin pracy tygodniowo: 40.00, liczba godzin pracy dziennie: 8.00, godzina rozpoczęcia pracy: 08:00
Miejsce wykonywania pracy:Kwidzyn (gmina Kwidzyn, powiat kwidzyński, województwo pomorskie)
Ogólny zakres obowiązków:bieżący kontakt z dostawcami, wprowadzanie i korygowanie zamówień, kontrola dostaw materiałów, sprawdzanie dostępności komponentów, zbieranie ofert i generowanie zamówień na materiały

Podstawowe wymagania:
RodzajOpisWagaStaż
język obcy:angielski; w mowie: średnio zaawansowany; w piśmie: średnio zaawansowanykonieczne-
umiejętność:obsługa pakietu MS Office konieczne-
umiejętność:doświadczenie zawodowekoniecznelat: 2
wykształcenie:wyższe (w tym licencjat), kierunek: Logistykakonieczne-
Pozostałe warunki:
wykształcenie wyższe logistyczne, min. 2 lata doświadczenia na podobnym stanowisku, znajomość rysunku, komunikatywna znajomość języka angielskiego

STANOWISKO: Pracownik sprzątający

Numer oferty:OfPr/20/0024; ofertę zgłoszono w dniu 2020-01-17
Oferta ważna w okresie:od 2020-01-17 do 2020-02-14
Rodzaj oferty:Oferta pracy dla niepełnosprawnych zgłoszona przez pracodawcę
Pracodawca:"SECURITY & CLEANING SYSTEM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Kontakt:tel.: 664 165 973, mail: v.procelli@scsystem.pl, adres: ul. RACŁAWICKA 15 m. 19, 53-149 Wrocław
Preferowane formy kontaktu:- telefoniczny
- poczta elektroniczna (e-mail)
Wymagane dokumenty:CV
Podstawa zatrudnienia:Umowa o pracę na czas określony
System wynagradzania:Czasowy ze stawką miesięczną
Wynagrodzenie:od 1300.00 zł. (brutto)
Zmianowość:jedna zmiana
Zatrudnienie:od 2020-02-03
Pozostałe warunki pracy:wymiar etatu: 50.00/100.00, liczba godzin pracy tygodniowo: 20.00, liczba godzin pracy dziennie: 4.00, godzina rozpoczęcia pracy: 07:00
Miejsce wykonywania pracy:Kwidzyn (gmina Kwidzyn, powiat kwidzyński, województwo pomorskie)
Ogólny zakres obowiązków:dbanie o teren zewnętrzny, podlewanie trawy, odśnieżanie, zbieranie odpadów
UWAGA: Oferta jest przeznaczona WYŁĄCZNIE dla osób niepełnosprawnych

Podstawowe wymagania:
RodzajOpisWagaStaż
wykształcenie:podstawowekonieczne-
umiejętność:doświadczenie zawodowepożądane-
Pozostałe warunki:
orzeczenie o stopniu niepełnosprawności

STANOWISKO: Sprzątaczka

Numer oferty:OfPr/20/0023; ofertę zgłoszono w dniu 2020-01-17
Oferta ważna w okresie:od 2020-01-17 do 2020-02-14
Rodzaj oferty:Oferta pracy dla niepełnosprawnych zgłoszona przez pracodawcę
Pracodawca:"SECURITY & CLEANING SYSTEM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Kontakt:tel.: 664 165 973, mail: v.procelli@scsystem.pl, adres: ul. RACŁAWICKA 15 m. 19, 53-149 Wrocław
Preferowane formy kontaktu:- telefoniczny
- poczta elektroniczna (e-mail)
Wymagane dokumenty:CV
Podstawa zatrudnienia:Umowa o pracę na czas określony
System wynagradzania:Czasowy ze stawką miesięczną
Wynagrodzenie:od 2600.00 zł. (brutto)
Zmianowość:inna
Zatrudnienie:od 2020-02-03
Pozostałe warunki pracy:wymiar etatu: 100.00/100.00, liczba godzin pracy tygodniowo: 40.00, liczba godzin pracy dziennie: 8.00, godzina rozpoczęcia pracy: 07:30
Miejsce wykonywania pracy:Kwidzyn (gmina Kwidzyn, powiat kwidzyński, województwo pomorskie)
Ogólny zakres obowiązków:dbanie o czystość biur, porządek na holach, higienę w toaletach
UWAGA: Oferta jest przeznaczona WYŁĄCZNIE dla osób niepełnosprawnych

Podstawowe wymagania:
RodzajOpisWagaStaż
umiejętność:doświadczenie zawodowepożądane-
wykształcenie:podstawowekonieczne-
Pozostałe warunki:
orzeczenie o stopniu niepełnosprawności

STANOWISKO: Sprzątaczka

Numer oferty:OfPr/20/0016; ofertę zgłoszono w dniu 2020-01-13
Oferta ważna w okresie:od 2020-01-13 do 2020-02-12
Rodzaj oferty:Oferta pracy dla niepełnosprawnych zgłoszona przez pracodawcę
Pracodawca:PHU "CYMES" KAMIL KOKOSZKA
Kontakt:tel.: 55 221 11 74, mail: cymes-elblag@wp.pl,
Preferowane formy kontaktu:- telefoniczny
- poczta elektroniczna (e-mail)
Wymagane dokumenty:CV
Podstawa zatrudnienia:Umowa o pracę na czas określony
System wynagradzania:Czasowy ze stawką miesięczną
Wynagrodzenie:od 1950.00 zł. (brutto, 3/4 etatu)
Zmianowość:jedna zmiana
Zatrudnienie:od 2020-02-01 do 2020-09-30
Pozostałe warunki pracy:wymiar etatu: 75.00/100.00, liczba godzin pracy tygodniowo: 30.00, liczba godzin pracy dziennie: 6.00, godzina rozpoczęcia pracy: 07:00
Miejsce wykonywania pracy:Kwidzyn (gmina Kwidzyn, powiat kwidzyński, województwo pomorskie)
Ogólny zakres obowiązków:sprzątanie biur
UWAGA: Oferta jest przeznaczona WYŁĄCZNIE dla osób niepełnosprawnych

Podstawowe wymagania:
RodzajOpisWagaStaż
wykształcenie:brak lub niepełne podstawowepożądane-
Pozostałe warunki:
wykształcenie bez znaczenia, orzeczenie o niepełnosprawności

STANOWISKO: Elektryk budowlany

Numer oferty:OfPr/20/0013; ofertę zgłoszono w dniu 2020-01-10
Oferta ważna w okresie:od 2020-01-10 do 2020-02-10
Rodzaj oferty:Oferta pracy stałej zgłoszona przez pracodawcę
Pracodawca:INSTAL-ELEKTRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Kontakt:adres: ul. GRUDZIĄDZKA 28/1, 82-500 Kwidzyn
Preferowane formy kontaktu:- osobisty
Wymagane dokumenty:CV
Podstawa zatrudnienia:Umowa o pracę na czas określony
System wynagradzania:Czasowy ze stawką miesięczną
Wynagrodzenie:od 4200.00 zł. (brutto)
Zmianowość:jedna zmiana
Zatrudnienie:od 2020-02-03
Pozostałe warunki pracy:wymiar etatu: 100.00/100.00, liczba godzin pracy tygodniowo: 40.00, liczba godzin pracy dziennie: 8.00, godzina rozpoczęcia pracy: 07:00
Miejsce wykonywania pracy:Kwidzyn (gmina Kwidzyn, powiat kwidzyński, województwo pomorskie)
Ogólny zakres obowiązków:montaż instalacji elektrycznych, osprzętu elektrycznego

Podstawowe wymagania:
RodzajOpisWagaStaż
uprawnienie:Świadectwo kwalifikacyjne E Grupa 1pożądane-
umiejętność:doświadczenie zawodowepożądanelat: 2
wykształcenie:brak lub niepełne podstawowepożądane-
Pozostałe warunki:
wykształcenie bez znaczenia, mile widziane min. 2 letnie doświadczenie zawodowe, mile widziane uprawnienia SEP, wiedza z zakresu instalacji elektrycznych

STANOWISKO: Inżynier budowy

Numer oferty:OfPr/20/0008; ofertę zgłoszono w dniu 2020-01-09
Oferta ważna w okresie:od 2020-01-09 do 2020-02-10
Rodzaj oferty:Oferta pracy stałej zgłoszona przez pracodawcę
Pracodawca:REMBUD KRZYSZTOF PAZIEWSKI
Kontakt:tel.: 693 394 783, adres: ul. KOPERNIKA 3, 82-500 Kwidzyn
Preferowane formy kontaktu:- osobisty
- telefoniczny
Wymagane dokumenty:CV
Podstawa zatrudnienia:Umowa o pracę na czas nieokreślony
System wynagradzania:Czasowy ze stawką miesięczną
Wynagrodzenie:od 6000.00 zł. (brutto)
Zmianowość:jedna zmiana
Zatrudnienie:od 2020-02-03
Pozostałe warunki pracy:wymiar etatu: 100.00/100.00, liczba godzin pracy tygodniowo: 40.00, liczba godzin pracy dziennie: 8.00, godzina rozpoczęcia pracy: 07:00
Miejsce wykonywania pracy:Kwidzyn (gmina Kwidzyn, powiat kwidzyński, województwo pomorskie)
Ogólny zakres obowiązków:nadzór nad budowami, prowadzenie dokumentacji budowy, przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego

Podstawowe wymagania:
RodzajOpisWagaStaż
umiejętność:doświadczenie zawodowepożądane-
wykształcenie:wyższe (w tym licencjat), typ: budowlanekonieczne-
Pozostałe warunki:
BRAK

STANOWISKO: Pracownik budowlany

Numer oferty:OfPr/20/0007; ofertę zgłoszono w dniu 2020-01-08
Oferta ważna w okresie:od 2020-01-08 do 2020-02-10
Rodzaj oferty:Oferta pracy stałej zgłoszona przez pracodawcę
Pracodawca:REMBUD KRZYSZTOF PAZIEWSKI
Kontakt:tel.: 693 394 783, mail: kadry@rem-bud.com.pl, adres: ul. KOPERNIKA 3, 82-500 Kwidzyn
Preferowane formy kontaktu:- osobisty
- telefoniczny
- poczta elektroniczna (e-mail)
Wymagane dokumenty:CV
Podstawa zatrudnienia:Umowa o pracę na czas określony
System wynagradzania:Czasowy ze stawką miesięczną
Wynagrodzenie:od 2600.00 zł. (brutto, praca na terenie powiatu kwidzyńskiego)
Zmianowość:jedna zmiana
Zatrudnienie:od 2020-02-03
Pozostałe warunki pracy:wymiar etatu: 100.00/100.00, liczba godzin pracy tygodniowo: 40.00, liczba godzin pracy dziennie: 8.00, godzina rozpoczęcia pracy: 07:00
Miejsce wykonywania pracy:Kwidzyn (gmina Kwidzyn, powiat kwidzyński, województwo pomorskie)
Ogólny zakres obowiązków:wykonywanie prac budowlanych, prac wykończeniowych

Podstawowe wymagania:
RodzajOpisWagaStaż
umiejętność:doświadczenie zawodowepożądane-
wykształcenie:brak lub niepełne podstawowepożądane-
Pozostałe warunki:
umiejętność wykonywania prac budowlanych

STANOWISKO: Kucharz

Numer oferty:OfPr/20/0005; ofertę zgłoszono w dniu 2020-01-07
Oferta ważna w okresie:od 2020-01-07 do 2020-02-14
Rodzaj oferty:Oferta pracy stałej zgłoszona przez pracodawcę
Pracodawca:DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "SŁONECZNE WZGÓRZE"
Kontakt:Magdalena Klekowiecka, tel.: 55 277 42 36, mail: place@dpsryjewo.pl, adres: ul. SŁONECZNA 14, 82-420 Ryjewo
Preferowane formy kontaktu:- osobisty
- telefoniczny
- poczta elektroniczna (e-mail)
Wymagane dokumenty:CV
Podstawa zatrudnienia:Umowa o pracę na czas określony
System wynagradzania:Czasowy ze stawką miesięczną
Wynagrodzenie:od 2600.00 zł. (brutto, praca w godz. 07:00 - 15:00)
Zmianowość:jedna zmiana
Zatrudnienie:od 2020-02-01
Pozostałe warunki pracy:wymiar etatu: 100.00/100.00, liczba godzin pracy tygodniowo: 40.00, godzina rozpoczęcia pracy: 07:00, praca w wolne dni: Tak
Miejsce wykonywania pracy:Ryjewo (gmina Ryjewo, powiat kwidzyński, województwo pomorskie)
Ogólny zakres obowiązków:przyrządzanie posiłków dla osób zdrowych i chorych o zróżnicowanej diecie, układanie jadłospisów, ścisła współpraca w szefową kuchni, przygotowywanie zamówień artykułów spożywczych, dbanie o infrastrukturę magazynową

Podstawowe wymagania:
RodzajOpisWagaStaż
umiejętność:obsługa komputerakonieczne-
zawód:Kucharzkoniecznelat: 3
wykształcenie:średnie zawodowepożądane-
wykształcenie:średnie ogólnokształcącepożądane-
wykształcenie:zasadnicze zawodowe, typ: gastronomiczne, kierunek: Kucharzkonieczne-
Pozostałe warunki:
Staż pracy ogółem - lat: 3
wykształcenie zasadnicze zawodowe kierunek kucharz, mile widziane wykształcenie średnie, minimum 3 lata doświadczenia w zawodzie, umiejętność obsługi komputera, znajomość zasad higieny w procesie produkcji i w obrocie żywnością, mile widziane doświadczenie w żywieniu zbiorowym, kreatywność, duża odporność na stres i umiejętność pracy pod presją czasu

STANOWISKO: Dyżurny ruchu

Numer oferty:OfPr/19/1100; ofertę zgłoszono w dniu 2019-12-31
Oferta ważna w okresie:od 2019-12-31 do 2020-01-31
Rodzaj oferty:Oferta pracy stałej zgłoszona przez pracodawcę
Pracodawca:"POWIŚLAŃSKA KOMUNIKACJA SAMOCHODOWA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Kontakt:Mieczysław Sulej, tel.: 606 307 044, mail: kierownik@pkskwidzyn.pl, adres: ul. KONOPNICKIEJ 10A, 82-500 Kwidzyn
Preferowane formy kontaktu:- osobisty
- telefoniczny
- poczta elektroniczna (e-mail)
Wymagane dokumenty:CV
Podstawa zatrudnienia:Umowa o pracę na okres próbny
System wynagradzania:Czasowy ze stawką miesięczną
Wynagrodzenie:od 2600.00 zł. (brutto, praca w godzinach 04:00-16:00 (zmiany do ustalenia wg grafiku w godz. 04:00-12:00, 6.30-14.30 i 8:00-16:00))
Zmianowość:trzy zmiany
Zatrudnienie:od 2020-02-03
Pozostałe warunki pracy:wymiar etatu: 100.00/100.00, liczba godzin pracy tygodniowo: 40.00, liczba godzin pracy dziennie: 8.00, godzina rozpoczęcia pracy: 04:00, zatrudnienie od zaraz: Tak
Miejsce wykonywania pracy:Kwidzyn (gmina Kwidzyn, powiat kwidzyński, województwo pomorskie)
Ogólny zakres obowiązków:współpraca z kierowcami, weryfikacja kart drogowych

Podstawowe wymagania:
RodzajOpisWagaStaż
język obcy:angielski; w mowie: początkujący; w piśmie: początkującypożądane-
umiejętność:doświadczenie zawodowepożądane-
wykształcenie:średnie zawodowepożądane-
wykształcenie:średnie ogólnokształcącekonieczne-
Pozostałe warunki:
wykształcenie średnie kierunek bez znaczenia, mile widziane doświadczenie zawodowe w pracy na podobnym stanowisku, mile widziana znajomość języka angielskiego na poziomie podstawowym, elastyczność i komunikatywność

STANOWISKO: Diagnosta samochodowy

Numer oferty:OfPr/19/1099; ofertę zgłoszono w dniu 2019-12-31
Oferta ważna w okresie:od 2019-12-31 do 2020-01-31
Rodzaj oferty:Oferta pracy stałej zgłoszona przez pracodawcę
Pracodawca:"POWIŚLAŃSKA KOMUNIKACJA SAMOCHODOWA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Kontakt:Janusz Mielnicki, tel.: 606 308 320, mail: prezes@pkskwidzyn.pl, adres: ul. ŻWIROWA 2, 82-500 Kwidzyn
Preferowane formy kontaktu:- osobisty
- telefoniczny
- poczta elektroniczna (e-mail)
Wymagane dokumenty:CV
Podstawa zatrudnienia:Umowa o pracę na okres próbny
System wynagradzania:Czasowy ze stawką miesięczną
Wynagrodzenie:od 2800.00 zł. (brutto, praca na dwie zmiany w godzinach 7:00-15:00 oraz 14:00-22:00)
Zmianowość:dwie zmiany
Zatrudnienie:od 2020-02-03
Pozostałe warunki pracy:wymiar etatu: 100.00/100.00, liczba godzin pracy tygodniowo: 40.00, liczba godzin pracy dziennie: 8.00, godzina rozpoczęcia pracy: 07:00, zatrudnienie od zaraz: Tak
Miejsce wykonywania pracy:Kwidzyn (gmina Kwidzyn, powiat kwidzyński, województwo pomorskie)
Ogólny zakres obowiązków:badanie techniczne pojazdów, obsługa komputera i kasy fiskalnej

Podstawowe wymagania:
RodzajOpisWagaStaż
uprawnienie:Uprawnienia diagnostyczne do badań technicznych pojazdówkonieczne-
umiejętność:doświadczenie zawodowepożądane-
wykształcenie:średnie zawodowepożądane-
wykształcenie:średnie ogólnokształcącekonieczne-
Pozostałe warunki:
wykształcenie średnie kierunek bez znaczenia, mile widziane doświadczenie zawodowe na stanowisku diagnosty samochodowego, uprawnienia do wykonywania badań technicznych pojazdów, komunikatywność, elastyczność

STANOWISKO: Technolog

Numer oferty:OfPr/19/1098; ofertę zgłoszono w dniu 2019-12-31
Oferta ważna w okresie:od 2019-12-31 do 2020-01-31
Rodzaj oferty:Oferta pracy stałej zgłoszona przez pracodawcę
Pracodawca:REMONTOWA HYDROSTER SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Kontakt:Katarzyna Maśnicka, tel.: 606 333 947, adres: ul. DASZYŃSKIEGO 23, 82-550 Prabuty
Preferowane formy kontaktu:- telefoniczny
Wymagane dokumenty:CV
Podstawa zatrudnienia:Umowa o pracę na okres próbny
System wynagradzania:Czasowy ze stawką miesięczną
Wynagrodzenie:od 4000.00 zł. do 5000.00 zł. (brutto, praca w godz. 7:00-15:00)
Zmianowość:jedna zmiana
Zatrudnienie:od 2020-02-03
Pozostałe warunki pracy:wymiar etatu: 100.00/100.00, liczba godzin pracy tygodniowo: 40.00, liczba godzin pracy dziennie: 8.00, godzina rozpoczęcia pracy: 07:00, zatrudnienie od zaraz: Tak
Miejsce wykonywania pracy:Prabuty (gmina Prabuty, powiat kwidzyński, województwo pomorskie)
Ogólny zakres obowiązków:opracowywanie technologii prac remontowych, opracowywanie i nadzorowywanie procesów technologicznych

Podstawowe wymagania:
RodzajOpisWagaStaż
umiejętność:doświadczenie zawodowekoniecznelat: 1
wykształcenie:wyższe (w tym licencjat), typ: techniczne, kierunek: mechanicznykonieczne-
Pozostałe warunki:
Staż pracy ogółem - lat: 1
wykształcenie wyższe techniczne o kierunku mechanicznym, min. rok doświadczenia zawodowego, znajomość technologii obróbki skrawaniem metali z materiałoznawstwem, znajomość rysunku technicznego

STANOWISKO: Operator wózka

Numer oferty:OfPr/19/1095; ofertę zgłoszono w dniu 2019-12-31
Oferta ważna w okresie:od 2019-12-31 do 2020-02-29
Rodzaj oferty:Oferta pracy stałej zgłoszona przez pracodawcę
Pracodawca:WARMIŃSKIE ZAKŁADY PRZETWÓRSTWA OWOCOWO-WARZYWNEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Kontakt:Iwona Ozga, tel.: 55 262 39 01, mail: rekrutacja@wzpow.com.pl, adres: ul. POŁUDNIOWA 2, 82-500 Kwidzyn
Preferowane formy kontaktu:- osobisty
- telefoniczny
- poczta elektroniczna (e-mail)
Wymagane dokumenty:CV
Podstawa zatrudnienia:Umowa o pracę na okres próbny
System wynagradzania:Czasowy ze stawką miesięczną
Wynagrodzenie:od 2600.00 zł. do 2800.00 zł. (brutto + premia uznaniowa do 20% + premia dochodzeniowa 100,00 zł Świadczenia z ZFŚS (świadczenia urlopowe i bony okolicznościowe) praca w ruchu ciągłym w godz. 06:00 - 14:00, 14:00 -22:00, 22:00-06:00)
Zmianowość:ruch ciągły
Zatrudnienie:od 2020-02-03
Pozostałe warunki pracy:wymiar etatu: 100.00/100.00, liczba godzin pracy tygodniowo: 40.00, godzina rozpoczęcia pracy: 06:00, praca w wolne dni: Tak
Miejsce wykonywania pracy:Kwidzyn (gmina Kwidzyn, powiat kwidzyński, województwo pomorskie)
Ogólny zakres obowiązków:praca w magazynie komór mroźnych, wstawianie towaru do magazynu, układanie z zachowaniem określonego systemu identyfikacji, kompletowanie i wydawanie towaru magazynu, zapewnienie płynności procesu produkcji

Podstawowe wymagania:
RodzajOpisWagaStaż
uprawnienie:Kierowca wózków jezdniowych podnośnikowych kat. II WJO wraz z bezpieczną wymianą butlikonieczne-
wykształcenie:brak lub niepełne podstawowekonieczne-
Pozostałe warunki:
mile widziane doświadczenie zawodowe w magazynie wysokiego składowania, sumienność, dokładność, umiejętność pracy w zespole, przy braku doświadczenia możliwość wyszkolenia pracownika, wymagane uprawnienia UDT

STANOWISKO: Operator wózka

Numer oferty:OfPr/19/1094; ofertę zgłoszono w dniu 2019-12-31
Oferta ważna w okresie:od 2019-12-31 do 2020-02-29
Rodzaj oferty:Oferta pracy stałej zgłoszona przez pracodawcę
Pracodawca:WARMIŃSKIE ZAKŁADY PRZETWÓRSTWA OWOCOWO-WARZYWNEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Kontakt:Iwona Ozga, tel.: 55 262 39 01, mail: rekrutacja@wzpow.com.pl, adres: ul. POŁUDNIOWA 2, 82-500 Kwidzyn
Preferowane formy kontaktu:- osobisty
- telefoniczny
- poczta elektroniczna (e-mail)
Wymagane dokumenty:CV
Podstawa zatrudnienia:Umowa o pracę na okres próbny
System wynagradzania:Czasowy ze stawką miesięczną
Wynagrodzenie:od 2600.00 zł. (brutto + premia uznaniowa do 20% + premia dochodzeniowa 100,00 zł Świadczenia z ZFŚS (świadczenia urlopowe i bony okolicznościowe))
Zmianowość:trzy zmiany
Zatrudnienie:od 2020-02-03
Pozostałe warunki pracy:wymiar etatu: 100.00/100.00, liczba godzin pracy tygodniowo: 40.00, godzina rozpoczęcia pracy: 06:00, praca w wolne dni: Tak
Miejsce wykonywania pracy:Kwidzyn (gmina Kwidzyn, powiat kwidzyński, województwo pomorskie)
Ogólny zakres obowiązków:praca w Magazynie Wyrobów Gotowych, w Magazynie surowca i opakowań, wstawianie towaru do magazynu, układanie z zachowaniem określonego systemu identyfikacji, kompletowanie i wydawanie towaru magazynu, zapewnienie płynności procesu produkcji

Podstawowe wymagania:
RodzajOpisWagaStaż
uprawnienie:Kierowca wózków jezdniowych podnośnikowych kat. II WJO wraz z bezpieczną wymianą butlikonieczne-
wykształcenie:brak lub niepełne podstawowekonieczne-
Pozostałe warunki:
mile widziane doświadczenie zawodowe w magazynie wysokiego składowania, sumienność, dokładność, umiejętność pracy w zespole, przy braku doświadczenia możliwość wyszkolenia pracownika

STANOWISKO: Tokarz

Numer oferty:OfPr/19/1091; ofertę zgłoszono w dniu 2019-12-19
Oferta ważna w okresie:od 2019-12-19 do 2020-02-19
Rodzaj oferty:Oferta pracy stałej zgłoszona przez pracodawcę
Pracodawca:RYSZARD CZESZEJKO-SOCHACKI PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-PRODUKCYJNE „CESMEX”
Kontakt:Ryszard Czeszejko-Sochacki, tel.: 55 275 74 38, mail: firma@cesmex.com.pl, adres: Gniewskie Pole 4A, 82-500 Gniewskie Pole
Preferowane formy kontaktu:- osobisty
- telefoniczny
- poczta elektroniczna (e-mail)
Wymagane dokumenty:CV
Podstawa zatrudnienia:Umowa o pracę na okres próbny
System wynagradzania:Czasowy ze stawką miesięczną
Wynagrodzenie:od 3500.00 zł. (brutto)
Zmianowość:jedna zmiana
Zatrudnienie:od 2020-02-03
Pozostałe warunki pracy:wymiar etatu: 100.00/100.00, liczba godzin pracy tygodniowo: 40.00, godzina rozpoczęcia pracy: 07:00
Miejsce wykonywania pracy:Gniewskie Pole (gmina Kwidzyn, powiat kwidzyński, województwo pomorskie)
Ogólny zakres obowiązków:zapoznawanie się z dokumentacją i rysunkami technicznymi przedmiotów do obrobienia, wykonywanie prac tokarskich na tokarkach ogólnego przeznaczenia oraz sterowanych numerycznie CNC, sporządzanie kalkulacji warsztatowej wykonywanych wyrobów i dokumentowanie realizowanego zadania, ustawianie urządzeń i nadzorowanie ich pracy, konserwacja tokarki, narzędzi i urządzeń, przygotowanie miejsca pracy zgodnie z zasadami BHP, ochrony ppoż. i ochrony środowiska

Podstawowe wymagania:
RodzajOpisWagaStaż
umiejętność:doświadczenie zawodowepożądanelat: 3
wykształcenie:zasadnicze zawodowe, typ: mechanicznekonieczne-
umiejętność:obsługa tokarkikonieczne-
Pozostałe warunki:
Staż pracy ogółem - lat: 3

STANOWISKO: Pracownik fizyczny

Numer oferty:OfPr/19/1090; ofertę zgłoszono w dniu 2019-12-19
Oferta ważna w okresie:od 2019-12-19 do 2020-01-31
Rodzaj oferty:Oferta pracy stałej zgłoszona przez pracodawcę
Pracodawca:PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - HANDLOWE "TEX - 1" ADAM CICHOWLAZ
Kontakt:Małgorzata Krupińska, adres: Kamionka 28, 82-500 Kamionka
Preferowane formy kontaktu:- osobisty
Wymagane dokumenty:CV
Podstawa zatrudnienia:Umowa o pracę na czas nieokreślony
System wynagradzania:Czasowy ze stawką miesięczną
Wynagrodzenie:od 4500.00 zł. (brutto, praca na dwie zmiany w godzinach 6-14, 14-22)
Zmianowość:dwie zmiany
Zatrudnienie:od 2020-02-03
Pozostałe warunki pracy:wymiar etatu: 100.00/100.00, liczba godzin pracy tygodniowo: 40.00, liczba godzin pracy dziennie: 8.00, godzina rozpoczęcia pracy: 06:00, zatrudnienie od zaraz: Tak
Miejsce wykonywania pracy:Kamionka (gmina Kwidzyn, powiat kwidzyński, województwo pomorskie)
Ogólny zakres obowiązków:prace fizyczne, załadunek towaru

Podstawowe wymagania:
RodzajOpisWagaStaż
wykształcenie:brak lub niepełne podstawowepożądane-
Pozostałe warunki:
brak wymagań

STANOWISKO: Serwisant klimatyzacji i wentylacji

Numer oferty:OfPr/19/1087; ofertę zgłoszono w dniu 2019-12-17
Oferta ważna w okresie:od 2019-12-17 do 2020-01-31
Rodzaj oferty:Oferta pracy stałej zgłoszona przez pracodawcę
Pracodawca:CLIMATRONIX INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Kontakt:Daniel Lisnyj, tel.: 601 530 043, mail: serwis@climatronix.pl, adres: Obory 21A, 82-500 Obory
Preferowane formy kontaktu:- osobisty
- telefoniczny
- poczta elektroniczna (e-mail)
Wymagane dokumenty:CV
Podstawa zatrudnienia:Umowa o pracę na okres próbny
System wynagradzania:Czasowy ze stawką miesięczną
Wynagrodzenie:od 3000.00 zł. do 4000.00 zł. (brutto, w zależności od umiejętności i doświadczenia praca w delegacji)
Zmianowość:jedna zmiana
Zatrudnienie:od 2020-02-03
Pozostałe warunki pracy:wymiar etatu: 100.00/100.00, liczba godzin pracy tygodniowo: 40.00, liczba godzin pracy dziennie: 8.00, godzina rozpoczęcia pracy: 07:00
Miejsce wykonywania pracy:Kwidzyn (gmina Kwidzyn, powiat kwidzyński, województwo pomorskie)
Ogólny zakres obowiązków:serwis i montaż urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych

Podstawowe wymagania:
RodzajOpisWagaStaż
umiejętność:doświadczenie zawodowepożądanemies.: 6
wykształcenie:średnie ogólnokształcącepożądane-
wykształcenie:zasadnicze zawodowekonieczne-
Pozostałe warunki:
wykształcenie zasadnicze zawodowe kierunek bez znaczenia, mile widziane wykształcenie średnie, mile widziane 6 miesięcy doświadczenia zawodowego, dyspozycyjność, sumienność, dobra organizacja pracy

STANOWISKO: Ładowacz

Numer oferty:OfPr/19/1086; ofertę zgłoszono w dniu 2019-12-17
Oferta ważna w okresie:od 2019-12-17 do 2020-01-31
Rodzaj oferty:Oferta pracy stałej zgłoszona przez pracodawcę
Pracodawca:PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG SANITARNYCH "PUS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Kontakt:Marcin Koszyński, mail: biuro@pus-kwidzyn.pl, adres: ul. WIŚLANA 2, 82-500 Kwidzyn
Preferowane formy kontaktu:- osobisty
- poczta elektroniczna (e-mail)
Wymagane dokumenty:CV
Podstawa zatrudnienia:Umowa o pracę na czas określony
System wynagradzania:Czasowy ze stawką miesięczną
Wynagrodzenie:od 2600.00 zł. (brutto)
Zmianowość:jedna zmiana
Zatrudnienie:od 2020-02-03
Pozostałe warunki pracy:wymiar etatu: 100.00/100.00, liczba godzin pracy tygodniowo: 40.00, godzina rozpoczęcia pracy: 06:00
Miejsce wykonywania pracy:Kwidzyn (gmina Kwidzyn, powiat kwidzyński, województwo pomorskie)
Ogólny zakres obowiązków:zbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Podstawowe wymagania:
RodzajOpisWagaStaż
wykształcenie:podstawowekonieczne-
Pozostałe warunki:
wykształcenie podstawowe

STANOWISKO: Kierowca

Numer oferty:OfPr/19/1085; ofertę zgłoszono w dniu 2019-12-17
Oferta ważna w okresie:od 2019-12-17 do 2020-01-31
Rodzaj oferty:Oferta pracy stałej zgłoszona przez pracodawcę
Pracodawca:PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG SANITARNYCH "PUS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Kontakt:Marcin Koszyński, mail: biuro@pus-kwidzyn.pl, adres: ul. WIŚLANA 2, 82-500 Kwidzyn
Preferowane formy kontaktu:- osobisty
- poczta elektroniczna (e-mail)
Wymagane dokumenty:CV
Podstawa zatrudnienia:Umowa o pracę na czas określony
System wynagradzania:Czasowy ze stawką miesięczną
Wynagrodzenie:od 3250.00 zł. (brutto)
Zmianowość:jedna zmiana
Zatrudnienie:od 2020-02-03
Pozostałe warunki pracy:wymiar etatu: 100.00/100.00, liczba godzin pracy tygodniowo: 40.00, godzina rozpoczęcia pracy: 06:00
Miejsce wykonywania pracy:Kwidzyn (gmina Kwidzyn, powiat kwidzyński, województwo pomorskie)
Ogólny zakres obowiązków:transport odpadów

Podstawowe wymagania:
RodzajOpisWagaStaż
uprawnienie:Świadectwo kwalifikacji zawodowej kierowcy do prawa jazdy kat. Ckonieczne-
uprawnienie:Prawo jazdy kat. Ckonieczne-
wykształcenie:zasadnicze zawodowekonieczne-
Pozostałe warunki:
wykształcenie zasadnicze zawodowe kierunek bez znaczenia, prawo jazdy kat. C, świadectwo kwalifikacji na przewóz rzeczy

STANOWISKO: Pracownik utrzymania czystości

Numer oferty:OfPr/19/1083; ofertę zgłoszono w dniu 2019-12-16
Oferta ważna w okresie:od 2019-12-16 do 2020-01-31
Rodzaj oferty:Oferta pracy dla niepełnosprawnych zgłoszona przez pracodawcę
Pracodawca:"SECURITY & CLEANING SYSTEM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Kontakt:Violetta Procelli, tel.: 664 165 973, mail: v.procelli@scsystem.pl, adres: ul. RACŁAWICKA 15 m. 19, 53-149 Wrocław
Preferowane formy kontaktu:- telefoniczny
- poczta elektroniczna (e-mail)
Wymagane dokumenty:CV
Podstawa zatrudnienia:Umowa o pracę na czas określony
System wynagradzania:Czasowy ze stawką miesięczną
Wynagrodzenie:od 2600.00 zł. (brutto I zmiana w godz. 07:30 - 14:30 II zmiana w godz. 14:30 - 21:30)
Zmianowość:dwie zmiany
Zatrudnienie:od 2020-02-03 do 2020-03-03
Pozostałe warunki pracy:wymiar etatu: 100.00/100.00, liczba godzin pracy tygodniowo: 35.00, liczba godzin pracy dziennie: 7.00, godzina rozpoczęcia pracy: 07:30
Miejsce wykonywania pracy:Kwidzyn (gmina Kwidzyn, powiat kwidzyński, województwo pomorskie)
Ogólny zakres obowiązków:dbanie o czystość i porządek w pomieszczeniach biurowych, toaletach, halach
UWAGA: Oferta jest przeznaczona WYŁĄCZNIE dla osób niepełnosprawnych

Podstawowe wymagania:
RodzajOpisWagaStaż
umiejętność:doświadczenie zawodowepożądanemies.: 6
wykształcenie:podstawowekonieczne-
Pozostałe warunki:
wykształcenie podstawowe, mile widziane 6 miesięcy doświadczenia zawodowego na podobnym stanowisku, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności

STANOWISKO: Monter konstrukcji stalowych

Numer oferty:OfPr/19/1082; ofertę zgłoszono w dniu 2019-12-16
Oferta ważna w okresie:od 2019-12-16 do 2020-01-31
Rodzaj oferty:Oferta pracy stałej zgłoszona przez pracodawcę
Pracodawca:"ENERGO-REMONT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Kontakt:tel.: 55 279 63 11, mail: info@energo-remont.com.pl, adres: ul. ŻWIROWA 4, 82-500 Kwidzyn
Preferowane formy kontaktu:- osobisty
- telefoniczny
- poczta elektroniczna (e-mail)
Wymagane dokumenty:CV
Podstawa zatrudnienia:Umowa o pracę na czas określony
System wynagradzania:Czasowy ze stawką miesięczną
Wynagrodzenie:od 2600.00 zł. (brutto)
Zmianowość:inna
Zatrudnienie:od 2020-02-03
Pozostałe warunki pracy:wymiar etatu: 100.00/100.00, liczba godzin pracy tygodniowo: 40.00, liczba godzin pracy dziennie: 8.00, godzina rozpoczęcia pracy: 08:00
Miejsce wykonywania pracy:Kwidzyn (gmina Kwidzyn, powiat kwidzyński, województwo pomorskie)
Ogólny zakres obowiązków:montaż konstrukcji stalowych, rurociągów i urządzeń ciśnieniowych; cięcie, szlifowania, wiercenie itp przy pomocy ręcznych elektronarzędzi; przemieszczanie urządzeń i konstrukcji; praca przy pomocy rysunku technicznego; dbałość o porządek i organizację miejsca pracy

Podstawowe wymagania:
RodzajOpisWagaStaż
umiejętność:doświadczenie zawodowekoniecznelat: 1
wykształcenie:zasadnicze zawodowe, kierunek: bez znaczeniakonieczne-
język obcy:ukraiński; w mowie: średnio zaawansowany; w piśmie: średnio zaawansowanypożądane-
Pozostałe warunki:
min. rok doświadczenia na stanowisku, znajomość rysunku technicznego, zaangażowanie, dokładność, uczciwość, terminowość, sumienność, gotowość do podjęcia pracy w delegacji

STANOWISKO: Pracownik ogólnobudowlany

Numer oferty:OfPr/19/1076; ofertę zgłoszono w dniu 2019-12-11
Oferta ważna w okresie:od 2019-12-11 do 2020-02-07
Rodzaj oferty:Oferta pracy stałej zgłoszona przez pracodawcę
Pracodawca:"STOLBART" ZAKŁAD STOLARSKI BARTOSZ KOSEK
Kontakt:Bartosz Kosek, tel.: 508 296 538, adres: ul. SANATORYJNA 2A, 82-550 Prabuty
Preferowane formy kontaktu:- osobisty
- telefoniczny
Wymagane dokumenty:CV
Podstawa zatrudnienia:Umowa o pracę na okres próbny
System wynagradzania:Czasowy ze stawką miesięczną
Wynagrodzenie:od 2600.00 zł. do 5000.00 zł. (brutto)
Zmianowość:jedna zmiana
Zatrudnienie:od 2020-02-03
Pozostałe warunki pracy:wymiar etatu: 100.00/100.00, liczba godzin pracy tygodniowo: 40.00, liczba godzin pracy dziennie: 8.00, godzina rozpoczęcia pracy: 07:00
Miejsce wykonywania pracy:Prabuty (gmina Prabuty, powiat kwidzyński, województwo pomorskie)
Ogólny zakres obowiązków:prace ogólnobudowlane

Podstawowe wymagania:
RodzajOpisWagaStaż
umiejętność:doświadczenie zawodowepożądane-
wykształcenie:brak lub niepełne podstawowepożądane-
Pozostałe warunki:
wykształcenie bez znaczenia, mile widziane doświadczenie zawodowe

STANOWISKO: Pomocnik stolarza

Numer oferty:OfPr/19/1075; ofertę zgłoszono w dniu 2019-12-11
Oferta ważna w okresie:od 2019-12-11 do 2020-02-07
Rodzaj oferty:Oferta pracy stałej zgłoszona przez pracodawcę
Pracodawca:"STOLBART" ZAKŁAD STOLARSKI BARTOSZ KOSEK
Kontakt:Bartosz Kosek, tel.: 508 296 538, adres: ul. SANATORYJNA 2A, 82-550 Prabuty
Preferowane formy kontaktu:- osobisty
- telefoniczny
Wymagane dokumenty:CV
Podstawa zatrudnienia:Umowa o pracę na okres próbny
System wynagradzania:Czasowy ze stawką miesięczną
Wynagrodzenie:od 2600.00 zł. do 5000.00 zł. (brutto)
Zmianowość:jedna zmiana
Zatrudnienie:od 2020-02-03
Pozostałe warunki pracy:wymiar etatu: 100.00/100.00, liczba godzin pracy tygodniowo: 40.00, liczba godzin pracy dziennie: 8.00, godzina rozpoczęcia pracy: 07:00
Miejsce wykonywania pracy:Prabuty (gmina Prabuty, powiat kwidzyński, województwo pomorskie)
Ogólny zakres obowiązków:obsługa linii produkcyjnej brykietu i pelletu

Podstawowe wymagania:
RodzajOpisWagaStaż
wykształcenie:brak lub niepełne podstawowepożądane-
Pozostałe warunki:
wykształcenie bez znaczenia

STANOWISKO: Technik informatyk

Numer oferty:OfPr/19/1011; ofertę zgłoszono w dniu 2019-11-19
Oferta ważna w okresie:od 2019-11-19 do 2020-01-31
Rodzaj oferty:Oferta pozyskana w drodze refundacji kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy
Pracodawca:Kontakt z pracodawcą jest możliwy WYŁĄCZNIE za pośrednictwem PUP Kwidzyn
Preferowane formy kontaktu:- osobisty
Wymagane dokumenty:skierowanie, CV
Podstawa zatrudnienia:Umowa o pracę na czas określony
System wynagradzania:Czasowy ze stawką miesięczną
Wynagrodzenie:od 3200.00 zł. (brutto)
Zmianowość:jedna zmiana
Zatrudnienie:od 2020-02-03
Pozostałe warunki pracy:wymiar etatu: 100.00/100.00, liczba godzin pracy tygodniowo: 40.00, liczba godzin pracy dziennie: 8.00, godzina rozpoczęcia pracy: 08:00
Miejsce wykonywania pracy:Górki (gmina Kwidzyn, powiat kwidzyński, województwo pomorskie)
Ogólny zakres obowiązków:serwis sprzętu i oprogramowania komputerowego, wsparcie informatyczne klientów firmy

Podstawowe wymagania:
RodzajOpisWagaStaż
język obcy:angielski; w mowie: początkujący; w piśmie: początkującypożądane-
wykształcenie:wyższe (w tym licencjat), typ: informatyczne, kierunek: Informatykapożądane-
wykształcenie:średnie zawodowe, typ: informatyczne, kierunek: Technik informatykkonieczne-
Pozostałe warunki:
wykształcenie min. średnie informatyczne, mile widziane doświadczenie zawodowe, mile widziana podstawowa znajomość języka angielskiego, Projekt Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kwidzyńskim (III)" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działania 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Podziałanie 1.1.1 Wsparcie Europejskiego Funduszu Społecznego, dla osób młodych w wieku 18-29 lat bez pracy, zarejestrowane w PUP jako bezrobotne (należące do II profilu pomocy), tzw. młodzież NEET. Zgodnie z zapisami PO WER osoba z kategorii NEET jest to osoba, która spełnia łącznie trzy następujące warunki: nie pracuje (tj. jest bezrobotna lub bierna zawodowo), nie kształci się (tj. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym), nie szkoli (tj. nie uczestniczy w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy. W procesie oceny czy dana osoba się nie szkoli, a co za tym idzie kwalifikuje się do kategorii NEET, należy zweryfikować czy brała ona udział w tego typu formy aktywizacji, finansowej ze środków publicznych, w okresie ostatnich 4 tygodni. Wsparcie dla osób młodych do 29 roku życia pozostających bez zatrudnienia będzie udzielane zgodnie ze standardami określonymi w Planie realizacji Gwarancji dla Młodzieży w Polsce, tzn. w ciągu czterech miesięcy osobom młodym zostanie zapewniona wysokiej jakości oferta zatrudnieniowa, dalszego kształcenia, przyuczenia do zawodu lub stażu. W przypadku projektów powiatowych urzędów pracy okres czterech miesięcy, w ciągu których należy udzielić wsparcia osobom do 25 roku życia liczony jest zgodnie z Planem realizacji Gwarancji dla Młodzieży w Polsce, a więc od dnia rejestracji w Powiatowym Urzędzie Pracy, a dla osób powyżej 25 roku życia od dnia przystąpienia do projektu.

ZAPRASZAMY NA STRONĘ WWW POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KWIDZYNIE

http://www.bip.pupkwidzyn.pl
(C) G.O., PUP Kwidzyn, 2012

Valid HTML 4.01 Transitional